Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfeiriadur Staff

Cyfeiriadur Staff

Staff Cyngor Celfyddydau Cymru


Os ydych am wneud ymholiad cyffredinol cysylltwch ag un o'n swyddfeydd, os gwelwch yn dda.

Ceir isod restr gyflawn o staff Cyngor Celfyddydau Cymru. Gan ddefnyddio ein bar llywio ar y chwith, gallwch bori rhestr o staff yn ôl adran waith.

Gallwch hefyd bori rhestr o staff yn ôl eu cyfenwau yn nhrefn yr wyddor:

Eleri Allsobrook
Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Celfyddydau
029 2044 1321
eleri.allsobrook@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
David Alston
Cyfarwyddwr y Celfyddydau
029 2044 1316
david.alston@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Jess Bailey
Cydlynydd Prosiect
07885269820
jess.bailey@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Emrys Barnes
Cydlynydd Tîm
029 2044 1346
emrys.barnes@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Chris Batsford
Swyddog Ymchwil (Rhan amser)
029 2044 1375
chris.batsford@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Amy Bridle
Cydlynydd Tîm
029 2044 1345
amy.bridle@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Jacqueline Brown
Rheolwr Rhaglen
029 2044 1387
jacqueline.brown@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Katy Brown
Cynorthwyydd Gweithredol
029 2044 1348
katy.brown@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Lauren Burgess
Cydlynydd Tîm
lauren.burgess@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Elin Roberts
Swyddog Gwybodaeth
029 2044 1323
elin.roberts@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Nathalie Camus
Rheolwr Portffolio
01492 539761
nathalie.camus@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Nick Capaldi
Prif Weithredwr
029 2044 1358
nick.capaldi@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Catherine Chinnick
Cydlynydd Tîm
029 2044 1309
catherine.chinnick@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Catherine Chinnick
Cydlynydd Tîm (Rhan amser)
029 2044 1309
catherine.chinnick@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Lowri Clement
Swyddog Datblygu
029 2044 1350
lowri.clement@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Alyn Coleman
Pennaeth Cyllid a Gwasanaethau Cyfrifyddu
029 2044 1301
alyn.coleman@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Jane Colhoun
Swyddog Cymorth Busnes (Rhan amser)
029 2044 1319
jane.colhoun@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Mark Condron
Pennaeth TGCh a Gwasanaethau Swyddfa
029 2044 1365
mark.condron@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Catrin Cooke
Swyddog Gwybodaeth
029 2044 1315
catrin.cooke@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Leigh Croft
Business Support Officer
029 2044 1376
leigh.croft@artscouncilofwales.org.uk
Tudalen 1|2|3|4|5

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245