Cyngor Celfyddydau Cymru | Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth

Meithrin diwylliant cerddorol deinamig lle bo:

  • Traddodiadau’n cael eu hadnewyddu,
  • mynegiant newydd yn ffynnu
  • mynediad i gyrhaeddiad uchel ar gael i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr sydd ar gynnydd yng Nghymru a thu hwnt.

Mwy ynglŷn â cherddoriaeth >>

Digwyddiadau ar y gweill

View all events
Tudalen 1|2|3|4|5|6

Dydd Sadwrn 31 Ion 2015

Narberth A Cappella Voice Festival: Caryl Parry-Jones & The 4o5s

Rhosygilwen
Rhos-hill
Cilgerran
SA43 2TW

Can’t wait for the Narberth A Cappella Voice Festival 2015?

Dydd Llun 02 Chwef 2015

Cyfraith Cyflogaeth - Trosolwg

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Refreshing Law Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y cwrs hanner diwrnod yma yn rhoi trosolwg realistig o brif feysydd cyfraith cyflogaeth, gan chwalu rhai storiau ar hyd y ffordd.

Dydd Mawrth 03 Chwef 2015

Cyllid i Reolwyr Elusennau

Venue Cymru
The Promenade
Llandudno
LL30 1BB

Cyflwynir gan Salisburys Chartered Accountants Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Mae'r sesiwn hanner diwrnod yma yn rhoi’r offer a chyngor perthnasol i gyfranogwyr ar sut i lunio cyllidebu a chynlluniau ariannu effeithiol.

Dydd Mercher 04 Chwef 2015

Sinfonia Cymru at First Wednesday

Glan yr Afon
Kingsway
Casnewydd
NP20 1HG

Bridge Novelletten; An ‘Irish Melody’ (Londonderry) Haydn String Quartet in G minor ‘Rider’ Op.

Dydd Iau 05 Chwef 2015

Fizzi a Sinfonia Cymru yn cyflwyno: Quartet

Urban Tap House
25 Stryd Westgate
Caerdydd
CF10 1DD

“Gwneir rhai o’r penderfyniadau gorau yn y dafarn…” Yn cynnwys cystadlaethau yfed beiddgar, hun-luniau bisâr a rhai o’n hoff ddarnau cerddorol ar gyfer deuawdau, triawdau a phedwarawdau llinynnol, mae gig tafarn Sinfonia Cymru yn dod â cherddoriaeth glasurol i leoliad bywiog Urban Tap House yng Nghaerdydd.

Dydd Mawrth 10 Chwef 2015

Ar Fwrdd

Eversheds LLP
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Ar gyfer ymddiriedolwyr unigol a'r rheini sydd yn adrodd i fyrddau Anelir y cwrs ½ diwrnod hwn at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal a rheolwyr uwch sydd yn gyfrifol am adrodd i fyrddau eu sefydliadau.

Dydd Iau 12 Chwef 2015

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Spindogs Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + Taw os nad ydych yn aelod Mae'r cwrs meistr hanner diwrnod yma wedi ei hanelu at y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo ymgysylltu â chleientiaid presennol a rhagolygon.

Dydd Iau 12 Chwef 2015

Cyfryngau Cymdeithasol Uwch

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Spindogs Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Mae'r cwrs meistr hanner diwrnod yma wedi ei anelu at y rhai sydd eisoes yn gyfarwydd â phrif arfau cyfryngau cymdeithasol a sy’n dymuno gwneud y gorau o’r sgiliau yma er mwyn cynorthwyo ymgysylltu â chleientiaid presennol a rhagolygon.

Dydd Sadwrn 14 Chwef 2015

Musical Landscapes - Concert 4

Oriel Wrecsam
Rhosddu Road
Wrexham
LL11 1AU

The North East Wales Sinfonia present the fourth concert in the Musical Landscapes Free Lunchtime Concert Series at the Oriel Wrecsam.

Dydd Sul 15 Chwef 2015

Sinfonia Cymru yn cyflwyno: H20, Regen a Trio élégiaque No. 1

Canolfan Celfyddydau Chapter
Heol y Farchnad
Canton
Caerdydd
CF5 1QE

Joris Ivens – Regen (1929) Ail-sgoriwyd gan Gareth Moorcraft Rachmaninoff – Trio Élégiaque Rhif 1 yn G leiaf ar gyfer piano, feiolin a sielo (gyda pherfformiad gweledol byrfyfyr gan Chameleonic) Ralph Steiner – H20 (1929) Ail-sgoriwyd gan Gareth Moorcraft Bydd cerddorion o Sinfonia Cymru yn cyflwyno eu syniadau ynghylch Ffilmiau Mud wrth iddynt berfformio dwy sgôr wedi’u hail-ddychmygu gan y cyfansoddwr Cymreig ifanc Gareth Moorcraft i gyfeiliant ffilm arbrofol gan Ralph Steiner o 1929, H20, a Regen (“Glaw”) gan Joris Ivens, wrth i un o gydweithwyr Unbuttoned a’r Artist Fideo Chameleonic lunio cefnlen weledol fyrfyfyr i gyfeiliant y darn dolefus Trio élégiaque Rhif 1 gan Rachmaninoff.

Dydd Gwener 20 Chwef 2015

Narberth A Cappella Voice Festival

The Queens Hall
High Street,
Narberth
SA67 7AS

The Narberth A Cappella Voice Festival is entering its 7th successive year and is the only festival of its kind in Wales celebrating the diversity of singing without instruments.

