Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Dydd Gwener 24 October 2014

Clinigau Tocyn

Canolfan Grefft Rhuthun
Ffordd y Parc
Rhuthun
LL15 1BB

Gwe 24 Hyd 2014

10:00

Yn ddiweddarach eleni bydd Tocyn yn cael ei lansio, sef swyddfa docynnau ar-lein newydd ac arloesol, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n seiliedig ar dechnoleg ariannu torfol.

Mwy...

Dydd Llun 27 October 2014

Aquarium

Venue Cymru
The Promenade
Llandudno
LL30 1BB

Llun 27 Hyd 2014

10:00

Mwy...

Dydd Mawrth 28 October 2014

Aquarium

Venue Cymru
The Promenade
Llandudno
LL30 1BB

Maw 28 Hyd 2014

10:00

Mwy...

Dydd Mercher 19 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Mer 19 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Iau 20 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Iau 20 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Gwener 21 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Gwe 21 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Iau 27 November 2014

Clinigau Tocyn

Oriel Mission
Gloucester Place
Yr Ardal Forol
Abertawe
SA1 1TY

Iau 27 Tach 2014

10:00

Yn ddiweddarach eleni bydd Tocyn yn cael ei lansio, sef swyddfa docynnau ar-lein newydd ac arloesol, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n seiliedig ar dechnoleg ariannu torfol.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Cynorthwyydd Cyllid (rhan amser) - Sherman Cymru

Sherman Cymru
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4YE

Agored: Mer 15 Hyd 2014

Dyddiad cau: Iau 13 Tach 2014

Sherman Cymru Mae theatr gynhyrchu a chyflwyno Caerdydd am benodi Cynorthwyydd Cyllid (rhan amser) Mae Sherman Cymru yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid i gynorthwyo’r Pennaeth Cyllid ar bob agwedd o weithrediadau cyllidol Sherman Cymru.

Mwy...

Mentoriaid sy’n Artistiaid - Age Cymru

Agored: Iau 02 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 31 Hyd 2014

Mentoriaid sy’n Artistiaid yn y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth a Geiriau Ffi - £11,000 Swydd i weithiwr llawrydd rhwng Ionawr 2015 a Gorffennaf 2017 Dymuna Age Cymru recriwtio pedwar mentor sy’n artist, un ym mhob un o’r canlynol; y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth a Geiriau, i gyflwyno eu Rhaglen cARTrefu newydd, a fydd yn gwella ansawdd a darpariaeth y celfyddydau mewn lleoliadau gofal ledled Cymru.

Mwy...

Apwyntiad Gweithredol/Bwrdd

Yn Eisiau - Aelodau i Ymuno â Bwrdd Dawns i Bawb

Dawns i Bawb
uned 2- Galeri
Doc Victoria
Caernarfon
LL55 1SQ

Agored: Maw 23 Medi 2014

Dyddiad cau: Gwe 31 Hyd 2014

Mae Dawns i Bawb yn edrych am bobl sy’n frwdfrydig dros Ddawns Gymunedol i ymuno â Bwrdd y cwmni.

Mwy...

Grantiau i artistiaid

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr

Age Cymru,Tŷ John Pathy
13/14 Cwrt Neptune
Ffordd Blaen-y-gad
Caerdydd
CF24 5PJ

Agored: Llun 20 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 05 Rhag 2014

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Dendro – Gwerthusiad annibynnol o cARTrefu.


Agored: Mer 08 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 14 Tach 2014

Mae Age Cymru eisiau comisiynu gwerthusiad annibynnol o’r prosiect cARTrefu.

Mwy...

Galw am Artistiaid

Cymru yn Fenis/Wales in Venice: Cyfle datblygu rhyngwladol i artistiaid a churaduron

Ceisiadau Goruchwylio Arbennig, Cymru yn Fenis
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Agored: Llun 13 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 14 Tach 2014

Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015 Eleni, dewisiwyd yr artist Helen Sear i gynrychioli Cymru yn Fenis yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245