Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Dydd Mercher 19 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Mer 19 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Iau 20 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Iau 20 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Gwener 21 November 2014

Celf a Natur ar gyfer Lles

Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Gwe 21 Tach 2014

19eg i 21ain Tachwedd 2014 Rhaglen y Parciau Cenedlaethol a Lles Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU Ffôn: 01766 772600 plas@eryri-npa.

Mwy...

Dydd Iau 27 November 2014

Clinigau Tocyn

Oriel Mission
Gloucester Place
Yr Ardal Forol
Abertawe
SA1 1TY

Iau 27 Tach 2014

10:00

Yn ddiweddarach eleni bydd Tocyn yn cael ei lansio, sef swyddfa docynnau ar-lein newydd ac arloesol, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n seiliedig ar dechnoleg ariannu torfol.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Cynorthwyydd Cyllid (rhan amser) - Sherman Cymru

Sherman Cymru
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4YE

Agored: Mer 15 Hyd 2014

Dyddiad cau: Iau 13 Tach 2014

Sherman Cymru Mae theatr gynhyrchu a chyflwyno Caerdydd am benodi Cynorthwyydd Cyllid (rhan amser) Mae Sherman Cymru yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid i gynorthwyo’r Pennaeth Cyllid ar bob agwedd o weithrediadau cyllidol Sherman Cymru.

Mwy...

Grantiau i artistiaid

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr

Age Cymru,Tŷ John Pathy
13/14 Cwrt Neptune
Ffordd Blaen-y-gad
Caerdydd
CF24 5PJ

Agored: Llun 20 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 05 Rhag 2014

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Dendro: Dylunio Fframwaith Gwerthuso ar gyfer Criw Celf

Agored: Iau 23 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 28 Tach 2014

Y dasg yw dylunio fframwaith gwerthuso ar gyfer Criw Celf, i alluogi partneriaid a rhanddeiliaid i adeiladu corff o dystiolaeth sy'n arddangos gwerth ac effaith y rhaglen hon ar ei hymgyfranogwyr ac ar sector ehangach y celfyddydau ac addysg.

Mwy...

Gwahoddiad i Dendro – Gwerthusiad annibynnol o cARTrefu.


Agored: Mer 08 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 14 Tach 2014

Mae Age Cymru eisiau comisiynu gwerthusiad annibynnol o’r prosiect cARTrefu.

Mwy...

Galw am Artistiaid

Cymru yn Fenis/Wales in Venice: Cyfle datblygu rhyngwladol i artistiaid a churaduron

Ceisiadau Goruchwylio Arbennig, Cymru yn Fenis
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Agored: Llun 13 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 14 Tach 2014

Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015 Eleni, dewisiwyd yr artist Helen Sear i gynrychioli Cymru yn Fenis yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245