Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Gweinidog yn ymweld ag ysgol sy’n mynd i’r afael â rhifedd

Heddiw, bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn ymweld ag ysgol arbennig yn Nhon-teg. Mae’r ysgol arbennig honno wedi mynd ati i fabwysiadu dull creadigol o ddysgu drwy gyflwyno rhifedd y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245