Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...434445
131 o ysgolion yng Nghymru yn cael grant Ysgolion Creadigol Arweiniol

Dydd Mawrth - 13 Hydref 2015

131 o ysgolion yng Nghymru yn cael grant Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd 131 o ysgolion ar draws Cymru gyfan yn elwa o fod yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol , un o'r blociau adeiladu allweddol o Ddysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru.

Mwy...
Mandev Sokhi, Ballet Cymru

Dydd Llun - 12 Hydref 2015

Mandev Sokhi, Ballet Cymru

Clywodd Cyngor Celfyddydau Cymru gyda thristwch diffuant am farwolaeth dawnsiwr a Swyddog Addysg Bale Cymru, Mandev Sokhi, a fu farw ddydd Mercher 7 Hydref.

Mwy...
Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener - 09 Hydref 2015

Sgwrs gyda’r awdur Iain Sinclair yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ar gyfer ei lyfr newydd, dychwelyd i fro ei febyd yng Ngŵyr wna Iain Sinclair, awdur Downriver, Lights Out for the Territory a Rodinsky’s Room. Tra’n ysgrifennu Black Apples of Gower fe ddarganfu’r ardal o’r newydd drwy farddoniaeth Dylan Thomas a Vernon Watkins, a chelf Ceri Richards. Ym mis Hydref bydd yr awdur o Gymru yn trafod ei lyfr mewn digwyddiad am ddim yn Narlithfa Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Llun 19 Hydref am 6.30pm (drysau’n agor am 6pm).

Mwy...
Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

Dydd Iau - 08 Hydref 2015

Prifysgol Aberystwyth i arwain menter newydd mewn llenyddiaeth ryngwladol

€455,425 i Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau

Mwy...
Allforion diwylliannol – ydyn ni’n colli cyfle?

Dydd Mawrth - 06 Hydref 2015

Allforion diwylliannol – ydyn ni’n colli cyfle?

Mae canllaw The Art of Export yn darparu cyngor hanfodol yn rhad ac am ddim ac yn olrhain hanesion am allforion llwyddiannus er mwyn dangos sut y gall sefydliadau diwylliannol y DU elwa wrth fynd ar deithiau rhyngwladol.

Mwy...
ANNE-MIE MELIS:  Watch My Garden Grow

Dydd Llun - 05 Hydref 2015

ANNE-MIE MELIS: Watch My Garden Grow

Oriel Mwldan yn Theatr Mwldan, Aberteifi. 17 Hydref – 05 Rhagfyr 2015.

Mwy...
Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Iau - 01 Hydref 2015

Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Cronfa newydd i gynorthwyo helpu sefydliadau celfyddydol i arbrofi gyda thechnolegau digidol yng Nghymru.

Mwy...
Cymru’n aelod llawn o’r ISCM

Dydd Mercher - 30 Medi 2015

Cymru’n aelod llawn o’r ISCM

Mae’n anrhydedd i Tŷ Cerdd gael cyhoeddi bod Cymru bellach yn aelod cenedlaethol o Gymdeithas Ryngwladol i Gerddoriaeth Gyfoes (ISCM). Mae gan yr ISCM 67 o aelodau cenedlaethol ar draws y byd ac ISCM-Cymru ydi’r aelod diweddaraf.

Mwy...
Celfyddyd a’r Siarter

Dydd Mercher - 30 Medi 2015

Celfyddyd a’r Siarter

Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer sefydliadau celfyddydol sydd wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mwy...
Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey mewn cydweithrediad â Hijinx

Dydd Gwener - 25 Medi 2015

Gweithdai Clown a Dyfeisio Theatr dan arweiniad Spymonkey mewn cydweithrediad â Hijinx

Cyfle i ddysgu oddi wrth y cwmni mwyaf blaenllaw ym maes comedi gorfforol

Mwy...
Y bardd a gweithredwr Ahmed ‘KNOWMADIC’ Ali ar ei ffordd i’r DU i ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Gwener - 25 Medi 2015

Y bardd a gweithredwr Ahmed ‘KNOWMADIC’ Ali ar ei ffordd i’r DU i ysbrydoli pobl ifanc

