Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...414243
Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

Dydd Mercher - 29 July 2015

Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

A ydych yn llawn angerdd am gelfyddydau Cymru? A ydych yn barod i gynnig eich syniadau, eich profiad a'ch arbenigedd i ddatblygu adborth ar brofiadau celfyddydol a chynorthwyo yn y broses o adeiladu. Os ydych, rydym ni yng Nghyngor Celfyddydau Cymru am glywed oddi wrthych.

Mwy...
Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Gyda Tafwyl, Gŵyl Gerallt, Y Sesiwn Fawr a Gŵyl Arall oll wedi pasio, mae’n bryd troi ein golygon at yr Eisteddfod Genedlaethol a ddaw yn ôl i Sir Drefaldwyn eleni am y tro cyntaf ers 2003.

Mwy...
Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Bydd band gwerin Calan, y gantores gyfansoddwraig Lleuwen Steffan, telynores a'r gantores Gwenan Gibbard a Chôr Meibion Cwm Aber yn ymddangos mewn dirprwyaeth o artistiaid a pherfformwyr o Gymru sy'n hwylio i Lydaw ar ddechrau mis Awst ar gyfer Gŵyl Interceltique de Lorient (7 - 16 Awst festival-interceltique.com) i hyrwyddo ac arddangos diwylliant cenedlaethol unigryw Cymru , ac i ddathlu ein cysylltiadau cryf gyda'n cefndryd Celtaidd.

Mwy...
Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Dydd Mawrth - 28 July 2015

Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen, yn falch iawn o gyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf 2015) y bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor, ym mis Chwefror 2016 fel rhan o raglen agoriadol Pontio.

Mwy...
Slam Cymru 2015

Dydd Iau - 23 July 2015

Slam Cymru 2015

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig o Aberystwyth yw Pencampwyr Slam Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2015.

Mwy...
Ystafelloedd Artist ar Daith

Dydd Iau - 23 July 2015

Ystafelloedd Artist ar Daith

Robert Mapplethorpe yw un o artistiaid allweddol yr 20fed ganrif hwyr ac mae’n bleser mawr gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth fedru cyflwyno’r casgliad arbennig hwn o’i waith ffotograffig fel ei phrosiect cyntaf gydag YSTAFELLOEDD ARTIST.

Mwy...
Ymarferion yn cychwyn ar sioe sy’n torri tir newydd

Dydd Llun - 20 July 2015

Ymarferion yn cychwyn ar sioe sy’n torri tir newydd

Bydd cast sioe gerdd sy’n dilyn hanes siwrne llong y Mimosa deithiodd i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yn dechrau ymarfer yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, 20 Gorffennaf. Mae’n gynllun unigryw gyda phobl ifanc o Batagonia, pobl ifanc o Gymru ac actorion proffesiynol yn rhan o’r cast.

Mwy...
Gŵyl Ymylol Caeredin yn cael tamaid Cymreig i aros pryd

Dydd Iau - 16 July 2015

Gŵyl Ymylol Caeredin yn cael tamaid Cymreig i aros pryd

Gyda bron i 3,000 o sioeau - o syrcas arbrofol i enwogion comedi - mae'r Ŵyl eleni yn fwy nag erioed. Dim ond un rheol sydd i Ŵyl Ymylol Caeredin: disgwyl yr annisgwyl ac mae strafagansa gelfyddydol eleni yn fwy nag erioed o'r blaen gyda Chymru'n cyflwyno rhai o'i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Mwy...
Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016

Dydd Mawrth - 07 July 2015

Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC wedi agor yr enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016, gan alw ar bawb i fachi ar y cyfle i gyflwyno pobl eithriadol o sectorau a chymunedau ledled Cymru.

Mwy...
Roald Dahl 100 yng Nghymru – Nifer o ddigwyddiadau gwych!

Dydd Llun - 06 July 2015

Roald Dahl 100 yng Nghymru – Nifer o ddigwyddiadau gwych!

Heddiw, Cymru oedd y wlad gyntaf i gyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru a’r storïwr gorau yn y byd, yn 2016.

Mwy...
Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015

Dydd Gwener - 03 July 2015

Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015

Mi fydd Gŵyl Rhyngwladol Serameg 2015 - prif ŵyl serameg Prydain yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - tref glan-môr yng Nghanolbarth Cymru ar benwythnos 3 - 5 o Orffennaf 2015.

