Cyngor Celfyddydau Cymru | Celf Gyhoeddus

Celf Gyhoeddus

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi adnabod 'portffolio' o sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw a fydd yn ganolog i strategaeth Cyngor y Celfyddydau yn y dyfodol i ddatblygu'r celfyddydau yng Nghymru.

Cyhoeddwyd canlyniad yr Adolygiad Buddsoddi yn y ddogfen Adnewyddu a Thrawsnewid. Fel rhan o hyn, rydym wedi adolygu sut yr ydym yn cefnogi celf gyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn gosod fframwaith newydd i ddatblygu celf yn y maes cyhoeddus.

pdf - logo bachYmgynghoriad - Datblygu Celf Gyhoeddus

pdf - logo bachDatblygu Celfyddyd Gyhoeddus - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

Yn y dyfodol, byddwn yn:

  • ailffocysu’r rhaglen breswyl i artistiaid (a weithredir ar hyn o bryd gan raglen Stiwdio Safle) – byddwn yn ail-gydio yn hon yn fewnol a’i chyflwyno rhwng 2011-14 drwy drefniadau gyda’n rhwydwaith o orielau a lleoliadau
  • hyrwyddo ac egluro gwerth celfyddyd gyhoeddus - byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol yn hyrwyddo amrywiaeth eang o weithgareddau. Mae gan Gyngor y Celfyddydau drefniadau sydd wedi hen ennill eu plwyf ar gyfer cysylltu a chydgynllunio â’r awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn cynnwys porthol newydd ar ein gwefan fydd yn rhoi gwybodaeth ac arferion da
  • ‘galluogi’ cyfleoedd newydd - byddwn yn sicrhau bod prosiectau posibl newydd yn cyd-fynd â’r nifer cynyddol o ymarferwyr llawrydd gwybodus yng Nghymru
  • annog cydweithio creadigol ar draws meysydd Celfyddyd Weledol a Chymhwysol, Pensaernïaeth, Dylunio a’r Amgylchedd

Nôl at ein Ffurfiau ar Gelfyddyd >>

Digwyddiadau ar y gweill

View all events
Tudalen 1|2

Dydd Llun 02 Chwef 2015

Cyfraith Cyflogaeth - Trosolwg

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Refreshing Law Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y cwrs hanner diwrnod yma yn rhoi trosolwg realistig o brif feysydd cyfraith cyflogaeth, gan chwalu rhai storiau ar hyd y ffordd.

Dydd Mawrth 03 Chwef 2015

Cyllid i Reolwyr Elusennau

Venue Cymru
The Promenade
Llandudno
LL30 1BB

Cyflwynir gan Salisburys Chartered Accountants Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Mae'r sesiwn hanner diwrnod yma yn rhoi’r offer a chyngor perthnasol i gyfranogwyr ar sut i lunio cyllidebu a chynlluniau ariannu effeithiol.

Dydd Mawrth 10 Chwef 2015

Ar Fwrdd

Eversheds LLP
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Ar gyfer ymddiriedolwyr unigol a'r rheini sydd yn adrodd i fyrddau Anelir y cwrs ½ diwrnod hwn at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal a rheolwyr uwch sydd yn gyfrifol am adrodd i fyrddau eu sefydliadau.

Dydd Iau 12 Chwef 2015

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Spindogs Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + Taw os nad ydych yn aelod Mae'r cwrs meistr hanner diwrnod yma wedi ei hanelu at y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo ymgysylltu â chleientiaid presennol a rhagolygon.

Dydd Iau 12 Chwef 2015

Cyfryngau Cymdeithasol Uwch

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Spindogs Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Mae'r cwrs meistr hanner diwrnod yma wedi ei anelu at y rhai sydd eisoes yn gyfarwydd â phrif arfau cyfryngau cymdeithasol a sy’n dymuno gwneud y gorau o’r sgiliau yma er mwyn cynorthwyo ymgysylltu â chleientiaid presennol a rhagolygon.

