Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...424344
Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Friday - 11 September 2015

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn lansio manylion ei digwyddiad agoriadol

Mae trefnwyr Gŵyl Ddawns Caerdydd 2015 (GDdC15) yn falch o gyhoeddi manylion y digwyddiad agoriadol eleni. Datgelwyd y rhaglen ar gyfer GDdC15 mewn digwyddiad lansio a gynhaliwyd yn Chapter, Caerdydd nos Iau 10 Medi.

Mwy...
Aelodau prosiect 'Altered Images' yn derbyn 5 Gwobr Genedlaethol Ymddiriedolaeth Koestler 2015

Tuesday - 08 September 2015

Aelodau prosiect 'Altered Images' yn derbyn 5 Gwobr Genedlaethol Ymddiriedolaeth Koestler 2015

Mae’n bleser gan The Escape Artists (cwmni er budd cymunedol yng ngogledd Cymru) gyhoeddi bod rhai sy’n aros yn hostel fechnïaeth Tŷ Newydd, Llandygai – aelodau prosiect Altered Images, wedi ei ariannu gan y loteri drwy Gyngor Celfyddydau Cymru 2014/15 – wedi derbyn 5 Gwobr Genedlaethol Ymddiriedolaeth Koestler 2015.

Mwy...
Cynhadledd Ffocws ar Ddysgu Celfyddydau ar gyfer Oedolion

Monday - 07 September 2015

Cynhadledd Ffocws ar Ddysgu Celfyddydau ar gyfer Oedolion

1 Hydref 2015, Gwesty Novotel Caerdydd

Mwy...
Gwobrau Dewi Sant 2016 - Enwebwch Nawr!

Monday - 07 September 2015

Gwobrau Dewi Sant 2016 - Enwebwch Nawr!

Dewrder | Dinasyddiaeth | Diwylliant | Menter | Arloesedd a Thechnoleg | Rhyngwladol | Chwaraeon | Person Ifanc | Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Mwy...
Cronfa lawnsio i hybu gyrfaoedd cerddorol

Friday - 04 September 2015

Cronfa lawnsio i hybu gyrfaoedd cerddorol

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru heddiw wedi cyhoeddi rownd gyllido newydd fel rhan o Cronfa Lawnsio i artistiaid neu fandiau cerddorol yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfaoedd.

Mwy...
4 o actorion, 139 cymeriad a’r ‘39 Steps’ - a phopeth mewn 100 o funudau!

Friday - 28 August 2015

4 o actorion, 139 cymeriad a’r ‘39 Steps’ - a phopeth mewn 100 o funudau!

Black RAT Productions yn Perfformio The 39 Steps ar gyfer eu Sioe Deithiol Tymor yr Hydref 2015.

Mwy...
Prosiect Y Lolfa Lên, Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd 5,000 o bobl yn 2015

Thursday - 27 August 2015

Prosiect Y Lolfa Lên, Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd 5,000 o bobl yn 2015

Mae arwydd Y Lolfa Lên wedi’i dynnu o dir Maldwyn, a’r llythrennau cochion wedi eu cadw’n ofalus yn y storfa ynghyd â’r bynting, y baneri a’r bêls gwair am flwyddyn arall. Nawr ein bod wedi dadebru rhywfaint wedi bwrlwm y Brifwyl, gallwn edrych yn ôl ar lwyddiant Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015.

Mwy...
George Barber – Akula Dream

Thursday - 27 August 2015

George Barber – Akula Dream

Mae Chapter yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa unigol uchelgeisiol o'r enw 'George Barber: Akula Dream'.

Mwy...
Arts Fundraising & Philanthropy: trawsnewid codi arian ar gyfer y celfyddydau

Wednesday - 26 August 2015

Arts Fundraising & Philanthropy: trawsnewid codi arian ar gyfer y celfyddydau

Lansiwyd Arts Fundraising & Philanthropy yn 2013 o ganlyniad i grant a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Dros dair blynedd, mae’n cyflwyno cyfres gydweithredol o hyfforddiant, swyddi dan hyfforddiant, sgiliau digidol ac arfer arloesol.

Mwy...
Galwad Agored ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Biennale Pensaernïaeth Fenis

Wednesday - 19 August 2015

Galwad Agored ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Biennale Pensaernïaeth Fenis

Mae'r British Council wedi lansio galwad agored am gynigon arddangosfa ar gyfer Pafiliwn Prydain ym 15fed Arddangosfa Pensaernïaeth Ryngwladol, La Biennale di Venezia. Cynhelir y Biennale rhwng 26 Mai a 27 Tachwedd 2016.

