Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Llun - 30 November 2015

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Ysgol Y Gelli

Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Mawrth - 01 December 2015

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Mawrth - 01 December 2015

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Llanelli

Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Mercher - 02 December 2015

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Merthyr Tudful

Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Dydd Iau - 03 December 2015

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Blwyddyn 2 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Caerdydd

Cyflwyniad i rannu gwybodaeth fanylach am Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau yn y dyfodol.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Galeri Caernarfon

Dydd Gwener - 04 December 2015

Sesiwn Cymorth Ariannu - Galeri Caernarfon

Caernarfon

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .
Sesiwn Cymorth Ariannu - Theatr Felinfach

Dydd Gwener - 11 December 2015

Sesiwn Cymorth Ariannu - Theatr Felinfach

Theatr Felinfach

Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245