Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Gwybodaeth / Info
029 2044 1362
info@artswales.org.uk
www.celfcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 22 March 2014

Dawns Fertigol i Ddechreuwyr gyda Kate Lawrence

Venue Cymru
Y Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Sad 22 Maw 2014 - Wed 23 Feb 3014

10:00

Pryd: Mawrth 22 & 23 2014 / 10 – 4.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Cyfle

Cyfle i letya Artist Preswyl Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2016


Agored:

Dyddiad cau: Llun 13 Gorff 2015

Mae engage yn falch i gyhoeddi fod y cyfnod ymgeisio i leoliadau sy’n dymuno cynnal Cyfnod Preswyl Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2016 bellach ar agor Gwahoddir orielau, amgueddfeydd a lleoliadau celfyddydau gweledol drwy’r Deyrnas Unedig i gyflwyno cynigion i letya Artist Preswyl Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt (ARMA), sydd werth £15,000.

Mwy...

Preswyliad

Cofnod ar gyfer Ffotograffydd Preswyl/Animateur Arts & Minds

Consortiwm Arts & Minds
Tai Cymuned Tai Calon
Solis One, Stad Ddiwydiannol Rising Sun
BLAENAU
NP13 3JW

Agored:

Dyddiad cau: Llun 20 Gorff 2015

Rhaglen gelfyddydau ac adfywio newydd ym Mlaenau Gwent yng nghymoedd de Cymru yw Arts & Minds, sy’n canolbwyntio ar gymdogaethau sy’n rhan o stoc tai helaeth Tai Calon, y landlord cymdeithasol mwyaf yn yr ardal.

Mwy...

Ymyrraeth Artistig Parc Gwepra

Canolfan Ymwelwyr Parc Gwepra
Parc Gwepra
Wepre Drive
Cei Connah
CH5 4HL

Agored:

Dyddiad cau: Gwe 10 Gorff 2015

Preswyliad Artist: Swydd Ddisgrifiad Awst 2015 Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a Chyfeillion Parc Gwepra yn edrych i gyflogi artist preswyl ym Mharc Gwepra ym mis Awst 2015.

Mwy...

Tendr

Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Cyfnod Preswyl Theatraidd: Canolfan Celfyddydau Wyeside


Agored:

Dyddiad cau: Llun 03 Awst 2015

Twm Siôn Cati & TJ Llewelyn Prichard:Y Dyn a’r Chwedl Mae Canolfan Celfyddydau Wyeside yn chwilio am ymarferyr theatr ysbrydol, newydd yn y maes i weithio gydag Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt ar hanes chwedl Twm Siôn Cati a bywyd TJ Llewelyn Prichard, yr awdur lleol oedd yn gyfrifol am ddod â’i hanes i gynulleidfaoedd oes Fictoria yn y nofel Gymreig gyntaf a gyhoeddwyd.

Mwy...

Gwahoddiad i Dendro (GID) - Adolygiad Busnes: Celfyddydau a Busnes Cymru


Agored:

Dyddiad cau: Iau 23 Gorff 2015

Y dasg Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi darparu cyllid craidd i’r sefydliad ers nifer o flynyddoedd a darparwyd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy gyfrwng Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...

Galw am Artistiaid

Briff yr Artist: Hel Atgofion


Agored:

Dyddiad cau: Gwe 10 Gorff 2015

Prosiect blwch atgofion gyda chleifion Dementia mewn ysbyty Mae Hel Atgofion yn brosiect peilot a fydd yn defnyddio Gwasanaeth Amgueddfeydd ac Archifau Conwy ac Amgueddfa Llandudno i gynllunio blychau atgofion ar sail thema i’w defnyddio yn Ysbyty Llandudno gyda Chleifion Dementia, gyda gweithdai celf cysylltiedig ar y safle ac yng nghanolfan gymunedol Tŷ Llywelyn gerllaw.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245