Cyngor Celfyddydau Cymru | Dawns

Dawns

Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth ni yw y dylem anelu at greu Cymru gyda chwmnïau, cyrff ac unigolion gydag adnoddau da ac sy’n gweithio gydag agendâu deinamig ac uchelgeisiol. Trwy’r wlad bydd ffyrdd newydd ac ymgysylltiol o weld, gwneud a chymryd rhan mewn dawns fydd yn cwmpasu pawb yn y wlad.

Mwy ynglŷn â dawns >>

Digwyddiadau ar y gweill

View all events
Tudalen 1|2

Dydd Sadwrn 03 Mai 2014

Week of Pines & The Same Flame

The Riverfront Theatre
Kingsway
Newport
NP20 1HG

Rhaglen Ddwbl Eithriadol o Ddawns Newydd Cymru Yn cynnwys ENILLYDD GWOBR GERDD CYMRU 2013, Georgia Ruth, yn chwarae’n fyw, a chyfansoddiad newydd gan y cyfansoddwr arobryn Thomas Hewitt Jones ac yn cynnwys y côr byw The Vivum Singers.

Dydd Gwener 09 Mai 2014

Archwilio partneriaethau ar gyfer Celf yn yr Awyr Agored

Shire Hall
Agincourt Square
Monmouth
NP25 3DY

Antur yn yr Awyr Agored 2014 - {Antur Rhif 1} - Gŵyl Afon Dyffryn Gwy Neuadd y Sir, Trefynwy dydd Gwener 9 Mai , 1 – 7pm Mae Articulture yn eich gwahodd i’r cyntaf o dair antur yn 2014, diwrnod ysbrydoledig yn archwilio gwaith cydweithredol o greu celf yn yr awyr agored yng Nghymru.

Dydd Mercher 21 Mai 2014

Beauty and the Beast

Blackwood Miners Institute
High Street
Blackwood
NP12 1AA

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dydd Gwener 30 Mai 2014

Beauty and the Beast

Borough Theatre
Cross Street
Abergavenny
NP7 5HD

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dydd Sul 08 Mehef 2014

Beauty and the Beast

Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth University
Penglais Campus
Aberystwyth
SY23 3DE

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dydd Mercher 11 Mehef 2014

Beauty and the Beast

Torch Theatre
St Peter's Road
Milford Haven
SA73 2BU

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dydd Iau 19 Mehef 2014

Beauty and the Beast

Grand Pavilion
Esplanade
Porthcawl
CF36 3YW

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dydd Sadwrn 28 Mehef 2014

Beauty and the Beast

The Ffwrnes
Park Street
Llanelli
SA15 3YE

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet Y Brydferth a’r Bwystfil sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr wreiddiol atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Astudiaethau Achos

Prosiect Celf Splash Cymru

Bob dydd yn ystod hanner tymor mis Chwefror, cynhaliwyd gweithdai yn y gampfa newydd yn y Drenewydd sydd yng ngofal KIK at bwrpas Rhedeg Rhydd.

Mwy . . . Darllen Mwy

Prosiect Celf Splash Cymru

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Dawns Rubicon

Rubicon Dance yw’r sefydliad dawns cymunedol hynaf, ac un o’r mwyaf llwyddiannus, yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n cael cydnabyddiaeth ryngwladol. Rydym yn cyrraedd mwy na 50,000 o bobl bob blwyddyn.

Untitled User

Celfyddydau Anabledd Cymru

Cred Celfyddydau Anabledd Cymru fod gan Bobl Anabl a Phobl Byddar gyfraniad cyffrous a gwerthfawr i'w wneud i'r celfyddydau yng Nghymru. Rydym yn ymroddedig i gydweithio gydag unigolion a mudiadau i ddathlu amrywiaeth celfyddyd a diwylliant Pobl Anabl a Phobl Byddar, a datblygu cydraddoldeb ar draws pob ffurf ar gelfyddyd.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf

RCTCA believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Earthfall

Earthfall was formed in 1989 by Jessica Cohen and Jim Ennis with a policy of forging radical choreography with live music and strong visual imagery.

