Cyngor Celfyddydau Cymru | Trefnydd Newydd yn Cyhoeddi Manylion Jazz Aberhonddu 2012
Nôl at y rhestr newyddion

Trefnydd Newydd yn Cyhoeddi Manylion Jazz Aberhonddu 2012

Mae Orchard, trefnydd newydd gŵyl jazz byd-enwog Aberhonddu, wedi cyhoeddi rhaglen gryno a grymus ar gyfer y digwyddiad ym mis Awst. Oherwydd cyfyngiadau amser, gŵyl sy’n pontio rhwng gwyliau fydd hon – ond mae hi yn ei hôl! Gydag enwau amlwg, hen ffefrynnau, doniau newydd o Gymru a thu hwnt, ac adloniant o’r bore bach tan yr oriau mân, mi fydd yr hen dref hyfryd yn ferw gwyllt o gerdd eto eleni! (www.breconjazz.com) 07 Mehef 2012

Dionne Warwick
Dionne Warwick,
sy'n perfformio yn
Jazz Aberhonddu 2012

Yn lleoliad unigryw Neuadd y Farchnad ar ddydd Gwener, Awst y degfed, mi fydd llais gwbl unigryw Dionne Warwick i’w glywed yn dathlu 50 mlynedd sydd wedi dod â phum gwobr Grammy a gwerthiant o dros gan miliwn o recordiau. Enw enfawr arall i droedio byrddau Neuadd y Farchnad fydd y vibraphonist a’r lleisydd Roy Ayers, brenin neo-jazz ar ymweliad unswydd â Chymru ar gyfer yr ŵyl. Y pianydd Cymreig Huw Warren yw artist yr aelwyd, gan gyd-chwarae â Thomas Stronen a Peter Herbert. Yno hefyd bydd Neil Yates, Lighthouse, Trio Libero; Neil Cowley; Claire Martin; YolanDa Brown, Stan Tracey; Bobby Wellins; Alan Barnes, Kit Downes; Ginger Baker a llawer iawn mwy.

Cyfarwyddwr Orchard, Pablo Janczur, gafodd y fraint o lunio’r rhaglen gyda Huw Warren. Yn ôl Pablo "mi benodwyd Orchard gan Gyngor y Celfyddydau tua diwedd Mai, felly mae pethau wedi bod yn brysur ers hynny a dweud y lleiaf! Ein hamcan o’r cychwyn oedd adennill yr asbri sydd efallai wedi bod ar goll o Jazz Aberhonddu’n ddiweddar. Ein gobaith yw y bydd y rhaglen yn denu pobl o Gymru ac o bedwar ban byd sydd wedi bod mor ffyddlon dros y blynyddoedd ac sydd wedi dod â ffyniant economaidd i’r dref yn ei sgil. Oherwydd y cyfyngiadau amser mi fu’n amlwg o’r dechrau mai blwyddyn o bontio byddai hon, ond mi fydd dros ugain cyngerdd yn y lleoliadau clasurol yn sicr o ddod â lliw a bwrlwm i’r strydoedd fel o’r blaen".

Mi fydd yna gyngherddau yn Neuadd y Farchnad a Theatr Brycheiniog, gyda’r enwau newydd a doniau Cymreig ar y cyfan yn Neuadd y Dref. Mi fydd yna ddigwyddiadau arbennig yn y gadeirlan. Mae llawer o ddigwyddiadau stryd wedi eu cynllunio, ac mae’r Ŵyl Ar Yr Ymylon yn addo hwyl a sbri ymhob twll a chornel!

Un o uchafbwyntiau’r ŵyl fydd cyngerdd i ddathlu cyfraniad Jed Williams, sylfaenydd a chyfarwyddwr celfyddydol Jazz Aberonddu trwy dalp go sylweddol o 28 mlynedd yr ŵyl. Mi fydd y gyngerdd yn hyrwyddo ysgoloriaeth Jazz4Jed, a sefydlwyd er cof amdano, a gweithdai yng Ngholeg Crist.

Pablo Janczur eto: "mae Jazz Aberhnoddu yn enw mawr byd-eang. Os medrwn ni ddod yn agos at ail-greu gwerthoedd, hwyl a naws yr ŵyl yn ei blodau mi fyddwn wedi cyflawni’r gorchwyl. Mae pawb wedi dod ynghyd i greu rhaglen o’r radd flaenaf ac mi fydd yn ddeuddydd i’w cofio".

Mae tocynnau ar gyfer popeth ar gael o www.breconjazz.com o 9.00am ar ddydd Iau, 7 Mehefin 2012. Rhif y swyddfa docynnau yw 01874 611 622 (Theatr Brycheiniog) a’r rhif archebu 24 awr yw 08448 588 521.

Mae’r holl fanylion hefyd ar www.breconjazz.com

Diwedd

Rhagor o wybodaeth gan:
Tim Powell
Orchard
029 2059 0334
tim@thinkorchard.com

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245