Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cynorthwy-ydd Personol/Cydlynydd Tîm (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

Dyddiad Cau Dydd Llun - 26 January 2015

Disgwylir i’r Cynorthwy-ydd Personol / Cydlynydd Tîm gefnogi gwaith a gweithgareddau asiantaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn effeithiol drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o safon uchel a wnaiff alluogi’r tîm i weithio’n hyblyg a symudol.

Mwy...

Swyddog Datblygu (Menter ac Adfywio)

Dyddiad Cau Dydd Llun - 26 January 2015

Asiantiaid sy'n darparu'n lleol ein polisïau a'n strategaethau celfyddydol cenedlaethol yw'n swyddogion datblygu. A hwy yw'r prif bwyntiau cyswllt i unigolion a sefydliadau sydd am gael ein cymorth, ein cefnogaeth a'n harian.

Mwy...

Uwch Swyddog (TGCh)

Dyddiad Cau Dydd Llun - 26 January 2015

Ydych chi’n unigolyn tra medrus a phrofiadol, sy’n mwynhau mynd i’r afael â phroblemau a chyflwyno datrysiadau? Os felly, mae’n bosib mai amdanoch chi yw’r yr ydym yn chwilio.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245