Mwy...
Creu diwylliant newydd o arweinyddiaeth : cyhoeddi Cymrodorion Clore 2015/16

Dydd Iau - 02 July 2015

Creu diwylliant newydd o arweinyddiaeth : cyhoeddi Cymrodorion Clore 2015/16

Heddiw Dangosodd y Rhaglen Arweinyddiaeth Clore ei ymrwymiad parhaus i gryfhau arweinyddiaeth yn y celfyddydau a diwylliant trwy gyhoeddi yr unigolion eithriadol sydd wedi cael eu dyfarnu’n Gymrodoriaethau 2015/16 ar y rhaglen. Mae nifer uchel o geisiadau cryf yn tynnu sylw at yr ehangder o dalent , uchelgais ac awydd i arwain ymysg y gymuned ddiwylliannol , gyda tua 10 o ymgeiswyr yn cystadlu ar gyfer pob Cymrodoriaeth.

Mwy...
Adroddiad a gyhoeddwyd ar ddyfodol gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru

Dydd Iau - 02 July 2015

Adroddiad a gyhoeddwyd ar ddyfodol gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru

Mae adroddiad annibynnol sy'n ceisio cynnal a sicrhau y darperir gwasanaethau cerdd o safon uchel yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrchwyd yr adroddiad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerdd a gomisiynwyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, i archwilio i sut y gallai darpariaeth gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru gael ei sicrhau. Cafodd y grŵp ei gadeirio gan Karl Napieralla OBE.

Mwy...
Larvae

Dydd Mercher - 01 July 2015

Larvae

Larvae yw ail ran ein prosiect dawns a symudiad, “Metamorfoza”, sy’n seiliedig ar y 4 cam yn natblygiad dyn. Metaffor yw “Metamorfoza” am y daith greadigol gyfranogol drwy ‘ddawns yn canolbwyntio ar gyd-destun.’ Stori ein byd allanol yw hon, yn cael ei hadlewyrchu drwy’r meddyliau mewnol, y teimladau, y breuddwydion a’r atgofion a gawn yn ystod ein bywyd.

Mwy...
Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Dydd Mawrth - 30 June 2015

Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Mae’r cyfansoddwr Brenhinol Paul Mealor wedi disgrifio Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel fflam o obaith a ffydd mewn byd llawn helynt.

Mwy...
Arad Goch yn derbyn grant i deithio cynhyrchiad cerddorol

Dydd Iau - 25 June 2015

Arad Goch yn derbyn grant i deithio cynhyrchiad cerddorol

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn derbyn cymhorthdal arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal taith o’u cynhyrchiad graddfa fawr beiddgar ‘Cysgu’n Brysur’ ym mis Mawrth 2016.

Mwy...
Chwech ar y Brig - Rhowch Gyfle i Gymru Ddisgleirio

Dydd Mercher - 24 June 2015

Chwech ar y Brig - Rhowch Gyfle i Gymru Ddisgleirio

Mae chwech o brosiectau Cymreig yn gofyn am bleidleisiau lleol wrth geisio ennill clod cenedlaethol ar BBC One yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni.

Mwy...
Dewch i gyffesu gyda Chwmni Theatr Invisible Ink

Dydd Mercher - 24 June 2015

Dewch i gyffesu gyda Chwmni Theatr Invisible Ink

Ymchwil ar gyfer cynhyrchiad newydd, The Terrible Things I've Done Nawr yw'r amser i rannu cyfrinach ac ysgafnhau'r baich, mewn modd cwbl ddirgel. Ydych chi wedi gwneud rhywbeth ofnadwy? Neu wedi dioddef rhywbeth ofnadwy? Gall pethau ofnadwy fod yn fawr neu'n fach a dyma'ch cyfle chi i ysgafnhau peth ar y baich.

Mwy...
Sioe Arddangos Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 17 June 2015

Sioe Arddangos Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

Lansiwyd y Gronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru yn 2013 â'i nod oedd archwilio sut y gallai technoleg ddigidol gynorthwyo sefydliadau celfyddydol i estyn eu cyrraedd cynulleidfaol neu ddatblygu modelau busnes newydd.

Mwy...
Cymeradwyo project a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Mawrth - 09 June 2015

Cymeradwyo project a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cynhelir arddangosfa ‘Pethau Dros Dro: strwythurau symudedd’ gan Daniel Baker o 29 Mehefin i 1 Awst 2015. Celf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, y Barri, CF63 4RW – MYNEDIAD AM DDIM - Ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am – 4pm

Mwy...
Tudalen 1234567...414243

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245