Cyngor Celfyddydau Cymru | Emma Evans

Emma Evans

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.


Emma Evans Mae Emma Evans wedi cwblhau Rhaglen Arweinyddiaeth Clore dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru. Cyn hynny, roedd yn Is-Gyfarwyddwr Diversions, Cwmni Dawns Cymru.

Yn 2007/08, roedd Emma hefyd yn gadeirydd y Rhwydwaith Ddawns Genedlaethol sef y rhwydwaith datblygu strategol newydd ar gyfer Dawns yn y DU.

Mae Emma hefyd yn Gyfarwyddwr Bwrdd Creu Cymru, sef yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Deborah Light
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245