Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Genedlaethol Cymru
Y Llwyfan
Heol Y Coleg
Carmarthen
SA31 3EQ
Sir Gâr
Manylion cyswllt
Theatr Genedlaethol Cymru
01267 233882
thgc@theatr.com
www.theatr.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Cyrraedd y Nod
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Theatr Genedlaethol Cymru yw'r cwmni drama teithio iaith Gymraeg Cenedlaethol.

O'i chanolfan yng Nghaerfyrddin, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn anelu at greu theatr o'r radd flaenaf a rhaglen o waith amrywiol ac uchelgeisiol, eang ei apêl sy'n cyfoethogi bywyd diwylliannol Cymru.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Ar hyn o bryd, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn ymgymryd â'r prosiect rhyngwladol cyntaf mewn cydgynhyrchiad gyda Sherman Cymru sef taith o ddrama Dafydd James yn rhyngwladol (taith i'w gadarnhau ar gyfer Haf 2012). Daeth hyn yn sgil llwyfaniad Llwyth yng Ngwyl Rhyngwladol Caeredin yn Awst 2011. Yn ogystal mae'r Cyfarwyddwr Artistig, Arwel Gruffydd, wrthi yn ymchwilio i fwy o waith rhyngwladol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245