Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...404142
LLEUAD YN OLAU gan Cwmni Theatr Arad Goch

Dydd Mercher - 06 May 2015

LLEUAD YN OLAU gan Cwmni Theatr Arad Goch

Tylwyth teg, ysbryd, brenin, ffarmwr ...mae cymeriadau o bob math yn barod i gwrdd â phlant Cymru yng nghynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch.

Mwy...
Gweu’r Chwedl yng Nghastell y Bere, Dydd Gwener 1 Mai a Dydd Sadwrn 2 Mai

Dydd Gwener - 01 May 2015

Gweu’r Chwedl yng Nghastell y Bere, Dydd Gwener 1 Mai a Dydd Sadwrn 2 Mai

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno dau berfformiad unigryw yng Nghastell y Bere, Abergynolwyn ar 1 a 2 Mai fel rhan o Ar Waith, Ar Daith, siwrnai hudolus drwy chwedlau Cymru. Mae’r perfformiad Gweu’r Chwedl, a osodir o fewn muriau’r castell, wedi’i greu gan arbenigwyr celfyddydau’r awyr agored Walk the Plank ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru.

Mwy...
Pan oedd y Byd yn Fach Theatr Genedlaethol Cymru

Dydd Gwener - 01 May 2015

Pan oedd y Byd yn Fach Theatr Genedlaethol Cymru

Pan Oedd y Byd yn Fach, drama newydd gan Siân Summers wedi ei gyfarwyddo gan Aled Pedrick, ar daith yn ystod Mai a Mehefin 2015.

Mwy...
Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn cyhoeddi sioe Nadolig 2015 ar gyfer plant dan 7 oed

Dydd Iau - 30 April 2015

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn cyhoeddi sioe Nadolig 2015 ar gyfer plant dan 7 oed

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn hynod falch o gyhoeddi eu sioe Nadolig ar gyfer 2015, sef addasiad newydd o stori Hans Christian Andersen, The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach, stori llawn hwyl ar gyfer plant dan 7 oed a’u teuluoedd. Wedi’i haddasu gan y ddramodwraig arobryn a’r Gymraes, Katherine Chandler, bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn teithio o gwmpas de Cymru yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr eleni. Bydd wedyn yn dychwelyd i Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar gyfer y Nadolig.

Mwy...
Gwobrau i Dim Byd a Cwmni Da Digidol yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Dydd Mercher - 29 April 2015

Gwobrau i Dim Byd a Cwmni Da Digidol yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Cafwyd dau lwyddiant mawr i Gwmni Da yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Inverness yn ddiweddar. Enillodd sioe gomedi anarchaidd, Dim Byd y wobr am raglen adloniant. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y gyfres boblogaidd iawn yn seremoni BAFTA Cymru llynedd.

Mwy...
Invisible Beauty: Rabab Ghazoul

Dydd Mercher - 29 April 2015

Invisible Beauty: Rabab Ghazoul

Llongyfarchiadau i Rabab Ghazoul ar gael ei dewis i ddangos fel rhan o Bafiliwn Cenedlaethol Irac yn Biennale Fenis eleni.

Mwy...
Cwmni Theatr i Blant yn Lansio Cynllun Datblygu o Bwys

Dydd Mawrth - 28 April 2015

Cwmni Theatr i Blant yn Lansio Cynllun Datblygu o Bwys

Mae Theatr Iolo, cwmni theatr gwobrwyol i blant wedi e’i leoli yng Nghaerdydd, yn falch iawn o gyhoeddi lansiad 'Platfform', rhaglen beilot dair-blynedd newydd sbon a fydd yn cefnogi artistiaid addawol mewn amrywiaeth o gyfryngau perfformio ac yn eu helpu i greu gweithiau theatrig i fabanod, plant, pobl ifainc a/neu deuluoedd.

Mwy...
Canolfan Ffilm Cymru: Cefnogi a rhoi llwyfan i sector arddangos ffilm Cymru

Dydd Llun - 27 April 2015

Canolfan Ffilm Cymru: Cefnogi a rhoi llwyfan i sector arddangos ffilm Cymru

Mae rôl Chapter fel Sefydliad Arweiniol Canolfan Ffilm Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth â rhaglen amrywiol o ddangosiadau a digwyddiadau yn Chapter ac mewn mannau rhyfeddol eraill.

Mwy...
Gwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014

Dydd Llun - 27 April 2015

Gwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014

Dyn di-gartref, dynes nad yw’n awyddus i gael ei phaentio gan ei mab a ‘fabulous fashionista’ - dyma wrthrychau paentiadau arobryn yng Ngwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014 , yn dangos yn Aberystwyth yn ystod mis Ebrill.

Mwy...
Grwpiau Dysgu ArtWorks Cymru

Dydd Mercher - 22 April 2015

Grwpiau Dysgu ArtWorks Cymru

Bydd ArtWorks Cymru yn cefnogi pum Grŵp Dysgu ledled Cymru fydd yn rhoi cyfle i artistiaid ymchwilio ymarfer mewn ystod o gyd-destunau cyfranogol.

Mwy...
Only Boys Aloud ar y ffordd!

