Cyngor Celfyddydau Cymru | Eglwys Gadeiriol Llanelwy 23/09/2012

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Lle mae'r digwyddiad yn digwydd?
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
Stryd Fawr
Llanelwy
LL17 0RD
Pa bryd mae'r digwyddiad?
Dydd Sul Medi 23
11:00 -
Manylion cyswllt
North Wales International Music Festival
0800 411 8881
www.nwimf.com

Anerchiad gan Rhiannon Mathias

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245