Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...424344
Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

Dydd Iau - 08 October 2015

Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

€455,425 i Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau

Mwy...
Allforion diwylliannol – ydyn ni’n colli cyfle?

Dydd Mawrth - 06 October 2015

Allforion diwylliannol – ydyn ni’n colli cyfle?

Mae canllaw The Art of Export yn darparu cyngor hanfodol yn rhad ac am ddim ac yn olrhain hanesion am allforion llwyddiannus er mwyn dangos sut y gall sefydliadau diwylliannol y DU elwa wrth fynd ar deithiau rhyngwladol.

Mwy...
ANNE-MIE MELIS:  Watch My Garden Grow

Dydd Llun - 05 October 2015

ANNE-MIE MELIS: Watch My Garden Grow

Oriel Mwldan yn Theatr Mwldan, Aberteifi. 17 Hydref – 05 Rhagfyr 2015.

Mwy...
Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Iau - 01 October 2015

Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Cronfa newydd i gynorthwyo helpu sefydliadau celfyddydol i arbrofi gyda thechnolegau digidol yng Nghymru.

Mwy...
Cymru’n aelod llawn o’r ISCM

Dydd Mercher - 30 September 2015

Cymru’n aelod llawn o’r ISCM

Mae’n anrhydedd i Tŷ Cerdd gael cyhoeddi bod Cymru bellach yn aelod cenedlaethol o Gymdeithas Ryngwladol i Gerddoriaeth Gyfoes (ISCM). Mae gan yr ISCM 67 o aelodau cenedlaethol ar draws y byd ac ISCM-Cymru ydi’r aelod diweddaraf.

Mwy...
Celfyddyd a’r Siarter

Dydd Mercher - 30 September 2015

Celfyddyd a’r Siarter

Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer sefydliadau celfyddydol sydd wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mwy...
Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey mewn cydweithrediad â Hijinx

Dydd Gwener - 25 September 2015

Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey mewn cydweithrediad â Hijinx

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol

Mwy...
Y bardd a gweithredwr Ahmed ‘KNOWMADIC’ Ali ar ei ffordd i’r DU i ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Gwener - 25 September 2015

Y bardd a gweithredwr Ahmed ‘KNOWMADIC’ Ali ar ei ffordd i’r DU i ysbrydoli pobl ifanc

Mae Llenyddiaeth Cymru a Spread the Word wedi cydweithio i ddod â’r bardd a gweithredwr Ahmed ‘Knowmadic’ Ali i’r DU. Mae Knowmadic, a anwyd yn Somalia ac a fagwyd yng Nghanada yn fardd, awdur, actor, comedïwr, siaradwr ac yn weithiwr ieuenctid sy’n adnabyddus trwy’r byd. Yn ogystal, mae’n aelod gweithredol o’r grŵp Breath in Poetry ac o’r sîn barddoniaeth slam yn Edmonton, Canada.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio dros dro

Dydd Mercher - 23 September 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio dros dro

Heddiw, mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n cymryd y cam cyntaf yn ei Adolygiad Buddsoddi ar gyfer 2015 trwy gyhoeddi portffolio o sefydliadau a ddylai gael eu hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer cymorth o Ebrill 2016 ymlaen ym marn y Cyngor.

Mwy...
Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Dydd Mawrth - 22 September 2015

Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Chwilio am America. 1 – 31 Hydref 2015.

Mwy...
Celfyddyd Cadwraeth

Dydd Llun - 21 September 2015

Celfyddyd Cadwraeth

Lansiwyd elusen newydd sbon sy’n gweithio i leihau tlodi a diogelu rhywogaethau mewn perygl yn ystod digwyddiad llawn hwyl yn Manor Wildlife Parc ger Dinbych y Pysgod ar ddydd Sadwrn 19 o Fedi.

Mwy...
Prosiect Forté - 'Darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair'

Dydd Llun - 21 September 2015

Prosiect Forté - 'Darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair'

Rydyn ni'n falch i gyflwyno'r Prosiect Forté, cynllun datblygu cerddoriaeth newydd sy'n bwriadu darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair o Dde Cymru yn y byd cerddoriaeth.

