Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sesiwn Cymorth Ariannu - Oriel Davies

Friday - 23 October 2015

Sesiwn Cymorth Ariannu - Oriel Davies

Oriel Davies Gallery

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .
Cyfathrebu ein Diwylliant yn Ddwyieithog

Thursday - 05 November 2015

Cyfathrebu ein Diwylliant yn Ddwyieithog

Amrywiol

Mae Cymru’n genedl ddwyieithog, fyrlymus, sy’n cofleidio cydraddoldeb ac yn dathlu gwahaniaeth. Yma cefnogir dwyieithrwydd ac amlieithrwydd fel rhinwedd all gyfoethogi ac ehangu gorwelion ein diwylliant.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245