Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...434445
Preswyliad Assemble: 'Breaking Bread'

Dydd Mercher - 25 November 2015

Preswyliad Assemble: 'Breaking Bread'

Gwener 20 – Sadwrn 28 Tachwedd + Gwener 11 – Llun 14 Rhagfyr

Mwy...
Y gyfres lwyddiannus A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda Happy Hour

Dydd Mawrth - 24 November 2015

Y gyfres lwyddiannus A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda Happy Hour

Mae’r gyfres hynod boblogaidd, A Play, A Pie and A Pint yn dychwelyd gyda drama newydd gyffrous Happy Hour.

Mwy...
Mercury Theatre Wales yn cyflwyno Anamnesis 25.12, Sioe Nadolig hiraethus ac amgen i godi’r ysbryd

Dydd Gwener - 20 November 2015

Mercury Theatre Wales yn cyflwyno Anamnesis 25.12, Sioe Nadolig hiraethus ac amgen i godi’r ysbryd

Bydd y cwmni theatr o Gaerdydd, Mercury Theatre Wales, ar daith o gwmpas Cymru yn ystod mis Rhagfyr.

Mwy...
Artistiaid o Ogledd Cymru i Arddangos yn Lithwania

Dydd Gwener - 13 November 2015

Artistiaid o Ogledd Cymru i Arddangos yn Lithwania

Bydd tri artist o Ogledd Cymru yn cymryd rhan mewn arddangosfa ryngwladol yn Oriel Meno Parkas yn Kaunas, Lithuania y mis hwn.

Mwy...
Mae gan rai pobl ormod o goesau!

Dydd Mercher - 11 November 2015

Mae gan rai pobl ormod o goesau!

Yn 2013 enillodd y bardd a’r berfformwraig, Jackie Hagan, gomisiwn i greu a theithio sioe. Yn fuan wedyn aethpwyd â hi i’r ysbyty lle arhosodd am bum mis. Bu’n agos iddi farw a thorrwyd ei choes i ffwrdd.

Mwy...
Hwb i Gerddoriaeth yng Nghymru gan Gronfa Lansio

Dydd Mercher - 04 November 2015

Hwb i Gerddoriaeth yng Nghymru gan Gronfa Lansio

Datgelwyd enwau’r 35 o artistiaid a bandiau dawnus o bob cwr o Gymru, a lwyddodd gyda’u ceisiadau am fwrsari cerddoriaeth gwerth cyfanswm o £50,000.

Mwy...
Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Dydd Llun - 02 November 2015

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Mae trefnwyr Gŵyl Ddawns Caerdydd 2015 (GDdC15) yn falch o gyhoeddi manylion y digwyddiad agoriadol eleni. Datgelwyd y rhaglen ar gyfer GDdC15 mewn digwyddiad lansio a gynhaliwyd yn Chapter, Caerdydd nos Iau 10 Medi.

Mwy...
Llongyfarchiadau i Ballet Cymru

Dydd Llun - 02 November 2015

Llongyfarchiadau i Ballet Cymru

Llongyfarchiadau i Ballet Cymru sydd wedi cael eu henwebu fel Cwmni Annibynnol Gorau yng Ngwobrau Dawns Genedlaethol The Critis Circle 2016.

Mwy...
Arolwg Ffilm Cymru Wales

Dydd Gwener - 30 October 2015

Arolwg Ffilm Cymru Wales

Mae'r arolwg byr yma yn cael ei gynnal gan Ffilm Cymru Wales, gyllidwr cyhoeddus sy' cefnogi'r sector ffilm yng Nghymru a gwella mynediad at ffilmiau a'i fanteision ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru.

Mwy...
Saturday Night Forever ar daith yng Nghymru

Dydd Iau - 29 October 2015

Saturday Night Forever ar daith yng Nghymru

Yn ystod yr Hydref eleni bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, mewn partneriaeth gyda Joio, yn llwyfannu ac yn twrio drama’r dramodydd Cymreig Roger Williams, Saturday Night Forever o gwmpas Cymru gyda stop ychwanegol yn theatr The Curve, Caerlŷr. Cyfarwyddir y ddrama gan Kate Wasserberg, Cyfarwyddwraig Artistig a sefydlydd theatr dafarn Caerdydd, The Other Room.