Mwy...
Mwnci ar Dân yn Lloegr

Dydd Gwener - 18 September 2015

Mwnci ar Dân yn Lloegr

Cynhelir perfformiadau o ddrama gydnabyddedig gan y dramodydd Cymraeg Sera Moore Williams yn siroedd Buckingham a Chaerlŷr ym mis Hydref.

Mwy...
Rhestr Fer Artes Mundi 7 wedi'i chyhoeddi

Dydd Iau - 17 September 2015

Rhestr Fer Artes Mundi 7 wedi'i chyhoeddi

Yn dilyn llwyddiant Gwobr Artes Mundi 6 a ddyfarnwyd i Theaster Gates ynghynt eleni, pleser mawr i Artes Mundi yw cael cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7, seithfed rhifyn prif wobr gelf eilflwydd y DU. Cyhoeddir enillydd gwobr bwysig £40,000 Artes Mundi sydd â’i chartref yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2017 yn dilyn arddangosfa bedwar mis yn cynnwys gwaith gan yr artistiaid ar y rhestr fer.

Mwy...
Theatr Bara Caws yn cyflwyno Difa

Dydd Iau - 17 September 2015

Theatr Bara Caws yn cyflwyno Difa

Drama newydd heriol gan enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.

Mwy...
Rhaglen deithiol ryngwladol Theatr Iolo yn dychwelyd i Awstralia yn 2016

Dydd Mercher - 16 September 2015

Rhaglen deithiol ryngwladol Theatr Iolo yn dychwelyd i Awstralia yn 2016

Yn dilyn taith haf 2015 i Dŷ Opera Sydney a Chanolfan Gelfyddydau Melbourne, lle cyflwynwyd Adventures in the Skin Trade a'r cyd-gynhyrchiad gyda Sarah Argent, Out of the Blue, gwahoddwyd Theatr Iolo yn ôl i Awstralia ym mis Chwefror 2016 gan Ganolfan Gelfyddydau Melbourne, i gyflwyno eu sioe, Boxy & Sticky. Mae'r cwmni hefyd yn ceisio trefnu dyddiadau pellach mewn lleoliadau eraill i estyn ac ehangu'r daith.

Mwy...
Ymgeisiwch nawr am Ysgoloriaethau i Awduron 2016

Dydd Mawrth - 15 September 2015

Ymgeisiwch nawr am Ysgoloriaethau i Awduron 2016

Mae Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol sydd â chyfrifoldeb dros hybu a datblygu llenyddiaeth, wedi cyhoeddi bod y rownd nesaf o Ysgoloriaethau i Awduron ar agor i dderbyn ceisiadau.

Mwy...
National Theatre Wales & Blast Theory i lwyfannu digwyddiad byw

Dydd Mawrth - 15 September 2015

National Theatre Wales & Blast Theory i lwyfannu digwyddiad byw

Bydd digwyddiad ymdrochol, byw unigol yn cael ei lwyfannu mewn lleoliad cyfrinachol yn Ne Cymru ar 24 Hydref, i chwaraewyr app Karen National Theatre Wales a Blast Theory, wedi’i gyd-gomisiynu gan The Space, sy’n myfyrio ar y technegau caffael data cudd a ddefnyddir gan gorfforaethau a llywodraethau.

Mwy...
Coeden Carreg Cwmwl – Taith Gymreig o waith newydd pwysig gan yr artist Clare Woods

Dydd Llun - 14 September 2015

Coeden Carreg Cwmwl – Taith Gymreig o waith newydd pwysig gan yr artist Clare Woods

Mae Oriel Davies yn falch iawn o gyhoeddi taith Gymreig o weithiau newydd pwysig gan yr artist clodfawr Clare Woods mewn partneriaeth ag Amgueddga Genedlaethol Cymru a’r Curadur Annibynnol Mandy Fowler.

Mwy...
Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu

Dydd Llun - 14 September 2015

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu

9 Hydref tan 1 Tachwedd 2015.

Mwy...
Tudalen 1234567...424344

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245