Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Cyswllt Creadigol - Creu Cymunedau Cyfoes (Caernarfon)


Caernarfon

Agored:

Dyddiad cau: Iau 16 Ebr 2015

Adran:Economi a Chymuned Gwasanaeth:Prosiectau Sylweddol Dyddiad Cau:10:00 Dydd Iau 16/04/2015 Cyflog:£22,212 - £24,472 Gradd tâl:25 - 28 Lleoliad(au):Caernarfon Mae Cyngor Gwynedd, ar ran partneriaid consortiwm rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes Caernarfon, yn chwilio am berson creadigol a brwdfrydig ar gyfer swydd Gyswllt Greadigol.

Mwy...

Cymhorthydd Creadigol - Creu Cymunedau Cyfoes (Caernarfon)


Caernarfon
Caernarfon

Agored:

Dyddiad cau: Iau 16 Ebr 2015

Cyfadran:Economi a ChymunedGwasanaeth:Prosiectau SylweddolDyddiad cau:10:00 yb Dydd Iau 16/04/2015Cyflog:£16,231 - £17,372Gradd tal:14 - 17Lleoliad(au):Caernarfon Mae Cyngor Gwynedd, ar ran partneriaid consortiwm rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes Caernarfon, yn chwilio am berson creadigol a brwdfrydig ar gyfer swydd Cymhorthydd Greadigol.

Mwy...

Gwahodd ArtsWorks Cymru geisiadau am Sbarduno 1

Agored:

Dyddiad cau: Llun 13 Ebr 2015

Mae ArtWorks Cymru yn gwahodd artistiaid, cyrff a sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch i gyflwyno cynigion fydd yn rhannu ac adeiladu ar arfer da, ac a allai ysgogi datrysiadau gweithio newydd a all 'newid y sgwrs' am gelfyddydau cyfranogol yng Nghymru.

Mwy...

Cyfle

Cynllun Projectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd 2015/16


Agored: Maw 10 Maw 2015

Dyddiad cau: Mer 29 Ebr 2015

Ar gyfer projectau diwylliannol sy’n bodloni blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor ac yn cyfrannu tuag at wasanaeth celfyddydol sy’n gweld gwerth rhagoriaeth, cydweithredu a chydlyniad cymunedol y mae’r Cynllun Projectau Diwylliannol.

Mwy...

Galw am Artistiaid

ACTINIC festival CALL FOR ART!


Agored:

Dyddiad cau: Gwe 01 Mai 2015

Deadline for submissions: 01/05/2015 | Venue: ACTINIC festival | City: Edinburgh | Created by: Alternative Photography Scotland Call for art!

Mwy...

Galwad Agored am Ddylunwyr-Crefftwyr - Crefftau'r Pedwar Cwr


Agored:

Dyddiad cau: Maw 07 Ebr 2015

EtsyCrefftau'r Pedwar CwrArddangosfa o Grefftwaith Cyfoes mewn Partneriaeth â Sefydliadau Celf a Chrefft y DuGalwad Agored am Ddylunwyr-Crefftwyr Prosiect datblygu ac arddangos ar gyfer crefftwyr yw Crefftau'r Pedwar Cwr, ac mae'n bosibl diolch i gymorth hael sefydliadau celf a chrefft yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245