Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...313233
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn chwilio stori gyfareddol yn premiere byd gwaith gan Holt

Dydd Mercher - 09 October 2013

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn chwilio stori gyfareddol yn premiere byd gwaith gan Holt

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn chwilio stori gythryblus dynes y mae ei hamgylchfyd yn chwilen yn ei phen, yn première byd darn comisiwn gan Simon Holt, Cyfansoddwr Cysylltiedig y Gerddorfa.

Mwy...
Pridd

Dydd Mercher - 09 October 2013

Pridd

Drama newydd gan Aled Jones Williams fydd cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru. Mae Pridd yn ddrama ar gyfer un actor ac fe fydd yn mynd ar daith ar draws Cymru yn ystod mis Tachwedd. Ysgrifennwyd y ddrama yn arbennig ar gyfer yr actor Owen Arwyn gan Aled Jones Williams.

Mwy...
Dewis deg prosiect ar gyfer cynllun Sinematig Asiantaeth Ffilm Cymru

Dydd Mawrth - 08 October 2013

Dewis deg prosiect ar gyfer cynllun Sinematig Asiantaeth Ffilm Cymru

Mae deg prosiect ffilm nodwedd wedi eu dewis i symud ymlaen i gam cyntaf cynllun Asiantaeth Ffilm Cymru ar gyfer ffilmiau cyllidebau bychan. Bydd pob tîm sy’n gyfrifol am y prosiectau’n cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi a mentora sydd wedi ei theilwra’n arbennig ac a gefnogwyd gan Gronfa Sgiliau Ffilm Skillset Creadigol, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol drwy’r BFI, a thrwy’r gronfa Buddsoddi Mewn Sgiliau (SIF).

Mwy...
Caerdydd yn paratoi i gymryd ei rhan ar brif lwyfan yr Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Dydd Llun - 07 October 2013

Caerdydd yn paratoi i gymryd ei rhan ar brif lwyfan yr Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Mae’r llwyfan wedi’i pharatoi ar gyfer mis Hydref eleni, i Gaerdydd gymryd ei lle fel y man mwyaf bywiog ar fap cerddoriaeth bres. Dros benwythnos hir o 10-13 Hydref, bydd y Digwyddiad Pres yn cynnig cyfle heb ei ail i weld a chlywed rhai o gerddorion gorau’r byd pres mewn un lle ac ar yr un pryd.

Mwy...
Gweithdy Safonau Celfyddydau i’r Teulu

Dydd Llun - 07 October 2013

Gweithdy Safonau Celfyddydau i’r Teulu

Mae’n ymddengys taw’r Safonau Celfyddydau i’r Teulu sydd ar fin dod yn fathodyn cydnabyddedig ar gyfer sefydliadau celfyddydol a diwylliannol. Maent wedi eu cynhyrchu gan y Family and Childcare Trust yn dilyn ymgynghoriad gyda sefydliadau celfyddydol a theuluoedd fel rhan o’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu, a Gŵyl draws-gelfyddydol fwyaf y DU ar gyfer teuluoedd.

Mwy...
Amgueddfa Corwen yn agor yng Nghorwen

Dydd Mercher - 02 October 2013

Amgueddfa Corwen yn agor yng Nghorwen

Mae Amgueddfa Corwen rŵan ar agor yng Nghorwen. Mae’r arddangosfa gyntaf, “Canllaw Caeau”, yn dangos canfyddiadau’r rhestr o fioamrywiaeth planhigion a gynhaliwyd yn y cae y tu ôl i faes parcio Corwen gyda chymorth Ysgol Caer Drewyn blynyddoedd 5 a 6.

Mwy...
Earthfall yn dawnsio drwy hanes y Chelsea Hotel, gyda chymorth 'App' Realiti Estynedig unigryw

Dydd Llun - 30 September 2013

Earthfall yn dawnsio drwy hanes y Chelsea Hotel, gyda chymorth 'App' Realiti Estynedig unigryw

Galwch i mewn i'r Chelsea Hotel - lle mae gan bob ystafell stori i'w hadrodd

Mwy...
Creadigrwydd - hanfodol i lwyddiant a chyflawniad pobl ifainc

Dydd Mercher - 25 September 2013

Creadigrwydd - hanfodol i lwyddiant a chyflawniad pobl ifainc

Heddiw lansiwyd gan yr Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, adroddiad newydd ar sut y cydweithia sectorau addysg a chelfyddydau Cymru gan gynnwys pob math ar gefnogaeth i'r celfyddydau mewn ysgolion.

Mwy...
Black RAT Productions yn codi i’r entrychion gyda’i gynhyrchiad o Boeing Boeing yn 2013

Dydd Mawrth - 24 September 2013

Black RAT Productions yn codi i’r entrychion gyda’i gynhyrchiad o Boeing Boeing yn 2013

Yn dilyn mynd ag Up ‘n’ Under ar daith lwyddiannus yn 2011 a Neville’s Island yn 2012, bydd Black RAT Productions yn perfformio ffars gomedi ddoniol iawn y dramodydd Ffrengig Marc Camoletti, Boeing Boeing, a addaswyd gan Beverley Cross a Francis Evans, ar daith i 16 lleoliad ledled Cymru yr hydref hwn o 1 Hydref i 9 Tachwedd.