Dydd Llun 23 Chwef 2015

Rheoli Pobl

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Pobol Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y gweithdy yma yn cynnig y cyfle i ymchwlio y meysydd canlynol sy’n hanfodol i rheoli pobl yn llwyddiannus: • Beth yw ystyr rheoli perfformaid a pam mae hyn yn bwysig?

Dydd Mercher 25 Chwef 2015

Rheoli Pobl

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Pobol Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y gweithdy yma yn cynnig y cyfle i ymchwlio y meysydd canlynol sy’n hanfodol i rheoli pobl yn llwyddiannus: • Beth yw ystyr rheoli perfformaid a pam mae hyn yn bwysig?

Dydd Mercher 04 Maw 2015

Sinfonia Cymru at First Wednesday, Mawrth

Glan yr Afon
Kingsway
Casnewydd
NP20 1HG

1yh Beethoven Piano Trio in Eb Major Op.

Dydd Sadwrn 14 Maw 2015

Musical Landscapes - Concert 5

Oriel Wrecsam
Rhosddu Road
Wrexham
LL11 1AU

The North East Wales Sinfonia present the fourth concert in the Musical Landscapes Free Lunchtime Concert Series at the Oriel Wrecsam.

Dydd Mawrth 17 Maw 2015

Cyllid i Reolwyr Elusennau

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Legal & General Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Wedi ei rhedeg gan Paul Ralley, Pennaeth Strategaeth yn Legal & General ac Ymddiriedolwr a Trysorydd yn NoFit State Circus, anelir y sesiwn yma at Reolwyr Celfyddydol a Swyddogion Cyllid.

Dydd Iau 26 Maw 2015

Sinfonia Cymru & Laura Van der Heijden

The Royal Welsh College of Music & Drama
Castle Grounds
Cathays park
Cardiff
CF10 3ER

Ers iddi ennill Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2012, mae’r sielydd ddwy ar bymtheg oed Laura Van Der Heijden wedi deffro byd cerddoriaeth glasurol, ac mae perfformiadau ar y gweill yn cynnwys ymddangosiadau cyntaf gyda’r Royal Philharmonic Orchestra a cherddorfa’r Ffilharmonig.

Dydd Iau 26 Maw 2015

Sinfonia Cymru a Laura Van der Heijden

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Cello: Laura Van der Heijden Arweinydd: Gareth Jones Sibelius: Pelléas et Melisande Suite, Op.

Dydd Gwener 27 Maw 2015

Sinfonia Cymru a Laura Van der Heijden

Neuadd Goffa Pontyberem
Heol Coalbrook
Pontyberem
Llanelli
SA15 5HU

Cello: Laura Van der Heijden Arweinydd: Gareth Jones Sibelius: Pelléas et Melisande Suite, Op.

Dydd Gwener 27 Maw 2015

Sinfonia Cymru & Laura Van der Heijden

Pontyberem Memorial Hall
Coalbrook Road
Pontyberem
Llanelli
SA15 5HU

Ers iddi ennill Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2012, mae’r sielydd ddwy ar bymtheg oed Laura Van Der Heijden wedi deffro byd cerddoriaeth glasurol, ac mae perfformiadau ar y gweill yn cynnwys ymddangosiadau cyntaf gyda’r Royal Philharmonic Orchestra a cherddorfa’r Ffilharmonig.

Dydd Sadwrn 28 Maw 2015

Sinfonia Cymru & Laura Van der Heijden

The Riverfront
Kingsway
Newport
NP20 1HG

Ers iddi ennill Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2012, mae’r sielydd ddwy ar bymtheg oed Laura Van Der Heijden wedi deffro byd cerddoriaeth glasurol, ac mae perfformiadau ar y gweill yn cynnwys ymddangosiadau cyntaf gyda’r Royal Philharmonic Orchestra a cherddorfa’r Ffilharmonig.

Dydd Sadwrn 28 Maw 2015

Sinfonia Cymru a Laura Van der Heijden

Glan yr Afon
Kingsway
Casnewydd
NP20 1HG

Cello: Laura Van der Heijden Arweinydd: Gareth Jones Sibelius: Pelléas et Melisande Suite, Op.

Dydd Sul 29 Maw 2015

Sinfonia Cymru a Laura Van der Heijden

Clwyd Theatr Cymru
Lôn Raikes
Yr Wyddgrug
CH7 1YA

Cello: Laura Van der Heijden Arweinydd: Gareth Jones Sibelius: Pelléas et Melisande Suite, Op.

Dydd Sul 29 Maw 2015

Sinfonia Cymru & Laura Van der Heijden

Clwyd Theatr Cymru
Raikes Lane
Mold
CH7 1YA

Ers iddi ennill Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2012, mae’r sielydd ddwy ar bymtheg oed Laura Van Der Heijden wedi deffro byd cerddoriaeth glasurol, ac mae perfformiadau ar y gweill yn cynnwys ymddangosiadau cyntaf gyda’r Royal Philharmonic Orchestra a cherddorfa’r Ffilharmonig.

Dydd Sadwrn 25 Ebr 2015

Musical Landscapes - Concert 6

Galeri 3B
Priory Street
Wrexham
LL11 1US

The North East Wales Sinfonia present the fourth concert in the Musical Landscapes Free Lunchtime Concert Series at the Galeri 3B.

Dydd Gwener 29 Mai 2015

Sinfonia Cymru a Rachel Podger

Y Ffwrnes
Park Street
Llanelli
SA15 4HT

Bach Cyfres Rhif 3 yn D Fwyaf Purcell Cyfres o’r Fairy Queen Bach Concerto Feiolin yn A Leiaf Vivaldi L’Estro Armonico, Op.