Dydd Llun 23 Chwef 2015

Rheoli Pobl

Scala Cinema & Arts Centre
47 High Street
Prestatyn
LL19 9AH

Cyflwynir gan Pobol Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y gweithdy yma yn cynnig y cyfle i ymchwlio y meysydd canlynol sy’n hanfodol i rheoli pobl yn llwyddiannus: • Beth yw ystyr rheoli perfformaid a pam mae hyn yn bwysig?

Dydd Mercher 25 Chwef 2015

Rheoli Pobl

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Pobol Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Bydd y gweithdy yma yn cynnig y cyfle i ymchwlio y meysydd canlynol sy’n hanfodol i rheoli pobl yn llwyddiannus: • Beth yw ystyr rheoli perfformaid a pam mae hyn yn bwysig?

Dydd Mercher 04 Maw 2015

Whats the Point? Evaluation and Making the Case

Celf o Gwmpas
Drama Centre
Tremont Road
Llandridnod Wells
LD1 5EB

engage Cymru Whats the Point?

Dydd Mawrth 17 Maw 2015

Cyllid i Reolwyr Elusennau

Eversheds
1 Callaghan Square
Caerdydd
CF10 5BT

Cyflwynir gan Legal & General Pris: £50 + TAW i aelodau, £65 + TAW os nad ydych yn aelod Wedi ei rhedeg gan Paul Ralley, Pennaeth Strategaeth yn Legal & General ac Ymddiriedolwr a Trysorydd yn NoFit State Circus, anelir y sesiwn yma at Reolwyr Celfyddydol a Swyddogion Cyllid.

Dydd Sadwrn 28 Maw 2015

John Selway - Arddangosfa unigol

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
NP44 1PD

Ac yntau'n rhan o genhedlaeth euraid yn y Coleg Celf Brenhinol, John Selway ati ar unwaith i ddilyn ei agenda artistig ei hun.

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15

Mostyn

Ar agor: yn ddyddiol, 10.30YB - 5.00YP Mynediad am ddim. Ers ailagor ym Mai 2010 yn dilyn cynllun ehangu ac ailwampio arobryn gan Benseiri Ellis Williams, Mostyn yw'r brif oriel gelf gyfoes yng Nghymru. Gyda chwe oriel, cyfleusterau addysgol ardderchog, siop sylweddol ei mhaint yn gwerthu argraffiadau nifer cyfyngedig a chyhoeddiadau yn ymwneud â'r arddangosfeydd, caffi yn gweini coffi a phrydau ysgafn blasus mae'r Mostyn ynghanol tref Llandudo ar lannau gogledd Cymru yn le delfrydol i ymweld. Mae'r rhaglen arddangosfeydd heriol a diddorol yn newid yn dymhorol ac yn dangos y gorau gan artistiaid o Gymru, gweddill y DU a thramor. I gydfynd â phob arddangosfa mae rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau yn cynnwys sgyrsiau gyda artistiaid, digwyddiadau, ffilmiau a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Bocs

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu'r celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu nod yw sefydlu canolnwynt i fod yn gatalydd i ragoriaeth mewn celf gyfoes ifanc.

Andrew Cooper

Multi media artist, Andrew Cooper studied at the Royal College of Art, London. During this time he worked with the renowned Sculptor and Artist, Eduardo Paolozzi and EPR Architects. Relocating to Cardiff he moved his studio practice into tactileBOSCH Studios in Llandaff North. Since moving back to Wales, Cooper has secured a number of prestigious commissions and awards from both arts & business bodies: including Artworks Wales, British Rail and British Gas. In 2007 he was invited to exhibit new work at Kingston Sculpture Biennial, N.Y. USA and was also presented with the Purchase Prize Award following a solo show at the University of Glamorgan. Andrew continues to exhibit both nationally and internationally at The Johns Hopkins University, School of Psychology, Baltimore, USA, 2008 and the Senedd, National Assembly for Wales Building, 2008. In 2009 he was granted a Creative Wales Award by the Arts Council of Wales.

Untitled User

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Oriel Gelf Glynn Vivian

Offers a broad range of visual arts from the original bequest of Richard Glynn Vivian (1835-1910) to 20th Century Welsh art. Founded in 1911, the Gallery is well represented with modern painting and sculpture by Hepworth, Nicholson and Nash alongside Welsh artists such as Ceri Richards, Gwen John and Augustus John. These works complement the dynamic Exhibitions Programme which brings the work of today's artists alive with its sharp, contemporary overview of the arts in a local, national and international context. The Learning Programme focuses on meeting the needs of diverse audiences with an open, engaging and transformative approach to participation.

