Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...363738
Ysgoloriaethau i Awduron 2015

Dydd Mercher - 24 September 2014

Ysgoloriaethau i Awduron 2015

Mae Ysgoloriaethau i Awduron yn newid. Ceir Ysgoloriaethau am symiau penodol, yn ogystal â nawdd o ffynhonnell newydd. Darllenwch isod am ragor o wybodaeth.

Mwy...
Herio Pedwar Bardd i Gyfansoddi Can Cerdd Mewn 24 Awr

Dydd Mawrth - 23 September 2014

Herio Pedwar Bardd i Gyfansoddi Can Cerdd Mewn 24 Awr

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her anferthol gerbron pedwar bardd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni, sef cyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Mwy...
Cerdd Fawr Dylan

Dydd Llun - 22 September 2014

Cerdd Fawr Dylan

I ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas, mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd plant a phobl ifanc ar draws y byd i gyfrannu at Gerdd Fawr Dylan.

Mwy...
Metamorfoza – Rhan 1 ‘M:brio’

Dydd Iau - 18 September 2014

Metamorfoza – Rhan 1 ‘M:brio’

Metamorfoza yw’r metaffor am y daith greadigol o gymryd rhan drwy ‘ddawns yn troi o gwmpas cyd-destun.’ Mae’r sioe arddangos hon yn rhan o fenter newydd gan Theatr Ffynnon, “Ffynnon Collective”, sef datblygu deorfa gyffrous. Canolbwynt y fenter yw credu bod cymryd rhan ymarferol mewn mynegiant creadigol yn gwella iechyd a lles meddyliol, corfforol ac emosiynol, yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad a thwf personol a phroffesiynol

Mwy...
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Dydd Mawrth - 16 September 2014

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae’n bleser gan Gymdeithas Hanes Pobl Dduon Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd, gyhoeddi rhaglen gyffrous a phryfoclyd o ddigwyddiadau a gweithdai a fydd yn cael eu cynnal ar draws Cymru rhwng mis Medi a Thachwedd. Bydd gan nifer o’r digwyddiadau hyn gysylltiad â Chanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mwy...
Mae Agent 160 yn creu Plasty Hwyliog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dydd Mawrth - 16 September 2014

Mae Agent 160 yn creu Plasty Hwyliog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Mae Agent 160 yn creu Plasty Hwyliog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Wedi ein ysbrydoli gan feiddgarwch a joie de vivre y theatrwraig, Joan Littlewodd, byddwn ni dros y ganolfan i gyd – hyd yn oed mewn cartref ‘pop-up’ ym Mae Caerdydd – yn perfformio dramâu newydd yn y Saesneg a’r Gymraeg ynglŷn a’r holl elfennau chwilfrydig ac amrywiol hynny sydd yn gysylltiedig â bod yn fenyw.

Mwy...
Theatr Iolo'n llwyfannu nofel 'anorffenedig' Dylan Thomas

Dydd Gwener - 12 September 2014

Theatr Iolo'n llwyfannu nofel 'anorffenedig' Dylan Thomas

Heddiw, cyhoeddodd Theatr Iolo o Gaerdydd y bydd yn mynd ar daith gyda’i haddasiad llwyfan o nofel ‘anorffenedig’ Dylan Thomas, Adventures in the Skin Trade, i ddwy o ganolfannau uchel eu bri yn Awstralia yn ystod 2015, fel rhan o raglen ‘Starless and Bible-Black’ British Council Cymru.

Mwy...
Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt, Artist Preswyl 2015 yn The Bluecoat, Lerpwl

Dydd Iau - 11 September 2014

Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt, Artist Preswyl 2015 yn The Bluecoat, Lerpwl

Gwahoddir artistiaid i ymgeisio am Wobr Goffa Alexandra Reinhardt 2015 (ARMA) i Artist Preswyl, a gynhelir yn The Bluecoat yn Lerpwl.

Mwy...
Adroddiad Hynt

Dydd Mawrth - 09 September 2014

Adroddiad Hynt

Ym mis Mawrth 2014, penodwyd Creu Cymru mewn partneriaeth â Diverse Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu menter fynediad newydd ar draws y sectorau theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru.

Mwy...
Symposiwn RhyddidCelfCymru

Dydd Mawrth - 09 September 2014

Symposiwn RhyddidCelfCymru

Ydy’r gofod ar gyfer rhyddid mynegiant artistig yn ehangu neu’n lleihau?

