Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...343536
Dawnswyr yn Stuck in the Mud yn Abertawe

Dydd Mawrth - 24 June 2014

Dawnswyr yn Stuck in the Mud yn Abertawe

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n hen gyfarwydd â’r môr, ond ym mis Gorffennaf gwlypwch gwahanol sydd dan sylw pan ddaw Stuck in the Mud yno, a mwy na deg ar hugain o ddawnswyr lleol a phennaf ddawnswyr proffesiynol mewn perfformiad hudol i’r teulu i gyd, yn rhan o wŷl Diwrnodau Dawns Taliesin - gwŷl ddawns Abertawe mewn mannau annisgwyl.

Mwy...
Sinema dafluniol y Dôm Dawns

Dydd Mawrth - 24 June 2014

Sinema dafluniol y Dôm Dawns

Bydd prosiect arloesol o Gymru sy'n cynnwys ffilmiau dawns 360° yn teithio i wyliau a chanolfannau yng Nghymru yn ystod yr haf ac yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau profiad hollgynhwysol anhygoel yn yr awyr agored.

Mwy...
Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014

Dydd Llun - 23 June 2014

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014

Y cynlluniau cyntaf wedi’u cyhoeddi ar gyfer yr Ŵyl i’r Teulu eleni. Cyhoeddi awdur War Horse Michael Morpurgo fel Noddwr. Digwyddiadau yng Nghymru a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio apêl am Seld Gymreig ar ei newydd wedd

Dydd Llun - 23 June 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio apêl am Seld Gymreig ar ei newydd wedd

Ym mhob diwylliant ceir lle arbennig yn y cartref i gadw ac arddangos eiddo mwyaf gwerthfawr pobl.

Mwy...
Diwydiant Creadigol Cymru yn chwilio am y to nesaf o sgriptwyr talentog

Dydd Gwener - 20 June 2014

Diwydiant Creadigol Cymru yn chwilio am y to nesaf o sgriptwyr talentog

Ydych chi wedi ysgrifennu’r set-bocs poblogaidd nesaf? A ddylai eich geiriau gael eu clywed mewn theatrau byd enwog? A yw eich sgript nodwedd un cam i ffwrdd o’r sgrin fawr? Os felly, gall menter newydd sgriptio Cymraeg a lansir heddiw (dydd Gwener 20 Mehefin, 2014) yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr fod ar eich cyfer chi.

Mwy...
Burning Red

Dydd Gwener - 20 June 2014

Rachel O’Riordan yn cyhoeddi rhaglen ei thymor cyntaf fel Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru

Mae Cyfarwyddwr Artistig newydd Sherman Cymru, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen ei thymor cyntaf ers ei phenodi, ble y’i gwelir yn cyfarwyddo fersiwn gyfoes, feiddgar o Romeo & Juliet, yn ogystal â chynhyrchiad Nadolig prif awditoriwm Sherman Cymru, Arabian Nights.

Mwy...
Bydd cynhyrchiad nesaf National Theatre Wales yn archwiliad pwerus o ffermio defaid.

Dydd Iau - 19 June 2014

Bydd cynhyrchiad nesaf National Theatre Wales yn archwiliad pwerus o ffermio defaid.

Mae The Gathering/Yr Helfa yn benllanw tair blynedd o arsylwi bywyd yn Hafod Y Llan, fferm fynydd a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, wrth droed yr Wyddfa.

Mwy...
Cyfri’r Dyddiau tan Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

Dydd Mercher - 18 June 2014

Cyfri’r Dyddiau tan Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

Mae’r awr fawr bron â chyrraedd ac mae hi bron yn amser i groesawu Gŵyl Llenyddiaeth Dinefwr i dir godidog Parc a Chastell Dinefwr.

Mwy...
‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Dydd Mercher - 18 June 2014

‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru wedi comisiynu Jobina Tinnemans, cyfansoddwraig sy’n byw yn Sir Benfro, i weithio gyda grŵp gwau amatur er mwyn perfformio’i chyfansoddiad arloesol, “Lladd Amser” (“Killing Time”) yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf 2014. Bydd y perfformiad yn rhan o ddigwyddiadau ymylol Gŵyl Cymunedau Cysylltiedig y Cyngor Ymchwil Celfyddydau a Dyniaethau a gynhelir yng Ngwesty Dewi Sant ar y 1af a’r 2il o Orffennaf.

Mwy...
Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dydd Mawrth - 17 June 2014

Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

27-29 Mehefin, 2014 gyda gwobr £1,000 am waith mwyaf trawiadol ac arloesol y Llwyfan

Mwy...
Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Dydd Gwener - 13 June 2014

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Dydd Iau - 12 June 2014

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Mehefin 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Troi’r Anweledig yn weladwy

Dydd Iau - 12 June 2014

Troi’r Anweledig yn weladwy

Yn dilyn ymateb “anhygoel” yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, mae monolog bwerus a dirdynnol gan yr awdur Aled John Williams yn mynd ar daith o gwmpas Cymru.

Mwy...
Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Dydd Mercher - 11 June 2014

Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc yn gweithio mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia i greu’r cyfle cwbl unigryw yma i bobl ifanc!

Mwy...
Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Gellir gweld partneriaeth greadigol rhwng dyn camera o Hollywood a chwmni dawns o Gaerdydd, Taikabox, yn Beyond the Body yn Theatr y Sherman ddydd Mercher 11 Mehefin.

Mwy...
Diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored?

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored?

Ydy chi'n artist, cyfarwyddwr, neu’n gynhyrchydd sydd â diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yr ŵyl ddiwylliannol fwyaf blaenllaw'r wlad, yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol Cymru?

Mwy...
Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Heddiw (3 Mehefin) daeth grwpiau a phartneriaid cymunedol i weithdy yng Nghaer Rufeinig Segontium, Caernarfon, gyda’r artist preswyl sydd newydd gael ei phenodi, Manon Awst, er mwyn dysgu am y gwaith y bydd yn ei wneud dros y chwe mis nesaf fel rhan o’i chyfnod preswyl.

Mwy...
Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Gwahoddir sefydliadau celfyddydau a theuluoedd i gymryd rhan wrth i Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru ddechrau ei hail flwyddyn yn annog teuluoedd i ymgysylltu â’r celfyddydau yng Nghymru. Yn rhan o fenter drwy’r DU, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi contractio'r tîm yn Fieldwork a fydd yn arwain yr ymgyrch yng Nghymru ar gyfer blwyddyn dau.

Mwy...
Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr, cynllun ymgysylltu cerddorol ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan sy’n gweithio gyda phobl ifanc 14 - 24 oed.

Mwy...
Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Dydd Llun - 09 June 2014

Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Ydy pethau wir fel maen nhw’n ymddangos yng nghanol dinas brysur Caerdydd? O dan yr wyneb o barchusrwydd, mae masnachwyr Caerdydd yn cuddio cyfrinach. Mae isfyd tywyll ac arswydus o dan y ffryntiau siopau dymunol, yn anweledig i bawb ond y rhai sy’n mentro dilyn.

Mwy...
Tudalen 1234567...343536

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245