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf

RCTCA believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasdy Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gofrestredig gaiff ei llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn un o gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn meddu ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’r Ganolfan hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Cymuned Cwmbrân, Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon a gan ymddiriedolaethau a chronfeydd annibynnol.

Untitled User

Theatr Torch

The Torch is a celebrated producing theatre company, and the striking new theatre was re-launched in March 2008 with a highly acclaimed version of the award-winning musical 'The Hired Man'. The Torch Theatre Company boasts an impressive repertoire including 'One Flew Over The Cuckoo's Nest', 'Neville's Island', 'Abigail's Party', 'The Little Shop of Horrors', ‘The Norman Conquests’, ‘An Inspector Calls’, ‘Accidental Death of an Anarchist’ and The Christmas show is always a firm family favourite. The Torch Theatre also screens the latest movie blockbusters alongside art house and off-beat films and visitors can also take pleasure in viewing paintings, photographs, ceramics, crafts and installations by local and national artists in the Joanna Field Gallery. The programme changes regularly, and entry is free. The Torch Theatre is a modern and vibrant centre for the arts which prides itself on extending a warm Pembrokeshire welcome to all visitors.

Untitled User

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Ffotogallery

Yr asiantaeth datblygu cenedlaethol i ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae'n ymwneud â chomisiynu artistiaid, arddangosfeydd, cyhoeddi, cyrsiau achrededig a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Venue Cymru

Venue Cymru is the largest Arts and Conference centre in North Wales. As a receiving house we are able to accommodate large scale touring musicals from the West End, top class Opera from the Welsh National Opera and many other genres including pantomime, contemporary dance ballet and outreach and educational activities. Venue Cymru can also offer catering with the beautifully positioned Y Review Restaurant which overlooks the bay of Llandudno.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

The Wyeside Arts Centre is a presenting venue for live and visual arts, and for cinema. From Jack Dee to the UK Ballet, from Music and Drama to the very latest in film, Wyeside's commitment is to offer a programme of arts and culture accessable to all. With a long history of providing entertainment to the local community, including one of the oldest cinemas in Wales, there is something to suit all tastes at Wyeside.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy | Wyeside Arts Centre

John Howes

Rwyf yn artist gweledol a cherddor ac ar hyn o bryd yn Gynghorydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn y Celfyddydau Gweledol a Cherddoriaeth Draddodiadol. Rwyf yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn ffurfiol ar gyfer Celfyddyd Gain a BA MA Menter Celfyddydau Gweledol yn yr hyn sy'n awr yn Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Rwy'n gwasanaethu ar Fwrdd Cywaith Cymru ac ar y Cyfeillion y Glynn Vivian Pwyllgor. Dros y 12 Flwyddyn rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Cerflunwaith Cymru: Cerflunwyr yng Nghymru

Cynulleidfaoedd Cymru

Mae Cynulleidfaoedd Cymru wedi ei ymrymo ei hun i gynyddu mynediad i’r sector gelfyddydol a diwylliannol yng Nghymru. Ein nod yw: Darparu cefnogaeth marchnata strategol a thactegol, gwasanaethau ac arbenigedd er mwyn galluogi mudiadau celfyddydol i feithrin perthynas adeiladol â chynulleidfaoedd y presennol a’r dyfodol. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau marchnata strategol a thactegol i fudiadau celfyddydol proffesiynol, amatur a’r rheini sydd wedi eu lleoli yn y gymuned ynteu i artistiaid. Mae ein holl wasanaethau â’r nod o gefnogi perfformiad busnes mudiadau celfyddydol ac i’w cynorthwyo i ddeall a chyrraedd cynulleidfaoedd, ac i annog lefelau uwch o ymwneud â’r celfyddydau yng Nghymru.

