Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Pwyllgor Cyfalaf

Y Pwyllgor Cyfalaf

Penderfyna'r pwyllgor ar grantiau hyd at £250,000 a gwna argymhellion i'r Cyngor am benderfyniadau grantiau cyfalaf dros £250,000.

Adolygir a chymeradwyir cylch gorchwyl y Pwyllgor Cyfalaf gan y Cyngor bob blwyddyn a chymeradwywyd y fersiwn hon gan y Cyngor ym mis Chwefror 2014.


Swyddogaeth y pwyllgor

  1. Cynghori'r Cyngor ar ddatblygu ei bolisïau ar bob agwedd ar ddatblygu cyfalaf gan gynnwys blaenoriaethau ariannu a chynlluniau.
  2. Argymell grantiau cyfalaf i'r Cyngor.
  3. Penderfynu yng nghyfyngiadau'r awdurdod a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor
  4. Monitro prosiectau byw a chynghori'r Cyngor yn unol â chanlyniadau'r monitro.

Darllen Cylch Gorchwyl llawn y Pwyllgor Cyfalaf yma.

Womens Art Association
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245