Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Swyddog Datblygu (Menter ac Adfywio)

Dyddiad Cau Dydd Llun - 06 April 2015

Asiantiaid sy'n darparu'n lleol ein polisïau a'n strategaethau celfyddydol cenedlaethol yw'n swyddogion datblygu. A hwy yw'r prif bwyntiau cyswllt i unigolion a sefydliadau sydd am gael ein cymorth, ein cefnogaeth a'n harian.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245