Cyngor Celfyddydau Cymru | Sherman Cymru

Sherman Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Sherman Cymru
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4YE
Caerdydd
Manylion cyswllt
Margaret Jones
029 2064 6900
margaret.jones@shermancymru.co.uk
www.shermancymru.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Teithio a Chyflwyno: Noson Allan - Cynllun Teithio Cymunedol
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Ers 2007, pan ffurfiwyd Sherman Cymru wedi i Theatr y Sherman Cyfyngedig a Sgript Cymru Cyfyngedig uno, ‘rydym wedi derbyn cryn glod am y gwaith ‘rydym wedi ei gynhyrchu ac wedi ennill gwobrau yn gyson yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r cwmni’n ymdrechu i greu’r theatr gorau bosib; i gyflwyno rhaglen nodedig ac amrywiol i’n cynulleidfaoedd; i sicrhau fod ein cymunedau’n chwarae rhan allweddol yn y broses greadigol o greu theatr; ac i wneud cyfraniad parhaol tuag at ddatblygiad cenedlaethol a rhyngwladol y theatr yng Nghymru.

Yn ganolog i’n gwaith mae ymrwymiadau i ddatblygu ac i gefnogi gwaith awduron Cymreig ac awduron sy’n byw yng Nghymru, i feithrin awydd pobl ifanc i brofi theatr, ac i annog datblygiad artistiaid newydd y genhedlaeth nesaf.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS

Swydd

Swyddog Cyswllt Artistig (rhan amser) - Sherman Cymru

Sherman Cymru
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4YE

Agored: Mer 29 Hyd 2014

Dyddiad cau: Iau 04 Rhag 2014

Sherman Cymru Mae theatr gynyrch a chyflwyno Caerdydd am benodi Swyddog Cyswllt Artistig (rhan amser) Mae Sherman Cymru yn dymuno penodi Swyddog Cyswllt Artistig i weithio’n glos gyda, a chefnogi gweledigaeth y Cyfarwyddwr Artistig a’r Cyfarwyddwr Gweithredol wrth wireddu rhaglen artistig anturus ac arbennig, gan gynghori ar ddatblygu a chomisiynu gwaith Cymraeg y Cwmni a chyfrannu at rychwant llwyddiannau creadigol y cwmni.

Mwy...

Prosiectau rhyngwladol

We're involved in a range of international work that includes presenting international work, international touring, Creative Learning exchanges and writer development exchanges. Presenting international work Creative Learning exchanges Writer development and exchanges International touring

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245