Untitled User

Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Gweithiai Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd i hyrwyddo, cefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol yng nghymunedau’r Sir. Mae celfyddydau cymunedol yn cynnig cyfleoedd i bawb gyfranogi yn y celfyddydau beth bynnag yw eich profiad, oed neu gefndir. Mae’r Uned yn cydweithio ag amrediad eang o grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mewn amrywiol feysydd megis, adfywio, addysg, iechyd a lles ayb. Mae’r celfyddydau cymunedol yn gyfrwng sy’n cynnig cyfleoedd i ... 1. ddatblygu sgiliau 2. gymdeithasu ac ymlacio 3. fod yn hunan-fynegianol 4. adeiladu hyder 5. feithrin ymdeimlad o falchder a pherchnogaeth 6. feithrin ymdeimlad o hunan ymwybyddiaeth ac o gyflawniad 7. greu a mynegi heb feirniadaeth 8. ddatblygu, rhannu ac arbrofi â syniadau 9. gyfathrebu a mynegi barn 10. gadw’n iach, yn feddyliol ac yn gorfforol

Untitled User

Royal Cambrian Academy of Art

Elusen yw'r Royal Cambrian Academy of Art sydd â'r nod o hybu'r mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangosfeydd bywiog a rhaglen addysgiadol. Yr RCA yw'r sefydliad mwyaf hirhoedlog o'i fath yng Nghymru gyda hyd at 100 academwr yn aelod ohono.

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Beyond the Border

Beyond The Border Wales International Storytelling Festival aims to promote excellence in and understanding of the art of performance storytelling, and to celebrate the richness of the world’s oral traditions. From the outset the festival has sought to raise the status and increase understanding of storytelling as an artform suitable for all ages; to showcase performances by leading practitioners from Wales and the World involved in exploring the retelling of traditional stories for a contemporary audience; and to help develop and provide a platform for an emerging new generation of performance storytellers. At the heart of this work has been the three-day Beyond The Border festival, already regarded as one of the leading international festivals of storytelling in the UK and among the finest festivals of its kind in Europe. In addition, BTB actively promotes storytelling on a year-round basis at venues in Cardiff and across Wales.

Celfyddydau & Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Jein Devlin

'Jein Devlin' is a multidisciplinary creative studio and gallery space in Conwy. The creative studio works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. Principal designer Ronan Devlin also works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open from March to September and is closed during winter months

Untitled User

Ronan Devlin

Ronan Devlin is an artist and graphic designer based in Conwy, North Wales, where he co-owns the multidisciplinary creative studio and gallery space Jein Devlin with his wife Gillian Jein (academic writer and lecturer at Bangor University). Ronan works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. His recent work and (ACW funded) research draws parallels between meditation and technology through a combination of analogue and digital media. He has been exhibited locally, nationally and internationally. His creative studio Jein Devlin works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. The studio offers free consultation to both individual artists and arts organisations and will assist with budgeting design elements of grant applications (including third party production costs). The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open for specific exhibitions and will participate in Helfa Gelf 2013.

Untitled User

Artis Cymuned

Artis Community/Cymuned believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond, with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Phil Lambert

Based in Cardiff and with a background in the Sciences, my artwork is exhibited across the UK, and Europe. Works are held in private and public collections. I hold a distinction in Masters level Fine Art from Swansea Met, along with a BSc in Human Sciences from University College London. My work has been recognised by both The Bath Royal Society of Artists and the Welsh Artist of the Year competition (winner of the student category in 2010). I was also featured as a cover Artist for AN magazine in April 2012 and selected by AXIS as one of the top five graduating artists in Wales in 2011 and 2012. Inspired by my unusual perspective as a colour-blind artist and my background in human sciences, my work has developed from observational painting and drawing to consider perception in a much wider sense. I use a multi-media approach, which includes, painting, drawing, film-making, audio, working with the public and public engagement. My work combines bold aesthetics with conceptual interest created through extensive research in philosophy, science and art history.

