Cyngor Celfyddydau Cymru | Byddwch barod i rocio! Saith canrif o hanes Cymru’n dod yn fyw gyda bang creadigol
Nôl at y rhestr newyddion

Byddwch barod i rocio! Saith canrif o hanes Cymru’n dod yn fyw gyda bang creadigol

Byddwch barod i rocio! Mae Crochan a Ffwrnais, sef cyfres o ddigwyddiadau amlwg gan Lywodraeth Cymru i groesawu rhan arall o’r Olympiad Diwylliannol, yn dod i Harlech. Saith canrif o hanes Cymru’n dod yn fyw gyda bang creadigol yng Nghastell Harlech ddydd Llun 16 a dydd Mawrth 17 Gorffennaf o 8.00-9.30pm 10 Gorff 2012

Byddwch barod i rocio! Saith canrif o hanes Cymru’n dod yn fyw gyda bang creadigol

Bydd y dathliad dwy noson yma o gerddoriaeth, cân a dawns yn dod â hanes Cymru’n fyw. Mae’r sefydliad celf cymunedol lleol, Cytser, ynghyd â dros 250 o bobl ifanc o dde Gwynedd, wedi cynhyrchu pasiant cerddorol gwreiddiol o’r enw Gwŷr Harlech. Ymhell o fod yn ail-gread hanesyddol traddodiadol, bydd y cynhyrchiad yn adrodd stori saith cyfnod hanesyddol trwy lygaid yr unfed ganrif ar hugain.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys perfformiadau gan un o gerddorion mwyaf creadigol ac eclectig Cymru, Huw Warren, enillydd Cân i Gymru, Gai Toms a’r band newydd Calan.

Mae Gwŷr Harlech yn un o wyth o ddigwyddiadau Crochan a Ffwrnais, fydd yn adrodd straeon hynod mewn mannau hynod yn rhai o safleoedd eiconig Cadw tan 17 Gorffennaf. Bydd miloedd o bobl ifanc yn rhannu hanes lliwgar eu cenedl o’r dechrau chwedlonol i’r cyfnod modern gydag ymwelwyr o bedwar ban byd. Ar y ffordd fe fyddan nhw’n darganfod amrywiaeth, sgiliau a thalentau’r 17,000 o bobl ifanc ac artistiaid fydd yn cymryd rhan.

Mae Crochan a Ffwrnais yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect yn rhan o Grym y Fflam, a chafodd ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y Deyrnas Unedig, elusen annibynnol sy’n creu gwaddol barhaus o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 trwy ariannu talentau lleol i ysbrydoli creadigrwydd ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Clare Williams, rhaglennydd digwyddiadau creadigol Crochan a Ffwrnais: "Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at yr hyn sy’n mynd i fod yn berfformiad creadigol nodedig o Gwŷr Harlech gan bobl ifanc Gwynedd. Mae gwaith anhygoel wedi mynd i mewn i’r perfformiadau Crochan a Ffwrnais yma a bydd yn gyfle ffantastig i bobl nid yn unig i ddod i weld eu safle treftadaeth Cadw lleol yn dod yn fyw ond hefyd talent ifanc leol arbennig, llawn addewid."

Dywedodd Ian MacKenzie-Thurley, cyfarwyddwr artistig Cytser - The Constellation Project: "Rydw i’n hynod o falch ac yn gyffrous iawn o weld ansawdd y gerddoriaeth wreiddiol sydd wedi cael ei gynhyrchu ar gyfer Gwŷr Harlech. Bydd y perfformiad yn tynnu ar arddulliau cerddorol, artistig a dawns trwy gydol yr oesoedd ac o bob cwr o’r byd. Mae Cytser yn falch iawn o fod yn rhan o ddathliadau’r Gemau Olympaidd yma, mae’n gyfle ffantastig i ni i gyd ac i bawb sy’n cymryd rhan."

Dywedodd Gai Toms, Cyfansoddwr a Chynhyrchydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol y Berwyn yn y Bala i gynhyrchu’r trac 'Owain Glyndwr - Welsh Rock God' ar gyfer cynhyrchiad Crochan a Ffwrnais ‘Gwŷr Harlech’ yn Harlech: "Mae wedi bod yn wirioneddol gyffrous cydweithio a’r myfyrwyr ar rywbeth sy’n rhan o brosiect Olympaidd i’r wlad i gyd. Heblaw rhannu fy mhrofiad i o sgwennu caneuon, dwi hefyd yn cael dod i nabod y genhedlaeth nesa o Gymry creadigol."

Bydd creadigaethau anhygoel – rhai cerddorol a gweladwy – hefyd i’w mwynhau mewn safleoedd eraill yng ngogledd Cymru. Mae Cipio’r Castell yn gyfres o berfformiadau cyfoes creadigol a llawn hwyl ac mae gwaith celf a welir yng Nghestyll Caernarfon a Dinbych yn adrodd chwedl syfrdanol trwy gyfrwng pypedwaith, dawns a thân.

Gall y teulu cyfan ymuno â phlant y Fflint wrth iddyn nhw fynd ar daith o ddarganfod o ddechreuadau mytholegol i’r goresgyniadau Rhufeinig, Normanaidd a Saesnig. Bydd dreigiau, cewri a chymeriadau mewn masgiau yn gorymdeithio drwy’r dref i’r castell am berfformiad gala hudolus a bythgofiadwy.

Mae Cadw wedi gosod her i bobl i fynychu cynifer o ddigwyddiadau â phosibl er mwyn cael y cyfle i ennill un o bum aelodaeth flynyddol ar gyfer teulu.

Am fwy o wybodaeth am Crochan a Ffwrnais a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i www.cadw.cymru.gov.uk, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch ar Twitter.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245