Cyngor Celfyddydau Cymru | Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
NP44 1PD
Torfaen
Manylion cyswllt
Charles Fountain
01633 483321
marketing@lgac.org.uk
www.lgac.org.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Aelod o'r Cynllun Casglu
Sefydliadau: Grantiau Bychain
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasdy Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol.

Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gofrestredig gaiff ei llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn un o gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn meddu ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’r Ganolfan hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Cymuned Cwmbrân, Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon a gan ymddiriedolaethau a chronfeydd annibynnol.

Digwyddiadau

RSS
Dydd Sadwrn 16 Ionawr 2016

An ‘in’ with a stranger

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
NP44 1PD

Sad 16 Ion 2016 - Sat 12 Mar 2016

Cychwyn sgwrs greadigol Mae'r curadur, Aidan Moesby, yn cychwyn sgwrs drwy archwilio'r syniad o dywydd fel trosiad ar gyfer y cyflwr dynol.

Mwy...

Flora - artist preswyl

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
NP44 1PD

Sad 16 Ion 2016 - Sat 12 Mar 2016

Caroline Dear creu gwaith sy'n peri i ni edrych ar y planhigion sydd o'n cwmpas mewn ffyrdd newydd.

Mwy...

Dydd Sadwrn 26 Mawrth 2016

From Adams to Zobole - Hanner canrif yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
NP44 1PD

Sad 26 Maw 2016 - Sat 14 May 2016

Ers iddi gael ei sefydlu ym 1966, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange wedi cynnal dros bum cant o arddangosfeydd ac wedi dangos gwaith miloedd yn llythrennol o artistiaid cain a chymhwysol.

Mwy...

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Yn ogystal, mae’r Ganolfan yn creu arddangosfeydd ac yn mynd â hwy ar daith i leoliadau eraill ar draws Prydain ac Ewrop.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245