Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...404142
Criw Celf Gwynedd – Edrych am Aelodau Newydd

Dydd Iau - 04 June 2015

Criw Celf Gwynedd – Edrych am Aelodau Newydd

Mae rhaglen Criw Celf yn chwilio am artistiaid ifanc i gofrestru ar gyfer grwpiau newydd ychwanegol sydd am gael eu sefydlu ar draws gogledd Cymru o fis Medi ymlaen.

Mwy...
Clwyd Theatr Cymru yn Penodi Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig

Dydd Iau - 04 June 2015

Clwyd Theatr Cymru yn Penodi Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig

Clwyd Theatr Cymru yn cyhoeddi penodiad Tamara Harvey fel Cyfarwyddwr Artistig newydd. Bydd yn ymuno â Clwyd Theatr Cymru ym mis Awst eleni.

Mwy...
Eisiau chwarae yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2015? Mae Green Man Rising ar agor nawr!

Dydd Mercher - 03 June 2015

Eisiau chwarae yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2015? Mae Green Man Rising ar agor nawr!

Mae Green Man Rising yn gyfle unigryw i artistiaid arddangos eu gwaith i’r prif enwau sy’n creu chwaeth ac yn dylanwadu arno, i’r blogiau cerddoriaeth a’r gwefannau cerddoriaeth sy’n gweithio ochr yn ochr â Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

Mwy...
Gweddnewid YMCA hanesyddol ym Mhontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf

Dydd Mawrth - 19 May 2015

Gweddnewid YMCA hanesyddol ym Mhontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf

Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn addo £4.25m i weddnewid YMCA hanesyddol yng nghanol Pontypridd yn ganolfan gymunedol a diwylliannol o’r radd flaenaf.

Mwy...
Emergence ac ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn

Dydd Llun - 18 May 2015

Emergence ac ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn

Mae Emergence yn rhedeg ymgyrch cyllid tyrfa fwyaf Cymru hyd yn hyn, ac wedi codi bron £14,000 oddi wrth 176 o gyfranwyr o 18 o wledydd a gyda phythefnos i fynd.

Mwy...
Gŵyl Gregynog 2015 yn Dathlu Blwyddyn Ragorol

Dydd Llun - 18 May 2015

Gŵyl Gregynog 2015 yn Dathlu Blwyddyn Ragorol

Gregynog Festival 2015: Chwyldro | Revolution 12-28 June 2015

Mwy...
Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau

Dydd Mercher - 13 May 2015

Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau

Mae Estyn wedi amlygu nifer o ysgolion cynradd ledled Cymru sy’n arwain y ffordd yn y celfyddydau creadigol ac y dylid rhannu a chymhwyso eu dulliau yn ehangach.

Mwy...
Clive Hicks-Jenkins: Dark Movements

Dydd Llun - 11 May 2015

Clive Hicks-Jenkins: Dark Movements

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Oriel 1

Mwy...
TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl yn dathlu 20fed Pen-blwydd.

Dydd Iau - 07 May 2015

TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl yn dathlu 20fed Pen-blwydd.

Penblwydd Pwysig i TiC, Theatr yn y Gymuned yn Rhyl - yn hybu Talent Pobl Ifanc o ardal Rhyl.

Mwy...
Helen Sear…the rest is smoke

Dydd Iau - 07 May 2015

Helen Sear…the rest is smoke

Digwyddiad sy'n cyd-fynd ag Arddangosfa Celfyddyd Ryngwladol rhif 56 - La Biennale di Venezia

Mwy...
LLEUAD YN OLAU gan Cwmni Theatr Arad Goch

Dydd Mercher - 06 May 2015

LLEUAD YN OLAU gan Cwmni Theatr Arad Goch

Tylwyth teg, ysbryd, brenin, ffarmwr ...mae cymeriadau o bob math yn barod i gwrdd â phlant Cymru yng nghynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Arad Goch.

Mwy...
Gweu’r Chwedl yng Nghastell y Bere, Dydd Gwener 1 Mai a Dydd Sadwrn 2 Mai

Dydd Gwener - 01 May 2015

Gweu’r Chwedl yng Nghastell y Bere, Dydd Gwener 1 Mai a Dydd Sadwrn 2 Mai

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno dau berfformiad unigryw yng Nghastell y Bere, Abergynolwyn ar 1 a 2 Mai fel rhan o Ar Waith, Ar Daith, siwrnai hudolus drwy chwedlau Cymru. Mae’r perfformiad Gweu’r Chwedl, a osodir o fewn muriau’r castell, wedi’i greu gan arbenigwyr celfyddydau’r awyr agored Walk the Plank ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru.

