Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Rheolwr Rhaglen, Y Celfyddydau a Dysgu Creadigol

Dyddiad Cau Dydd Iau - 07 May 2015

Ceisiwn Reolwr Rhaglen profiadol gyda hanes o lwyddo wrth weithio ym maes y Celfyddydau ac Addysg ar lefel uwch i arwain tîm bach o bobl broffesiynol ledled Cymru mewn rhaglen gyffrous, Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, sy'n parhau am bum mlynedd.

Mwy...

Swyddog Datblygu (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

Dyddiad Cau Dydd Gwener - 08 May 2015

Gwaith ôl-lenwi dros dro - contract 6 mis i gychwyn (gyda'r posibilrwydd o gael estyniad) £23,185-£31,072 y flwyddyn – 37 awr yr wythnos Caerdydd

Mwy...

Cydlynydd Tîm (Datblygu'r Celfyddydau)

Dyddiad Cau Dydd Gwener - 08 May 2015

37 awr yr wythnos Dros gyfnod mamolaeth - contract 6 mis i gychwyn (gyda'r posibilrwydd o gael estyniad) £19,752-24,004 y flwyddyn Caerdydd

Mwy...

Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Dyddiad Cau Dydd Llun - 11 May 2015

Ceisiwn 4 Swyddog Rhanbarthol i ymuno â thîm bach ledled Cymru a weithreda raglen gyffrous, Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, sy'n parhau am bum mlynedd.

Mwy...

Cydlynydd Prosiect, Cynllun y Celfyddydau a Dysgu Creadigol

Dyddiad Cau Dydd Llun - 11 May 2015

Ceisiwn am gydlynydd prosiect profiadol gyda gradd yn y celfyddydau neu addysg, neu 3 blynedd o brofiad mewn maes cyfatebol, a sydd gyda'r weledigaeth i reoli a gweithredu rhgelnni a fydd o fudd i Gynllun y Celfyddydau a Dysgu Creadigol.

Mwy...

Arweinydd Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Dyddiad Cau Dydd Llun - 11 May 2015

Ceisiwn 4 Arweinydd Rhanbarthol i ymuno â thîm bach ledled Cymru a weithreda raglen gyffrous, Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, sy'n parhau am bum mlynedd.

Mwy...

Gweinyddwr Prosiect, Cynllun y Celfyddydau a Dysgu Creadigol

Dyddiad Cau Dydd Llun - 11 May 2015

Bydd y gweinyddwr prosiect yn sicrhau bod gweithgareddau'r Tîm yn cael eu cyflawni'n effeithiol drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd uchel sy'n cynorthwyo trefniadau gweithio hyblyg/symudol ac yn galluogi'r tîm i gyflawni ei flaenoriaethau a'i amcanion yn effeithiol fel yr amlinellir yn y cynllun prosiect.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245