Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Prosiect Y Lolfa Lên, Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd 5,000 o bobl yn 2015

Mae arwydd Y Lolfa Lên wedi’i dynnu o dir Maldwyn, a’r llythrennau cochion wedi eu cadw’n ofalus yn y storfa ynghyd â’r bynting, y baneri a’r bêls gwair am flwyddyn arall. Nawr ein bod wedi dadebru rhywfaint wedi bwrlwm y Brifwyl, gallwn edrych yn ôl ar lwyddiant Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245