Cyngor Celfyddydau Cymru | Prifysgol Glyndŵr 25/06/2012

Y Gelfyddyd o Wneud Pethau’n Gyhoeddus a Chyflawni Pethau

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Prifysgol Glyndŵr 25/06/2012

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi trefnu’r digwyddiadau canlynol mewn partneriaeth ag ixia, melin drafod celf gyhoeddus.


Bydd y digwyddiadau yn cael eu cymedroli gan y Curadur, Artist a’r Awdur, Paul O’Neill.


Celf Gyhoeddus a Hunan-drefnu


Prifysgol Fetropolitanaidd Abertawe


Dydd Llun 25 Mehefin 2012


9.30yb hyd 4.30yp


Siaradwyr:


Anthony Gross, Cyfarwyddwr, The Old Police Station, Llundain.


Vaari Claffey, Curadur, Gracelands, Dromahair.


Jeanne van Heeswijk, Artist, Rotterdam.


David Hastie, Cyfarwyddwr, LOCWS Rhyngwladol, Abertawe.


Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio gwahanol fodelau hunan-drefnu o fewn arfer celf gyhoeddus gyfoes. Bydd yn archwilio: seiliau rhesymegol a thactegau ar gyfer dechrau arni; strwythurau cymdeithasol, economaidd a threfniadol; a strategaethau ar gyfer gweithgareddau goroesi a chynhaliol.


Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer artistiaid, curaduron a chynrychiolwyr sefydliadau celfyddydol.


Cost: £10 yn cynnwys lluniaeth a chinio. Mae cyfyngiad ar y niferoedd.


Celf Gyhoeddus ac Adfywiad


Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam


Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2012


9.30yb hyd 4.30yp


Siaradwyr:Kathrin Böhm, Artist, public works, Llundain.


Nuno Sacramento, Cyfarwyddwr, Scottish Sculpture Workshop, Lumsden.


Christoph Schäfer, Artist, Park Fiction, Hamburg.


Mick Wilson, Artist, Awdur, Addysgwr ac Ymgynghorydd i Breaking Ground, Dulyn.


Bydd y digwyddiad hwn yn hyrwyddo trafodaeth ynglŷn ag arferion celf gyhoeddus enghreifftiol sydd wedi eu datblygu mewn ymateb i gynlluniau adfywio. Bydd yn archwilio sut y mae artistiaid, curaduron a chomisiynwyr wedi ymateb i’w cyd-destunau penodol, gan yn aml ddefnyddio gwrth-strategaethau fel modd o wrthsefyll camddefnydd, tra’n rhoi cyfrif am eu cymunedau drwy ddulliau sydd wedi’u canolbwyntio’n lleol.


Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb neu sy'n ymwneud â chelf gyhoeddus a chynlluniau adfywio.


Cost: £20 yn cynnwys lluniaeth a chinio. Mae cyfyngiad ar y niferoedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ac i archebu lle ewch i: http://ixia-info.com/events/next-events/

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245