Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...414243
Creu diwylliant newydd o arweinyddiaeth : cyhoeddi Cymrodorion Clore 2015/16

Dydd Iau - 02 July 2015

Creu diwylliant newydd o arweinyddiaeth : cyhoeddi Cymrodorion Clore 2015/16

Heddiw Dangosodd y Rhaglen Arweinyddiaeth Clore ei ymrwymiad parhaus i gryfhau arweinyddiaeth yn y celfyddydau a diwylliant trwy gyhoeddi yr unigolion eithriadol sydd wedi cael eu dyfarnu’n Gymrodoriaethau 2015/16 ar y rhaglen. Mae nifer uchel o geisiadau cryf yn tynnu sylw at yr ehangder o dalent , uchelgais ac awydd i arwain ymysg y gymuned ddiwylliannol , gyda tua 10 o ymgeiswyr yn cystadlu ar gyfer pob Cymrodoriaeth.

Mwy...
Adroddiad a gyhoeddwyd ar ddyfodol gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru

Dydd Iau - 02 July 2015

Adroddiad a gyhoeddwyd ar ddyfodol gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru

Mae adroddiad annibynnol sy'n ceisio cynnal a sicrhau y darperir gwasanaethau cerdd o safon uchel yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrchwyd yr adroddiad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerdd a gomisiynwyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, i archwilio i sut y gallai darpariaeth gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru gael ei sicrhau. Cafodd y grŵp ei gadeirio gan Karl Napieralla OBE.

Mwy...
Larvae

Dydd Mercher - 01 July 2015

Larvae

Larvae yw ail ran ein prosiect dawns a symudiad, “Metamorfoza”, sy’n seiliedig ar y 4 cam yn natblygiad dyn. Metaffor yw “Metamorfoza” am y daith greadigol gyfranogol drwy ‘ddawns yn canolbwyntio ar gyd-destun.’ Stori ein byd allanol yw hon, yn cael ei hadlewyrchu drwy’r meddyliau mewnol, y teimladau, y breuddwydion a’r atgofion a gawn yn ystod ein bywyd.

Mwy...
Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Dydd Mawrth - 30 June 2015

Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Mae’r cyfansoddwr Brenhinol Paul Mealor wedi disgrifio Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel fflam o obaith a ffydd mewn byd llawn helynt.

Mwy...
Arad Goch yn derbyn grant i deithio cynhyrchiad cerddorol

Dydd Iau - 25 June 2015

Arad Goch yn derbyn grant i deithio cynhyrchiad cerddorol

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn derbyn cymhorthdal arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal taith o’u cynhyrchiad graddfa fawr beiddgar ‘Cysgu’n Brysur’ ym mis Mawrth 2016.

Mwy...
Chwech ar y Brig - Rhowch Gyfle i Gymru Ddisgleirio

Dydd Mercher - 24 June 2015

Chwech ar y Brig - Rhowch Gyfle i Gymru Ddisgleirio

Mae chwech o brosiectau Cymreig yn gofyn am bleidleisiau lleol wrth geisio ennill clod cenedlaethol ar BBC One yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni.

Mwy...
Dewch i gyffesu gyda Chwmni Theatr Invisible Ink

Dydd Mercher - 24 June 2015

Dewch i gyffesu gyda Chwmni Theatr Invisible Ink

Ymchwil ar gyfer cynhyrchiad newydd, The Terrible Things I've Done Nawr yw'r amser i rannu cyfrinach ac ysgafnhau'r baich, mewn modd cwbl ddirgel. Ydych chi wedi gwneud rhywbeth ofnadwy? Neu wedi dioddef rhywbeth ofnadwy? Gall pethau ofnadwy fod yn fawr neu'n fach a dyma'ch cyfle chi i ysgafnhau peth ar y baich.

Mwy...
Sioe Arddangos Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 17 June 2015

Sioe Arddangos Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

Lansiwyd y Gronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru yn 2013 â'i nod oedd archwilio sut y gallai technoleg ddigidol gynorthwyo sefydliadau celfyddydol i estyn eu cyrraedd cynulleidfaol neu ddatblygu modelau busnes newydd.

