Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...394041
Trac: Maniffesto ar gyfer y Celfyddydau Traddodiadol: Cynllun am y deng mlynedd nesaf

Dydd Iau - 09 April 2015

Trac: Maniffesto ar gyfer y Celfyddydau Traddodiadol: Cynllun am y deng mlynedd nesaf

Dros y mis nesaf bydd Trac yn gweithio ar Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru. Dyma’ch cyfle chi i ddangos bod angen buddsoddi’n ddigonol yn ein celfyddydau traddodiadol ac mae angen eich mewnbwn arnynt. Maent am ddefnyddio’r arolwg hwn i gynnig gweledigaeth ar gyfer ein traddodiadau gwerin, gweledigaeth a fydd yn datblygu dros y deng mlynedd nesaf, gan amlinellu beth ‘rydym ni – y sector – am weld, sut ‘rydym yn bwriadu ei wireddu a phaham mae’n bwysig.

Mwy...
Yr actores Sophie Melville yw seren llwyfaniad cyntaf y byd o waith Gary Owen

Dydd Mercher - 08 April 2015

Yr actores Sophie Melville yw seren llwyfaniad cyntaf y byd o waith Gary Owen

Mae'n bleser gan Sherman Cymru gyhoeddi y bydd Sophie Melvile, yn dilyn ei pherfformiad nodedig yn chwarae rhan Juliet yng nghynhyrchiad Sherman Cymru o Romeo & Juliet, yn chwarae'r brif ran yn nrama bwerus newydd un-fenyw Gary Owen, Iphigenia in Splott, yn Theatr y Sherman rhwng 8-16 Mai.

Mwy...
Naw actores ardderchog i berfformio Mother Courage and her Children gan NTW

Dydd Mercher - 08 April 2015

Naw actores ardderchog i berfformio Mother Courage and her Children gan NTW

Cadarnhawyd y cast ar gyfer cynhyrchiad cyntaf pumed tymor National Theatre Wales – fersiwn ddewr, anarchaidd o ddrama gwrthryfel Bertolt Brecht o 1939 wedi’i pherfformio yng Nghlwb Llafur Merthyr ac o’i chwmpas ym mis Mai 2015.

Mwy...
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi heddiw

Dydd Llun - 06 April 2015

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi heddiw

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion yn ei ail flwyddyn. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Llun Ebrill 6 ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

Mwy...
British Arts Festivals Association

Dydd Mawrth - 31 March 2015

British Arts Festivals Association

BAFA (British Arts Festivals Association www.artsfestivals.co.uk) yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer gŵyliau celfyddydau yn y DU. Wedi ei ffurfio ym 1969, mae BAFA'n bodoli i ddathlu, datblygu a chryfhau gwaith ei haelodau.

Mwy...
Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Dydd Gwener - 27 March 2015

Ysgoloriaethau i Awduron:Awduron newydd yn serennu

Mae Llenyddiaeth Cymru yn datgan enwau’r pump ar hugain o awduron a fydd yn derbyn Ysgoloriaeth i Awduron 2015/16. Mewn blwyddyn lle derbyniwyd y nifer uchaf o geisiadau, sef 144, mae awduron i blant ac oedolion ifainc yn amlwg ar y rhestr. Mae’r Ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £70,000, yn galluogi’r awduron i ganolbwyntio ar ysgrifennu creadigol penodol, neu’n galluogi ymchwil a theithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith ar y gweill.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Dydd Iau - 26 March 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru ac Unlimited yn lansio comisiynau a mentrau newydd cyffrous

Heddiw cyhoeddodd Unlimited naw comisiwn newydd yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau gan rai o artistiaid anabl mwyaf talentog ac uchelgeisiol y Deyrnas Unedig.

Mwy...
Cymuned creadigol Abertawe yn derbyn hwb enfawr

Dydd Iau - 26 March 2015

Cymuned creadigol Abertawe yn derbyn hwb enfawr

Mae cymuned creadigol Abertawe wedi derbyn hwb enfawr gyda'r newyddion y bydd OrielElysium yn agor 35 stiwdio ychwanegol yng nghanol y ddinas.

Mwy...
Cyfnod preswyl i artist gyda Chamlas Maldwyn

Dydd Mercher - 25 March 2015

Cyfnod preswyl i artist gyda Chamlas Maldwyn

Cyhoeddwyd heddiw mai Mair Hughes yw’r artist newydd a fydd yn treulio cyfnod preswyl ar Gamlas Maldwyn fel rhan o brosiect i ysbrydoli cymunedau i ymddiddori mewn celf a’u dyfrffyrdd lleol.

