Cyngor Celfyddydau Cymru | Richard Turner

Richard Turner

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.


Richard Turner

Mae Richie Turner yn Aelod Cyswllt Arloesedd ar liwt ei hun yng Nghyngor Sir Fynwy. Mae’n bartner ac yn Gyfarwyddwr Cwmni Ymgynghori Mentrau Creadigol Cyf ac yn ymgynghorwr, hyfforddwr a darlithydd ar ei liwt ei hun mewn entrepreneuriaeth greadigol, arloesi a rheoli’r celfyddydau. Mae hefyd yn Gadeirydd Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru (SWICA) ac yn ddarlithydd gwadd hir-dymor mewn MA mewn rheoli’r celfyddydau yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama.

Yn flaenorol bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru, Reolwr Cymru cyntaf y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA), a bu’n gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru fel Pennaeth ei raglenni Celfyddydau i Bawb a swyddog Datblygu Strategol Uwch.

Bu’n Gyfarwyddwr Celfyddydau Amlddiwylliannol Caerdydd a’r Ardal (CADMAD) ac yn Gyd-Sylfaenydd Syrcas NoFit State. Nid oes ganddo unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Canolfen Grefftau Rhuthun/Ruthin Craft Centre
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245