Cyngor Celfyddydau Cymru | Penodi Ben Borthwick
Nôl at y rhestr newyddion

Penodi Ben Borthwick

Penodwyd Ben Borthwick yn Brif Weithredwr ac yn Gyfarwyddwr Artistig Artes Mundi - gwobr fwyaf Prydain yn y celfyddydau. 22 Mehef 2010

Ben Borthwick

Curadur ac awdur ydi Borthwick sy'n arbenigo mewn celfyddyd gyfoes, yn canolbwyntio'n neilltuol ar sain ac arferion sy'n dwyn i mewn y gymdeithas. Mae'n dod at Artes Mundi ar ôl saith mlynedd yn Tate Modern lle'r oedd yn Guradur Cynorthwyol yn casglu'r arddangosfeydd oedd yn cynnwys Gilbert & George, Rodchenko a Popova a'r mewnosodyn Turbine Hall, Bruce Nauman: Raw Materials.

Yn 2007-08, dyfeisiodd raglen Oriel Lefel 2 Tate Modern o artistiaid newydd lle mae hefyd wedi casglu arddangosfeydd gan Meschac Gaba, Latifa Echakhch a Rosa Barba, ar ddod ym mis Medi.

Yn 2008, bu i Borthwick gydsylfaenu Butcher's, corff yn y celfyddydau sydd heb fod yn gwneud elw sy'n cynhyrchu cyweithiau mewn lleoliadau ar y stryd fawr ac mewn mannau cyhoeddus. Ar hyn o bryd mae Butcher's yn gwneud preswyliad ar y cyd â'r artist Graham Hudson ar safle adeiladu King's Cross Central sy'n cyrraedd ei benllanw mewn arddangosfa a chyfres o ffilmiau a ledaenir gan The Guardian.

Mae'n un o guraduron cyntaf Latitude Contemporary Art, cainc newydd o ddarnau comisiwn celfyddyd gyhoeddus yng ngŵyl Latitude 2010. Cyn y Tate, gweithiodd ar nifer o gyweithiau celfyddyd gyhoeddus gydag Artangel, Liverpool Biennial a Henry Moore Foundation ac roedd yn gyfrannwr rheolaidd i gylchgrawn cerddoriaeth The Wire rhwng 1998 a 2008.

Meddai Ben Borthwick: "Rwyf wrth fy modd o ymuno â'r tîm yn Artes Mundi, wedi ei wylio'n mynd o nerth i nerth yn sgil pob gwobr. Rwy'n credu bod celfyddyd yn gallu gweddnewid ein crebwyll o bwy ydym ni a'r byd rydym yn byw ynddo felly mae'n fraint wirioneddol parhau ag ymroddiad Artes Mundi i artistiaid sy'n ymgysylltu ag achosion allweddol ein hoes. Mae Artes Mundi wedi meithrin rhwydweithiau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, er mwyn codi mwy o sgwrs a pheri mwy o gyfnewid rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd o bedwar ban byd ac mae hyn yn gyffrous iawn. Rwy'n edrych ymlaen at yr her yma."

Meddai William Wilkins CBE, Cadeirydd Artes Mundi: "Mae blynyddoedd o brofiad Ben Borthwick yn un o gyrff blaenllaw'r byd yn y celfyddydau a'i ddealltwriaeth o fyd y celfyddydau'n rhyngwladol wedi'i wneud yn dra chymwys i ddefnyddio'n sylfaen wyth mlynedd gyntaf Artes Mundi ac i fynd â'r arddangosfa a'r Wobr hyd at haen nesaf cydnabyddiaeth ryngwladol."

Yn 2003 y sefydlwyd Artes Mundi, menter ryngwladol yn y celfyddydau gweledol cyfoes, sy'n ymroddedig i gydnabod artistiaid cyffrous o bedwar ban byd y mae eu gwaith yn symbylu meddwl am gyflwr dyn ac yn ychwanegu at ein dirnadaeth o'r ddynoliaeth. Mae rhaglen gweithgaredd Artes Mundi yn cyrraedd ei phenllanw mewn arddangosfa bob yn ddwy flynedd o artistiaid sydd ar y rhestr fer a gwobr o £40,000 sy'n cydnabod gwaith y pump neu'r wyth mlynedd a aeth heibio.

Bydd Borthwick yn dod i'w swydd fel y bydd Artes Mundi yn cychwyn ar ei bumed cylch ym mis Medi 2010. Bydd yr arddangosfa a chyhoeddiad y wobr nesaf yn 2012 ac mae yn yr arfaeth iddo ddigwydd yn orielau arddangos yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd sydd newydd eu hailwampio.

Dyfarnwyd Pedwaredd Wobr Artes Mundi sef £40,000 i Yael Bartana (Israel) ym mis Mai. Yr enillwyr cynt ydi NS Harsha (India) 2008, Eija-Liisa Ahtila (y Ffindir) 2006 a Xu Bing (Tsieina) 2004.

Mae Borthwick yn cymryd lle'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Cyfarwyddwr Artistig sefydlu, Tessa Jackson, sy'n gadael i fynd yn Brif Weithredwr Iniva - Institute for International Visual Arts, Llundain.

Gwybodaeth i'r wasg: Jeanette Ward yn Theresa Simon & Partners
+44 (0) 20 7734 4800 | +44 (0) 7729 930 812 | jeanette@theresasimon.com

Rhagor o wybodaeth www.artesmundi.org a www.museumwales.ac.uk

NODIADAU I OLYGYDDION
1. Sefydlwyd Artes Mundi â nawdd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae Artes Mundi Prize Limited yn ymddiriedolaeth elusennol annibynnol ac yn gwmni cyfyngedig gan warant
2. Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn un o saith Amgueddfa Cymru. Mae'n llywyddu arddangosfa Artes Mundi, sydd am ddim diolch i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ers ei chychwyn.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245