Mwy...
Cyfeillion o Lydaw yn ymweld i greu gwaith newydd

Dydd Gwener - 20 September 2013

Cyfeillion o Lydaw yn ymweld i greu gwaith newydd

Yr wythnos hon (16 – 20 Medi 2013), mae wedi bod yn bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru i groesawu cwmni Teatr Piba o Lydaw i’r Llwyfan yng Nghaerfyrddin, er mwyn datblygu syniadau gogyfer â phrosiect ar y cyd yn Gymraeg a Llydaweg.

Mwy...
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru - Undod trwy Gerddoriaeth: Rhythm y Diaspora

Dydd Mercher - 18 September 2013

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru - Undod trwy Gerddoriaeth: Rhythm y Diaspora

Bydd rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau o'r enw ‘Undod trwy Gerddoriaeth: Rhythm y Diaspora' yn cael ei chynnal ledled Cymru drwy gydol mis Hydref fel rhan o ddathliadau Mis Hanes Pobl Dduon Cymru 2013.

Mwy...
Platfform dawns rhyngwladol yn dod i Ganolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

Dydd Mercher - 11 September 2013

Platfform dawns rhyngwladol yn dod i Ganolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

Bydd artistiaid dawns o Gymru, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd a Chanada yn dod i Chapter ar 16 Medi am gyfnod preswyl pythefnos o hyd - un agwedd yn unig ar y rhaglen ddawns Ewropeaidd, 'Dance Roads Open Process', a arweinir gan Coreo Cymru a Chapter.

Mwy...
Opera Canolbarth Cymru yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant Benjamin Britten

Dydd Gwener - 06 September 2013

Opera Canolbarth Cymru yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant Benjamin Britten

I nodi canmlwyddiant geni un o ffigurau mwyaf arwyddocaol cerddoriaeth glasurol Brydeinig yr ugeinfed ganrif, bydd Opera Canolbarth Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad newydd sbon yr hydref hwn o opera siambr gomig Benjamin Britten - Albert Herring.

Mwy...
Cynhadledd Stori Fer Rhys Davies

Dydd Mercher - 04 September 2013

Cynhadledd Stori Fer Rhys Davies

Dydd Gwener 13 – dydd Sul 15 Medi 2013. Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu

Dydd Mercher - 04 September 2013

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu

Eleni mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, (CDCCymru), yn dathlu deng mlynedd ar hugain ers ei sefydlu gyda rhaglen sy’n tynnu sylw at daith y cwmni o fod yn gwmni ffres datblygiadol i fod yn enw rhyngwladol cydnabyddedig ym maes dawns gyfoes

Mwy...
Beth am brofi ‘Y Ddelwedd’ yng Ngŵyl ALMoS Aberriw 2013

Dydd Gwener - 30 August 2013

Beth am brofi ‘Y Ddelwedd’ yng Ngŵyl ALMoS Aberriw 2013

Bydd llu o brofiadau bythgofiadwy ar gael yng Ngŵyl “Y Ddelwedd” yn Amgueddfa Cerfluniaeth Andrew Logan eleni.

Mwy...
National Theatre Wales i lwyfannu drama gyntaf Rachel Trezise

Dydd Mercher - 28 August 2013

National Theatre Wales i lwyfannu drama gyntaf Rachel Trezise

Yn ystod blwyddyn ei chanmlwyddiant, bydd Theatr Park & Dare yn llwyfannu drama gyntaf enillydd Gwobr Dylan Thomas, Rachel Trezise – Tonypandemonium, hanes swnllyd, anllad, doniol, torcalonnus a bywgraffiadol o berthynas anodd merch gyda’i mam brydferth, llawn hwyl sy’n alcoholig - a hynny dros gyfnod o ddeng mlynedd.

Mwy...
World Stage Design 2013

Dydd Mawrth - 27 August 2013

World Stage Design 2013

Gŵyl o gynllunio perfformiad rhyngwladol o fyd y theatr, opera a dawns.

Mwy...
Cerys Matthews yn Holi’r Genedl cyn Womex13, Caerdydd: Be ‘Di Cymru?

Dydd Gwener - 23 August 2013

Cerys Matthews yn Holi’r Genedl cyn Womex13, Caerdydd: Be ‘Di Cymru?

What is Wales to you? Ask each of Wales’ 3.06 million residents and you’ll probably get as many answers. Yet there are likely be a cluster of things that many will agree upon. It might be, a song, a moment in history, a person, a word, poetry, a place, a flavour, a view, a saying or a story.

Mwy...
Partneriaeth Gorwelion yn Cyhoeddi Enwau’r Artistiaid i Gynrychioli'r DU ac Iwerddon yn Womex 13

Dydd Mercher - 31 July 2013

Partneriaeth Gorwelion yn Cyhoeddi Enwau’r Artistiaid i Gynrychioli'r DU ac Iwerddon yn Womex 13

Heddiw, cyhoeddodd Gorwelion, y bartneriaeth gerddorol rhwng Cymru, sy’n croesawu WOMEX 13 eleni a Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a’r Alban, enwau’r artistiaid a ddewiswyd i berfformio ar lwyfan Gorwelion yn WOMEX 13 yng Nghaerdydd fis Hydref nesaf. Bydd yr artistiaid a ddewiswyd yn cynrychioli’r gerddoriaeth byd newydd orau o’r gwledydd cyfagos hyn ym mhrif ddigwyddiad arddangos cerddoriaeth byd.

Mwy...
Tudalen 123456789...313233

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245