Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Dydd Sadwrn 02 August 2014
Dydd Sul 31 August 2014

Llwyfan i Ddatblygu Gwaith Newydd @ Four Bars, Caerdydd

Four Bars, Caerdydd
15 Stryd y Castell
Caerdydd
CF10 1BS

Sul 31 Awst 2014

06:30

Dydd Sul 31 Awst, 2014 o 6.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Swyddog Cyswllt Dysgu Creadigol (Y Loteri FAWR)

Sherman Cymru
Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4YE

Agored: Iau 24 Gorff 2014

Dyddiad cau: Iau 04 Medi 2014

Sherman Cymru Mae theatr gynyrch a chyflwyno Caerdydd Am benodi Swyddog Cyswllt Dysgu Creadigol (Y Loteri FAWR) Swydd am gyfnod penodol hyd at Mai/Mehefin 2016 Mae Dysgu Creadigol yn rhan hollbwysig a chanolog o weithgaredd Sherman Cymru.

Mwy...

Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Agored: Maw 01 Gorff 2014

Dyddiad cau: Llun 18 Awst 2014

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth cenedlaethol i ddadansoddi data o swyddfeydd tocynnau a mewnwelediad cynulleidfa ar gyfer y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Mwy...

Mae'r Academi Frenhinol Cambrian yn ceisio am cynorthwyydd gweinyddol i’r oriel

Royal Cambrian Academy of Art
Crown Lane
Conwy
LL32 8AN

Agored: Iau 31 Gorff 2014

Dyddiad cau: Gwe 15 Awst 2014

Swydd parhaol rhan-amser ar gyfer unigolyn sy'n gyfrifol, dibynadwy a sy'n hyblyg o ran eu horiau gwaith.

Mwy...

Gweithiwr Cyswllt Datblygu (Grantiau) - National Theatre Wales

National Theatre Wales
30 Arcêd y Castell
Caerdydd
CF10 1BW

Agored: Mer 30 Gorff 2014

Dyddiad cau: Maw 12 Awst 2014

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi am y tro cyntaf unigolyn profiadol, angerddol a llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm fel ein Gweithiwr Cyswllt Datblygu (Grantiau) Cytundeb blwyddyn, tymor penodol Cyflog yn dibynnu ar brofiad (Bydd ceisiadau i weithio’n llawn-amser, rhan-amser, rhannu swydd, yn y swyddfa neu o hirbell oll yn cael eu hystyried) Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir Dyddiad cau: Dydd Mawrth 12fed Awst, 2pm Cyfweliadau: Dydd Iau 21ain Awst Am ragor o wybodaeth work@nationaltheatrewales.

Mwy...

Arts Connection – Cyswllt Celf - Cynorthwyydd Marchnata

Cyswllt Celf
Canolfan Ieuenctid a Chymunedol
Llanfyllin
SY22 5DR

Agored: Llun 14 Gorff 2014

Dyddiad cau: Llun 11 Awst 2014

Arts Connection – Cyswllt Celf - Cynorthwyydd Marchnata Mae Mudiad Celfyddydau Cymunedol, sydd wedi’i leoli yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Gynorthwyydd Marchnata.

Mwy...

Cyfle i Artistiaid – Gwnaed yn y Rhath


Agored: Mer 16 Gorff 2014

Dyddiad cau: Llun 04 Awst 2014

Cefndir Digwyddiad dan arweiniad artistiaid yw Gwnaed yn y Rhath, sydd bellach yn ei 6ed flwyddyn, â’r nod o fynd â chelf allan o’r oriel ac i mewn i’r gymuned, gan ddod â’r cyfoeth o ddoniau creadigol yn ein cymdogaeth o fewn cyrraedd cynulleidfa fwy ac ehangach.

Mwy...

Cyfle i Artistiaid – Gwnaed yn y Rhath


Agored: Mer 16 Gorff 2014

Dyddiad cau: Llun 04 Awst 2014

Cefndir Digwyddiad dan arweiniad artistiaid yw Gwnaed yn y Rhath, sydd bellach yn ei 6ed flwyddyn, â’r nod o fynd â chelf allan o’r oriel ac i mewn i’r gymuned, gan ddod â’r cyfoeth o ddoniau creadigol yn ein cymdogaeth o fewn cyrraedd cynulleidfa fwy ac ehangach.

Mwy...

Cyfle

YN GALW AR FERCHED MEDRUS YNG NGOGLEDD A CHANOLBARTH CYMRU

BBC Cymru
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Agored: Gwe 25 Gorff 2014

Dyddiad cau: Gwe 05 Medi 2014

Mae BBC Cymru eisiau cynyddu nifer y merched medrus sy’n cyfrannu at ein hallbwn ar radio, teledu ac ar-lein yn Gymraeg a Saesneg.

Mwy...

Rhodd-wobr CASW 2015

Andy Taylor
Crud y Gwynt
Love Lane
Llanbleddian
CF71 7JQ

Agored: Mer 02 Gorff 2014

Dyddiad cau: Llun 01 Medi 2014

cymdeithas gelfyddyd gyfoes cymru www.

Mwy...

Galw am Artistiaid

Rhaglen Cymru: Cais agored i artistiaid, comisiwn aml-ddisgyblaethol


Agored: Gwe 28 Maw 2014

Dyddiad cau: Sul 05 Hyd 2014

Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd morlyn ynni llanw pwrpasol cyntaf y byd a bydd yn gallu cynhyrchu trydan adnewyddadwy, rhagweladwy ar gyfer mwy na 120,000 o gartrefi am 120 mlynedd.

Mwy...

Rhaglen Bae Abertawe – Ymyriadau lleol: Cais agored am syniadau cysyniadol


Agored: Gwe 28 Maw 2014

Dyddiad cau: Sul 05 Hyd 2014

Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd morlyn ynni llanw pwrpasol cyntaf y byd a bydd yn gallu cynhyrchu trydan adnewyddadwy, rhagweladwy ar gyfer mwy na 120,000 o gartrefi am 120 mlynedd.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245