Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 12345
Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Gellir gweld partneriaeth greadigol rhwng dyn camera o Hollywood a chwmni dawns o Gaerdydd, Taikabox, yn Beyond the Body yn Theatr y Sherman ddydd Mercher 11 Mehefin.

Mwy...
Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Dydd Mercher - 28 May 2014

Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Mai 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Dydd Gwener - 23 May 2014

Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Mae Earthfall yn cynnig cyfle i dri myfyriwr ar eu blwyddyn olaf / graddedigion diweddar ymuno â'r cwmni yn rhan o gynllun prentisiaeth yn ystod cyfnod ymchwilio a datblygu cynhyrchiad nesaf y cwmni, Stories from a Crowded Room.

Mwy...
Ballet Cymru yn cyflwyno Week of Pines and The Same Flame

Dydd Gwener - 04 April 2014

Ballet Cymru yn cyflwyno Week of Pines and The Same Flame

Yn cynnwys ENILLYDD GWOBR GERDD CYMRU 2013, Georgia Ruth, yn chwarae’n fyw, a chyfansoddiad newydd gan y cyfansoddwr arobryn Thomas Hewitt Jones ac yn cynnwys y côr byw The Vivum Singers.

Mwy...
(In)visible Dancing

Dydd Mercher - 02 April 2014

(In)visible Dancing

Mae perfformiad dawns safle benodol unigryw gan Luca Silvestrini o Protein Dance yn dod i ganol Dinas Caerdydd gyda dawnswyr a chymunedau dawns lleol. Cyflwynir y perfformiadau dros bythefnos ym mis Mehefin 2014.

Mwy...
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 26 March 2014

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Mwy...
Earthfall a The Gate yn cynnig mis rhad ac am ddim o 'Ddosbarthiadau Datblygiad Proffesiynol'

Dydd Llun - 17 February 2014

Earthfall a The Gate yn cynnig mis rhad ac am ddim o 'Ddosbarthiadau Datblygiad Proffesiynol'

Mae Earthfall wedi sefydlu partneriaeth â The Gate er mwyn cynnal pedair sesiwn, bob dydd Mercher yn ystod mis Mawrth, rhwng 10yb a 1yp Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yn y Rhath. Mae'r dosbarthiadau ar agor i weithwyr proffesiynol byd dawns, graddedigion, myfyrwyr blwyddyn olaf ynghyd â dawnswyr llawrydd ac wedi'u bwriadu i hybu datblygiad personol ac archwilio syniadau, dulliau ac arddulliau newydd – gan ganolbwyntio hefyd ar dechnegau symud Earthfall.

Mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Dydd Gwener - 07 February 2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Neithiwr, (nos Iau, 6 Chwefror), cafodd 14 o artistiaid proffesiynol ar draws y gwahanol gelfyddydau grant Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn derbynwest a gynhaliwyd yn Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug. Mae grantiau Cymru Greadigol yn cydnabod talent a photensial artistiaid unigol o Gymru.

Mwy...
National Dance Network yn gwahodd Caerdydd i gyflwyno British Dance Edition 2016

Dydd Iau - 06 February 2014

National Dance Network yn gwahodd Caerdydd i gyflwyno British Dance Edition 2016

Gall Caerdydd edrych ymlaen at estyn croeso cynnes Cymreig i'r British Dance Edition 2016 ar ôl i'r ddinas gael ei gwahodd i gyflwyno'r digwyddiad. Caiff British Dance Edition 2016, sef prif ddigwyddiad arddangos y diwydiant dawns, ei gyflwyno ar y cyd o 17 - 20 Mawrth 2016 gan Gonsortiwm Caerdydd sy'n cynnwys Coreo Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter a Sherman Cymru. Dyma fydd y tro cyntaf i British Dance Edition ddod i Gaerdydd ers ei lansio ym 1998.

Mwy...
Ymunwch â’r Antur yn yr Awyr Agored – Cyfleoedd Newydd ar gyfer Celf Awyr Agored yng Nghymru

Dydd Gwener - 25 October 2013

Ymunwch â’r Antur yn yr Awyr Agored – Cyfleoedd Newydd ar gyfer Celf Awyr Agored yng Nghymru

A oes gennych chi ddiddordeb mewn creu celf awyr agored arloesol o safon uchel yng Nghymru? Ymunwch ag Articulture ar Antur Allan yn yr Awyr Agored, cyfres o gyfleoedd newydd a chyffrous wedi eu mapio ledled Cymru a thu hwnt dros y flwyddyn nesaf, ar gael i unrhyw artist sy’n gweithio o Gymru, ariannwyr, swyddogion datblygu, gwyliau a lleoliadau.

