Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru Ar Ddangos i’r Byd yn WOMEX
Nôl at y rhestr newyddion

Cymru Ar Ddangos i’r Byd yn WOMEX

Yn chwarae i gynulleidfa o weithwyr proffesiynol y diwydiant cerdd mewn theatr a oedd dan ei sang, llywyddwyd sioe arddangos Cerdd Cymru gan Frenhines y Telynau, Catrin Finch, a rhwng perfformiadau’r tri band arall a oedd yn rhannu’r llwyfan â hi, bu Catrin yn cyflwyno’r offeryn cenedlaethol i gynulleidfa gan ei swyno’n lân. 08 Tach 2010

Llun ~ Image: Eric van Nieuwland

Y band ifanc Calan fu’n agor y sioe gan ddangos eu doniau ifainc meistrolgar trwy berfformio riliau a dawnsiau traddodiadol. Yna, daeth 9Bach â’u dehongliadau cyfoes a melodaidd o ganeuon gwerin Cymru i’r llwyfan cyn i Mabon, sydd eisoes wedi ennill eu plwyf ar lwyfannau’r gwyliau rhyngwladol, godi’r gynulleidfa gyfan ar ei thraed.

Bu’r sioe arddangos yn rhan o daith fasnach gan 50 o gynrychiolwyr i WOMEX a drefnwyd gan Cerdd Cymru – partneriaeth newydd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) a’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru. Hefyd, roedd Cerdd Cymru yn Copenhagen i gefnogi’i gais i ddod â Womex i Gaerdydd yn 2013.

Yn ôl Catrin Finch, sydd, yn ogystal â pherfformio yn y sioe, yn gennad dros Cerdd Cymru:

"Gyda brand newydd Cerdd Cymru, stondin yn Womex, mwy o gynrychiolwyr o Gymru ynghyd â sioe arddangos anhygoel ar y noson olaf – does dim dwywaith mai eleni yw’r flwyddyn y cyrhaeddodd Cymru sylw’r byd! Y dasg nesaf yw dod â Womex – a’r llwyfan rhyngwladol – yn ôl i Gymru yn 2013."

Ychwanegodd Dafydd Roberts, Sain, label recordio Calan, aelod o fwrdd SGC ac o ddirprwyaeth Cerdd Cymru:

"Rydym wedi cael ymateb heb ei ail gan WOMEX sydd wedi gweld y ffordd y mae Cymru a’n cerddoriaeth yn cael eu gweld yn gweddnewid yn llwyr. Ar ôl clywed y sioe, mae cynrychiolwyr o bob cwr o’r byd yn ymddiddori yn yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig a dyma rywbeth y gallwn adeiladu arno am amser maith i ddod."

Wrth ddychwelyd o Ddenmarc. bydd trafodaethau’n parhau gyda WOMEX a Cherdd Cymru yn y gobaith y bydd Caerdydd yn un o’r dinasoedd ar y rhestr fer i gynnal WOMEX yn 2013 sydd i’w chyhoeddi ar ddiwedd y mis.

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Byddai dod â WOMEX i Gaerdydd yn golygu bod llygaid y diwydiant cerdd ar Gymru, nid am un noson yn unig, ond drwy gydol digwyddiad cyfan a thu hwnt. Yn wir, dyma gyfle nid yn unig i ddod â digwyddiad pwysig i Gymru, ond i drawsnewid y sector cerdd yng Nghymru yn ystod y cyfnod yn arwain at 2013.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Ceir ffotograffau o’r holl artistiaid sy’n ymwneud â Cerdd Cymru yn WOMEX ar gais.

Os ydych am gyfweld ag unrhyw artist, cysylltwch â’r rheolwyr a restrir isod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Siân James ar 029 2044 1344
Eluned Hâf ar 02920 441322
neu Lisa Matthews ar 02920 494110

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245