Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygu'r Celfyddydau

Datblygu'r Celfyddydau

Rydym yn arwain ac yn cydlynu datblygiad polisi i’r celfyddydau yng Nghymru.

Ein rôl ni yw rhannu ein harbenigedd celfyddydol er mwyn gwireddu blaenoriaethau celfyddydol y Cyngor.

Rydym wedi cyhoeddi Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y ffurfiau ar gelfyddyd isod.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245