Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwledd i gynulleidfaoedd Caerdydd ac Abertawe - perfformiad gan Akiko Suwanai
Nôl at y rhestr newyddion

Gwledd i gynulleidfaoedd Caerdydd ac Abertawe - perfformiad gan Akiko Suwanai

Daw’r ffidler o Japan, Akiko Suwanai, at Gerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC i raglen o Sibelius ac Elgar, a berfformir yng Nghaerdydd ac Abertawe ym mis Chwefror eleni. 03 Chwef 2012

Gwledd i gynulleidfaoedd Caerdydd ac Abertawe - perfformiad gan Akiko Suwanai

Daw’r Gerddorfa’r a’r Corws, dan arweiniad y Prif Arweinydd Gwadd Jac van Steen, i Neuadd Dewi Sant, Caerdydd nos Wener 10 Chwefror ac i Neuadd Brangwyn, Abertawe nos Sadwrn 11 Chwefror.

Yn y ddau gyngerdd bydd y ffidler Akiko Suwanai yn perfformio Concerto Ffidil Sibelius – gwaith y mae Akiko wedi ei berfformio drwy’r byd yn grwn a’r beirniaid yn fawr eu clod. Dyma un o’r gweithiau olaf o bwys a sgrifennodd Sibelius, yn werth sylw gan ei fod yr unig concerto a sgrifennodd, ac yn gofyn llawer gan yr unawdydd, yn dechnegol ac yn deimladol ill dau.

Mae’r cyngherddau hefyd yn cynnwys perfformiad prin o The Music Makers Elgar pan ddaw’r mezzo-soprano ddawnus Jane Irwin at y Gerddorfa a’r Corws. Yn y gwaith yma cawn Elgar yn synfyfyrio ar ei fwyaf dwys o bersonol a phreifat ar ei fywyd a’i waith, yn rhoi ar gân destun wedi’i seilio ar y gerdd Ode gan Arthur O’Shaughnessy. Er bod llawer o’r gerddoriaeth yn wreiddiol mae hefyd yn cynnwys dyfyniadau o weithiau cynharach Elgar, megis The Dream of Gerontius, Sea Pictures, ei Concerto Ffidil ac Amrywiadau ‘Enigma’.

Gwybodaeth am Godi Tocynnau

Prisiau’r tocynnau i’r cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant nos Wener 10 Chwefror am hanner awr wedi saith ydi £10 to £26 (disgowntiau ar gael) ac maen nhw ar gael gan Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 02920 878444.

Prisiau’r tocynnau i’r cyngerdd yn Neuadd Brangwyn, Abertawe nos Sadwrn 11 Chwefror ydi £12.50-£15.50 (disgowntiau ar gael) ar gael gan Swyddfa Docynnau Theatr y Grand ar 01792 475715.

Neu mae tocynnau i’n cyngherddau ni i gyd ar gael gan Linell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar 0800 052 1812. Am ragor o wybodaeth ynghylch y Gerddorfa, tarwch heibio i’n gwefan ni yn www.bbc.co.uk/now.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245