Mwy...
Cronfa lawnsio i hybu gyrfaeodd cerddorol

Dydd Gwener - 05 September 2014

Cronfa lawnsio i hybu gyrfaeodd cerddorol

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru heddiw wedi lawnsio cronfa newydd sbon i gynorthwyo artistiaid neu fandiau cerddorol talentog yng Nghymru i hybu eu gyrfaoedd.

Mwy...
Ekman i weithio gyda chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith o’r DU a thu hwnt

Dydd Iau - 04 September 2014

Ekman i weithio gyda chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith o’r DU a thu hwnt

Ymarferion ar y gweill gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith hydref 2014 y Cwmni (27 Medi – 17 Tachwedd), yn cynnwys ychwanegiad newydd i repertoire teithiol y cwmni, Tuplet gan y coreograffydd uchel ei fri o Sweden Alexander Ekman.

Mwy...
Lleuwen i gynrychioli Cymru yn WOMEX 14 yn Santiago

Dydd Mercher - 03 September 2014

Lleuwen i gynrychioli Cymru yn WOMEX 14 yn Santiago

Mae Cerdd Cymru: Music Wales yn falch iawn o gyhoeddi mai’r gantores a’r gyfansoddwraig o Gymru, Lleuwen, sydd wedi ei dethol i berfformio ar lwyfan Gorwelion yn WOMEX a gynhelir eleni yn Santiago de Compostela, Galicia, Sbaen, o ddydd Mercher, 22 Hydref hyd at ddydd Sadwrn 26 Hydref, 2014.

Mwy...
Adfer: Prosiect Oriel oddi ar y safle Amgueddfa Ceredigion

Dydd Mercher - 03 September 2014

Adfer: Prosiect Oriel oddi ar y safle Amgueddfa Ceredigion

Mae Amgueddfa Ceredigion yn atyniad poblogaidd yn nhref Aberystwyth ac mae’n denu oddeutu 30,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n rhedeg gwasanaethau ledled y sir. Er mwyn diogelu dyfodol yr amgueddfa buom yn ymgynghori â’r ymwelwyr i lunio cynlluniau i wella mynediad a gwasanaethau.

Mwy...
Cynnau, Cyfrannu, Creu ac Archwilio Dawns gyda TaikaBox yn Y Ffwrnes yr hydref hwn

Dydd Llun - 01 September 2014

Cynnau, Cyfrannu, Creu ac Archwilio Dawns gyda TaikaBox yn Y Ffwrnes yr hydref hwn

Daw TaikaBox, y cwmni dawns/digidol o Gaerdydd, â dwy sioe hynod i’r Ffwrnes yr hydref hwn: Please Switch On Your Mobile Phones a Beyond the Body.

Mwy...
Nifer mwyaf erioed yn mynychu Coleg Brenhinol Cymru wrth iddo gyhoeddi tymor o gofio a dathlu

Dydd Llun - 01 September 2014

Nifer mwyaf erioed yn mynychu Coleg Brenhinol Cymru wrth iddo gyhoeddi tymor o gofio a dathlu

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyhoeddi rhaglen newydd ar gyfer tymor yr hydref ochr yn ochr â’r newyddion bod ei ffigurau cynulleidfaoedd blynyddol wedi cynyddu 20%, yn dilyn cynnydd o 11% y flwyddyn flaenorol.

Mwy...
Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Dydd Iau - 28 August 2014

Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Rhyddheir y data diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru am ei Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw heddiw.

Mwy...
Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Dydd Mercher - 27 August 2014

Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Yn dilyn teithiau llwyddiannus ac adeiladu ar eu henw da am gynhyrchu drama hygyrch o ansawdd uchel, bydd Black RAT Productions yn perfformio comedi doniol a hwylus Alan Ayckbourn, Bedroom Farce, ar daith dau ar bymtheg o leoliadau o amgylch Cymru yr hydref hwn o'r 30 Medi hyd at yr 8 Tachwedd.

Mwy...
Y Post Diwethaf

Dydd Gwener - 22 August 2014

Y Post Diwethaf

Cymorth grant bychan ar gael i grwpiau cymunedol ar draws y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Tachwedd hwn.

Mwy...
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Gwener - 22 August 2014

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cymdeithas Hanes Pobl Dduon Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd, yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo gyda’n cais am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno gweithgareddau i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon (BHM) 2014 ledled Cymru.

Mwy...
Tudalen 1234567...363738

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245