Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...353637
Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Dydd Mercher - 02 April 2014

Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Mae’r symposiwm hwn, sy’n para am ddiwrnod, ar gyfer arlunwyr, curaduron a gweithwyr amgueddfa proffesiynol, yn edrych ar sut y gall arlunwyr weithio gyda chasgliadau amgueddfa er mwyn estyn a gwella ymarfer arlunwyr ac archwilio casgliadau mewn dulliau newydd a diddorol.

Mwy...
Deialogau ar Wrthdaro

Dydd Mercher - 02 April 2014

Deialogau ar Wrthdaro

Mae Artes Mundi yn falch o gyhoeddi cyfres o ddeialogau i gyflwyno rhai o’r themâu sydd yng ngwaith artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6. Caiff y gyfres Deialogau ar Wrthdaro ei chynnal ledled Cymru yn ystod y 6 mis cyn arddangosfa a gwobr Artes Mundi 6.

Mwy...
Music Theatre Wales i gyflwyno opera newydd sbon gan Philip Glass

Dydd Mercher - 02 April 2014

Music Theatre Wales i gyflwyno opera newydd sbon gan Philip Glass

Bydd Music Theatre Wales yn cyflwyno’r Cynhyrchiad Cyntaf Erioed o opera newydd gan y cyfansoddwr o America, Philip Glass.

Mwy...
Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014 – Cyhoeddi Mwy o Enwau

Dydd Mawrth - 01 April 2014

Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014 – Cyhoeddi Mwy o Enwau

Mae mwy o enwau wedi eu cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, sef dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol, a gynhelir ym Mharc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr yr haf hwn (dydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin).

Mwy...
Sioe Syrcas Ysblennydd yn dod adref i Gaerdydd

Dydd Llun - 31 March 2014

Sioe Syrcas Ysblennydd yn dod adref i Gaerdydd

Mae NoFit State Circus yn dod adref i Gymru gyda’r sioe ysblennydd, BIANCO, sydd wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd ym mhedwar ban byd.

Mwy...
TaikaBox a Moon: Please Switch On Your Mobile Phones

Dydd Llun - 31 March 2014

TaikaBox a Moon: Please Switch On Your Mobile Phones

Mewn arbrawf arloesol, gwahoddir pobl Cymru i’r theatr a gofynnir iddynt gadw eu ffonau symudol YMLAEN yn ystod y perfformiad.

Mwy...
Arolwg newydd yn dangos bod Cymru yn gwerthfawrogi'r celfyddydau yn fwy nag erioed

Dydd Iau - 27 March 2014

Arolwg newydd yn dangos bod Cymru yn gwerthfawrogi'r celfyddydau yn fwy nag erioed

Mewn hinsawdd economaidd anodd, da yw gwybod bod pobl yng Nghymru o hyd yn treulio'r amser a gwario arian i fynychu digwyddiadau celfyddydol ledled y wlad. Yn awr, yn fwy nag erioed, mae Cymru yn aros yn genedl o bobl y pethe sy'n ymhyfrydu mewn diwylliant. Cofnodwyd y ffigwr uchaf o ran mynychu yn y pedair blynedd diwethaf yn Arolwg Omnibws y Plant eleni.

Mwy...
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 26 March 2014

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Mwy...
Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg filltir £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron

Dydd Mercher - 26 March 2014

Llenyddiaeth Cymru yn cyrraedd carreg filltir £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron

Ers 2004, mae Llenyddiaeth Cymru wedi dyfarnu dros £1 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 209 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres. Dros y ddegawd diwethaf, cafodd ffuglen, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, llenyddiaeth i’r arddegau a gwaith ffeithiol greadigol eu cynnwys ymhlith yr Ysgoloriaethau llwyddiannus, ac yn 2011 gwobrwywyd nofelau graffig am y tro cyntaf.

Mwy...
Arloeswr blaengar yn lansio Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014

Dydd Mercher - 26 March 2014

Arloeswr blaengar yn lansio Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014

Bydd manylion Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014 yn cael eu cyhoeddi'r wythnos hon mewn lansiad fydd yn cynnwys anerchiad arbennig gan un o arloeswr mwyaf blaengar y byd yn y maes digidol.

Mwy...
Darllediadau Digidol mewn Lleoliadau Theatrig yng Nghymru

Dydd Mawrth - 25 March 2014

Darllediadau Digidol mewn Lleoliadau Theatrig yng Nghymru

Mae Cynulleidfaoedd Cymru wedi cyhoeddi ei astudiaeth ymchwil diweddaraf ar Ddarllediadau Digidol mewn lleoliadau theatrig yng Nghymru.

Mwy...
Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Dydd Mawrth - 25 March 2014

Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Symposiwm gan Axisweb, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru ac wedi’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mwy...
"Dylan ar Daith" yng Ngŵyl Lleisiau’r Byd PEN

Dydd Mawrth - 25 March 2014

"Dylan ar Daith" yng Ngŵyl Lleisiau’r Byd PEN

Mae sioe deyrnged i Dylan Thomas yn teithio i ŵyl mwyaf Efrog Newydd ar gyfer rhaglen The British Council, Di-Seren a Dued â Beibl.

Mwy...
Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Llun - 24 March 2014

Ailbenodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn cyhoeddi fod dau aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Datgelu tymor Dylan Thomas

Dydd Gwener - 21 March 2014

Datgelu tymor Dylan Thomas

Mae tymor arbennig, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, yn cael ei ddatgelu heddiw (Dydd Mercher, Mawrth 20, 2014) gan BBC Cymru.

Mwy...
Hoffem wybod...

Dydd Gwener - 21 March 2014

Hoffem wybod...

Mae Theatr Iolo a Sustrans yn cynnal arolwg gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru i geisio canfod pa ffactorau sy’n effeithio ar benderfyniad teulu i fynychu’r theatr, neu ddigwyddiad celfyddydau arall. Mae’r arolwg yn rhan o astudiaeth dichonolrwydd am greu cynllun cymhorthdal cludiant i fynychu digwyddiadau celfyddydau.

Mwy...
Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Dydd Iau - 20 March 2014

Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer hanner cyntaf arolwg o sefydliadau sy’n cael arian refeniw 2013/14.

Mwy...
Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Dydd Mercher - 19 March 2014

Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Mae gŵyl gelf Gymreig unigryw wedi cyhoeddi enwau'r 49 o grwpiau a phrosiectau celfyddydol a fydd yn derbyn un o'i grantiau 'Gwanwyn' eleni.

Mwy...
What Lies Beneath - Bill Swan

Dydd Mercher - 19 March 2014

‘Lliwiau’r India’ Arddangosfa newydd gan Bill Swann

Arddangosfa newydd gan Bill Swann, o Borthmadog, Gogledd Cymru, ydy ‘Lliwiau’r India’, sy’n cyfleu argraffiadau o’i deithiau drwy Orllewin Bengal, Uttah Pradesh a Rajasthan mewn sioe aml-gyfrwng sy’n cynnwys mur-addurniadau gwydr i’w hongian, cerfluniau, efydd, paent a thecstilau.

Mwy...
Antur yn yr Awyr Agored 2014

Dydd Mawrth - 18 March 2014

Antur yn yr Awyr Agored 2014

Archwilio partneriaethau ar gyfer Celf yn yr Awyr Agored. Gŵyl Afon Dyffryn Gwy Neuadd y Sir, Trefynwy dydd Gwener 9 Mai , 1 – 7pm.

Mwy...
Tudalen 123456789...353637

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245