Cyngor Celfyddydau Cymru | Un o Ysgolion Dawns Gorau Llundain yn dod i Gymru er mwyn Denu’r Goreuon O Blith o Gorau
Nôl at y rhestr newyddion

Un o Ysgolion Dawns Gorau Llundain yn dod i Gymru er mwyn Denu’r Goreuon O Blith o Gorau

Bydd un o ysgolion dawns gyfoes amlycaf y DU yn ymweld â Chymru dros yr haf er mwyn cynnal gweithdy a rhaglen berfformio ar gyfer dawnswyr uchelgeisiol. 11 Mehef 2012

Tim Cross

Bydd Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain (LCDS) yn ymweld â Chaerdydd gyda’i phrosiect LC3 ym mis Mehefin a bydd yn cael llety gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru). Mae’r prosiect LC3 yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael cip ar sut fuasai hi i astudio dawns lefel gradd a’r heriau niferus sy’n bodoli yn y diwydiant cyffrous ond cystadleuol hwn. Mae’r prosiect yn cynnwys cwmni teithiol sy’n cynnwys myfyrwyr sydd newydd raddio o drydedd flwyddyn cwrs gradd uchel ei barch yr ysgol ddawns.

Ddydd Gwener, 15fed Mehefin gall pobl ifanc sy’n ystyried dawns fel gyrfa ddod i glywed anerchiad gan Trisha Rianne, Pennaeth Bale a Chyfarwyddwr Cynhyrchu LC3, a rhai o fyfyrwyr LCDS sydd ar fin graddio, a dilynir hyn gan berfformiad o’u gweithiau eu hunain, a choreograffi gan Richard Alston a Rick Nodine.

Yn dilyn hyn bydd gweithdy yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 16eg Mehefin dan arweiniad myfyrwyr LC3, sy’n rhoi cyfle heb ei ail i bobl ifanc holi cwestiynau a chlywed am brofiadau’r myfyrwyr o astudio dawns yn LCDS o lygad y ffynnon.

"Dyma gyfle gwych i ddawnswyr ifanc uchelgeisiol gael cipolwg ar yr ymrwymiad a’r ddawn sydd ei angen ar gyfer astudio dawns ar lefel uchel," meddai Cyfarwyddwr Artistig CDCCymru Ann Sholem.

Mae CDCCymru yn cyd-weithio gyda LCDS er mwyn cynnig rhaglen brentisiaeth o flwyddyn, sy’n rhan o’r cwrs a MA a weinyddir gan LCDS; a bu i nifer o ddawnswyr ein Cwmni dderbyn cytundebau proffesiynol ar ôl astudio fel rhan o’r cynllun hwn.

Mae LC3 yn y Tŷ Dawns, Caerdydd: Gwener 15fed; sgwrs addysgiadol rhwng 6 a 7pm a’r perfformiad am 7:30pm. Sadwrn 16eg; gweithdy rhwng 11:00am a 12:30pm. Mae’r sgwrs a’r gweithdy yn RHAD AC AM DDIM; er mwyn sicrhau lle yn y gweithdy rhaid i chi fynychu’r sgwrs a’r perfformiad y noson gynt. Rhowch ganiad i 029 2063 5612 ynteu e-bostiwch participation@ndcwales.co.uk er mwyn archebu lle.

Am ragor o wybodaeth, yn cynnwys cyfweliadau, tocynnau ar gyfer llunio adolygiadau, ceisiadau am ffotograffau ynteu ddeunydd fideo, cysylltwch â: y Swyddog Marchnata a Chyhoeddusrwydd Clare Nedin ar 029 2063 5610.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245