Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Cwmni Cofis Bach: Rheolydd Gweithredol


Agored:

Dyddiad cau: Gwe 12 Mehef 2015

Cyfle i fod yn rhan o brosiect celfyddydol ac adfywio cymunedol cyffrous – ym Mheblig Caernarfon - Cofis Bach.

Mwy...

Gweinyddydd Artistig / Rheolwr Cwmni MTW


Agored:

Dyddiad cau: Llun 08 Mehef 2015

Mae’r swydd hon yn un sy’n golygu y byddwch yn aelod allweddol o’r tîm bach ac ymroddgar yn nhîm Music Theatre Wales mae’n ymgorfforu swydd Rheolwr y Cwmni a’r Gerddorfa ar gyfer gwaith y cwmni ar daith.

Mwy...

Swyddog Marchnata Cyswllt ar gyfer Taith Genedlaethol


Agored:

Dyddiad cau: Llun 08 Mehef 2015

Rydym yn chwilio am rywun llaw-rydd proffesiynol i reoli ymgyrch marchnata ein dwy daith nesaf yn y DG, gyda’r ddau yn digwydd yn ystod 2016: The Bottle Imp gan Stuart MacRae a Louise Welsh: Chwefror-Mawrth 2016 The Golden Dragon gan Peter Eötvös: Gorffennaf a Hydref 2016 Dyddiad Cau: Dydd Llun Mehefin 8, 5pm Rhagor o wybodaeth a swydd ddisgrifiad:www.

Mwy...

Cydlynydd Ymchwil: ClymuCelf - Cynllun Mynediad Teulu


Agored:

Dyddiad cau: Gwe 29 Mai 2015

ClymuCelf - Cynllun Mynediad Teulu Manyleb Cydlynydd Ymchwil Cyflwyniad Yn 2014, cafodd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ei arwyddo gan Wasanaethau Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.

Mwy...

Cyfle

Gweithdy Cyfarwyddeb Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus


Agored:

Dyddiad cau: Mer 17 Mehef 2015

Beth y mae’n ei olygu i’r Sector Treftadaeth/Diwylliannol yng Nghymru?

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245