Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Yn ystod mis Mawrth, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn mynd â’i drama lwyfan newydd ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen ar daith o amgylch amryw o theatrau Cymru. Wedi ei throsi i’r Gymraeg am y tro cyntaf gan yr Athro Menna Elfyn, mae hir ddisgwyl am y ddrama hon sydd yn addas ar gyfer plant ysgol uwchradd hŷn ac i fyny

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245