Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245