Cyngor Celfyddydau Cymru | Earthfall 2011 - Warhol a Dŵr, o Aberhonddu i Moscow!
Nôl at y rhestr newyddion

Earthfall 2011 - Warhol a Dŵr, o Aberhonddu i Moscow!

Roedd 2011 yn flwyddyn hynod lwyddiannus i Earthfall, o'i dechrau, â rhan olaf taith The Factory yn y gwanwyn, i daith newydd o'r cynhyrchiad arobryn At Swim Two Boys, ledled y DG. 12 Ion 2012

Earthfall 2011 - Warhol a Dŵr, o Aberhonddu i Moscow!

Cafodd cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Chorea, After The Birds, ei berfformio o flaen aelodau o Senedd yr UE yn Ludz, ac fe ddaeth y flwyddyn i ben â chyfres o gyflwyniadau cyn y Nadolig yng Nghanolfan Meyerhold enwog Moscow. Roedd gwaith rhyngwladol arall gan y cwmni yn cynnwys creu coreograffi ar gyfer Chorea 2011 a Phrosiect Dawns Oratorium ym mis Tachwedd.

At Swim Two Boys yw un o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus Earthfall erioed. Roedd yr adfywiad o'r cynhyrchiad gwreiddiol (a gyflwynwyd yn 2005) yn fodd o ddathlu 10fed pen-blwydd y nofel o'r un enw gan Jamie O'Neill ac fe werthwyd pob tocyn ar gyfer sioeau ledled y DG, gan gynnwys yn Lerpwl, Caerfaddon, Ormskirk, Caergaint, Birmingham a Chaerdydd, y ddinas sy'n gartref i Earthfall.

Nid dim ond yn y DG y gwelwyd gwaith Earthfall; roedd yna gamau cyffrous hefyd yn y berthynas barhaus â Theatr Chorea. Cafodd y perfformiad cyntaf o After the Birds, o flaen aelodau o Senedd yr UE yn Ludz ei gynnal ar yr un noson ag agoriad At Swim Two Boys yn Aberhonddu. Cafwyd dau berfformiad Nadoligaidd wedyn yng Nghanolfan enwog y Meyerhold, lleoliad sy'n enwog am theatr gorfforol. Roedd Lara Ward, un o aelodau cwmni Earthfall, hefyd yn gyfrifol am goreograffi darn corawl gyda Chorea 2011 ar gyfer Prosiect Dawns Oratorium.

Yn y cyfamser, roedd Adran Addysg a Chyfranogiad Earthfall hefyd yn brysur iawn: ffurfiwyd prosiect Free2fall gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd; cyflwynwyd cyfnodau preswyl mewn maes parcio tanddaearol gyda Phrifysgol Bath Spa ac yn Academi Ryngwladol Ridings Winterbourne, crëwyd dau gyfnod preswyl safle-benodol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac fe lansiwyd Dosbarthiadau Datblygiad Proffesiynol yng Nghanolfan y Mileniwm yn ystod yr haf. Bydd y dosbarthiadau hyn yn cael eu cynnal yn Chapter yn y flwyddyn newydd. Yn 2011, cyflwynodd y rhaglen Addysg a Chyfranogiad 144 o sesiynau, 5 cyfnod o brofiad gwaith dwys, 4 cyfnod preswyl, 2 ddarlleniad, 2 ddarlith arddangosiadol, 2 gyfnod o brofiad gwaith byr, 1 cyfnod o brofiad gwaith rhyngwladol, 1 prosiect wedi'i deilwra'n benodol ac fe grëwyd 1 cynllun prentisiaeth gwych; gyda'i gilydd, elwodd dros 3500 o gyfranogwyr ar y gwasanaethu hyn.

Bydd tymor 2012 Earthfall yn agor gyda rhediad o dair wythnos yn Stiwdios Riverside, Llundain o'r 7fed tan y 25ain o Chwefror, cyn i'r cwmni ddychwelyd i gartref ysbrydol cynhyrchiad At Swim Two Boys, Canolfan Gelfyddydau Chapter, o'r 6ed tan y 10fed o fis Mawrth. Bydd y sioe ar daith wedi hynny yng ngweddill y DG hyd at ddiwedd mis Ebrill. Mae amserlen lawn y daith ar gael ar www.atswimtwoboys.com

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245