Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cyngor Celfyddydau Cymru - Penodi Cadeirydd

Dyddiad Cau Dydd Iau - 03 December 2015

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd – tybed ai chi yw'r unigolyn yr ydym yn chwilio amdano?

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245