Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sioe Deithiol yr Arweiniad Cydraddoldeb: ‘Dymchwel y rhwystrau’

Dydd Iau - 16 April 2015

Sioe Deithiol yr Arweiniad Cydraddoldeb: ‘Dymchwel y rhwystrau’

Mae ehangu'r ystod o bobl sy'n cymryd rhan yn y celfyddydau o gynyddol bwys i ffyniant sefydliadau celfyddydol.

Mwy . . .
Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – sesiynau briffio

Dydd Mawrth - 28 April 2015

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – sesiynau briffio

On tour

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – sesiynau briffio ar gyfer Sefydliadau ac Ymarferwyr y Celfyddydau

Mwy . . .
Sesiynau Cynllunio Busnes

Dydd Mawrth - 28 April 2015

Sesiynau Cynllunio Busnes

Er mwyn eich cefnogi chi yn ystod proses yr Adolygiad Buddsoddi, rydym yn cynnal sesiynau Cynllunio Busnes.

Mwy . . .
Celf farw yw demograffeg

Dydd Iau - 14 May 2015

Celf farw yw demograffeg

Canolbwyntiodd segmentu hen ffasiwn ar godau post ac ymddygiad: Pwy, Beth, Ble a Phryd.

Mwy . . .
Margaret Wheatley: Yn y cyfnod hwn, pwy a ddewiswn fod?

Dydd Gwener - 26 June 2015

Margaret Wheatley: Yn y cyfnod hwn, pwy a ddewiswn fod?

Llambed

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad hanner diwrnod a gynhelir ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Academi Cymru. Bydd yn dechrau gyda chinio ysgafn am 12.45- 1.30pm a disgwylir iddo orffen am 4.30pm.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245