Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Metamorfoza – Rhan 1 ‘M:brio’

Metamorfoza yw’r metaffor am y daith greadigol o gymryd rhan drwy ‘ddawns yn troi o gwmpas cyd-destun.’ Mae’r sioe arddangos hon yn rhan o fenter newydd gan Theatr Ffynnon, “Ffynnon Collective”, sef datblygu deorfa gyffrous. Canolbwynt y fenter yw credu bod cymryd rhan ymarferol mewn mynegiant creadigol yn gwella iechyd a lles meddyliol, corfforol ac emosiynol, yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad a thwf personol a phroffesiynol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245