Mae Llenyddiaeth Cymru a Spread the Word wedi cydweithio i ddod â’r bardd a gweithredwr Ahmed ‘Knowmadic’ Ali i’r DU. Mae Knowmadic, a anwyd yn Somalia ac a fagwyd yng Nghanada yn fardd, awdur, actor, comedïwr, siaradwr ac yn weithiwr ieuenctid sy’n adnabyddus trwy’r byd. Yn ogystal, mae’n aelod gweithredol o’r grŵp Breath in Poetry ac o’r sîn barddoniaeth slam yn Edmonton, Canada.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio dros dro

Dydd Mercher - 23 Medi 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio dros dro

Heddiw, mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n cymryd y cam cyntaf yn ei Adolygiad Buddsoddi ar gyfer 2015 trwy gyhoeddi portffolio o sefydliadau a ddylai gael eu hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer cymorth o Ebrill 2016 ymlaen ym marn y Cyngor.

Mwy...
Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Dydd Mawrth - 22 Medi 2015

Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Chwilio am America. 1 – 31 Hydref 2015.

Mwy...
Celfyddyd Cadwraeth

Dydd Llun - 21 Medi 2015

Celfyddyd Cadwraeth

Lansiwyd elusen newydd sbon sy’n gweithio i leihau tlodi a diogelu rhywogaethau mewn perygl yn ystod digwyddiad llawn hwyl yn Manor Wildlife Parc ger Dinbych y Pysgod ar ddydd Sadwrn 19 o Fedi.

Mwy...
Prosiect Forté - 'Darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair'

Dydd Llun - 21 Medi 2015

Prosiect Forté - 'Darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair'

Rydyn ni'n falch i gyflwyno'r Prosiect Forté, cynllun datblygu cerddoriaeth newydd sy'n bwriadu darganfod a chefnogi pobl ifainc disglair o Dde Cymru yn y byd cerddoriaeth.

Mwy...
Mwnci ar Dân yn Lloegr

Dydd Gwener - 18 Medi 2015

Mwnci ar Dân yn Lloegr

Cynhelir perfformiadau o ddrama gydnabyddedig gan y dramodydd Cymraeg Sera Moore Williams yn siroedd Buckingham a Chaerlŷr ym mis Hydref.

Mwy...
Rhestr Fer Artes Mundi 7 wedi'i chyhoeddi

Dydd Iau - 17 Medi 2015

Rhestr Fer Artes Mundi 7 wedi'i chyhoeddi

Yn dilyn llwyddiant Gwobr Artes Mundi 6 a ddyfarnwyd i Theaster Gates ynghynt eleni, pleser mawr i Artes Mundi yw cael cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7, seithfed rhifyn prif wobr gelf eilflwydd y DU. Cyhoeddir enillydd gwobr bwysig £40,000 Artes Mundi sydd â’i chartref yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2017 yn dilyn arddangosfa bedwar mis yn cynnwys gwaith gan yr artistiaid ar y rhestr fer.

Mwy...
Theatr Bara Caws yn cyflwyno Difa

Dydd Iau - 17 Medi 2015

Theatr Bara Caws yn cyflwyno Difa

Drama newydd heriol gan enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.

Mwy...
Rhaglen deithiol ryngwladol Theatr Iolo yn dychwelyd i Awstralia yn 2016

Dydd Mercher - 16 Medi 2015

Rhaglen deithiol ryngwladol Theatr Iolo yn dychwelyd i Awstralia yn 2016

Yn dilyn taith haf 2015 i Dŷ Opera Sydney a Chanolfan Gelfyddydau Melbourne, lle cyflwynwyd Adventures in the Skin Trade a'r cyd-gynhyrchiad gyda Sarah Argent, Out of the Blue, gwahoddwyd Theatr Iolo yn ôl i Awstralia ym mis Chwefror 2016 gan Ganolfan Gelfyddydau Melbourne, i gyflwyno eu sioe, Boxy & Sticky. Mae'r cwmni hefyd yn ceisio trefnu dyddiadau pellach mewn lleoliadau eraill i estyn ac ehangu'r daith.

Mwy...
Ymgeisiwch nawr am Ysgoloriaethau i Awduron 2016

Dydd Mawrth - 15 Medi 2015

Ymgeisiwch nawr am Ysgoloriaethau i Awduron 2016

Mae Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol sydd â chyfrifoldeb dros hybu a datblygu llenyddiaeth, wedi cyhoeddi bod y rownd nesaf o Ysgoloriaethau i Awduron ar agor i dderbyn ceisiadau.

Mwy...
Tudalen 1234567...434445

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245