Mwy...
Cymeradwyo project a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Mawrth - 09 June 2015

Cymeradwyo project a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cynhelir arddangosfa ‘Pethau Dros Dro: strwythurau symudedd’ gan Daniel Baker o 29 Mehefin i 1 Awst 2015. Celf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, y Barri, CF63 4RW – MYNEDIAD AM DDIM - Ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am – 4pm

Mwy...
Gareth F. Williams yn ennill Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn 2015

Dydd Gwener - 05 June 2015

Gareth F. Williams yn ennill Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn 2015

Ar nos Iau 4 Mehefin 2015 cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Awst yn Anogia gan Gareth F. Williams yw enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015.

Mwy...
Criw Celf Gwynedd – Edrych am Aelodau Newydd

Dydd Iau - 04 June 2015

Criw Celf Gwynedd – Edrych am Aelodau Newydd

Mae rhaglen Criw Celf yn chwilio am artistiaid ifanc i gofrestru ar gyfer grwpiau newydd ychwanegol sydd am gael eu sefydlu ar draws gogledd Cymru o fis Medi ymlaen.

Mwy...
Clwyd Theatr Cymru yn Penodi Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig

Dydd Iau - 04 June 2015

Clwyd Theatr Cymru yn Penodi Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig

Clwyd Theatr Cymru yn cyhoeddi penodiad Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig newydd. Bydd yn ymuno â Clwyd Theatr Cymru ym mis Awst eleni.

Mwy...
Eisiau chwarae yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2015? Mae Green Man Rising ar agor nawr!

Dydd Mercher - 03 June 2015

Eisiau chwarae yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2015? Mae Green Man Rising ar agor nawr!

Mae Green Man Rising yn gyfle unigryw i artistiaid arddangos eu gwaith i’r prif enwau sy’n creu chwaeth ac yn dylanwadu arno, i’r blogiau cerddoriaeth a’r gwefannau cerddoriaeth sy’n gweithio ochr yn ochr â Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

Mwy...
Gweddnewid YMCA hanesyddol ym Mhontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf

Dydd Mawrth - 19 May 2015

Gweddnewid YMCA hanesyddol ym Mhontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf

Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn addo £4.25m i weddnewid YMCA hanesyddol yng nghanol Pontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf.

Mwy...
Emergence ac ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn

Dydd Llun - 18 May 2015

Emergence ac ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn

Mae Emergence yn rhedeg ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn, ac wedi codi bron £14,000 oddi wrth 176 o gyfranwyr o 18 o wledydd a gyda phythefnos i fynd.

Mwy...
Gŵyl Gregynog 2015 yn Dathlu Blwyddyn Ragorol

Dydd Llun - 18 May 2015

Gŵyl Gregynog 2015 yn Dathlu Blwyddyn Ragorol

Gregynog Festival 2015: Chwyldro | Revolution 12-28 June 2015

Mwy...
Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau

Dydd Mercher - 13 May 2015

Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau

Mae Estyn wedi amlygu nifer o ysgolion cynradd ledled Cymru sy’n arwain y ffordd yn y celfyddydau creadigol ac y dylid rhannu a chymhwyso eu dulliau yn ehangach.

Mwy...
Clive Hicks-Jenkins: Dark Movements

Dydd Llun - 11 May 2015

Clive Hicks-Jenkins: Dark Movements

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Oriel 1

Mwy...
TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl yn dathlu 20fed Pen-blwydd.

Dydd Iau - 07 May 2015

TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl yn dathlu 20fed Pen-blwydd.

Penblwydd Pwysig i TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl - yn hybu Talent Pobl Ifanc o ardal Rhyl.

Mwy...
Helen Sear…the rest is smoke

Dydd Iau - 07 May 2015

Helen Sear…the rest is smoke

Digwyddiad sy'n cyd-fynd ag Arddangosfa Celfyddyd Ryngwladol rhif 56 - La Biennale di Venezia

Mwy...
Tudalen 1234567...414243

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245