Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Dydd Iau 19 February 2015

Cwrs Dawns Gyfoes yn Ngholeg Cambria Iâl

Theatre lal Coleg Cambria
Yale Grove Park Road
Wrecsam
LL12 7AB

Iau 19 Chwef 2015

10:00

Dan arweiniad dau o ddawnswyr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru dydd Iau 19eg a dydd Gwener 20fed Chwefror 2015 10am - 4pm Mae NEW Dance, mewn cydweithrediad â Choleg Cambria, yn cynnal cwrs Dawns Gyfoes dau ddiwrnod o hyd dan arweiniad dau o ddawnswyr proffesiynol medrus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Mwy...

Dydd Gwener 20 February 2015

Cwrs Dawns Gyfoes yn Ngholeg Cambria Iâl

Theatre lal Coleg Cambria
Yale Grove Park Road
Wrecsam
LL12 7AB

Gwe 20 Chwef 2015

10:00

Dan arweiniad dau o ddawnswyr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru dydd Iau 19eg a dydd Gwener 20fed Chwefror 2015 10am - 4pm Mae NEW Dance, mewn cydweithrediad â Choleg Cambria, yn cynnal cwrs Dawns Gyfoes dau ddiwrnod o hyd dan arweiniad dau o ddawnswyr proffesiynol medrus Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Ymarferwyr Artistig ym maes y Celfyddydau Perfformio,


Agored: Gwe 23 Ion 2015

Dyddiad cau: Iau 12 Chwef 2015

Ffi - £7,840 16 swydd llawrydd ar gael (4 ym mhob maes celfyddydol) o fis Mawrth 2015 i Orffennaf 2017 Mae Age Cymru yn chwilio am 16 ymarferydd artistig, pedwar ym mhob un o’r meysydd canlynol – y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth a Geiriau - i gyflenwi Rhaglen cARTrefu newydd yr elusen a gwella’r ansawdd a’r ddarpariaeth celf mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Mwy...

Preswyliad

Artist Preswyl - Castell Coch


Agored:

Dyddiad cau: Llun 02 Maw 2015

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid i ymateb i'r Castell Coch godidog, ar gyrion Caerdydd.

Mwy...

Cyfle i fod yn Artist Preswyl yng Ngholeg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth ag Oriel Mission


Agored: Iau 22 Ion 2015

Dyddiad cau: Gwe 30 Ion 2015

Mae’r cyfle preswyl cyffrous hwn yn bartneriaeth rhwng Coleg Gŵyr Abertawe ac Oriel Mission.

Mwy...

Apwyntiad Gweithredol/Bwrdd

engage - Cadeirydd Ymddiriedolwyr


Agored: Maw 13 Ion 2015

Dyddiad cau: Gwe 27 Chwef 2015

Mae engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg Orielau, yn dymuno penodi cadeirydd newydd i’w hymddiriedolwyr i olynu Lesley Butterworth, pan fydd hi’n sefyll i lawr ym mis Tachwedd 2015.

Mwy...

Mae Inside Out Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd!

Datblygu'r Celfyddydau, Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Y Stryd Fawr
Coed Duon
NP12 1BB

Agored: Mer 10 Rhag 2014

Dyddiad cau: Gwe 30 Ion 2015

A oes gennych chi angerdd ar gyfer y Celfyddydau?

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Dendro: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 yn Biennale Celf Fenis


Agored:

Dyddiad cau: Mer 04 Chwef 2015

Gwaith Addasu, Adeiladu, Dadosod ac Adfer er mwyn llwyfannu arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 yn Biennale Celf Fenis.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245