Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau yng Nghymru

Y Celfyddydau yng Nghymru

Gweledigaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau yn greiddiol i fywyd y genedl.


Cefnogi'r gwaith o greu celfyddyd wych

Rydym yn cefnogi'r broses o greu celfyddyd o ansawdd uchel.

Rydym am i Gymru fod yn llawn artistiaid cryf, parhaol, llwyddiannus ac arloesol ynghyd â sefydliadau celfyddydol yn cwmpasu pob math o gelfyddyd, sy'n creu, yn cyflwyno ac yn hyrwyddo gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel.

Ymhlith ein cyfrifoldebau hefyd mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a phresenoldeb Cymru ym Miennale Celf Fenis.


Annog rhagor o bobl i fwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl brofi a mwynhau'r celfyddydau.

Ein staff sy’n sicrhau fod ein polisiau yn bodloni gofynion, ac yn cefnogi, blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Darllenwch ragor am ein hamcanion Ymgyfranogi ac Ymgysylltu yma.


Ehangu economi'r celfyddydau

Y ni sy’n arwain ac yn cydlynu datblygiad polisïau sydd â'r nod o dyfu ac estyn economi celfyddydau Cymru.

Mae hyn yn cynnwys yr economi ddigidol a chreadigol, Partneriaethau Darlledu'r Celfyddydau a gweithredu’r Cynllun Casglu.

Darllenwch ragor am ein hamcanion Menter ac Adfywio yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245