Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...383940
Cwmni Theatr Arad Goch yn dychwelyd i Gatalonia

Dydd Iau - 05 February 2015

Cwmni Theatr Arad Goch yn dychwelyd i Gatalonia

Ar yr 18 a 19 o Ebrill bydd yr actores Ffion Wyn Bowen a’r actor Mark Roberts yn dychwelyd i Gatalonia i berfformio ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’. Wedi perfformio yn Malorca, Catalonia yng ngŵyl ‘Fiet 2014’ yn Hydref 2014, mae Arad Goch yn falch o dderbyn gwahoddiad gan ŵyl ‘La Mostra’, yr ŵyl theatr mwyaf blaenllaw yn Catalonia i berfformio chwech perfformiad Cymraeg a Chatalaneg.

Mwy...
Òran Mór a Sherman Cymru yn cyhoeddi cast Leviathan, ‘A Play, A Pie and A Pint’

Dydd Llun - 02 February 2015

Òran Mór a Sherman Cymru yn cyhoeddi cast Leviathan, ‘A Play, A Pie and A Pint’

Mae Òran Mór a Sherman Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r cast ar gyfer eu cyd-gynhyrchiad cyntaf ar gynllun ‘A Play, a Pie and a Pint’, gan gyflwyno’r gyfres arloesol hon o ddramâu byrion i Gymru ym mis Mawrth eleni. Bydd Premiere Byd Leviathan gan Matthew Trevannion yn cael ei pherfformio gan gast o ferched yn unig, Claire Cage, Siw Hughes a Gwawr Loader.

Mwy...
Theaster Gates yw Enillydd Gwobr Artes Mundi 6

Dydd Gwener - 23 January 2015

Theaster Gates yw Enillydd Gwobr Artes Mundi 6

Mae’r artist cyfoes Theaster Gates o Chicago wedi ei ddewis o restr fer yn cynnwys 10 o brif artistiaid y byd fel enillydd prif wobr gelf gyfoes ryngwladol y DU, Artes Mundi 6.

Mwy...
Cynllun Gorwelion yn chwilio am dalent cerddorol newydd

Dydd Mercher - 21 January 2015

Cynllun Gorwelion yn chwilio am dalent cerddorol newydd

Heddiw, mae BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cychwyn chwilio am dalent newydd ymuno â chynllun Gorwelion.

Mwy...
Cwmni Theatr Arad Goch i sefydlu cymuned ‘Adolygwyr Theatr Ifanc - Aberystwyth’

Dydd Mercher - 14 January 2015

Cwmni Theatr Arad Goch i sefydlu cymuned ‘Adolygwyr Theatr Ifanc - Aberystwyth’

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc Ceredigion ac ardaloedd cyfagos, hyfforddiant am ddim i’w datblygu i fod yn adolygwyr theatr ifanc yn ardal Aberystwyth. Cynhelir y gweithdy dwyieithog yng Nghanolfan Arad Goch rhwng 1 – 3 o’r gloch ar Ddydd Llun y 9fed o Chwefror.

Mwy...
Her newydd i’r bardd o Landysul

Dydd Mercher - 07 January 2015

Her newydd i’r bardd o Landysul

Mae’r Athro Menna Elfyn o Landysul wedi bod yn brysur iawn yn trosi drama un o ddramodwyr enwocaf y byd. Menna yw’r cyntaf i drosi’r ddrama ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen i’r Gymraeg, a hynny ar gyfer drama lwyfan gan Theatr Genedlaethol Cymru a fydd yn cael ei pherfformio mewn amryw o theatrau ar draws Cymru ganol Chwefror a Mawrth.

Mwy...
Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Dydd Llun - 22 December 2014

Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Mae Amy Edwards, sy'n artist amlddisgyblaethol o Abertawe wedi ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru 2014.

Mwy...
Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Dydd Gwener - 19 December 2014

Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010.

Mwy...
Creu Cymunedau Cyfoes

Dydd Iau - 18 December 2014

Creu Cymunedau Cyfoes

Mae saith prosiect adfywio arloesol wedi cael ei dewis i elwa ar fenter ariannu newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiectau'n tynnu pobl ac asiantaethau lleol ynghyd i ddatblygu mentrau a fydd yn gosod y celfyddydau wrth galon y cymunedau o dan sylw ledled Cymru.

Mwy...
Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Dydd Mercher - 17 December 2014

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.

Mwy...
Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Dydd Llun - 15 December 2014

Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Mae 29 o artistiaid a bandiau talentog o Gymru gyfan, a fu’n llwyddiannus yn eu cais am bwrsari cerddoriaeth werth £50,000, wedi cael eu henwi.

Mwy...
National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Dydd Mercher - 10 December 2014

National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Mae National Theatre Wales yc Out of Joint yn falch o gyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage - drama verbatim newydd deithiol a gyfarwyddwyd gan Max Stafford-Clark, fydd yn teithio Cymru a Lloegr yng Ngwanwyn 2015.

Mwy...
Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Dydd Mercher - 10 December 2014

Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen Sherman Cymru ar gyfer tymor y Gwanwyn 2015. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddathlu ysgrifennu newydd o Gymru, yn ogystal â chynyrchiadau theatrig safonol o ledled y DU.

Mwy...
Cyhoeddi penderfyniadau ariannu 2015/16

Dydd Mawrth - 09 December 2014

Cyhoeddi penderfyniadau ariannu 2015/16

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi'r arian a rydd i'w bortffolio o sefydliadau celfyddydol allweddol yn 2015/16.

Mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Dydd Gwener - 05 December 2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Neithiwr (nos Iau, 4 Rhagfyr), cafodd 16 o artistiaid proffesiynol ar draws y gwahanol gelfyddydau Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Ffwrnes, Llanelli. Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn cydnabod talent orau a phosibiliadau gorau artistiaid unigol o Gymru sy'n ymgeisio yn flynyddol am y grantiau datblygu hyn.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin 2015

Dydd Llun - 01 December 2014

Cymru yng Nghaeredin 2015

Gŵyl Ymylol Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Dyma gyfle gwych i gwmnïau Cymru gyflwyno eu gwaith yn rhyngwladol.

Mwy...
Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Dydd Llun - 01 December 2014

Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Peter W Jones ac Isabel Hitchman. Cyfeirlyfr academaidd o bwys na ddylai unrhyw un sy’n caru’r celfyddydau gweledol a’r crefftau yng Nghymru fod hebddo.

Mwy...
Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Dydd Llun - 01 December 2014

Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Ar Ragfyr y 4ydd bydd côr cymunedol o Wrecsam yn cynnal eu sesiwn blasu cyntaf. Mae’r côr o dan arweiniad yr aelodau eu hunain erbyn hyn a’r gobaith ydy recriwtio to newydd o aelodau - hyn gyda chefnogaeth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Mwy...
Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Dydd Llun - 01 December 2014

Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Mae National Theatre Wales yn edrych am syniadau ar gyfer cylch nesaf y Prosiect Democratiaeth Mawr, gan wahodd cynigion o dde Cymru. Mae’r prosiect yn archwilio sut gall celfyddyd a chreadigrwydd chwarae rhan wrth helpu cymunedau dros Gymru i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

Mwy...
Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Dydd Mercher - 19 November 2014

Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Ers y sioe gyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi miloedd o brosiectau ac wedi creu miliynau o enillwyr, gan newid bywydau unigolion a chymunedau ar draws Cymru a'r DU.

Mwy...
Tudalen 1234567...383940

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245