Dydd Sadwrn 30 Mai 2015

Sinfonia Cymru a Rachel Podger

The Royal Welsh College of Music & Drama
Castle Grounds
Cathays Park
Cardiff
CF10 3ER

Bach Cyfres Rhif 3 yn D Fwyaf Purcell Cyfres o’r Fairy Queen Bach Concerto Feiolin yn A Leiaf Vivaldi L’Estro Armonico, Op.

Dydd Sul 31 Mai 2015

Sinfonia Cymru a Rachel Podger

The Riverfront
Kingsway
Newport
NP20 1HG

Bach Cyfres Rhif 3 yn D Fwyaf Purcell Cyfres o’r Fairy Queen Bach Concerto Feiolin yn A Leiaf Vivaldi L’Estro Armonico, Op.

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18

Bocs

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu'r celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu nod yw sefydlu canolnwynt i fod yn gatalydd i ragoriaeth mewn celf gyfoes ifanc.

Ballet Nimba

Ballet Nimba is a performing arts company specialising in traditional African dance. and Music. We provide performances which are renowned for their striking individality, resonant memorability and cultural significance. Ballet Nimba was founded by the irrepressible Idrissa Camara of Guinea in 2010 and combines musicians from across West Africa to produce a dynamic, compelling show with amazing musicianship and percussive beats that will astound you. Idrissa's innovative ideas have taken the UK by storm, Nimba features the rare talents of Fulani Flute and Bolon Bata players from Guinea and an Ngoni player from Cote d’Ivoire and soaring vocals from Aissata Kouyate. Percussion on Djembe, Doundouns, Kirin and Wassaoumba is provided by some of West Africa’s most outstanding percussionists. Ballet Nimba is a versatile company and can deliver shows exclusively based on their outstanding music or combining agile and acrobatic dance. West African music has become hugely popular with World Music enthusiasts and this is a chance to see it fused with the dance and mythology of the region.

Untitled User

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Theatr Gerdd Cymru

Music Theatre Wales began life in Cardiff in 1988 and the first MTW production was typically inventive, setting Peter Maxwell Davies’s The Martyrdom of St Magnus in the graveyard of the Saxon church in the grounds of St Donats Castle. The company continues to break new ground in opera, presenting newly commissioned works, bringing new artists to the form and finding a new place for pieces already written which are either neglected or unseen in the UK. Today, Music Theatre Wales is acknowledged as one of the UK’s leading contemporary opera companies, dedicated to performing masterpieces of the recent past and to commissioning new works from the very best composers and writers -operas which we hope will enter the future repertoire of opera companies around the world. Since 1988 we have created almost 30 productions and presented 14 world premieres. We have an established programme to help nurture new opera composers and we have created productions with a wide range of partners including Opera National du Rhin in Strasbourg, the Berlin Festival, Opera Vest in Norway, Banff Centre in Canada, Theatr Brycheiniog in Brecon, Haarlem Theatre in The Netherlands, Treffpunkt in Stuttgart, Scottish Opera and the Royal Opera House, Covent Garden. In 2002, Music Theatre Wales became the first Associate Company of the Royal Opera House. This partnership has given us a fabulous London home and opportunities to undertake projects we could not otherwise afford, through co-productions and co-commissions. In turn, we have brought contemporary opera of quality and artistic rigour into the very heart of the home of grand opera. At the 2011 TMA Theatre Awards our production of Greek by Mark-Anthony Turnage won Outstanding Achievement in Opera against stiff competition from Opera North and Glyndebourne. The company has twice been short-listed for the Prudential Awards for “creativity, excellence, innovation and accessibility.” Lynne Plowman’s opera Gwyneth and the Green Knight which we commissioned won the British Composers Award and her second opera The House of the Gods, again commissioned by us, was also shortlisted for this award in 2007. The company has been recorded on CD, broadcast on BBC radio and our work has been screened on BBC2. In 2009 the company worked for the first time in Welsh, commissioning a new performing version of The Soldier’s Tale –Stori’r Milwr. Plans for 2012 include an autumn tour of two new operas by Huw Watkins and Stuart MacRae which will receive their world premieres at the Edinburgh International Festival. In 2013, the company will give the UK premiere of Luci mie traditrici by Salvatore Sciarrino, while Philip Glass and Christopher Hampton are writing a new opera for us, based on Kafka’s The Trial, to be premiered at Covent Garden in 2014 in a co-commission and co-production with the Royal Opera House.

Untitled User

Oriel Gelf Glynn Vivian

Offers a broad range of visual arts from the original bequest of Richard Glynn Vivian (1835-1910) to 20th Century Welsh art. Founded in 1911, the Gallery is well represented with modern painting and sculpture by Hepworth, Nicholson and Nash alongside Welsh artists such as Ceri Richards, Gwen John and Augustus John. These works complement the dynamic Exhibitions Programme which brings the work of today's artists alive with its sharp, contemporary overview of the arts in a local, national and international context. The Learning Programme focuses on meeting the needs of diverse audiences with an open, engaging and transformative approach to participation.

