Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Pwyllgor Archwilio Cyngor Celfyddydau Cymru Swyddi gweigion ar gyfer aelodau annibynnol

Dyddiad Cau Dydd Mercher - 04 March 2015

O ganlyniad i gyfnodau rhai o'r aelodau presennol ar y pwyllgor ddod i ben, chwiliwn erbyn hyn am hyd at dri aelod annibynnol i'n Pwyllgor Archwilio.

Mwy...

Cyngor Celfyddydau Cymru – Pwyllgor Adnoddau Dynol

Dyddiad Cau Dydd Mercher - 04 March 2015

Penodiadau a Chydnabyddiaeth Ariannol Swyddi gweigion ar gyfer aelodau annibynnol. Ceisiwn ddau aelod annibynnol newydd ar gyfer ein Pwyllgor Adnoddau Dynol, Penodiadau a Chydnabyddiaeth Ariannol.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245