Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Swyddog Gwybodaeth

Dyddiad Cau Dydd Iau - 24 July 2014

Rhan Amser, Contract dros dro – 22.2 awr yr wythnos Caerdydd £23,185 - £31,072 (pro rata) y flwyddyn

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245