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Canolfan Gerdd William Mathias

Sefydliad elusennol gydag ymrwymiad i hyrwyddo talentau cerddorol yw Canolfan Gerdd William Mathias, wedi'i lleoli yn nhref hynafol Caernarfon. Mae'n cynnig cyfleon gwych i ddysgu cerddoriaeth, ac wedi sefydlu'i hun fel Canolfan o ragoriaeth o fewn y gymuned, drwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Cynhelir gwersi unigol ar ystod eang o offerynnau, Dosbarthiadau Meistr cyson, cyngherddau a chyrsiau ar amrywiaeth eang o bynciau.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

Sinfonia Cymru

Ymddangosodd Sinfonia Cymru yn 1996 ol a byth ers hynny cafodd gydnabyddiaeth fel un o brif gerddorfeydd siambr Cymru. Mae’r gerddorfa yn gweithio gyda’r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymreig yng Nghaerdydd lle mae ganddi gartref newydd yn Neuadd Dora Stoutzker yno lle ymddangosodd am y tro cyntaf yng Ngorffennaf 2011. Mae Sinfonia Cymru’n perfformio a datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer cerddoriaeth glasurol o’r safon oruchaf ledled Cymru, ac yn ymroddedig i berfformio mewn ardaloedd sydd â chyflenwad diwylliannol cyfyng. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’r gerddorfa’n perfformio yn Abereteifi, Llandysul, Pontyberem, Casnewydd, Cricieth, Llanelwy a Llandrindod yn ogystal â Chaerdydd a Wrecsam. Amlygir bri Sinfonia Cymru am wychder ei safonau gan y gwahoddiadau a gaiff gan brif wyliau ym Mhrydain gan gynnwys Gŵyl Bro Morgannwg, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Gŵyl y Faenol a Gŵyl Henley, a thrwy ymddangosiadau gydag artistiaid nodedig sy’n cynnwys Bryn Terfel, Catrin Finch, Karl Jenkins, Rebecca Evans a Llŷr Williams. Mae’r gerddorfa hefyd wedi sefydlu perthynas gref ag artistiaid ieuainc neilltuol yn cynnwys Alina Ibragimova, Jiafeng Chen a Philip Higham.

logo Sinfonia Cymru

Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru. Mae'r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o'r radd flaenaf, sy'n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i'r blws a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Live Music Now Cymru

Sefydlwyd Live Music Now gan Yehudi Menuhin dros 30 mlynedd yn ôl ac mae’r corff yn parhau i weithio i gyflawni ei weledigaeth heddiw dan arweiniad ei Gadeirydd gwreiddiol, Ian Stoutzker. Mae gan Live Music Now ddau nod: • Sicrhau bod cerddoriaeth o ansawdd uchel ar gael i gymaint o bobl ag sydd yn bosibl • Darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i’r cerddorion ifanc mwyaf dawnus ar ddechrau eu gyrfaoedd Ers 1977 mae’r corff wedi tyfu o un swyddfa yn Llundain i 9 cangen ar draws gwledydd y DU ac Iwerddon. Ers ei sefydlu ym 1990 mae cangen Cymru o Live Music Now wedi cynnal ansawdd uchel o gyflwyniad i gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r wlad, gan ddenu rhai o’r bobl ifanc proffesiynol gorau i gyflwyno cyngherddau a gweithdai’r cynllun. Ers 1990 mae dros 5,000 o berfformiadau LMN wedi’u cynnal yng Nghymru. Mae cerddorion LMN wedi cyflwyno perfformiadau a gweithdai ledled Cymru mewn lleoliadau sydd yn cynnwys cartrefi gofal a chanolfannau i bobl oedrannus, ysbytai a hosbisau, ysgolion i blant ag anghenion addysgol arbennig ac ysgolion prif ffrwd, canolfannau i bobl ag anawsterau dysgu neu â phroblemau iechyd meddwl.

Untitled User

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celf cymunedol sy’n gweithio ar draws ardaloedd Dwyrain Blaenau’r Cymoedd yn cynnwys bwrdeisdrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Sefydlwyd Celf ar y Blaen ym mis Ebrill 2008 ac mae ei swyddfa yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ond mae’n trefnu gweithgareddau celf mewn gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r ardal. Ariannir Celf ar y Blaen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei gefnogi gan bartneriaeth o’r pedwar awdurdod lleol sy’n gysylltiedig.

Untitled User

Theatr Torch

The Torch Theatre is the major theatre producing venue in West Wales, offering an excellent programme of distinctive, relevant and accessible arts activity that has a loyal and growing audience. Home produced drama is the core activity of the Torch and has proved to be the key to the theatre’s success and identity.

Celf o Gwmpas

Rydym yn cynnal prosiectau gweledol, perfformio ac amgylcheddol o ansawdd uchel ledled Powys. Mae ein rhaglen o brosiectau cyffrous a heriol yn cynnwys creu ffilm, animeiddio, cerflunio, peintio, drama a cherdd, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac i rai sy'n aml yn cael eu heithrio o gymdeithas. Rydym yn arddangos ein gwaith trwy berfformiadau ac arddangosfeydd cyhoeddus, drwy'r DU ac yn Oriel Beaufort.

Theatr Torch

The Torch is a celebrated producing theatre company, and the striking new theatre was re-launched in March 2008 with a highly acclaimed version of the award-winning musical 'The Hired Man'. The Torch Theatre Company boasts an impressive repertoire including 'One Flew Over The Cuckoo's Nest', 'Neville's Island', 'Abigail's Party', 'The Little Shop of Horrors', ‘The Norman Conquests’, ‘An Inspector Calls’, ‘Accidental Death of an Anarchist’ and The Christmas show is always a firm family favourite. The Torch Theatre also screens the latest movie blockbusters alongside art house and off-beat films and visitors can also take pleasure in viewing paintings, photographs, ceramics, crafts and installations by local and national artists in the Joanna Field Gallery. The programme changes regularly, and entry is free. The Torch Theatre is a modern and vibrant centre for the arts which prides itself on extending a warm Pembrokeshire welcome to all visitors.