Mwy...
Pan oedd y Byd yn Fach Theatr Genedlaethol Cymru

Dydd Gwener - 01 May 2015

Pan oedd y Byd yn Fach Theatr Genedlaethol Cymru

Pan Oedd y Byd yn Fach, drama newydd gan Siân Summers wedi ei gyfarwyddo gan Aled Pedrick, ar daith yn ystod Mai a Mehefin 2015.

Mwy...
Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn cyhoeddi sioe Nadolig 2015 ar gyfer plant dan 7 oed

Dydd Iau - 30 April 2015

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn cyhoeddi sioe Nadolig 2015 ar gyfer plant dan 7 oed

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn hynod falch o gyhoeddi eu sioe Nadolig ar gyfer 2015, sef addasiad newydd o stori Hans Christian Andersen, The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach, stori llawn hwyl ar gyfer plant dan 7 oed a’u teuluoedd. Wedi’i haddasu gan y ddramodwraig arobryn a’r Gymraes, Katherine Chandler, bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn teithio o gwmpas de Cymru yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr eleni. Bydd wedyn yn dychwelyd i Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar gyfer y Nadolig.

Mwy...
Gwobrau i Dim Byd a Cwmni Da Digidol yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Dydd Mercher - 29 April 2015

Gwobrau i Dim Byd a Cwmni Da Digidol yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Cafwyd dau lwyddiant mawr i Gwmni Da yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Inverness yn ddiweddar. Enillodd sioe gomedi anarchaidd, Dim Byd y wobr am raglen adloniant. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y gyfres boblogaidd iawn yn seremoni BAFTA Cymru llynedd.

Mwy...
Invisible Beauty: Rabab Ghazoul

Dydd Mercher - 29 April 2015

Invisible Beauty: Rabab Ghazoul

Llongyfarchiadau i Rabab Ghazoul ar gael ei dewis i ddangos fel rhan o Bafiliwn Cenedlaethol Irac yn Biennale Fenis eleni.

Mwy...
Cwmni Theatr i Blant yn Lansio Cynllun Datblygu o Bwys

Dydd Mawrth - 28 April 2015

Cwmni Theatr i Blant yn Lansio Cynllun Datblygu o Bwys

Mae Theatr Iolo, cwmni theatr gwobrwyol i blant wedi e’i leoli yng Nghaerdydd, yn falch iawn o gyhoeddi lansiad 'Platfform', rhaglen beilot dair-blynedd newydd sbon a fydd yn cefnogi artistiaid addawol mewn amrywiaeth o gyfryngau perfformio ac yn eu helpu i greu gweithiau theatrig i fabanod, plant, pobl ifainc a/neu deuluoedd.

Mwy...
Canolfan Ffilm Cymru: Cefnogi a rhoi llwyfan i sector arddangos ffilm Cymru

Dydd Llun - 27 April 2015

Canolfan Ffilm Cymru: Cefnogi a rhoi llwyfan i sector arddangos ffilm Cymru

Mae rôl Chapter fel Sefydliad Arweiniol Canolfan Ffilm Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth â rhaglen amrywiol o ddangosiadau a digwyddiadau yn Chapter ac mewn mannau rhyfeddol eraill.

Mwy...
Gwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014

Dydd Llun - 27 April 2015

Gwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014

Dyn di-gartref, dynes nad yw’n awyddus i gael ei phaentio gan ei mab a ‘fabulous fashionista’ - dyma wrthrychau paentiadau arobryn yng Ngwobr Bortread BP yr Oriel Bortread Genedlaethol 2014 , yn dangos yn Aberystwyth yn ystod mis Ebrill.

Mwy...
Grwpiau Dysgu ArtWorks Cymru

Dydd Mercher - 22 April 2015

Grwpiau Dysgu ArtWorks Cymru

Bydd ArtWorks Cymru yn cefnogi pum Grŵp Dysgu ledled Cymru fydd yn rhoi cyfle i artistiaid ymchwilio ymarfer mewn ystod o gyd-destunau cyfranogol.

Mwy...
Tudalen 1234567...404142

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245