Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...373839
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Dydd Gwener - 05 December 2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Neithiwr (nos Iau, 4 Rhagfyr), cafodd 16 o artistiaid proffesiynol ar draws y gwahanol gelfyddydau Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Ffwrnes, Llanelli. Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn cydnabod talent orau a phosibiliadau gorau artistiaid unigol o Gymru sy'n ymgeisio yn flynyddol am y grantiau datblygu hyn.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin 2015

Dydd Llun - 01 December 2014

Cymru yng Nghaeredin 2015

Gŵyl Ymylol Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Dyma gyfle gwych i gwmnïau Cymru gyflwyno eu gwaith yn rhyngwladol.

Mwy...
Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Dydd Llun - 01 December 2014

Ôl-Ryfel i Ôl-Fodernaidd: Bywgraffiadur ar gyfer Artistiaid Cymru

Peter W Jones ac Isabel Hitchman. Cyfeirlyfr academaidd o bwys na ddylai unrhyw un sy’n caru’r celfyddydau gweledol a’r crefftau yng Nghymru fod hebddo.

Mwy...
Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Dydd Llun - 01 December 2014

Côr Caia yn gosod gwreiddiau yn Wrecsam

Ar Ragfyr y 4ydd bydd côr cymunedol o Wrecsam yn cynnal eu sesiwn blasu cyntaf. Mae’r côr o dan arweiniad yr aelodau eu hunain erbyn hyn a’r gobaith ydy recriwtio to newydd o aelodau - hyn gyda chefnogaeth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Mwy...
Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Dydd Llun - 01 December 2014

Prosiect tair blynedd yn anelu at helpu cymunedau i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd

Mae National Theatre Wales yn edrych am syniadau ar gyfer cylch nesaf y Prosiect Democratiaeth Mawr, gan wahodd cynigion o dde Cymru. Mae’r prosiect yn archwilio sut gall celfyddyd a chreadigrwydd chwarae rhan wrth helpu cymunedau dros Gymru i ailgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

Mwy...
Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Dydd Mercher - 19 November 2014

Cymru yn Dathlu 20 Mlynedd o Newid Bywydau

Ers y sioe gyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi miloedd o brosiectau ac wedi creu miliynau o enillwyr, gan newid bywydau unigolion a chymunedau ar draws Cymru a'r DU.

Mwy...
Artistiaid o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd i ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015

Dydd Mawrth - 18 November 2014

Artistiaid o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd i ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015

Mae manylion rhaglen Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2015 wedi’u cyhoeddi. Cynhelir yr Ŵyl rhwng 12 a 23 Mai a bydd yn arddangos gwledd o artistiaid o wledydd Prydain ochr yn ochr ag artistiaid neilltuol o Tsieina, Estonia a’r Iseldiroedd.

Mwy...
Gwneud synnwyr o ddata’ch sefydliad

Dydd Gwener - 14 November 2014

Gwneud synnwyr o ddata’ch sefydliad

Heddiw mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn lansio gwasanaeth cydweithiol newydd i theatrau a chanolfannau celfyddydol Cymru.

Mwy...
Ymunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’

Dydd Gwener - 14 November 2014

Ymunwch â’r Brotest. Cerddoriaeth newydd ‘i ysgwyd y byd’

Mae pum cerddor o amrywiol arddulliau cerddoriaeth yn dod ynghyd ar gyfer Occupation - five songs that shook the world, prosiect digidol a fydd yn golygu y byddant yn creu caneuon newydd i gyd-fynd ag argyfyngau, protestiadau a gwrthsafiadau wrth iddynt ddatblygu.

Mwy...
‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Dydd Mercher - 12 November 2014

‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Gan Paul Allen, Emily Hinshelwood, Fern Smith, Rhodri Thomas a Sarah Woods

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Dydd Mercher - 12 November 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Cyhoeddodd Unlimited, y cynllun sy’n cefnogi artistiaid anabl i greu a chyflwyno gwaith arobryn ar draws y celfyddydau, bod yr ail rownd wedi agor i dderbyn ceisiadau am arian comisiynu. Gwahoddir artistiaid anabl a chwmnïau sy’n creu gwaith newydd dan arweiniad anabledd.