Untitled User

Theatr Iolo

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr o fri rhyngwladol wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Rydym yn gwneud theatr ar gyfer pob oed, o fabanod i oedolion. Rydym yn perfformio ledled Cymru ac ar draws y byd, o Lundain i Seoul. Rydym yn anelu at greu’r gorau o theatr ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae ein gwaith yn aml yn cael blas Ewropeaidd neu ryngwladol. Mae gennym arbenigedd wrth wneud gwaith ar gyfer y blynyddoedd cynnar.

Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru. Mae'r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o'r radd flaenaf, sy'n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i'r blws a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

National Dance Company Wales performs a repertory of contemporary dance created by established choreographers of international repute and new talent from Wales at mid and large scale venues across Wales, the UK and internationally. Under the Artistic Direction of Ann Sholem, the vision is to create and perform inspiring world-class choreography, performed by dancers with individuality and charisma. The Company also works with young dancers and community groups as part of its social contract encouraging participation in dance; as well as leading on the development of the artform in Wales by supporting artist-led projects. Founded in 1983, the Company was awarded national status in 1999 and became a Wales Millennium Centre resident in 2004. The purpose-built Dance House is one of the best production facilities in Europe for creating new works. Recent commissions and productions include choreographers Stephen Petronio (US), Itzik Galili (Israel), Gustavo Ramírez Sansano (Spain), Stijn Celis (Belgium), Roy Campbell-Moore (Wales), Eleesha Drennan (Wales), and Ohad Naharin (Israel). Current commissions include new works from Itzik Galili, Eleesha Drennan and Christopher Bruce (England). In 2008 the Company was recognised with a Beacon Company award for excellence by the Arts Council of Wales. In June 2009 the Company changed its name to National Dance Company Wales to reflect its status and the excellence, pride and dynamism in its performances and work with communities everywhere. Wales Dance Platform, a collaborative project between NDCWales, Wales Millennium Centre and Chapter Arts Centre, took place last July. The weekend-long event saw live performances, films and site-specific events from over 50 Wales-based professional choreographers, including the Company’s own dancers and Artistic Associate.

Untitled User

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celf cymunedol sy’n gweithio ar draws ardaloedd Dwyrain Blaenau’r Cymoedd yn cynnwys bwrdeisdrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Sefydlwyd Celf ar y Blaen ym mis Ebrill 2008 ac mae ei swyddfa yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ond mae’n trefnu gweithgareddau celf mewn gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r ardal. Ariannir Celf ar y Blaen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei gefnogi gan bartneriaeth o’r pedwar awdurdod lleol sy’n gysylltiedig.

Untitled User

Theatr Torch

The Torch Theatre is the major theatre producing venue in West Wales, offering an excellent programme of distinctive, relevant and accessible arts activity that has a loyal and growing audience. Home produced drama is the core activity of the Torch and has proved to be the key to the theatre’s success and identity.

Celf o Gwmpas

Rydym yn cynnal prosiectau gweledol, perfformio ac amgylcheddol o ansawdd uchel ledled Powys. Mae ein rhaglen o brosiectau cyffrous a heriol yn cynnwys creu ffilm, animeiddio, cerflunio, peintio, drama a cherdd, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac i rai sy'n aml yn cael eu heithrio o gymdeithas. Rydym yn arddangos ein gwaith trwy berfformiadau ac arddangosfeydd cyhoeddus, drwy'r DU ac yn Oriel Beaufort.

Theatr Torch

The Torch is a celebrated producing theatre company, and the striking new theatre was re-launched in March 2008 with a highly acclaimed version of the award-winning musical 'The Hired Man'. The Torch Theatre Company boasts an impressive repertoire including 'One Flew Over The Cuckoo's Nest', 'Neville's Island', 'Abigail's Party', 'The Little Shop of Horrors', ‘The Norman Conquests’, ‘An Inspector Calls’, ‘Accidental Death of an Anarchist’ and The Christmas show is always a firm family favourite. The Torch Theatre also screens the latest movie blockbusters alongside art house and off-beat films and visitors can also take pleasure in viewing paintings, photographs, ceramics, crafts and installations by local and national artists in the Joanna Field Gallery. The programme changes regularly, and entry is free. The Torch Theatre is a modern and vibrant centre for the arts which prides itself on extending a warm Pembrokeshire welcome to all visitors.