Mwy...
Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnal ei thaith fwyaf uchelgeisiol i Dde America

Dydd Llun - 26 October 2015

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnal ei thaith fwyaf uchelgeisiol i Dde America

Cyfnod preswyl o wythnos i ddathlu Patagonia 150, gan roi'r cyfle i gymunedau lleol wneud cerddoriaeth ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol y Gerddorfa, a diweddu gyda dau gyngerdd gala wedi eu perfformio mewn warws gwlân wedi ei drosi'n arbennig.

Mwy...
Cyfle cyntaf i ddarganfod Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor…

Dydd Gwener - 23 October 2015

Cyfle cyntaf i ddarganfod Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor…

Wrth i’r gwaith o adeiladu Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor ddirwyn i ben, mae cyfres o weithgareddau cyffrous wrthi’n cael eu trefnu ar gyfer yr adeilad.

Mwy...
Bardd Plant yn troi ei llaw at theatr

Dydd Mercher - 21 October 2015

Bardd Plant yn troi ei llaw at theatr

Mae Bardd Plant Cymru yn troi ei llaw at fyd theatr am y tro cyntaf y Tachwedd yma.

Mwy...
Gŵyl 'Crëwch' y Celfyddydau Teuluol

Dydd Mawrth - 20 October 2015

Gŵyl 'Crëwch' y Celfyddydau Teuluol

Mae'r cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru wrth ei fodd i gael ei gysylltu â Gŵyl 'Crewch' y Celfyddydau Teuluol ar gyfer bron i 30 o berfformiadau celfyddydol teuluol gwych mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru dros dair wythnos ym mis Hydref.

Mwy...
Stranded

Dydd Llun - 19 October 2015

Stranded

Arddangosfa gan Heather Ackroyd & Dan Harvey. Oriel 1, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Anerchiad agoriadol 17 Tachwedd 6.30pm.

Mwy...
Sherman Cymru yn ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU am Iphigenia in Splott

Dydd Llun - 19 October 2015

Sherman Cymru yn ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU am Iphigenia in Splott

Mae Sherman Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei bod wedi ennill y Wobr Drama Newydd Orau yng Ngwobrau Theatr y DU ddydd Sul 18 Hydref. Mae drama Gary Owen, Iphigenia in Splott, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan, wedi cael ei chanmol yn helaeth gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd ers iddi agor ar 8 Mai 2015. Mae’r wobr hon gan Wobrau Theatr y DU yn sêl bendith arall ar enw da Sherman Cymru, sy’n prysur ledaenu, am ei gwaith fel cwmni cynhyrchu, a hynny cyn i’r cynhyrchiad gael ei lwyfannu yn y National Theatre ym mis Ionawr 2016.

Mwy...
131 o ysgolion yng Nghymru yn cael grant Ysgolion Creadigol Arweiniol

Dydd Mawrth - 13 October 2015

131 o ysgolion yng Nghymru yn cael grant Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd 131 o ysgolion ar draws Cymru gyfan yn elwa o fod yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol , un o'r blociau adeiladu allweddol o Ddysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru.

Mwy...
Mandev Sokhi, Ballet Cymru

Dydd Llun - 12 October 2015

Mandev Sokhi, Ballet Cymru

Clywodd Cyngor Celfyddydau Cymru gyda thristwch diffuant am farwolaeth dawnsiwr a Swyddog Addysg Bale Cymru, Mandev Sokhi, a fu farw ddydd Mercher 7 Hydref.

Mwy...
Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener - 09 October 2015

Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ar gyfer ei lyfr newydd, dychwelyd i fro ei febyd yng Ngŵyr wna Iain Sinclair, awdur Downriver, Lights Out for the Territory a Rodinsky’s Room. Tra’n ysgrifennu Black Apples of Gower fe ddarganfu’r ardal o’r newydd drwy farddoniaeth Dylan Thomas a Vernon Watkins, a chelf Ceri Richards. Ym mis Hydref bydd yr awdur o Gymru yn trafod ei lyfr mewn digwyddiad am ddim yn Narlithfa Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Llun 19 Hydref am 6.30pm (drysau’n agor am 6pm).

Mwy...
Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

Dydd Iau - 08 October 2015

Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

€455,425 i Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau

Mwy...
Tudalen 1234567...434445

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245