Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion

Dydd Llun - 18 May 2015

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion

Ar gyfer prif-athrawon a staff uwch ysgolion sydd am archwilio'r cyfleoedd i'w hysgolion gymryd rhan.

Mwy . . .
Margaret Wheatley: Yn y cyfnod hwn, pwy a ddewiswn fod?

Dydd Gwener - 26 June 2015

Margaret Wheatley: Yn y cyfnod hwn, pwy a ddewiswn fod?

Llambed

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad hanner diwrnod a gynhelir ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Academi Cymru. Bydd yn dechrau gyda chinio ysgafn am 12.45- 1.30pm a disgwylir iddo orffen am 4.30pm.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245