Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Cyfle

Cyfle i ymgeisio am le ar Raglen Arweinyddiaeth Extend 2015-16


Agored:

Dyddiad cau: Llun 23 Maw 2015

Rhaglen arweinyddiaeth ar draws y celfyddydau yw Extend ar gyfer gweithwyr proffesiynol yng nghanol eu gyrfa sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg‘’Cyfle gwych i ddatblygu a thyfu’n broffesiynol fel arweinydd ac unigolyn mewn rhwydwaith o gymheiriaid sy’n ysbrydoli.

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Dendro: Ymchwil i weithio'n rhyngwladol yn y sector llenyddiaeth yng Nghymru


Agored:

Dyddiad cau: Mer 18 Maw 2015

Cyd-destun Mae gan lenyddiaeth a grëir yng Nghymru apêl ac amgyffrediad byd-eang.

Mwy...

BRIFF GRWPIAU DYSGU ARTWORKS CYMRU


Agored:

Dyddiad cau: Llun 09 Maw 2015

Ar ôl 3 blynedd o ymchwil a ariannwyd gan Sefydliad Paul Hamlyn fel rhan o'u Cynllun Arbennig ArtWorks, mae ArtWorks Cymru yn awr yn dymuno sicrhau model cynaliadwy i Gymru fydd yn adeiladu ar y dysgu a sicrhau y manteisir i'r eithaf ar enillion y rhaglen a'r asedau a chynnal yr effaith ar gefnogaeth i artistiaid.

Mwy...

Cyngor Celfyddydau Cymru

Agored:

Dyddiad cau:

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245