Untitled User

Oriel King Street

King Street Gallery is an artist-led cooperative gallery formed in 2004 and incorporated as a not-for-profit limited company at that time. KSG generally has 25-30 artist members and has recently relocated to street level premises to raise its profile and expand its areas of activity. We are currently developing a dedicated room for use as a workshop and external exhibition space as an adjunct to the cooperative's own gallery and retail area. We aim to maintain membership from applications submitted by regional artists and makers working to a consistently high standard and have been a Collectorplan approved gallery for many years. Our objective is to show and sell our own work to the regional market and encourage each other's professional practices as both artists and administrators of a contemporary commercially self sufficient gallery.

Untitled User

Deborah Claire Procter

Deborah Claire Procter is an interdisciplinary artist, actor and video-maker from Cardiff (Wales), and a Creative Wales Award winner. She began her training in theatre, and worked with companies like Theatre Alibi. Simultaneously she developed a love for experimental theatre, creating many solos and duets that play with perspective and scale, mixing ideas from theatre, dance, sculpture and performance art, and incorporating the use of various kinds of projection. Her work has been seen in galleries such as the Ferens (Hull), Oriel (Cardiff), and Spacex (Exeter), and theatres like the Hemsley (Madison) and the Museum Theatre (Madras). She maintains a strong interest and practice in movement, including contemporary and post- modern dance, as well as yoga and martial arts, and has trained extensively in improvisation and performance with Ruth Zaporah, Gardzienice Theatre, and Skinner Release Dance with Gaby Agis. In 2003, with the help of commission by Welsh Independent Dance, she began making videos with dancers and performers, one of which Am I This? was chosen for The Dance on Screen Festival at The Place, London. Since then she has made over ten videos, shooting in locations in Wales, Argentina and Austria. She was a part-time and guest lecturer in many institutions, including teaching performance at University of Glamorgan, and voice for broadcast journalists at the University of Wales, Cardiff, and has taught many youth and community groups.

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Outcasting

Outcasting started as an online moving image gallery in 2007 by artist Michael Cousin. Based in Cardiff, this is an organisation that offers an international platform for experimental practitioners. Now in its sixth year it will be looking at representing new media practice in any form, audio, digital imagery and web-based projects as well as moving image practice. Outcasting aims to present exciting work in online and offline venues, support the production and distribution of work through new commissions and distribution networks plus represent moving image talent on an individual basis. Outcasting also assists artists in production of new work.

Untitled User

Bocs

Bocs is a young artists’ co-operative who will spearhead ground-breaking fine art exhibitions, performance events and provide a hub for the growth of excellence in the arts. Bocs’ mission is to: Establish a focal point for excellence in young contemporary art. Provide a space to exhibit, perform and work. Provide a space to exchange ideas and share skills. Engage with the local community

Marja Bonada

I am an environmental artist. I do workshops and residencies, as well as arranging joint projects for artists and musicians in Wales.

Untitled User

Arts Alive Wales

Mae Arts Alive Wales yn sefydliad celf annibynnol a leolir yng nghefn gwlad De Powys. Rydym yn darparu cyfleoedd i gyfranogi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau celf o ansawdd uchel.

Untitled User

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Ruth McLees

Fine artist involved in exhibiting, commissions and collaborative projects with Welsh industry and science. Also provider of training and teambuilding using the arts to museum and corporate groups.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Mae Theatr Brycheiniog yn chwilio am Ymgynghorydd / Tîm AD Theatr arbenigol i ymgymryd ag arolwg AD gan gynnwys strwythur staffio, tâl, telerau ac amodau Theatr Brycheiniog. Anfonwch e-bost i paula@brycheiniog.co.uk am gopi o'r brîff. Y dyddiad cau yw canol dydd 5, Tachwedd. Wedi ei leoli ar derfyn Camlas ddarluniaidd Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad dlos Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chymeradwy o’r celfyddydau perfformio ac adloniant drwy gydol y flwyddyn. Ymhlith cyfleusterau eraill ar safle’r theatr mae rhaglen gelfyddydau gweledol gan artistiaid o’r ardal, i’w gweld yn Oriel Andrew Lamont drwy gydol y flwyddyn, a Tipple’n’Tiffin, bistro o fri cenedlaethol. Caiff Theatr Brycheiniog ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Ers 2008, Theatr Brycheiniog yw’r theatr ynni solar gyntaf yng Nghymru. Caiff cyfran fechan o ofynion ynni’r theatr eu cynhyrchu gan gelloedd ffotofoltäig a osodwyd ar y to yn ddiweddar. Mae’r theatr wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau ei hôl troed carbon ymhellach. Agorodd Theatr Brycheiniog ym 1997.

