Cyngor Celfyddydau Cymru | Eglwys Gadeiriol Llanelwy 24/09/2012

Cyngerdd Siambr i’r Babanod - Ti a Fi a Mozart

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Lle mae'r digwyddiad yn digwydd?
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
Stryd Fawr
Llanelwy
LL17 0RD
Pa bryd mae'r digwyddiad?
Dydd Llun Medi 24
14:00 -
Manylion cyswllt
North Wales International Music Festival
0800 411 8881
www.nwimf.com

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245