Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygu'r Celfyddydau

Datblygu'r Celfyddydau

Rydym yn arwain ac yn cydlynu datblygiad polisi i’r celfyddydau yng Nghymru.

Ein rôl ni yw rhannu ein harbenigedd celfyddydol er mwyn gwireddu blaenoriaethau celfyddydol y Cyngor.

Rydym ar hyn o bryd yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol and Strategaethau i’r Celfyddydau. Gelwir y rhaglen hon o adnewyddu yn Creadigrwydd a’r Celfyddydau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y ffurfiau ar gelfyddyd isod.

Dogfennau perthnasol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245