Untitled User

Sherman Cymru

Ers 2007, pan ffurfiwyd Sherman Cymru wedi i Theatr y Sherman Cyfyngedig a Sgript Cymru Cyfyngedig uno, ‘rydym wedi derbyn cryn glod am y gwaith ‘rydym wedi ei gynhyrchu ac wedi ennill gwobrau yn gyson yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r cwmni’n ymdrechu i greu’r theatr gorau bosib; i gyflwyno rhaglen nodedig ac amrywiol i’n cynulleidfaoedd; i sicrhau fod ein cymunedau’n chwarae rhan allweddol yn y broses greadigol o greu theatr; ac i wneud cyfraniad parhaol tuag at ddatblygiad cenedlaethol a rhyngwladol y theatr yng Nghymru. Yn ganolog i’n gwaith mae ymrwymiadau i ddatblygu ac i gefnogi gwaith awduron Cymreig ac awduron sy’n byw yng Nghymru, i feithrin awydd pobl ifanc i brofi theatr, ac i annog datblygiad artistiaid newydd y genhedlaeth nesaf.

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Crwth

Sefydliad di-elw yn Abertawe yw Crwth. Fe'i ffurfiwyd yn 1999 i hyrwyddo cerddoriaeth siambr yn Abertawe ac ar hyd a lled de Cymru. Mae Crwth yn elusen gofrestredig, rhif 1126432. Rhif cwmni 05742856.

Bagad Pibau Morgannwg

Mae Bagad Pibau Morgannwg yn grŵp cymunedol pibau, sy’n cynnal gweithdai misol yn Theatr Soar, Merthyr Tudful. Mae’r bagad yn bodoli i hyrwyddo ac annog y traddodiad pibau a’r pibgorn yng Nghymru, a cherddoriaeth Gymreig draddodiadol ar gyfer y pibau a’r pibgorn, trwy weithdai a pherfformiadau cyhoeddus.

Untitled User

Venue Cymru

Venue Cymru is the largest Arts and Conference centre in North Wales. As a receiving house we are able to accommodate large scale touring musicals from the West End, top class Opera from the Welsh National Opera and many other genres including pantomime, contemporary dance ballet and outreach and educational activities. Venue Cymru can also offer catering with the beautifully positioned Y Review Restaurant which overlooks the bay of Llandudno.

Untitled User

Ballet Cymru

Award winning company Ballet Cymru (formerly Independent Ballet Wales) was established to bring small scale, high quality classical ballet to audiences across Wales, the UK and beyond. At the core of the Company’s work is the creation and touring of productions based in the classical ballet technique. Alongside performances, the Company offers education work both on tour and in its home City of Newport. Ballet Cymru’s aims are to: -Present, promote, organise, provide, commission, manage, choreograph and produce dance dramas, ballets or dance entertainments whether on any premises of the Company or elsewhere. We deliver this with our tour of 2 productions a year and our various projects throughout the year. -Encourage and develop appreciation and participation in dance by performing and teaching in venues, community centres, theatres, arts centres, schools, colleges and classes. -Develop all aspects of our work that contribute to artistic quality. We regularly evaluate and monitor the quality of our performers, directors, teachers and designers. -Develop all aspects of our work that contribute to inclusiveness. We update our Equal Opportunities Policy (Equality and Diversity Policy) in line with Welsh Assembly Government legislation and implement these actions in every day company life. We are a ballet company who like to do things differently. We enjoy finding new ways to make what we do exciting, innovative and relevant. We are passionate about classical ballet and want everyone else to be too. We are a new company with 25 years experience. Each year the Company tours to around some 50 venues and performs to audience in excess of 17,000 across the UK.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

The Wyeside Arts Centre is a presenting venue for live and visual arts, and for cinema. From Jack Dee to the UK Ballet, from Music and Drama to the very latest in film, Wyeside's commitment is to offer a programme of arts and culture accessable to all. With a long history of providing entertainment to the local community, including one of the oldest cinemas in Wales, there is something to suit all tastes at Wyeside.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy | Wyeside Arts Centre

John Howes

Rwyf yn artist gweledol a cherddor ac ar hyn o bryd yn Gynghorydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn y Celfyddydau Gweledol a Cherddoriaeth Draddodiadol. Rwyf yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn ffurfiol ar gyfer Celfyddyd Gain a BA MA Menter Celfyddydau Gweledol yn yr hyn sy'n awr yn Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Rwy'n gwasanaethu ar Fwrdd Cywaith Cymru ac ar y Cyfeillion y Glynn Vivian Pwyllgor. Dros y 12 Flwyddyn rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Cerflunwaith Cymru: Cerflunwyr yng Nghymru

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae CCIC yn annog, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd cenedlaethol yn y celfyddydau perfformio gyda phobl ifanc a chanddynt, drwy bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Theatr Ffynnon

Cwmni theatr a chelfyddydau cymunedol unigryw ydi Theatr Ffynnon sy’n gweithio’n bennaf gydag oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anableddau dysgu, ac fe’i cydnabyddir yn fodel arfer gorau yn cefnogi datblygu diwylliant celfyddydau anabledd yng Nghymru ac ymhellach draw. Rydym yn bodoli i gyfoethogi bywydau pobol a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl, trwy ddarparu cyfleoedd datblygu drwy hyfforddiant a chymryd rhan yn y celfyddydau gweledol a pherfformio. Trwy gyfleoedd mor amrywiol, gwnawn ein gorau i newid canfyddiadau yn y cymunedau lle gweithiwn, drwy hybu dealltwriaeth fwy ac ymgysylltu. Mae creu amgylchfyd hergar, cyfleugar ond diogel yn hanfodol i’n gwaith. Credwn, o lunio peth o’n gwaith o gwmpas achosion amserol neu gynhennus, y gallwn helpu i wynebu agweddau negyddol a herio disgwyliadau o ran beth all unigolion a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl ei gyflawni. Mae’r amrywiaeth o waith a wnawn yn cael ei ddyfeisio a’i arwain yn gyson gan yr aelodaeth (cant ar hyn o bryd) a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, i bennu themâu neu achosion perthnasol i’r unigolyn ac i’r cymunedau a gynrychiolwn.