Untitled User

Theatr Hijinx

Theatr Hijinx yw un o brif gwmnïau proffesiynol teithio ar raddfa fechan yng Nghymru. O’n cartref yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, ’rydym yn teithio gyda theatr wreiddiol, o ansawdd uchel yn Saesneg i gymunedau ar hyd a led y DU, gan gyflwyno storïau a chymeriadau sy’n ddoniol, deimladwy, heriol ac yn codi’r ysbryd. Mae Hijinx wedi ymrwymo’n angerddol i fod ar y blaen wrth gynnwys pobl â phroblemau dysgu yn y celfyddydau ac i greu ystod eang o gyfleoedd am gymryd rhan. Yn 2007 sefydlodd Hjinx Wyl Undod, gwyl ryngwladol y celfyddydau sy’n cyflwyno’r celfyddydau cynhwysol ar eu gorau i lwyfan llawn bri Canolfan y Mileniwm Cymru. Yn 2012 bydd Undod yn cymryd drosodd dau safle gydag un man newydd ar gyfer perfformio ar Stryd y Frenhines yng nghanol Caerdydd. Yn 2012, lawnsiodd Hijinx ddau gwrs hyfforddi wythnosol ar gyfer perfformwyr ag anableddau dysgu: Dewisiadau Creadigol ac Academi Hijinx. Am fwy o fanylion am y naill a’r llall, rhowch alwad ffôn i swyddfa Hijinx ar 02920 300331.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Ar ymyl Camlas odidog Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad brydferth Aberhonddu ar odre’r Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chlodwiw o gelfyddyd perfformio ac adloniant trwy gydol y flwyddyn. Mae’r cyfleusterau eraill ar safle’r theatr yn cynnwys rhaglen flwyddyn gron o gelfyddydau gweledol gan artistiaid y fro yn Oriel Andrew Lamont a’r bistro enwog Tipple’n’Tiffin. Ariannir Theatr Brycheiniog gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Yn ddiweddar, Theatr Brycheiniog oedd y theatr gyntaf yng Nghymru i gael ynni o’r haul gan gynhyrchu cyfran fechan o’r ynni trwy’r celloedd ffotofoltäig a osodwyd yn ddiweddar ar y to. Agorwyd Theatr Brycheiniog yn 1997.

Untitled User

Sherman Cymru

Ers 2007, pan ffurfiwyd Sherman Cymru wedi i Theatr y Sherman Cyfyngedig a Sgript Cymru Cyfyngedig uno, ‘rydym wedi derbyn cryn glod am y gwaith ‘rydym wedi ei gynhyrchu ac wedi ennill gwobrau yn gyson yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r cwmni’n ymdrechu i greu’r theatr gorau bosib; i gyflwyno rhaglen nodedig ac amrywiol i’n cynulleidfaoedd; i sicrhau fod ein cymunedau’n chwarae rhan allweddol yn y broses greadigol o greu theatr; ac i wneud cyfraniad parhaol tuag at ddatblygiad cenedlaethol a rhyngwladol y theatr yng Nghymru. Yn ganolog i’n gwaith mae ymrwymiadau i ddatblygu ac i gefnogi gwaith awduron Cymreig ac awduron sy’n byw yng Nghymru, i feithrin awydd pobl ifanc i brofi theatr, ac i annog datblygiad artistiaid newydd y genhedlaeth nesaf.

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Coreo Cymru

Cynllun newydd sydd wedi'i sefydlu er mwyn annog a rheoli creu a chynhyrchu gweithgareddau dawns newydd, ac i gefnogi datblygiad artistiaid a chwmnïau creadigol yng Nghymru yw Coreo Cymru, Cynhyrchydd Creadigol Dawns, Cymru.

Untitled User

Venue Cymru

Venue Cymru is the largest Arts and Conference centre in North Wales. As a receiving house we are able to accommodate large scale touring musicals from the West End, top class Opera from the Welsh National Opera and many other genres including pantomime, contemporary dance ballet and outreach and educational activities. Venue Cymru can also offer catering with the beautifully positioned Y Review Restaurant which overlooks the bay of Llandudno.

