Cyngor Celfyddydau Cymru | Aelodau'r Cyngor

Aelodau'r Cyngor

Aelodau presennol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru sy'n penodi aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer mae’r aelodau’n gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am dair blynedd arall.

Rhowch glic ar lun yr aelod i ddarllen eu bywgraffiad:


Dai Smith, Cadeirydd
Kate Woodward,
Is-gadeirydd
Alan Watkin
Dai Smith, Cadeirydd Kate Woodward Alan Watkin


Andrew Miller
Gerwyn Wiliams
John Carey Williams
Andrew Miller Gerwyn Wiliams John Carey Williams


John Geraint
Lesley Hodgson
Margaret Jervis
John Geraint Lesley Hodgson Margaret Jervis
Marian Wyn Jones
Melanie Hawthorne
Michael Griffiths
Marian Wyn Jones Melanie Hawthorne Michael Griffiths
Richard Turner
Richard Turner

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245