Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Only Boys Aloud ar y ffordd!

Ers ei sefydlu 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd unigryw i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar lwyfannau bach a mawr ledled y DU, yn ogystal ag ymddangos ar y teledu a gwaith recordio. Mae OBA ar fin cyrraedd Gogledd Cymru ar gyfer cynllun peilot newydd, fydd yn ehangu’r cyfleoedd hynny i fechgyn 13-19 oed ar draws y rhanbarth.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245