Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

National Theatre Wales - Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr


Agored:

Dyddiad cau: Llun 14 Medi 2015

Yn dilyn penodi John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig cyntaf National Theatre Wales, i arwain Gŵyl Genedlaethol Manceinion, rydym yn chwilio am artist ac arweinydd gyda gweledigaeth arloesol ac ymagwedd gydweithredol a all fynd â’r theatr genedlaethol ar gam nesaf ei thaith.

Mwy...

Cyfle

Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Oriel Davies, y Drenewydd


Agored:

Dyddiad cau: Llun 10 Awst 2015

Mae Oriel Davies yn oriel flaenllaw yng Nghymru a'r lleoliad celfyddydau gweledol mwyaf pwysig ym Mhowys.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245