Untitled User

Deborah Ann Withey

I am a Welsh-American artist whose early career was in visual communications: in journalism, print, digital design, and illustration, working as an illustrator, designer, art director and finally as design director for a group of 36 publications. I continue to freelance internationally as a designer and illustrator. In 2009, I decided (not due to redundancy) that I wanted to move away from work in publishing to find new successes in teaching, making and most honestly, to live a more varied creative life, for this I emigrated to Wales. In Pembrokeshire, I teach creative awareness and OCN art courses for adult learners, NEET, children of all ages and lead workshops county-wide. From my own studio, cheese and pickles, I lead intensive workshops which help to prepare individuals in their own careers in design an illustration. For my own creative expression, I work as a painter, printmaker and collage relief artist, drawing inspiration from my surroundings, medieval and Celtic art, Welsh language, history, and beliefs. I have been a lead artist for Cauldrons and Furnaces 2012, held an artist-in-residency, and show in public and private galleries. My work is held in private collections around the world.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

Celfwaith

Celfwaith is a public art consultancy. Our aim is to promote and develop the artist’s role in the public realm. Through working in partnership we can raise ambition and deliver inspiring projects that make a positive contribution to our environment and our communities. We provide a number of services including: Project Management Exhibition curation Strategy development Policy development Public art training Fundraising We're also happy to provide advice on specific aspects of public art projects such as budgets or contracts. Our areas of expertise include art in regeneration, art in hospitals, and art and architecture. We are particularly interested in finding opportunities for craftspeople to work on a larger scale and establishing creative collaborations between artists and architects and engineers. Recent projects: Riverside Walkway, SA1 Having produced a public art strategy for SA1, Celfwaith began the process of implementing proposals. Craig Wood and Perry Roberts were commissioned to devise a series of works for the Riverside Walkway which would create an interesting trail to arouse the curiosity of pedestrians and provide surprises. The history of the docks was the subject, but to be interpreted in a contemporary way. The series of works include ships names grit-blasted into the walkway of ships registered in Swansea since 1824, boulders placed along the river's edge etched with motifs referring to the manufacture, export and import of goods from the docks, e.g. the chemical symbols for carbon, copper and iron, and floral patterns from Swansea's ceramics. 'tattoo carpet' designs etched and painted in the paving composed of historical maritime tattoos and those worn by Swansea residents today. Ysbyty Cwm Cynon Celfwaith was appointed by Cwm Taf Health Trust to produce a commissioning plan and to implement public art commissions for the new Ysbyty Cwm Cynon. A broad theme of 'bringing the outside in' had been suggested by HLM Architects and the hospital's footprint echoed the curve of the nearby river Cynon. The building was designed to harness the use of natural daylight with a particular sensitivity to the surrounding landscape, therefore texture, material and the play of natural light were also key considerations when forming the artists' briefs. Five artworks were commissioned: Atrium relief sculpture by Kathy Dalwood Lightwell architectural glass by David Pearl Sculptural seating and landscaping for the courtyard by Walter Jack Studio Glass and textile panels for the corridor walls by Laura Thomas Photographic work on diasec panels for the restaurant area by Pascal Dubois Discover the Valleys Ten artists were commissioned to create images for advertising posters to promote the South Wales Valleys under the slogan 'Discover the Valleys'.

Untitled User

Denbighshire Arts

Mae’r Gwasanaeth yn gobeithio hybu ymwybyddiaeth o’r celfyddydau yn y gymuned ac ysgogi unigolion a mudiadau i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol. Gwneir hyn drwy raglen o arddangosfeydd, gweithdai, perfformiadau a dosbarthiadau, yn arbennig ym maes y celfyddydau gweledol ond hefyd yn myd perfformiadau theatrig ar raddf fechan, dawns a llenyddiaeth. Mae’r rhaglen a gynigir yn cynnwys digwyddiadau o bwysigrwydd cenedlaethol ac ar raddfa mwy lleol. Trefnir arddangosfeydd yn y gymuned yn ogystal â digwyddiadau mewn llyfrgelloedd a mannau cyffelyb oddi mewn y Cyngor y Sir.

