Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Iau - 11 Chwefror 2016

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Cwmbrân

Lleoliad: Cwmbrân | Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Ffwrnes, Llanelli

Dydd Gwener - 19 Chwefror 2016

Sesiwn Cymorth Ariannu - Ffwrnes, Llanelli

Llanelli

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci

Dydd Iau - 25 Chwefror 2016

Sesiwn Cymorth Ariannu - Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci

Treorci

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Mostyn, Llandudno

Dydd Mercher - 09 Mawrth 2016

Sesiwn Cymorth Ariannu - Mostyn, Llandudno

Llandudno

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Oriel Davies

Dydd Iau - 10 Mawrth 2016

Sesiwn Cymorth Ariannu - Oriel Davies

Y Drenewydd

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245