Mwy...
Earthfall yn dawnsio drwy hanes y Chelsea Hotel, gyda chymorth 'App' Realiti Estynedig unigryw

Dydd Llun - 30 September 2013

Earthfall yn dawnsio drwy hanes y Chelsea Hotel, gyda chymorth 'App' Realiti Estynedig unigryw

Galwch i mewn i'r Chelsea Hotel - lle mae gan bob ystafell stori i'w hadrodd

Mwy...
Platfform dawns rhyngwladol yn dod i Ganolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

Dydd Mercher - 11 September 2013

Platfform dawns rhyngwladol yn dod i Ganolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

Bydd artistiaid dawns o Gymru, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd a Chanada yn dod i Chapter ar 16 Medi am gyfnod preswyl pythefnos o hyd - un agwedd yn unig ar y rhaglen ddawns Ewropeaidd, 'Dance Roads Open Process', a arweinir gan Coreo Cymru a Chapter.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu

Dydd Mercher - 04 September 2013

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu

Eleni mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, (CDCCymru), yn dathlu deng mlynedd ar hugain ers ei sefydlu gyda rhaglen sy’n tynnu sylw at daith y cwmni o fod yn gwmni ffres datblygiadol i fod yn enw rhyngwladol cydnabyddedig ym maes dawns gyfoes

Mwy...
World Stage Design 2013

Dydd Mawrth - 27 August 2013

World Stage Design 2013

Gŵyl o gynllunio perfformiad rhyngwladol o fyd y theatr, opera a dawns.

Mwy...
Proses agored Dance Roads yn dechrau ar ei taith

Dydd Mawrth - 30 July 2013

Proses agored Dance Roads yn dechrau ar ei taith

Yr wythnos hon, dosbarthwyd yr arolwg 'Proses Agored' Dance Roads ('DROP') cyntaf erioed i sefydliadau a chanolfannau dawns ledled Ewrop er mwyn nodi ac adnabod rhwydweithiau traws-ffiniol ar gyfer cefnogi datblygiad coreograffig yn Ewrop.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin: Cymru'n hybu ei diwylliant ar lwyfan ryngwladol

Dydd Llun - 29 July 2013

Cymru yng Nghaeredin: Cymru'n hybu ei diwylliant ar lwyfan ryngwladol

Gyda bron i 3,000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2013 yn fwy amrywiol nag erioed. Dim ond un rheol sydd yna yn Fringe Caeredin: sef disgwyliwch yr annisgwyl, ac eleni mae’r sioe gelfyddydol yn fwy nag erioed o’r blaen, a pherfformwyr o Gymru fydd yn cyflwyno rhai o’i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Mwy...
Theatr y Sherman yn cyhoeddi tymor dathlu 40ain mlynedd

Dydd Llun - 08 July 2013

Theatr y Sherman yn cyhoeddi tymor dathlu 40ain mlynedd

Sherman Swingers, Russell Kane, It’s a Family Affair, 1984, Gŵyl Sŵn, Who’s Afraid of Rachel Roberts a llawer llawer mwy!

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn rhoi llwyfan i ddoniau newydd dros yr haf

Dydd Llun - 03 June 2013

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn rhoi llwyfan i ddoniau newydd dros yr haf

Yr haf hwn mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru), yn rhoi llwyfan i ddoniau dawns a choreograffig yn Nhŷ Dawns y Cwmni ym Mae Caerdydd.

Mwy...
Gravida Premiere Byd-eang Arall gan Fenywod Adeg Beichiogrwydd

Dydd Iau - 23 May 2013

Gravida Premiere Byd-eang Arall gan Fenywod Adeg Beichiogrwydd

Wedi llwyddiant cynllun peilot 2012, mae Menywod Adeg Beichiogrwydd yn falch o’r cyfle i gyflwyno Gravida, gwaith cyffrous newydd wedi ei goreograffu gan Aleksandra Jones.

Mwy...
Ashraf Hanna an exploration in the language of form and material Tactile Space installation 2011

Dydd Gwener - 22 March 2013

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013

10 mlynedd. 200 artist. £3 miliwn mewn grantiau i artistiaid. Neithiwr (21 Mawrth 2013) cafodd 22 artist proffesiynol ar draws y celfyddydau Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru wrth ddathlu 10 mlynedd o gydnabod swyddogaeth ein hartistiaid.

Mwy...
Tudalen 12345

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245