Untitled User

Cynulleidfaoedd Cymru

Mae Cynulleidfaoedd Cymru wedi ei ymrymo ei hun i gynyddu mynediad i’r sector gelfyddydol a diwylliannol yng Nghymru. Ein nod yw: Darparu cefnogaeth marchnata strategol a thactegol, gwasanaethau ac arbenigedd er mwyn galluogi mudiadau celfyddydol i feithrin perthynas adeiladol â chynulleidfaoedd y presennol a’r dyfodol. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau marchnata strategol a thactegol i fudiadau celfyddydol proffesiynol, amatur a’r rheini sydd wedi eu lleoli yn y gymuned ynteu i artistiaid. Mae ein holl wasanaethau â’r nod o gefnogi perfformiad busnes mudiadau celfyddydol ac i’w cynorthwyo i ddeall a chyrraedd cynulleidfaoedd, ac i annog lefelau uwch o ymwneud â’r celfyddydau yng Nghymru.

Untitled User

Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Gweithiai Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd i hyrwyddo, cefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol yng nghymunedau’r Sir. Mae celfyddydau cymunedol yn cynnig cyfleoedd i bawb gyfranogi yn y celfyddydau beth bynnag yw eich profiad, oed neu gefndir. Mae’r Uned yn cydweithio ag amrediad eang o grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mewn amrywiol feysydd megis, adfywio, addysg, iechyd a lles ayb. Mae’r celfyddydau cymunedol yn gyfrwng sy’n cynnig cyfleoedd i ... 1. ddatblygu sgiliau 2. gymdeithasu ac ymlacio 3. fod yn hunan-fynegianol 4. adeiladu hyder 5. feithrin ymdeimlad o falchder a pherchnogaeth 6. feithrin ymdeimlad o hunan ymwybyddiaeth ac o gyflawniad 7. greu a mynegi heb feirniadaeth 8. ddatblygu, rhannu ac arbrofi â syniadau 9. gyfathrebu a mynegi barn 10. gadw’n iach, yn feddyliol ac yn gorfforol

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Beyond the Border

Beyond The Border Wales International Storytelling Festival aims to promote excellence in and understanding of the art of performance storytelling, and to celebrate the richness of the world’s oral traditions. From the outset the festival has sought to raise the status and increase understanding of storytelling as an artform suitable for all ages; to showcase performances by leading practitioners from Wales and the World involved in exploring the retelling of traditional stories for a contemporary audience; and to help develop and provide a platform for an emerging new generation of performance storytellers. At the heart of this work has been the three-day Beyond The Border festival, already regarded as one of the leading international festivals of storytelling in the UK and among the finest festivals of its kind in Europe. In addition, BTB actively promotes storytelling on a year-round basis at venues in Cardiff and across Wales.

Celfyddydau & Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Pypedau Vagabondi

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)

Untitled User

Jein Devlin

'Jein Devlin' is a multidisciplinary creative studio and gallery space in Conwy. The creative studio works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. Principal designer Ronan Devlin also works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open from March to September and is closed during winter months

Untitled User

Visiting Arts

We work internationally connecting artists to artists, organisations to organisations and networking across the globe. We provide advice, information and training on working internationally as well as creating projects linking artists.

Deborah Claire Procter

Deborah Claire Procter is an interdisciplinary artist, actor and video-maker from Cardiff (Wales), and a Creative Wales Award winner. She began her training in theatre, and worked with companies like Theatre Alibi. Simultaneously she developed a love for experimental theatre, creating many solos and duets that play with perspective and scale, mixing ideas from theatre, dance, sculpture and performance art, and incorporating the use of various kinds of projection. Her work has been seen in galleries such as the Ferens (Hull), Oriel (Cardiff), and Spacex (Exeter), and theatres like the Hemsley (Madison) and the Museum Theatre (Madras). She maintains a strong interest and practice in movement, including contemporary and post- modern dance, as well as yoga and martial arts, and has trained extensively in improvisation and performance with Ruth Zaporah, Gardzienice Theatre, and Skinner Release Dance with Gaby Agis. In 2003, with the help of commission by Welsh Independent Dance, she began making videos with dancers and performers, one of which Am I This? was chosen for The Dance on Screen Festival at The Place, London. Since then she has made over ten videos, shooting in locations in Wales, Argentina and Austria. She was a part-time and guest lecturer in many institutions, including teaching performance at University of Glamorgan, and voice for broadcast journalists at the University of Wales, Cardiff, and has taught many youth and community groups.

