Cyngor Celfyddydau Cymru | Digwyddiadau

Digwyddiadau

Y digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cyfathrebu ein Diwylliant yn Ddwyieithog

Dydd Iau - 05 November 2015

Cyfathrebu ein Diwylliant yn Ddwyieithog

Amrywiol

Mae Cymru’n genedl ddwyieithog, fyrlymus, sy’n cofleidio cydraddoldeb ac yn dathlu gwahaniaeth. Yma cefnogir dwyieithrwydd ac amlieithrwydd fel rhinwedd all gyfoethogi ac ehangu gorwelion ein diwylliant.

Mwy . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245