Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfeiriadur Staff

Cyfeiriadur Staff

Staff Cyngor Celfyddydau Cymru


Os ydych am wneud ymholiad cyffredinol cysylltwch ag un o'n swyddfeydd, os gwelwch yn dda.

Ceir isod restr gyflawn o staff Cyngor Celfyddydau Cymru. Gan ddefnyddio ein bar llywio ar y chwith, gallwch bori rhestr o staff yn ôl adran waith.

Gallwch hefyd bori rhestr o staff yn ôl eu cyfenwau yn nhrefn yr wyddor:

Leanne Rahman
Gweinyddwr Prosiect
leanne.rahman@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Henry Rees
Swyddog Datblygu
01267 230338
henry.rees@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Janine Reynolds
Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi
029 2044 1339
janine.reynolds@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Andrew Richards
Pennaeth Datblygu Busnes
029 2044 1361
andrew.richards@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Nia Richards
Arweinydd Rhanbarthol
07710026081
nia.richards@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Aeron Roberts
Cydlynydd Tîm
01492 539753
aeron.roberts@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
Elen Roberts
Swyddog Datblygu
029 2044 1386
Elen.Roberts@wai.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245