Untitled User

Opera Canolbarth Cymru

Mid Wales Opera’s mission is to create and perform accessible opera on an intimate scale, enabling our audiences to experience opera differently. The scale at which we work enables us to fulfil our ambitions to: Stage thought-provoking, moving and high quality productions in smaller venues across Wales and England where professional live opera is rarely shown, thus reaching audiences who would not otherwise be able to experience it Play a part in sustaining a vibrant culture of live opera performance by offering invaluable career development opportunities to young artists specialising in opera, from those still studying to those taking the first steps on the professional ladder, which in turn will enable them to progress to careers on a national and international level

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Bocs

Bocs is a young artists’ co-operative who will spearhead ground-breaking fine art exhibitions, performance events and provide a hub for the growth of excellence in the arts. Bocs’ mission is to: Establish a focal point for excellence in young contemporary art. Provide a space to exhibit, perform and work. Provide a space to exchange ideas and share skills. Engage with the local community

bloc

Mae bloc yn gweithredu o Gymru fel canolbwynt ryngwladol i feddylwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a phobl greadigol o bob math sy’n gwneud defnydd creadigol o dechnoleg. Mae bloc wedi bod yn brif hyrwyddwyr y dechnoleg greadigol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd ac, yn rhinwedd hynny, yn gyfrifol am drefnu cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau, comisiynau a phrosiectau ymchwil arloesol.

Untitled User

Marja Bonada

I am an environmental artist. I do workshops and residencies, as well as arranging joint projects for artists and musicians in Wales.

Untitled User

Maria Hayes

I am a freelance artist who has benefited from Arts Council of Wales funding for various projects over the years.

Touch Trust

Touch Trust is committed to the research, education, training and provision of creative, touch-based art of movement and dance programmes for individuals affected by autism, behaviour that challenges and profound and multiple disabilities.

Untitled User

Arts Alive Wales

Mae Arts Alive Wales yn sefydliad celf annibynnol a leolir yng nghefn gwlad De Powys. Rydym yn darparu cyfleoedd i gyfranogi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau celf o ansawdd uchel.

Untitled User

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Mae Theatr Brycheiniog yn chwilio am Ymgynghorydd / Tîm AD Theatr arbenigol i ymgymryd ag arolwg AD gan gynnwys strwythur staffio, tâl, telerau ac amodau Theatr Brycheiniog. Anfonwch e-bost i paula@brycheiniog.co.uk am gopi o'r brîff. Y dyddiad cau yw canol dydd 5, Tachwedd. Wedi ei leoli ar derfyn Camlas ddarluniaidd Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad dlos Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chymeradwy o’r celfyddydau perfformio ac adloniant drwy gydol y flwyddyn. Ymhlith cyfleusterau eraill ar safle’r theatr mae rhaglen gelfyddydau gweledol gan artistiaid o’r ardal, i’w gweld yn Oriel Andrew Lamont drwy gydol y flwyddyn, a Tipple’n’Tiffin, bistro o fri cenedlaethol. Caiff Theatr Brycheiniog ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Ers 2008, Theatr Brycheiniog yw’r theatr ynni solar gyntaf yng Nghymru. Caiff cyfran fechan o ofynion ynni’r theatr eu cynhyrchu gan gelloedd ffotofoltäig a osodwyd ar y to yn ddiweddar. Mae’r theatr wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau ei hôl troed carbon ymhellach. Agorodd Theatr Brycheiniog ym 1997.

Untitled User

Christine Cooper

Christine is a performer, storyteller and musician. She explores the connections and ecologies all around us, piecing together dusty old fragments of stories with tales of the here-and-now to make jigsaw-worlds of touching beauty. Inspired place and community, Christine’s work seeks to re-enchant and reconnect us to the world in which we live.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

Beyond the Border Storytelling Festival

Beyond the Border exists to promote and develop the oral tradition of storytelling across Wales and beyond. We run a biennual festival at St Donat's Castle in the Vale of Glamorgan and various audience development and outreach projects around Wales.

Untitled User

MOMA Cymru

The Machynlleth Tabernacle Trust was established in 1986 in order to transform the Wesleyan Tabernacle into a concert space (350 seats) for local and visiting musicians. It is also used for lectures and other events. It has become known as one of the finest chamber music concert hall in the British Isles and artists from far afield come to perform, and many ask to record there. The restoration of the Tabernacle was followed by the development of the adjoining property, and the building of a link building between that and the auditorium, that allowed four galleries for Art exhibitions under the collective name of Museum of Modern Art, Wales (MOMA Wales) to open in 1992. These galleries are open six days a week, including bank holidays, and entry is free. Approximately twenty exhibitions are held during the year, by established and emerging artists, many have an emphasis on links with Wales. The annual Open Art Competition attracts entries from throughout the UK. The Tabernacle Art Collection, comprising over 250 works of art, is kept in the building and exhibited as part of the exhibition programme. The building also has space for education and learning, mainly language classes but also used for music and art teaching. Local and national groups use the space available for holding meetings. The Trust organises the annual Machynlleth Festival in August, a week's programme of over 15 events featuring local, national and international musicians playing Welsh, Jazz and Classical music. The programme includes the Hallstatt Lecture on a subject of Celtic Heritage, the award of the Gold Medal for service in the world of Music, Art or Literature in Wales, and master classes for young musicians. Recordings of the Festival are regularly featured on Radio 3 and Radio Cymru. Development of an adjacent, historic industrial building The Tannery is well underway and will provide 2 further galleries which will enable better displays of the Tabernacle Collection and an area for sculpture. 2013 has seen the appointment of the first professional Curator at MOMA WALES and with this the desire to improve the quality and range of shows offered to visitors.

Untitled User

Sound Affairs

Sound Affairs is a South Wales based non-profit making organisation that exists to promote concerts of new music and co-ordinate related activities such as workshops and education projects.

