Cyngor Celfyddydau Cymru | Richard Turner

Richard Turner

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Richard Turner

Mae Richie Turner yn gweithio ar ei liwt ei hun fel arloeswr creadigol, ymgynghorwr, hyfforddwr a darlithydd mewn entrepreneuriaeth greadigol, arloesedd a rheoli’r celfyddydau.

Yn ddiweddar mae wedi gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy ar ystod eang o fentrau arloesi a chynllunio gwasanaeth; gweithiodd hefyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gynlluniau newid diwylliannol a chynlluniau adfywio dan arweiniad y celfyddydau. Mae wedi ymgymryd â datblygu arloesedd a busnes sawl sefydliad diwylliannol gan gynnwys S4C, Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown a Jukebox Collective.

Mae Richie yn Gymrawd gyda The Satori Lab (arloesi’n y sector gyhoeddus) a Native HQ (cyfryngau cymdeithasol). Yntau hefyd yw Cadeirydd Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru (SWICA) ac mae’n ddarlithydd hir-dymor ar gwrs MA Coleg Brenhinol Cerdd a Drama mewn rheoli’r celfyddydau.

Bu gynt bartner ac yn Gyfarwyddwr Cwmni Ymgynghori Mentrau Creadigol Cyf, yn gyd-sefydlydd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru, Rheolwr Cymru cyntaf y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA), a bu’n gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru fel Pennaeth ei raglenni Celfyddydau i Bawb ac fel swyddog Datblygu Strategol Uwch.

Yn flaenorol bu’n Gyfarwyddwr Celfyddydau Amlddiwylliannol Caerdydd a’r Ardal (CADMAD) ac yn Gyd-Sylfaenydd Syrcas NoFit State. Nid oes ganddo unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Canolfen Grefftau Rhuthun/Ruthin Craft Centre
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245