Mwy...
Trawsnewidiad gwerth £50,000 i Dŷ Newydd ym mlwyddyn dathlu ei chwarter canrif

Monday - 17 August 2015

Trawsnewidiad gwerth £50,000 i Dŷ Newydd ym mlwyddyn dathlu ei chwarter canrif

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd yn adnoddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd.

Mwy...
Tri chwmni theatr o Gymru wedi'u dewis ar gyfer Arddangosfa Caeredin y British Council

Friday - 14 August 2015

Tri chwmni theatr o Gymru wedi'u dewis ar gyfer Arddangosfa Caeredin y British Council

Bydd tri chynhyrchiad theatr o Gymru yn teithio i Ŵyl Ymylol Caeredin (7 - 31 Awst 2015) i gymryd rhan yn Arddangosfa Caeredin y British Council (24 - 29 Awst).

Mwy...
Brand Dyfarniadau Cymru Greadigol yn tyfu

Monday - 10 August 2015

Brand Dyfarniadau Cymru Greadigol yn tyfu

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi dimensiwn ategol gan ychwanegu at y brand mawreddog Cymru Greadigol yn 2015, gyda chynnwys dau ddyfarniad newydd sbon ar gyfer y celfyddydau gweledol , Cymrodoriaeth British School at Rome a Gwobr Goffa Eirian Llwyd.

Mwy...
Opera Cenedlaethol Cymru yn penodi Rheolwr Gyfarwyddwr newydd

Wednesday - 05 August 2015

Opera Cenedlaethol Cymru yn penodi Rheolwr Gyfarwyddwr newydd

Uwch-swyddog gweithredol yng Nghanolfan y Barbican, Llundain fydd Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Opera Cenedlaethol Cymru.

Mwy...
Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

Wednesday - 29 July 2015

Beth am fod yn Ymgynghorydd Cenedlaethola chynorthwyo Cyngor Celfyddydau Cymru?

A ydych yn llawn angerdd am gelfyddydau Cymru? A ydych yn barod i gynnig eich syniadau, eich profiad a'ch arbenigedd i ddatblygu adborth ar brofiadau celfyddydol a chynorthwyo yn y broses o adeiladu. Os ydych, rydym ni yng Nghyngor Celfyddydau Cymru am glywed oddi wrthych.

Mwy...
Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Tuesday - 28 July 2015

Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod

Gyda Tafwyl, Gŵyl Gerallt, Y Sesiwn Fawr a Gŵyl Arall oll wedi pasio, mae’n bryd troi ein golygon at yr Eisteddfod Genedlaethol a ddaw yn ôl i Sir Drefaldwyn eleni am y tro cyntaf ers 2003.

Mwy...
Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Tuesday - 28 July 2015

Cymru yn Lorient 2015 - Diwylliant Cymreig yn cael ei hallforio i ŵyl Geltaidd fawr yn Llydaw

Bydd band gwerin Calan, y gantores gyfansoddwraig Lleuwen Steffan, telynores a'r gantores Gwenan Gibbard a Chôr Meibion Cwm Aber yn ymddangos mewn dirprwyaeth o artistiaid a pherfformwyr o Gymru sy'n hwylio i Lydaw ar ddechrau mis Awst ar gyfer Gŵyl Interceltique de Lorient (7 - 16 Awst festival-interceltique.com) i hyrwyddo ac arddangos diwylliant cenedlaethol unigryw Cymru , ac i ddathlu ein cysylltiadau cryf gyda'n cefndryd Celtaidd.

Mwy...
Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Tuesday - 28 July 2015

Cyhoeddi cynhyrchiad Chwalfa ar gyfer 2016

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen, yn falch iawn o gyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf 2015) y bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor, ym mis Chwefror 2016 fel rhan o raglen agoriadol Pontio.

Mwy...
Slam Cymru 2015

Thursday - 23 July 2015

Slam Cymru 2015

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig o Aberystwyth yw Pencampwyr Slam Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2015.

Mwy...
Ystafelloedd Artist ar Daith

Thursday - 23 July 2015

Ystafelloedd Artist ar Daith

Robert Mapplethorpe yw un o artistiaid allweddol yr 20fed ganrif hwyr ac mae’n bleser mawr gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth fedru cyflwyno’r casgliad arbennig hwn o’i waith ffotograffig fel ei phrosiect cyntaf gydag YSTAFELLOEDD ARTIST.

Mwy...
Tudalen 1234567...424344

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245