Cyngor Celfyddydau Cymru | Grŵp Ymgynghorol Cymru yn Fenis

Grŵp Ymgynghorol Cymru yn Fenis

Pwyllgor ymgynghorol i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cylch Gorchwyl

  1. Adolygir a chymeradwyir cylch gorchwyl Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis yn flynyddol. Adolygwyd a chymeradwywyd y ddogfen hon gan y Cyngor yn Hydref 2012.
  2. Mae’r telerau yma’n adlewyrchu’r ffordd ddiweddaraf o fynd ati a gafodd ei sefydlu gan Gymru yn Fenis 2013 yn sgil cytundeb y Cyngor ym mis Rhagfyr 2011 ar gyfer y broses ddethol arddangosfeydd yn y dyfodol ar gyfer Biennale Fenis.
  3. Cytunwyd ar ddiweddariadau a diwygiadau ym mis Hydref 2012 a mis Chwefror 2014.

Rôl y Pwyllgor

Mae'r pwyllgor ymgynghorol, dan gadeiryddiaeth aelod o'r Cyngor, i gynnwys o leiaf ddau ymgynghorydd cenedlaethol a chynrychiolwyr Artes Mundi ac Adran Gelfyddydol yr Amgueddfa Cymru.

Yn eu swyddogaeth ar y pwyllgor ymgynghorol ni fydd Artes Mundi nac Amgueddfa Cymru yn cychwyn, cefnogi neu gyfrannu at unrhyw gynigion penodol yn ystod y broses o gynnig yn agored.

Swyddogaeth ymgynghorol sydd i'r pwyllgor ac nid edrydd i'r Cyngor; aelod o'r Cyngor yw'r Cadeirydd ac mae cynrychiolaeth yno hefyd o'r uwch rheolwyr.

Dyma gynrychiolaeth o’r uwch rheolwyr: prif Gomisiynydd Cymru yn Fenis (y Rheolwr Portffolio ar gyfer y Celfyddydau Gweledol a Chymwys) a Chyfarwyddwr y Celfyddydau. Bydd cynrychiolwyr o Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a The British Council yn cael eu gwahodd yn sylwedyddion.

Darllenwch y Cylch Gorchwyl llawn i wybod rhagor am rôlau Grŵp Ymgynghorol Cymu yn Fenis.

Music Therapy, Royal College of Music and Drama
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245