Cyngor Celfyddydau Cymru | Preswyliad i Raddedigion

Preswyliad i Raddedigion

Preswyliad

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Lleoliad neu gyfeiriad cyswllt
Stiwdio Glai Fireworks
24 Tudor Lane
Glan yr Afon
Caerdydd
CF11 6AZ
Ar gael hyd at
Dyddiad cau: 28 Mai 2012
Agored:19 Maw 2012
Manylion cyswllt
Fireworks Clay Studio
fireworksclaystudios@gmail.com
www.fireworksclaystudios.org/residencies_preswyliadau.html

Disgrifiad

Nod y cynllun yw i gefnogi dau artist cerameg sydd newydd raddio o gwrs gradd neu debyg yn ystod eu blwyddyn gyntaf o ymarfer proffesiynol. Cynigir gwagle stiwdio rhesymol wedi ei ddodrefnu, gyda defnydd llawn o gyfleusterau y stiwdio am gyfnod o flwyddyn. Mi fydd yr ymgeiswyr llwyddianus yn medru manteisio'n llawn o weithio ochr yn ochr gyda ein aelodau proffesiynol llawn amser, hefyd yn manteisio o gael sylw gan gynrychiolwyr o orielau a chefnogwyr yn y maes.

Lawrlwythwch manylion i raddedigion yma:
http://www.fireworksclaystudios.org/residencies_preswyliadau.html

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245