Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...313233
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 26 March 2014

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Mwy...
Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg filltir £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron

Dydd Mercher - 26 March 2014

Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg filltir £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron

Ers 2004, mae Llenyddiaeth Cymru wedi dyfarnu dros £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 209 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres. Dros y ddegawd diwethaf, cafodd ffuglen, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, llenyddiaeth i’r arddegau a gwaith ffeithiol greadigol eu cynnwys ymhlith yr Ysgoloriaethau llwyddiannus, ac yn 2011 gwobrwywyd nofelau graffig am y tro cyntaf.

Mwy...
Arloeswr blaengar yn lansio Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014

Dydd Mercher - 26 March 2014

Arloeswr blaengar yn lansio Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014

Bydd manylion Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014 yn cael eu cyhoeddi'r wythnos hon mewn lansiad fydd yn cynnwys anerchiad arbennig gan un o arloeswr mwyaf blaengar y byd yn y maes digidol.

Mwy...
Darllediadau Digidol mewn Lleoliadau Theatrig yng Nghymru

Dydd Mawrth - 25 March 2014

Darllediadau Digidol mewn Lleoliadau Theatrig yng Nghymru

Mae Cynulleidfaoedd Cymru wedi cyhoeddi ei astudiaeth ymchwil diweddaraf ar Ddarllediadau Digidol mewn lleoliadau theatrig yng Nghymru.

Mwy...
Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Dydd Mawrth - 25 March 2014

Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Symposiwm gan Axisweb, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru ac wedi’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mwy...
"Dylan ar Daith" yng Ngŵyl Lleisiau’r Byd PEN

Dydd Mawrth - 25 March 2014

"Dylan ar Daith" yng Ngŵyl Lleisiau’r Byd PEN

Mae sioe deyrnged i Dylan Thomas yn teithio i ŵyl mwyaf Efrog Newydd ar gyfer rhaglen The British Council, Di-Seren a Dued â Beibl.

Mwy...
Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Llun - 24 March 2014

Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn cyhoeddi fod dau aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Datgelu tymor Dylan Thomas

Dydd Gwener - 21 March 2014

Datgelu tymor Dylan Thomas

Mae tymor arbennig, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, yn cael ei ddatgelu heddiw (Dydd Mercher, Mawrth 20, 2014) gan BBC Cymru.

Mwy...
Hoffem wybod...

Dydd Gwener - 21 March 2014

Hoffem wybod...

Mae Theatr Iolo a Sustrans yn cynnal arolwg gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru i geisio canfod pa ffactorau sy’n effeithio ar benderfyniad teulu i fynychu’r theatr, neu ddigwyddiad celfyddydau arall. Mae’r arolwg yn rhan o astudiaeth dichonolrwydd am greu cynllun cymhorthdal cludiant i fynychu digwyddiadau celfyddydau.

Mwy...
Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Dydd Iau - 20 March 2014

Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer hanner cyntaf arolwg o sefydliadau sy’n cael arian refeniw 2013/14.

Mwy...
Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Dydd Mercher - 19 March 2014

Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Mae gŵyl gelf Gymreig unigryw wedi cyhoeddi enwau'r 49 o grwpiau a phrosiectau celfyddydol a fydd yn derbyn un o'i grantiau 'Gwanwyn' eleni.

Mwy...
What Lies Beneath - Bill Swan

Dydd Mercher - 19 March 2014

‘Lliwiau’r India’ Arddangosfa newydd gan Bill Swann

Arddangosfa newydd gan Bill Swann, o Borthmadog, Gogledd Cymru, ydy ‘Lliwiau’r India’, sy’n cyfleu argraffiadau o’i deithiau drwy Orllewin Bengal, Uttah Pradesh a Rajasthan mewn sioe aml-gyfrwng sy’n cynnwys mur-addurniadau gwydr i’w hongian, cerfluniau, efydd, paent a thecstilau.

Mwy...
Antur yn yr Awyr Agored 2014

Dydd Mawrth - 18 March 2014

Antur yn yr Awyr Agored 2014

Archwilio partneriaethau ar gyfer Celf yn yr Awyr Agored. Gŵyl Afon Dyffryn Gwy Neuadd y Sir, Trefynwy dydd Gwener 9 Mai , 1 – 7pm.

Mwy...
Cymru’n Dathlu Haf o Straeon 2014

Dydd Iau - 13 March 2014

Cymru’n Dathlu Haf o Straeon 2014

Rhwng mis Mehefin a mis Medi eleni, bydd cyfle i bobl ar draws Cymru fwynhau cyfleoedd newydd sbon i drochi eu hunain yn niwylliant adrodd straeon Cymru fel rhan o Haf o Straeon 2014.

Mwy...
9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Dydd Iau - 13 March 2014

9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Mae 9Bach, y grŵp a ffurfiwyd gan Lisa Jên a Martin Hoyland, wedi bod yn gosod ei farc ar y sîn cerddoriaeth byd yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol ers yr argraff a gafodd eu halbym gyntaf o ganeuon gwerin Cymraeg yn 2009.

Mwy...
Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Dydd Mercher - 12 March 2014

Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion - i hybu talent cerddorol newydd yng Nghymru yn 2014.

Mwy...
Eminent Photography

Dydd Mawrth - 11 March 2014

Sherman Cymru yn ennill Gwobr Celfyddydau Yng Ngwobrau Cardiff Life 2014

Enillodd Sherman Cymru'r wobr yn y categori Celfyddydau - ynghyd â Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Ten Gallery a Music Theatre Wales.

Mwy...
Philip Clarke

Dydd Mawrth - 11 March 2014

Clodfori Llwyddiannau’r Celfyddydau gwirfoddol mewn seremoni ysgogol

Bu i grŵp gweu a ysbrydolodd trigolion eu cymuned i adfywio’u tref ynghyd â grŵp crefftau sy’n cynnig cyfle i bobl hŷn wedi eu heithrio i wneud ffrindiau wrth greu crefftau ennill Gwobrau Epic Cymru eleni.

Mwy...
TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Dydd Gwener - 07 March 2014

TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Yn dilyn cais llwyddiannus i Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr na nÓg o Gastell-nedd wedi dechrau ar Daith dau fis y DU gyda sioe theatr roc a rôl am fywyd cynnar Tom Jones. Fe ddechreuodd y daith ar Ddydd Gŵyl Dewi 2014 yng nghartref genedigol Tom, Pontypridd a hynny yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Miwni, 49 mlynedd i'r diwrnod ers iddo gael ei rhif 1 cyntaf!

Mwy...
Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Dydd Mercher - 05 March 2014

Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Yn 2013 dathlwyd 6ed arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice, a 10 mlynedd ers i Gymru gael ei chynrychioli am y tro cyntaf yn Biennale Celf blaenllaw Fenis.

Mwy...
Tudalen 1234567...313233

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245