Mwy...
Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Dydd Iau - 30 October 2014

Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi mynd yn bartner â Dŵr Cymru i greu rhaglen breswyl tair blynedd i artistiaid y dyfodol a rhai ar y brig ar ystâd arobryn y cwmni yng Nghwm Elan ym Mhowys.

Mwy...
Prynwr

Dydd Mercher - 22 October 2014

Prynwr

Mae 'Prynwr' yn edrych ar ddylanwad prynwriaeth ar y tirlun gweledol. Ar hyd y prosiect bydd Dawn Woolley yn prynu gofod hysbysebu yn ardal dinas Caerdydd ac yn ei lenwi â gweithiau celf sy’n edrych yn feirniadol ar brynwriaeth a chyfalafiaeth.

Mwy...
Natioanl Theatre Wales & Out of Joint yn creu drama am yr arwr rygbi Gareth Thomas

Dydd Mercher - 22 October 2014

Natioanl Theatre Wales & Out of Joint yn creu drama am yr arwr rygbi Gareth Thomas

Cynhyrchiad cyntaf National Theatre Wales yn 2015, a’r olaf yn ei bedwerydd tymor, fydd drama verbatim newydd deithiol a wnaed gydag Out of Joint ac a gyfarwyddwyd gan Max Stafford-Clark.

Mwy...
Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015

Dydd Llun - 13 October 2014

Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015

Eleni, dewisiwyd yr artist Helen Sear i gynrychioli Cymru yn Fenis yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...
Galwad agored The Space

Dydd Gwener - 10 October 2014

Galwad agored The Space

Mae The Space yn chwilio am syniadau gwreiddiol , arloesol i gynulleidfaoedd brofi ar ffonau symudol a thabledi.

Mwy...
Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014 yn Nesáu gyda Symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru

Dydd Mawrth - 07 October 2014

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014 yn Nesáu gyda Symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru

Wrth i’r Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu a hanner tymor nesáu, cynhelir symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru, Ydyn Ni Yno Eto? ddydd Mercher ym Machynlleth.

Mwy...
WNO yn nodi 70 mlynedd gyda dau gomisiwn newydd

Dydd Llun - 06 October 2014

WNO yn nodi 70 mlynedd gyda dau gomisiwn newydd

Mae dau bremière byd, pum cynhyrchiad newydd gan gynnwys dau "newydd i WNO", ac adfywiad clasurol oll yn rhan o raglen artistig WNO ar gyfer 2015 | 2016 sy'n cael ei gyhoeddi gan David Pountney, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig WNO. Bydd y tymor yn gweld parhad tymhorau thema’r cwmni yn ogystal â'r gyfres Bel Canto a chyfnod preswylio’r Royal Opera House.

Mwy...
Theatr Volcano yn cyflwyno Black Stuff

Dydd Gwener - 03 October 2014

Theatr Volcano yn cyflwyno Black Stuff

Wedi’i greu yn arbennig fel y perfformiad agoriadol yn y theatr byncer newydd yng nghilfachau tywyllach Adeilad Iceland ar y Stryd Fawr yn Abertawe.

Mwy...
Caerdydd Gyfoes 2014

Dydd Mercher - 01 October 2014

Caerdydd Gyfoes 2014

Mae orielau’n cael eu paratoi, y pafiliynau’n cael eu codi a’r mannau gwag yn cael eu llenwi wrth i Gaerdydd baratoi ar gyfer lansiad Caerdydd Gyfoes 2014, sef gŵyl celfyddydau gweledol fwyaf Cymru hyd yma.

Mwy...
Tudalen 1234567...373839

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245