Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Seren o Gymru Sophie Evans yn dod at Gerddorfa'r BBC mewn Cyngerdd o Ffefrynnau'r Teulu
Nôl at y rhestr newyddion

Y Seren o Gymru Sophie Evans yn dod at Gerddorfa'r BBC mewn Cyngerdd o Ffefrynnau'r Teulu

Daw’r Gymraes Sophie Evans sy’n seren yn y West End at Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ym mis Mawrth i ddau gyngerdd yn Aberhonddu a Chaerdydd sy’n heigio o’ch holl hoff gerddoriaeth chi. 16 Maw 2012

Y Seren o Gymru Sophie Evans yn dod at Gerddorfa'r BBC mewn Cyngerdd o Ffefrynnau'r Teulu
Sophie Evans

Mae’r cyngherddau yma i’r dim i’r teulu i gyd, ac yn arbennig o addas i blant seithmlwydd hyd at ddeuddengmlwydd, a byddant dan arweiniad carismatig Grant Llewellyn. Bydd y Gerddorfa’n perfformio cerddoriaeth ysgafn gan Bernstein, Tchaikovsky ac Eric Coates, ac at hynny arwyddganeuon teulu poblogaidd fel arwyddgan The Simpsons.

Brodor o Donypandy yng Nghwm Rhondda ydi Sophie Evans, a saethodd I enwogrwydd fel yr ail orau yng nghyfres BBC Un Over the Rainbow yn 2010 ac a ysgwyddodd rôl lawn-amser Dorothy yng nghynhyrchiad Andrew Lloyd Webber o The Wizard of Oz ym mis Chwefror eleni yn y London Palladium byd-enwog.

Daw yn ei hôl i Gymru at y Gerddorfa i’r cyngherddau teulu hyn a bydd yn canu caneuon o The Sound of Music, The Wizard of Oz, Hairspray a The Little Mermaid yn ogystal ag ambell i beth annisgwyl.

Meddai Sophie, "Rwy’n llawn cyffro o fod yn dod adre’n ôl i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Rwy’n edrych ymlaen at y cyngherddau yma ers ache ac maen nhw bellach yn fwy arbennig fyth nawr mod i yn y London Palladium llawn amser. Rwyf bron torri ’mol!"

O chwarter wedi chwech ymlaen ac yn ystod yr egwyl bydd yna gyfleoedd hefyd i gyfarfod y cerddorion o’r Gerddorfa ac i roi cynnig ar ganu offeryn cerdd.

Rhan ydi’r cyngherddau yma o un cywaith a arweinir gan adran Addysg ac Allgyrch y Gerddorfa, sy’n ymroddedig i gyflwyno cynulleidfaoedd newydd i gerddoriaeth glasurol a gwella addysg gerddorol pobol ifanc yng Nghymru.

Gwybodaeth am Godi Tocynnau

Dim ond £9.50 ydi prisiau tocynnau unigol i’r cyngherddau yma. Yn ein cyngherddau i gyd rydym yn cynnig tocynnau teulu arbennig sy’n rhoi lle i hyd at ddau oedolyn a phedwar o blant ddod am ddim ond £16.50.

Mae’r tocynnau ar gael gan Linell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar 0800 052 1812. Neu gallwch godi tocynnau gan yr oedfannau’n uniongyrchol.

I’r cyngerdd yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, nos Wener 30 Mawrth am saith o’r gloch, mae tocynnau ar gael o roi caniad i 01874 611622, neu fynd i www.brycheiniog.co.uk

I’r cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, nos Sadwrn 31 Mawrth am saith o’r gloch, mae tocynnau ar gael o roi caniad i 02920 878444.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Gerddorfa ewch i: www.bbc.co.uk/now

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245