Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

National Theatre Wales - Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr


Agored:

Dyddiad cau: Llun 14 Medi 2015

Yn dilyn penodi John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig cyntaf National Theatre Wales, i arwain Gŵyl Genedlaethol Manceinion, rydym yn chwilio am artist ac arweinydd gyda gweledigaeth arloesol ac ymagwedd gydweithredol a all fynd â’r theatr genedlaethol ar gam nesaf ei thaith.

Mwy...

Arweinydd Ymchwil a Gwerthuso


Agored:

Dyddiad cau: Llun 07 Medi 2015

Y Gronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru£26,000 - £34,000 y flwyddynLlawn amserCyfnod penodol hyd Fawrth 2017Caerdydd Yn 2013 lansiwyd y Gronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Nesta a'r Cyngor Ymchwil i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mwy...

Cyfle

Cynhadledd ar Ddatblygu Cynaliadwy ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.

Canolfan Gelfyddydau Chapter
Caerdydd
CF5 1QE

Agored:

Dyddiad cau: Llun 21 Medi 2015

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer sefydliadau celfyddydol sydd wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru i egluro’r hyn y maent wedi ymrwymo iddo, ac ar gyfer sefydliadau celfyddydol sydd â diddordeb mewn llofnodi’r Siarter ac sy’n awyddus i gael gwybod rhagor.

Mwy...

Tendr

Astudiaeth ddichonoldeb gwmpasu am Gronfa Waddol Genedlaethol i Gerddoriaeth

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Agored:

Dyddiad cau: Gwe 04 Medi 2015

Cais Cyngor Celfyddydau Cymru ddarparwr i ddarparu ystod o wasanaethau a allai gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: • Ymchwilio ac ysgrifennu astudiaeth ddichonoldeb gwmpasu am Gronfa Waddol Genedlaethol i Gerddoriaeth fel y manylir arni yn y Fanyleb yn Adran 3 1.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245