Mwy...
Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Mawrth - 24 March 2015

Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Heddiw (24 Mawrth), cyhoeddodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod pum aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Osi Rhys Osmond

Dydd Iau - 19 March 2015

Osi Rhys Osmond

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cofio â thristwch golled un o leisiau unigryw Cymru yn ei gyfarfod ar 19 a 20 Mawrth.

Mwy...
Cymeradwyaeth i broject a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Iau - 19 March 2015

Cymeradwyaeth i broject a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Bydd ‘Aspects of Gypsy Traveller life’ gan Shamus McPhee ar agor rhwng 4 Gorffennaf 2015 a 28 Gorffennaf 2015

Mwy...
Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Dydd Mercher - 18 March 2015

Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani yn falch o gyhoeddi’r Symposiwm Cenedlaethol Celf a Diwylliant Sipsiwn, Roma a Theithwyr. g39 Oxford Street, Caerdydd CF24 3DT. Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2015 – 9am-1pm.

Mwy...
Prosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru i barhau am ddwy flynedd arall

Dydd Mercher - 18 March 2015

Prosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru i barhau am ddwy flynedd arall

Lansiwyd Coreo Cymru ym mis Ionawr 2012 gyda'r nod o gefnogi artistiaid a chwmnïau dawns ac i annog partneriaethau â sefydliadau Cymreig yn ogystal â phartneriaethau â chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol. Fel aelod o nifer o rwydweithiau dawns rhyngwladol, mae Coreo Cymru wedi darparu llwyfan ardderchog ar gyfer gwaith dawns o Gymru a thu hwnt.

Mwy...
Cerddoriaeth Gymreig yn taro Texas yn South By South West

Dydd Iau - 12 March 2015

Cerddoriaeth Gymreig yn taro Texas yn South By South West

Bydd cornel o Texas yn troi'n Wlad y Gân fis yma wrth i gerddorion o Gymru benbaladr lanio yn South by South West (SXSW), un o'r gwyliau arddangos cerddoriaeth mwyaf a phwysicaf yn y byd, yn Austin o 17 i 22 Mawrth 2015.

Mwy...
Cinderella

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Cinderella

Ballet Cymru, a enwebwyd gan Wobrau Dawns Cenedlaethol Cylch y Beirniaid yn 2013 yn Gwmni Annibynnol Gorau, ac enillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru, yn cyflwyno ballet pefriog sy’n eli i’r galon, wedi’i seilio ar y stori dylwyth teg fythol.

Mwy...
Diwrnod i’r gofio i Music Theatre Wales

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Diwrnod i’r gofio i Music Theatre Wales

Bydd dydd Iau, Ebrill 2 yn ddiwrnod i’w gofio i’r cwmni opera cyfoes mentrus Music Theatre Wales. Y diwrnod hwnnw, bydd dau o’u cynyrchiadau diweddar mwyaf llwyddiannus, opera ‘Kafka’ Philip Glass, The Trial a chlasur modern Mark-Anthony Turnage, Greek – yn agor ar yr un pryd mewn dwy wlad mewn dau ben i’r byd.

Mwy...
Nawr rydydm yn chwech!

Dydd Mawrth - 10 March 2015

Nawr rydydm yn chwech!

Mae'r band Cymreig blaenllaw Allan Yn Y Fan yn falch iawn i gyhoeddi eu haelodau newydd a'u cynlluniau teithio ar gyfer 2015.

Mwy...
Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Dydd Mawrth - 03 March 2015

Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Bydd cynllun gweithredu pum mlynedd gwerth £20 miliwn yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru yn y Senedd, Caerdydd heddiw (dydd Mawrth 3 Mawrth). Diben y cynllun gweithredu yw amlinellu sut y bydd dysgwyr yng Nghymru yn ymwneud â’r celfyddydau.

Mwy...
‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Dydd Iau - 26 February 2015

‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Yn ystod mis Mawrth, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn mynd â’i drama lwyfan newydd ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen ar daith o amgylch amryw o theatrau Cymru. Wedi ei throsi i’r Gymraeg am y tro cyntaf gan yr Athro Menna Elfyn, mae hir ddisgwyl am y ddrama hon sydd yn addas ar gyfer plant ysgol uwchradd hŷn ac i fyny

Mwy...
Tudalen 1234567...394041

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245