Cyngor Celfyddydau Cymru | Coreo Cymru, Cynhyrchydd Dawns Greadigol Cymru
Nôl at y rhestr newyddion

Coreo Cymru, Cynhyrchydd Dawns Greadigol Cymru

Hoffai Coreo Cymru, Cynhyrchydd Dawns Greadigol Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad rhwydweithio ar gyfer y sector dawns Cymreig a chyflwyniad gan y Cynhyrchydd Creadigol, Carole Blade. 19 Ebr 2012

Coreo Cymru, Cynhyrchydd Dawns Greadigol Cymru
llun: Jorge Lizalde

Dydd Iau 3 Mai, 12.00pm - 2.30pm, Theatr Felin-fach, Llanbedr Pont Steffan

Dydd Iau 10 Mai, 2.30pm - 5.00pm, Galeri, Caernarfon

Dydd Mawrth 15 Mai, 2.00pm - 4.30pm, Chapter, Caerdydd

Siri Widgel fydd yn cadeirio'r digwyddiadau, un o'i dyletswyddau swyddogol yn ei rôl fel Uwch Swyddog Dawns i Gyngor Celfyddydau Cymru. Dyma gyfel i ddiolch iddi am ei blynyddoedd o wasanaeth i'r sector!

Danfonwch ateb os gwelwch yn dda at Carole trwy ebost: caroleblade@hotmail.co.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245