Cyngor Celfyddydau Cymru | Croesawu Coreo Cymru!
Nôl at y rhestr newyddion

Croesawu Coreo Cymru!

Menter newydd a sefydlwyd i annog a rheoli creadigaeth a chynhyrchiad dawns newydd yng Nghymru. 26 Maw 2012

Croesawu Coreo Cymru!
llun: Jorge Lizalde

Wrth i Coreo Cymru lansio’i rhaglen, pwysleisia Cyngor Celfyddydau Cymru pa mor arwyddocaol yw amcanion uchelgeisiol y prosiect hwn i ddiwydiant dawns yng Nghymru.

Cychwynnwyd a chefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda’r nod y bydd y rhaglen tair blynedd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Carole Blade (Cynhyrchydd Creadigol) a Chapter yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd gan ddarparu gwahanol ffyrdd o ymwneud â'r rhaglen a chynnig ffyrdd newydd a hygyrch o gyflwyno dawns.

Un o'r elfennau mwyaf uchelgeisiol yw'r Gromen Ymgolli mewn Dawns a fydd yn gartref lle gellir gweld ffilmiau dawns byrion panoramig am ddim – prosiect unigryw ac ysbrydoledig sy'n siŵr o ennyn diddordeb cynulleidfaoedd eang. Dechreua’r ffilmio yr wythnos hon mewn lleoliadau ffantastig gan gynnwys pwll nofio sydd wedi mynd yn angof, coedwigoedd, traethau a hen weithfeydd.

Mae ffactorau eraill o fewn y rhaglen yn cynnwys:

Rhaglen Cyswllt Artistig - cefnogaeth wedi'i theilwra ar lefel leol i gwrdd ag angen unigolion gan ddarparu coreograffwyr gyda'r cyfle i ddatblygu eu proffil gartref a thramor gan gynnwys cyfleoedd teithio, comisiynau a phreswylfeydd.

Arddangosfa Deuluol Ryngweithiol - pedwar prosiect dawns ryngweithiol ar gyfer pobl ifainc a theuluoedd i wneud arddangosfa mewn arddull promenâd sy'n archwilio'r dechnoleg ddiweddaraf mewn amgueddfeydd, orielau a lleoliadau ar sail barhaus.

Blyshdance - gwaith safle benodol a grëwyd gan goreograffwyr rhyngwladol enwog i ŵyl flynyddol o'r un enw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a gŵyl deithiol awyr agored.

Rhwydwaith Dance Roads - rhaglen bartneriaeth ryngwladol i ddatblygu coreograffwyr o Gymru, Canada, Yr Eidal, Ffrainc a'r Iseldiroedd a hyrwyddo cyfleoedd teithio rhyngwladol i bob gwlad sy'n bartner.

Bu Carole'n gweithio yn y diwydiant ers dros dri degawd, yn gyntaf yn ddawnswraig ac wedyn yn Gydlynydd i Ddawns Annibynnol Cymru. Cyfuna rôl y Cynhyrchydd Creadigol ei sgiliau creadigol a rheoli â’i gwybodaeth helaeth o’r sector.

Meddai:

"Mae’n fraint i mi gymryd awenau’r fenter hon gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae gennyf raglen ddeinamig ac amrywiol wedi ei gynllunio am y tair blynedd nesaf ac rwy’n hapus iawn gyda'r datblygiadau hyd yn hyn."

Mae gan Goreo Cymru arlwy o brosiectau cyffrous ac egnїol. Cynigia’r rhaglen a ddyfeisiwyd gan Carole Blade ystod o weithgareddau o safon i gynulleidfaoedd ac artistiaid, gyda dalu teyrnged nid yn unig i orffennol y sector ddawns Gymreig ond hefyd i’r presennol a’r dyfodol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Siân James ar 029 2044 1344 neu e-bostiwch sian.james@celfcymru.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245