Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth ddyfarniadau Tu Hwnt i Ffiniau

Heddiw cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth y sefydliadau a'r grwpiau cerddorol o Brydain ac Iwerddon a ariennir drwy'r rhaglen gydgynhyrchu a theithio, Y Tu Hwnt i Ffiniau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245