Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Caiff ei ryddhau gan Les Cousins Ebrill 22ain 2014. I gydfynd â'r lansiad bydd Beverley Martyn a'i band cyflawn yn chwarae yn y Bush Hall, Llundain, Ebrill 29ain, 2014. Pris tocynnau yw £15 o flaen llaw. Swyddfa Docynnau: 020 8222 6955.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245