Untitled User

Ballet Cymru

Award winning company Ballet Cymru (formerly Independent Ballet Wales) was established to bring small scale, high quality classical ballet to audiences across Wales, the UK and beyond. At the core of the Company’s work is the creation and touring of productions based in the classical ballet technique. Alongside performances, the Company offers education work both on tour and in its home City of Newport. Ballet Cymru’s aims are to: -Present, promote, organise, provide, commission, manage, choreograph and produce dance dramas, ballets or dance entertainments whether on any premises of the Company or elsewhere. We deliver this with our tour of 2 productions a year and our various projects throughout the year. -Encourage and develop appreciation and participation in dance by performing and teaching in venues, community centres, theatres, arts centres, schools, colleges and classes. -Develop all aspects of our work that contribute to artistic quality. We regularly evaluate and monitor the quality of our performers, directors, teachers and designers. -Develop all aspects of our work that contribute to inclusiveness. We update our Equal Opportunities Policy (Equality and Diversity Policy) in line with Welsh Assembly Government legislation and implement these actions in every day company life. We are a ballet company who like to do things differently. We enjoy finding new ways to make what we do exciting, innovative and relevant. We are passionate about classical ballet and want everyone else to be too. We are a new company with 25 years experience. Each year the Company tours to around some 50 venues and performs to audience in excess of 17,000 across the UK.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

The Wyeside Arts Centre is a presenting venue for live and visual arts, and for cinema. From Jack Dee to the UK Ballet, from Music and Drama to the very latest in film, Wyeside's commitment is to offer a programme of arts and culture accessable to all. With a long history of providing entertainment to the local community, including one of the oldest cinemas in Wales, there is something to suit all tastes at Wyeside.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy | Wyeside Arts Centre

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae CCIC yn annog, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd cenedlaethol yn y celfyddydau perfformio gyda phobl ifanc a chanddynt, drwy bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Theatr Ffynnon

Cwmni theatr a chelfyddydau cymunedol unigryw ydi Theatr Ffynnon sy’n gweithio’n bennaf gydag oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anableddau dysgu, ac fe’i cydnabyddir yn fodel arfer gorau yn cefnogi datblygu diwylliant celfyddydau anabledd yng Nghymru ac ymhellach draw. Rydym yn bodoli i gyfoethogi bywydau pobol a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl, trwy ddarparu cyfleoedd datblygu drwy hyfforddiant a chymryd rhan yn y celfyddydau gweledol a pherfformio. Trwy gyfleoedd mor amrywiol, gwnawn ein gorau i newid canfyddiadau yn y cymunedau lle gweithiwn, drwy hybu dealltwriaeth fwy ac ymgysylltu. Mae creu amgylchfyd hergar, cyfleugar ond diogel yn hanfodol i’n gwaith. Credwn, o lunio peth o’n gwaith o gwmpas achosion amserol neu gynhennus, y gallwn helpu i wynebu agweddau negyddol a herio disgwyliadau o ran beth all unigolion a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl ei gyflawni. Mae’r amrywiaeth o waith a wnawn yn cael ei ddyfeisio a’i arwain yn gyson gan yr aelodaeth (cant ar hyn o bryd) a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, i bennu themâu neu achosion perthnasol i’r unigolyn ac i’r cymunedau a gynrychiolwn.

Untitled User

Cynulleidfaoedd Cymru

Mae Cynulleidfaoedd Cymru wedi ei ymrymo ei hun i gynyddu mynediad i’r sector gelfyddydol a diwylliannol yng Nghymru. Ein nod yw: Darparu cefnogaeth marchnata strategol a thactegol, gwasanaethau ac arbenigedd er mwyn galluogi mudiadau celfyddydol i feithrin perthynas adeiladol â chynulleidfaoedd y presennol a’r dyfodol. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau marchnata strategol a thactegol i fudiadau celfyddydol proffesiynol, amatur a’r rheini sydd wedi eu lleoli yn y gymuned ynteu i artistiaid. Mae ein holl wasanaethau â’r nod o gefnogi perfformiad busnes mudiadau celfyddydol ac i’w cynorthwyo i ddeall a chyrraedd cynulleidfaoedd, ac i annog lefelau uwch o ymwneud â’r celfyddydau yng Nghymru.

