Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...373839
Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Dydd Llun - 22 December 2014

Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Mae Amy Edwards, sy'n artist amlddisgyblaethol o Abertawe wedi ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru 2014.

Mwy...
Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Dydd Gwener - 19 December 2014

Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010.

Mwy...
Creu Cymunedau Cyfoes

Dydd Iau - 18 December 2014

Creu Cymunedau Cyfoes

Mae saith prosiect adfywio arloesol wedi cael ei dewis i elwa ar fenter ariannu newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiectau'n tynnu pobl ac asiantaethau lleol ynghyd i ddatblygu mentrau a fydd yn gosod y celfyddydau wrth galon y cymunedau o dan sylw ledled Cymru.

Mwy...
Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Dydd Mercher - 17 December 2014

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.

Mwy...
Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Dydd Llun - 15 December 2014

Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Mae 29 o artistiaid a bandiau talentog o Gymru gyfan, a fu’n llwyddiannus yn eu cais am bwrsari cerddoriaeth werth £50,000, wedi cael eu henwi.

Mwy...
National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Dydd Mercher - 10 December 2014

National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Mae National Theatre Wales yc Out of Joint yn falch o gyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage - drama verbatim newydd deithiol a gyfarwyddwyd gan Max Stafford-Clark, fydd yn teithio Cymru a Lloegr yng Ngwanwyn 2015.

Mwy...
Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Dydd Mercher - 10 December 2014

Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen Sherman Cymru ar gyfer tymor y Gwanwyn 2015. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddathlu ysgrifennu newydd o Gymru, yn ogystal â chynyrchiadau theatrig safonol o ledled y DU.

Mwy...
Cyhoeddi penderfyniadau ariannu 2015/16

Dydd Mawrth - 09 December 2014

Cyhoeddi penderfyniadau ariannu 2015/16

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi'r arian a rydd i'w bortffolio o sefydliadau celfyddydol allweddol yn 2015/16.

Mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Dydd Gwener - 05 December 2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Neithiwr (nos Iau, 4 Rhagfyr), cafodd 16 o artistiaid proffesiynol ar draws y gwahanol gelfyddydau Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Ffwrnes, Llanelli. Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn cydnabod talent orau a phosibiliadau gorau artistiaid unigol o Gymru sy'n ymgeisio yn flynyddol am y grantiau datblygu hyn.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin 2015

Dydd Llun - 01 December 2014

Cymru yng Nghaeredin 2015

Gŵyl Ymylol Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Dyma gyfle gwych i gwmnïau Cymru gyflwyno eu gwaith yn rhyngwladol.

Mwy...
Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Dydd Llun - 01 December 2014

Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Peter W Jones ac Isabel Hitchman. Cyfeirlyfr academaidd o bwys na ddylai unrhyw un sy’n caru’r celfyddydau gweledol a’r crefftau yng Nghymru fod hebddo.

Mwy...
Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Dydd Llun - 01 December 2014

Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Ar Ragfyr y 4ydd bydd côr cymunedol o Wrecsam yn cynnal eu sesiwn blasu cyntaf. Mae’r côr o dan arweiniad yr aelodau eu hunain erbyn hyn a’r gobaith ydy recriwtio to newydd o aelodau - hyn gyda chefnogaeth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Mwy...
Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Dydd Llun - 01 December 2014

Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Mae National Theatre Wales yn edrych am syniadau ar gyfer cylch nesaf y Prosiect Democratiaeth Mawr, gan wahodd cynigion o dde Cymru. Mae’r prosiect yn archwilio sut gall celfyddyd a chreadigrwydd chwarae rhan wrth helpu cymunedau dros Gymru i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

Mwy...
Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Dydd Mercher - 19 November 2014

Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Ers y sioe gyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi miloedd o brosiectau ac wedi creu miliynau o enillwyr, gan newid bywydau unigolion a chymunedau ar draws Cymru a'r DU.

Mwy...
Artistiaid o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd i ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015

Dydd Mawrth - 18 November 2014

Artistiaid o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd i ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015

Mae manylion rhaglen Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015 wedi’u cyhoeddi. Cynhelir yr Ŵyl rhwng 12 a 23 Mai a bydd yn arddangos gwledd o artistiaid o wledydd Prydain ochr yn ochr ag artistiaid neilltuol o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd.

Mwy...
Gwneud synnwyr o ddata’ch sefydliad

Dydd Gwener - 14 November 2014

Gwneud synnwyr o ddata’ch sefydliad

Heddiw mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn lansio gwasanaeth cydweithiol newydd i theatrau a chanolfannau celfyddydol Cymru.

Mwy...
Ymunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’

Dydd Gwener - 14 November 2014

Ymunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’

Mae pum cerddor o amrywiol arddulliau cerddoriaeth yn dod ynghyd ar gyfer Occupation - five songs that shook the world, prosiect digidol a fydd yn golygu y byddant yn creu caneuon newydd i gyd-fynd ag argyfyngau, protestiadau a gwrthsafiadau wrth iddynt ddatblygu.

Mwy...
‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Dydd Mercher - 12 November 2014

‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Gan Paul Allen, Emily Hinshelwood, Fern Smith, Rhodri Thomas a Sarah Woods

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Dydd Mercher - 12 November 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Cyhoeddodd Unlimited, y cynllun sy’n cefnogi artistiaid anabl i greu a chyflwyno gwaith arobryn ar draws y celfyddydau, bod yr ail rownd wedi agor i dderbyn ceisiadau am arian comisiynu. Gwahoddir artistiaid anabl a chwmnïau sy’n creu gwaith newydd dan arweiniad anabledd.

Mwy...
Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Dydd Iau - 30 October 2014

Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi mynd yn bartner â Dŵr Cymru i greu rhaglen breswyl tair blynedd i artistiaid y dyfodol a rhai ar y brig ar ystâd arobryn y cwmni yng Nghwm Elan ym Mhowys.

Mwy...
Tudalen 1234567...373839

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245