Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Dydd Llun 28 April 2014

Re.volution

Chapter
Heol y Farchnad
Canton
Caerdydd
CF5 1QE

Llun 28 Ebr 2014

07:00

Dyma’r tri diwrnod i’w gosod yn bendant yn eich dyddiadur (oll gyda dolen gyswllt eventbrite): Dydd Mercher 19 Mawrth: Yma o Hyd?

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Gwahoddir Ceisiadau gan Pontio am y swyddi parhaol yma

Prosiect Pontio
Prif Adeilad y Celfyddydau
Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

Agored: Maw 01 Ebr 2014

Dyddiad cau: Llun 28 Ebr 2014

2 x Uwch Technegydd Theatr(1x Sain, 1x Goleuo) Llawn Amser – cyf: BU00535 2 x Technegydd Theatr Llawn Amser – cyf: BU00536 1 x Technegydd Sinema Rhan-Amser – cyf: BU00537 Yn gweithio yn Pontio, Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi newydd ym Mhrifysgol Bangor.

Mwy...

3 swydd: Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown

Cadeirydd y Bwrdd, Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown
4 Dock Chambers
Stryd Bute
Caerdydd
CF10 5AG

Agored: Llun 07 Ebr 2014

Dyddiad cau: Maw 22 Ebr 2014

Mae gwaith Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown (BHAC) yn cynnwys y celfyddydau, addysg a threftadaeth.

Mwy...

Cyfle

Prentisiaeth Arweinyddiaeth Gorawl newydd ar gael.


Agored: Gwe 11 Ebr 2014

Dyddiad cau: Gwe 30 Mai 2014

Mae cyfle wedi ymddangos i arweinyddion corawl sy’n fyfyrwyr ac yn uchelgeisiol i ddatblygu eu sgiliau ar brentisiaeth gorawl flwyddyn o hyd.

Mwy...

Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol yng Nghymru – YN RECRIWTIO NAWR!


Agored: Gwe 11 Ebr 2014

Dyddiad cau: Gwe 16 Mai 2014

• Cei dy Dalu • Cei Gymhwyster • Cei Brofiad • Cei Gysylltiadau • A DOES DIM FFIOEDD i’w talu!

Mwy...

Y Lle Celf - Comisiwn Arddangosfa Arbennig

Swyddog Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
40 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 4DU

Agored: Mer 27 Maw 2013

Dyddiad cau: Iau 01 Mai 2014

Cyflwyniad Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a’r Gororau 2015 yn chwilio am artist neu artistiaid sydd â diddordeb mewn gwireddu’r Arddangosfa Arbennig.

Mwy...

Galw am wirfoddolwyr gŵyl profiadol i fod yn rhan o Ŵyl Gomedi Machynlleth 2014


Agored: Llun 31 Maw 2014

Dyddiad cau: Iau 01 Mai 2014

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth, gŵyl gomedi flynyddol 3 diwrnod yn nhref Machynlleth, yn chwilio am unigolion cyffrous a brwdfrydig sydd am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm ysbrydoledig a bywiog i ennill profiad gwerthfawr mewn amgylchedd proffesiynol a chefnogol.

Mwy...

Cyfle i letya Artist Preswyl Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2015


Agored: Iau 06 Maw 2014

Dyddiad cau: Maw 22 Ebr 2014

Mae engage yn falch i gyhoeddi fod y cyfnod ymgeisio i leoliadau sy’n dymuno cynnal Cyfnod Preswyl Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2015 bellach ar agor Gwahoddir orielau, amgueddfeydd a lleoliadau celfyddydau gweledol drwy’r Deyrnas Unedig i gyflwyno cynigion i letya Artist Preswyl Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt (ARMA), sydd werth £15,000.

Mwy...

Cyngerdd IAMIC Wroclaw 2014: Galw am ddarnau

Tŷ Cerdd
Canolfan Mileniwm Cymru
Caerdydd
CF10 5AL

Agored: Maw 25 Maw 2014

Dyddiad cau: Llun 21 Ebr 2014

Mae Tŷ Cerdd yn cynrychioli Cymru o fewn IAMIC, Cymuned Ryngwladol o Ganolfannau Cerdd, ac rydym yn chwilio am ddarn o gerddoriaeth i gynrychioli Cymru mewn cyngerdd yng nghyfarfod blynyddol IAMIC yn Wroclaw eleni.

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Wneud Cynnig: Prosiect Celf Cymunedol Safle Treftadaeth y Byd

Agored: Llun 14 Ebr 2014

Dyddiad cau: Llun 28 Ebr 2014

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw: dydd Llun 28 Ebrill, 2014 Manylion: Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar y cyd ag Aqueducks (Cyfeillion Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte) gomisiynu artist(iaid) i greu gweithiau celf ar gyfer y llwybr cyswllt rhwng camlas Basn Trefor a maes parcio Wimbourne gate (Stryt y Frenhines, Cefn Mawr).

Mwy...

Galw am Artistiaid

Rhaglen Cymru: Cais agored i artistiaid, comisiwn aml-ddisgyblaethol


Agored: Gwe 28 Maw 2014

Dyddiad cau: Sul 05 Hyd 2014

Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd morlyn ynni llanw pwrpasol cyntaf y byd a bydd yn gallu cynhyrchu trydan adnewyddadwy, rhagweladwy ar gyfer mwy na 120,000 o gartrefi am 120 mlynedd.

Mwy...

Rhaglen Bae Abertawe – Ymyriadau lleol: Cais agored am syniadau cysyniadol


Agored: Gwe 28 Maw 2014

Dyddiad cau: Sul 05 Hyd 2014

Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd morlyn ynni llanw pwrpasol cyntaf y byd a bydd yn gallu cynhyrchu trydan adnewyddadwy, rhagweladwy ar gyfer mwy na 120,000 o gartrefi am 120 mlynedd.

Mwy...

O Fan Hyn a Fan Draw: Lluniadu o Abertawe i Golorado


Agored: Iau 20 Maw 2014

Dyddiad cau: Gwe 18 Gorff 2014

PWY: Agored i bob artist yn y DU sy’n lluniadu, naill ai mewn dulliau traddodiadol neu trwy ddefnyddio cyfryngau newydd mewn perthynas â lluniadu.

Mwy...

Rhaglen Ryngwladol: Cais agored i artistiaid, comisiynu cerflun mawr


Agored: Gwe 28 Maw 2014

Dyddiad cau: Iau 08 Mai 2014

Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd morlyn ynni llanw pwrpasol cyntaf y byd a bydd yn gallu cynhyrchu trydan adnewyddadwy, rhagweladwy ar gyfer mwy na 120,000 o gartrefi am 120 mlynedd.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245