Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu'r Celfyddydau


Agored:

Dyddiad cau: Llun 15 Rhag 2014

PONTIO - CELFYDDYDAU PERFFORMIO Cyf: BU00763Cyflog: £31,342 - £37,394 p.

Mwy...

Rheolwr Theatr y Colisëwm

Theatr y Colisewm
Mount Pleasant Street
Trecynon
CF44 8NG

Agored:

Dyddiad cau: Maw 02 Rhag 2014

Rhan amser - 18.

Mwy...

Cyfle

Man creadigol ar gael


Agored:

Dyddiad cau: Gwe 05 Rhag 2014

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn berchen ar Gapel Babell yng Nghwmfelin-fach a byddent yn hoffi ailwampio’r adeilad.

Mwy...

Comisiwn

Strategaeth Celf Gyhoeddus i Ganol y Dref Merthyr Tudful


Agored:

Dyddiad cau: Llun 15 Rhag 2014

Mae Tîm Adfywio Ffisegol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan arlunwyr sy’n dymuno gweithio fel rhan o’r tîm dylunio ar gyfer yr orsaf fysiau yng Nghanol y Dref Merthyr Tudful.

Mwy...

Gwaith a Briff gwaith Rheolwr Prosiect Celf


Agored:

Dyddiad cau: Llun 08 Rhag 2014

Mae Penseiri Ellis Williams yn gwahodd ceisiadau gan ymgynghorwyr celf profiadol/rheolwr prosiect celf i reoli comisiwn arlunydd fel rhan o Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau.

Mwy...

Apwyntiad Gweithredol/Bwrdd

Mae Dawns Powys - Bwrdd Ymddiriedolwyr newydd

Agored:

Dyddiad cau: Llun 15 Rhag 2014

Dawns Powys yw un o asiantaethau datblygu dawns fwyaf blaengar Cymru, gydag enw rhagorol am ei gwaith amrywiol ar hyd a lled y Sir.

Mwy...

Grantiau i artistiaid

Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr

Age Cymru,Tŷ John Pathy
13/14 Cwrt Neptune
Ffordd Blaen-y-gad
Caerdydd
CF24 5PJ

Agored: Llun 20 Hyd 2014

Dyddiad cau: Gwe 05 Rhag 2014

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Mwy...

Galw am Artistiaid

Cyflwyniad Agored ar gyfer Artist Gweledol - Canolfan Iechyd Newydd Llangollen


Agored: Llun 10 Tach 2014

Dyddiad cau: Gwe 12 Rhag 2014

Canolfan Iechyd Newydd Llangollen Cyflwyniad Agored ar gyfer Artist Gweledol Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau; 5pm ddydd Gwener 12 Rhagfyr Dyddiad cwblhau gwaith celf: 3 Gorffennaf 2015 Mae Rhaglen Celfyddydau mewn Iechyd a Lles, Ffynnon Greadigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), yn awyddus i gomisiynu artist gweledol sefydledig i ddylunio a chreu darn o waith o ansawdd uchel i gael ei osod yn adeilad newydd Canolfan Iechyd Llangollen sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo agor ym mis Gorffennaf 2015.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245