Cyngor Celfyddydau Cymru | “Yesterday” - Mae’n fis Ionawr 1963 ac mae’r Beatles ar fin chwarae yn yr Wyddgrug
Nôl at y rhestr newyddion

“Yesterday” - Mae’n fis Ionawr 1963 ac mae’r Beatles ar fin chwarae yn yr Wyddgrug

Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar Gyfer Pobl Ifanc yn Cyflwyno “Yesterday”. 25 Mai 2012

Kirsten Mcternan
'Yesterday'
Theatr Cymru Theatr ar Gyfer Pobl Ifanc

Rydym ni yng nghanol oes aur y 60au a’r chwyldro pop a newidiodd y byd. Mae sengl ddiweddaraf y Beatles, "Love Me Do", ar fin cyrraedd Rhif 1 a chytunwyd hwy i berfformio yn yr Assembly Hall yn Yr Wyddgrug. Y digwyddiad lleol enfawr hwn yw cefndir y ddrama hon, sy’n edrych ar fywydau pobl ifanc y cyfnod. Mae’r stori’n canolbwynto ar griw o bobl ifanc sydd am i’w lleisiau (a’u cerddoriaeth) gael eu clywed mewn byd sy’n ymddangos yn fyddar i’w dyheadau. Perfformiwyd "Yesterday" am y tro cyntaf yn 2009 a phrofodd yn llwyddiant ysgubol ymhlith pobl ifanc ac oedolion, a nawr rydym yn ei hadfer ar gyfer 2012.

Mae "Yesterday" wedi cael ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Tim Baker, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau ac sy’n Gyfarwyddwr Cyswllt yn Clwyd Theatr Cymru.

Dydd Iau 28 Mehefin & 5 Gorffennaf am 7.00pm

Stiwdio 2, Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug


Swyddfa Docynnau: 0845 330 3565.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245