Dydd Mawrth - 14 April 2015

Only Boys Aloud ar y ffordd!

Ers ei sefydlu 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd unigryw i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar lwyfannau bach a mawr ledled y DU, yn ogystal ag ymddangos ar y teledu a gwaith recordio. Mae OBA ar fin cyrraedd Gogledd Cymru ar gyfer cynllun peilot newydd, fydd yn ehangu’r cyfleoedd hynny i fechgyn 13-19 oed ar draws y rhanbarth.

Mwy...
Clasur Radical™ gan Volcano

Dydd Mawrth - 14 April 2015

Clasur Radical™ gan Volcano

SEAGULLS ydy’r ail sioe theatr a grewyd gan Theatr Volcano yn arbennig ar gyfer cartref newydd y cwmni – y Theatr Bunker atmosfferig, yn ddwfn oddi mewn i gyn siop Iceland ar y Stryd Fawr yn Abertawe.

Mwy...
GRYM TAWELWCH: Ffotograffau a Lluniau gan Avtarjeet Singh Dhanjal

Dydd Mawrth - 14 April 2015

GRYM TAWELWCH: Ffotograffau a Lluniau gan Avtarjeet Singh Dhanjal

I lansio’r Oriel Amrywiaeth newydd, mae Canolfan Hanes a Chelf Butetown yn llwyfannu Grym Tawelwch, arddangosfa o waith Avtarjeet Dhanjal. Mae Avtarjeet Dhanjal yn gerflunydd amgylcheddol ac artist amlgyfrwng o fri ac mae ei waith wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol dros gyfnod o bedair degawd.

Mwy...
Trac: Maniffesto ar gyfer y Celfyddydau Traddodiadol: Cynllun am y deng mlynedd nesaf

Dydd Iau - 09 April 2015

Trac: Maniffesto ar gyfer y Celfyddydau Traddodiadol: Cynllun am y deng mlynedd nesaf

Dros y mis nesaf bydd Trac yn gweithio ar Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru. Dyma’ch cyfle chi i ddangos bod angen buddsoddi’n ddigonol yn ein celfyddydau traddodiadol ac mae angen eich mewnbwn arnynt. Maent am ddefnyddio’r arolwg hwn i gynnig gweledigaeth ar gyfer ein traddodiadau gwerin, gweledigaeth a fydd yn datblygu dros y deng mlynedd nesaf, gan amlinellu beth ‘rydym ni – y sector – am weld, sut ‘rydym yn bwriadu ei wireddu a phaham mae’n bwysig.

Mwy...
Yr actores Sophie Melville yw seren llwyfaniad cyntaf y byd o waith Gary Owen

Dydd Mercher - 08 April 2015

Yr actores Sophie Melville yw seren llwyfaniad cyntaf y byd o waith Gary Owen

Mae'n bleser gan Sherman Cymru gyhoeddi y bydd Sophie Melvile, yn dilyn ei pherfformiad nodedig yn chwarae rhan Juliet yng nghynhyrchiad Sherman Cymru o Romeo & Juliet, yn chwarae'r brif ran yn nrama bwerus newydd un-fenyw Gary Owen, Iphigenia in Splott, yn Theatr y Sherman rhwng 8-16 Mai.

Mwy...
Naw actores ardderchog i berfformio Mother Courage and her Children gan NTW

Dydd Mercher - 08 April 2015

Naw actores ardderchog i berfformio Mother Courage and her Children gan NTW

Cadarnhawyd y cast ar gyfer cynhyrchiad cyntaf pumed tymor National Theatre Wales – fersiwn ddewr, anarchaidd o ddrama gwrthryfel Bertolt Brecht o 1939 wedi’i pherfformio yng Nghlwb Llafur Merthyr ac o’i chwmpas ym mis Mai 2015.

Mwy...
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi heddiw

Dydd Llun - 06 April 2015

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi heddiw

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion yn ei ail flwyddyn. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Llun Ebrill 6 ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

Mwy...
British Arts Festivals Association

Dydd Mawrth - 31 March 2015

British Arts Festivals Association

BAFA (British Arts Festivals Association www.artsfestivals.co.uk) yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer gŵyliau celfyddydau yn y DU. Wedi ei ffurfio ym 1969, mae BAFA'n bodoli i ddathlu, datblygu a chryfhau gwaith ei haelodau.

Mwy...
Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Dydd Gwener - 27 March 2015

Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Mae Llenyddiaeth Cymru yn datgan enwau’r pump ar hugain o awduron a fydd yn derbyn Ysgoloriaeth i Awduron 2015/16. Mewn blwyddyn lle derbyniwyd y nifer uchaf o geisiadau, sef 144, mae awduron i blant ac oedolion ifainc yn amlwg ar y rhestr. Mae’r Ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £70,000, yn galluogi’r awduron i ganolbwyntio ar ysgrifennu creadigol penodol, neu’n galluogi ymchwil a theithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith ar y gweill.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Dydd Iau - 26 March 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Heddiw cyhoeddodd Unlimited naw comisiwn newydd yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau gan rai o artistiaid anabl mwyaf talentog ac uchelgeisiol y Deyrnas Unedig.

Mwy...
Tudalen 1234567...404142

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245