Jessica Lloyd-Jones

Jessica Lloyd-Jones is a visual artist based in North Wales, with a First Class Honours degree in Fine Art and MFA in Sculpture from Edinburgh College of Art in 2007. Merging art, science and technology, Jessica investigates subjects of energy and natural phenomena through the experimental use of materials and creation of light based sculpture and installations. Residencies have included an International Visiting Artist Fellowship in 2008 at UrbanGlass, New York, where she developed her ‘Anatomical Neon’ sculptures and more recently, a Makers Using Technology residency at PDR (National Centre for Product Design and Development Research) Cardiff, 2014. Awards include a Royal British Society of Sculptors Bursary, London 2009, Glass Art Society Emerging Artist Lecture Award, Kentucky 2010 and an Arts Council of Wales Creative Wales Award 2012. Recent exhibitions include a solo show at Summerhall, Edinburgh 2014 and international exhibitions at the Museo di Palazzo Poggi in Bologna, Italy and the Musee de la Main in Lausanne, Switzerland 2013. Alongside exhibiting nationally and internationally, Jessica has developed her work extensively in public art and digital art fields, including large scale mapping projections for Blinc Digital Arts Festival 2011 and 2012. She has recently been commissioned to produce a permanent outdoor light installation at Pontio, Bangor during 2014.

Untitled User

Celfyddydau Anabledd Cymru

DAC create more opportunities for Disabled and Deaf People to develop their skills in the arts. We work in partnership with other organisations on arts related projects. we advise on issues relating to disability and the arts. we give arts-specifice disability equality training a consultancy service around policy development.

Untitled User

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

ORIEL Mae gan yr oriel raglen eang o arddangosfeydd sy’n dangos gwaith celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae’r oriel yn newid yn rheolaidd ac yn cynnig ysbrydoliaeth yn gyson. AMGUEDDFA Dodrefn Cymreig, tecstiliau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol… Wedi eu lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn orlawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae’r cleddyf Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grôg Telford, Coron Brenin Enlli, a llawer mwy. SIOP Mae’r siop yn gwerthu cymysgedd o grefftau unigryw a wnaed â llaw gan gynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiadau. Mae Cynllun Casglu, sef cynllun credyd di-lôg, ar gael i unigolion brynu gwaith celf a chrefft gwreiddiol a chyfoes o’r oriel a’r siop. Mae’r staff cyfeillgar wrth law yn gyson i ateb eich cwestiynau.

Untitled User

Pea Restall

Making, drawing and painting are part of me. I cannot separate my work from life, or my life from the work. When I am intrigued, influenced or dominated by an idea, it splashes into the work through painted imagery, repeated pattern, or symbols as I can become totally immersed in the materials. Each sculpture is created through maquettes, drawings.and then developed through hand building forms, and using found and created moulds using my own combinations of clays and often paperclay, and fired to 1100- 1200, and decorated with oxides/majolica glaze. I also often incorporate found and altered mixed media into pieces/structures/installations. My current subject matter is experimentation with altering the human form, considering- what makes us appear human, and which features of the body are important to express gesture/emotion/attitude? I am also interested in challenging the perception of any ceramics as ‘everyday objects’, which often dismisses the 1,000s of years of tradition in developing techniques, forms and surfaces, and disregards the need for current makers in clay to develop these skills to produce fired ceramic work. I exhibit work in galleries throughout the UK, I exhibited at The Santorini Biennale (Greece) 2012 (with assistance from the Arts Council of Wales) and was awarded the joint 1st prize at The Royal Cambrian Academy Open (Conwy) January 2014 for an installation piece Mother Mary Chess set.

Untitled User

Jobina Tinnemans

Jobina Tinnemans is a contemporary composer working in crossover disciplines of electronic and classical music. Using innovative technologies and ancient crafts. Tinnemans originates from Limburg, near Maastricht, but adopted Pembrokeshire as her home.

Untitled User

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245