THIS Project

THIS Project is a not-for-profit Social Enterprise. Working in collaboration with a range of partners, THIS Project aims to: • Promote the grass-roots arts community • Create opportunities to support emerging artists and community arts organisations • Conceive original arts activity to engage with emerging artists, arts organisations, businesses, governmental and educational institutions and the general public, with a focus on increasing participation in, and access to, the arts The organisation works primarily from its base in Wrexham, working with practitioners and stakeholders in the town, and surrounding counties of North Wales, and will seek to build partnerships throughout Wales, the UK and internationally to encourage the development of artists emerging from, and working within, Wales.

Untitled User

Theatr Felinfach

Mae Theatr Felin-fach yn gweithredu ym 'meysydd addysg a datblygu cymunedol drwy gyfrwng y celfyddydau perfformio a'r cyfryngau torfol drwy gydol y Gymru wledig (gyda pherthnasedd arbennig ar gyfer yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith ddiwylliannol)'. Mae’r theatr yn ymfalchïo yn ei rhaglenni cyfranogol sy’n integreiddio siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a’r Di-Gymraeg mewn amgylchedd greadigol, gadarnhaol ac fe’i hystyrir yn ddarparydd arbenigol mewn gwaith o’r fath. Prif nod Theatr Felin-fach yw 'amddiffyn a datblygu'r gymuned greadigol' a hyrwyddo a gwella'r creadigrwydd cudd y mae'r theatr yn ei ystyried yn rhan annatod o gymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae gan raglen Theatr Felin-fach dri phrif gategori fel a ganlyn: • cynyrchiadau amatur wedi'u seilio yn y gymuned • cynyrchiadau sy'n cael eu datblygu mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny gyda mewnbwn a chyfarwyddo proffesiynol • cynyrchiadau proffesiynol y mae Theatr Felin-fach yn dod â hwy i mewn er mwyn 'ategu'r themâu cymdeithasegol neu gynnig mewnwelediad creadigol ehangach'

Untitled User

Cerdd Gymunedol Cymru

Cerdd Gymunedol Cymru yw elusen cerddoriaeth flaenllaw Cymru. Credwn fod cerddoriaeth yn gallu trawsnewid bywydau. Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth. Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol. Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Untitled User

Celfyddydau Anabledd Cymru

DAC create more opportunities for Disabled and Deaf People to develop their skills in the arts. We work in partnership with other organisations on arts related projects. we advise on issues relating to disability and the arts. we give arts-specifice disability equality training a consultancy service around policy development.

Untitled User

Opera Cenedlaethol Cymru

Our vision Opera is our passion. At the heart of that passion is our belief that opera has the power to transform lives. We will reach out to everyone – using our creativity, our daring, and our dynamism to ignite a new generation of opera lovers and to guide new and existing audiences on a journey of discovery. Values Expert in what we do at every level and we want to share this expertise with the largest possible audience Collaborative our work is made by a talented team working together with a can-do attitude Smart by being agile, open-minded and in touch we can identify new opportunities and use our resources wisely to take opera to more audiences in more places Provocative as opera pioneers we are unafraid to challenge both ourselves and our audiences. We will create moving, provocative and powerful experiences that are life-transforming. We are inquisitive and unafraid to take risks Strategic principles We’ll do great opera We’ll be great value We’ll reach more people We’ll be an artistic leader We’ll be financially responsible

Hummadruz

I run a young company called "Hummadruz" that specialises in Ultra-Violet Theatre and spectacle. We produce shows that illustrate modern, popular and classical music with Circus, Theatre, Dance, Illusion, Puppets and spectacle. We focus on touring in Wales to: mid-scale Theatres; Festivals; Club Nights and Raves.

Untitled User

Jobina Tinnemans

Jobina Tinnemans is a contemporary composer working in crossover disciplines of electronic and classical music. Using innovative technologies and ancient crafts. Tinnemans originates from Limburg, near Maastricht, but adopted Pembrokeshire as her home.

Untitled User

Allan yn y Fan

Allan Yn Y Fan is a multi-instrumental and vocal band renowned for its interpretations of Welsh Traditional Music & Song and for their own compositions. For more than a decade Allan Yn Y Fan has been recording (5 albums and 1 EP), touring in the UK and Europe and helping bring the real music of Wales to wider notice.

Untitled User

Presteigne Festival

I work as freelance Festival Producer for Presteigne Festival, which takes place in its Welsh Marches home every August. The Festival programming concentration is on contemporary classical music, alongside more general repertoire, with illuminating artist and composer talks and events, as well as literature and visual arts content.

NEW Sinfonia

Established in 2011, the North East Wales Sinfonia is an orchestra based in North Wales that provides performance opportunities for outstanding professional young musicians. Our core group of performers come from across North Wales and beyond. Our team can boast that as well as having studied in some of the world’s leading music conservatoires, we have also performed in some of the best known international orchestras and festivals. The NEW Sinfonia has performed at the North Wales International Music Festival, collaborating with Karl Jenkins and Nicholas Cleobury in 2012, and Prof. Paul Mealor in 2013 and aims to become North Wales’ very own professional orchestra. The NEW Sinfonia were recently awarded a grant by the Arts Council of Wales to run a Lunchtime Concert Series in Wrexham at the Oriel Wrecsam.

Untitled User

Span Arts

Span Arts is a live arts charity based in Narberth, Pembrokeshire. Span Arts’ core value is ‘Arts for Everyone’, and we aim to provide inclusive, quality arts events and projects in a rural area, to reduce social, rural and economic isolation. Span Arts presents a diverse programme of theatre, family events, comedy, dance, and music and we are responsible for initiating, producing, curating and presenting the Narberth A Cappella Voice Festival.

Untitled User

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245