Untitled User

Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Gweithiai Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd i hyrwyddo, cefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol yng nghymunedau’r Sir. Mae celfyddydau cymunedol yn cynnig cyfleoedd i bawb gyfranogi yn y celfyddydau beth bynnag yw eich profiad, oed neu gefndir. Mae’r Uned yn cydweithio ag amrediad eang o grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mewn amrywiol feysydd megis, adfywio, addysg, iechyd a lles ayb. Mae’r celfyddydau cymunedol yn gyfrwng sy’n cynnig cyfleoedd i ... 1. ddatblygu sgiliau 2. gymdeithasu ac ymlacio 3. fod yn hunan-fynegianol 4. adeiladu hyder 5. feithrin ymdeimlad o falchder a pherchnogaeth 6. feithrin ymdeimlad o hunan ymwybyddiaeth ac o gyflawniad 7. greu a mynegi heb feirniadaeth 8. ddatblygu, rhannu ac arbrofi â syniadau 9. gyfathrebu a mynegi barn 10. gadw’n iach, yn feddyliol ac yn gorfforol

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Celfyddydau & Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Pypedau Vagabondi

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)

Untitled User

Artis Cymuned

Artis Community/Cymuned believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond, with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Deborah Claire Procter

Deborah Claire Procter is an interdisciplinary artist, actor and video-maker from Cardiff (Wales), and a Creative Wales Award winner. She began her training in theatre, and worked with companies like Theatre Alibi. Simultaneously she developed a love for experimental theatre, creating many solos and duets that play with perspective and scale, mixing ideas from theatre, dance, sculpture and performance art, and incorporating the use of various kinds of projection. Her work has been seen in galleries such as the Ferens (Hull), Oriel (Cardiff), and Spacex (Exeter), and theatres like the Hemsley (Madison) and the Museum Theatre (Madras). She maintains a strong interest and practice in movement, including contemporary and post- modern dance, as well as yoga and martial arts, and has trained extensively in improvisation and performance with Ruth Zaporah, Gardzienice Theatre, and Skinner Release Dance with Gaby Agis. In 2003, with the help of commission by Welsh Independent Dance, she began making videos with dancers and performers, one of which Am I This? was chosen for The Dance on Screen Festival at The Place, London. Since then she has made over ten videos, shooting in locations in Wales, Argentina and Austria. She was a part-time and guest lecturer in many institutions, including teaching performance at University of Glamorgan, and voice for broadcast journalists at the University of Wales, Cardiff, and has taught many youth and community groups.

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Maria Hayes

I am a freelance artist who has benefited from Arts Council of Wales funding for various projects over the years.

Touch Trust

Touch Trust is committed to the research, education, training and provision of creative, touch-based art of movement and dance programmes for individuals affected by autism, behaviour that challenges and profound and multiple disabilities.

Untitled User

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Anna-Marie Hainsworth

The focus of my work is theatre set, costume and props design and making. I also provide theatre design and arts based workshops to young people, as well as theatre design related services such as technical drawing or model-making.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

Beyond the Border Storytelling Festival

Beyond the Border exists to promote and develop the oral tradition of storytelling across Wales and beyond. We run a biennual festival at St Donat's Castle in the Vale of Glamorgan and various audience development and outreach projects around Wales.

Untitled User

Theatr Felinfach

Mae Theatr Felin-fach yn gweithredu ym 'meysydd addysg a datblygu cymunedol drwy gyfrwng y celfyddydau perfformio a'r cyfryngau torfol drwy gydol y Gymru wledig (gyda pherthnasedd arbennig ar gyfer yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith ddiwylliannol)'. Mae’r theatr yn ymfalchïo yn ei rhaglenni cyfranogol sy’n integreiddio siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a’r Di-Gymraeg mewn amgylchedd greadigol, gadarnhaol ac fe’i hystyrir yn ddarparydd arbenigol mewn gwaith o’r fath. Prif nod Theatr Felin-fach yw 'amddiffyn a datblygu'r gymuned greadigol' a hyrwyddo a gwella'r creadigrwydd cudd y mae'r theatr yn ei ystyried yn rhan annatod o gymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae gan raglen Theatr Felin-fach dri phrif gategori fel a ganlyn: • cynyrchiadau amatur wedi'u seilio yn y gymuned • cynyrchiadau sy'n cael eu datblygu mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny gyda mewnbwn a chyfarwyddo proffesiynol • cynyrchiadau proffesiynol y mae Theatr Felin-fach yn dod â hwy i mewn er mwyn 'ategu'r themâu cymdeithasegol neu gynnig mewnwelediad creadigol ehangach'

Untitled User

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245