Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...363738
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Dydd Gwener - 25 April 2014

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Gwener, Ebrill 25) yn Focus Wales 2014, Wrecsam.

Mwy...
Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Dydd Gwener - 25 April 2014

Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Mae'r penseiri Feix&Merlin wedi ennill comisiwn i gynllunio tu mewn i lawr Undeb y Myfyrwyr fel rhan o'r rhaglen celf gyhoeddus i ganolfan newydd Pontio.

Mwy...
Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Dydd Iau - 24 April 2014

Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Gall fod yn anodd aros ar y trywydd cywir gyda'ch rhwymedigaethau o ran tirwedd deddfau a rheoliadau sy'n newid drwy'r adeg. Dyna pam mae Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Elusennau 2014, Helpu'ch mudiad i aros ar y trywydd cywir, mor bwysig. Mae gennym beth wmbreth o gymorth, cyngor a gwybodaeth ymarferol i'ch helpu. Stadiwm Liberty, dydd Mercher 21 Mai, 2014.

Mwy...
Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Dydd Mercher - 23 April 2014

Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Mae Allan Yn Y Fan yn hynod falch i gyhoeddi casgliad newydd sbon "Cool, Calm and Collected" sy'n costrelu datblygiad y band yn negawd cyntaf ei fodolaeth.

Mwy...
Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Dydd Mawrth - 22 April 2014

Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Mae tocynnau ar gyfer Gŵyl Gregynog eleni (13-29 Mehefin) yn gwerthu’n gyflym. Hon yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru, sy’n dal i redeg, ac mae’n denu cerddorion gorau’r byd i Sir Drefaldwyn bob blwyddyn.

Mwy...
Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Dydd Mercher - 16 April 2014

Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Caiff ei ryddhau gan Les Cousins Ebrill 22ain 2014. I gydfynd â'r lansiad bydd Beverley Martyn a'i band cyflawn yn chwarae yn y Bush Hall, Llundain, Ebrill 29ain, 2014. Pris tocynnau yw £15 o flaen llaw. Swyddfa Docynnau: 020 8222 6955.

Mwy...
Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl sy'n addas i'w bwrpas

Dydd Mercher - 16 April 2014

Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl sy'n addas i'w bwrpas

Heddiw mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi ei fod wedi datblygu menter newydd sef Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl.

Mwy...
Y Bennod Nesaf

Dydd Llun - 14 April 2014

Y Bennod Nesaf

Mae Cynghrair Cyfalaf Chapter yn gwahodd Mynegiadau o Ddiddordeb oddi wrth gwmniau pensaerniol ysbrydoledig i ddatblygu dyluniau dyfeisgar ar gyfer ei ddatblygiad newydd uchelgeisiol.

Mwy...
Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Dydd Llun - 14 April 2014

Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer dwy o sêr ifainc Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones a Llinos Elin Owen, wrth iddynt ddathlu cael swyddi newydd, cyffrous!

Mwy...
Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Dydd Gwener - 11 April 2014

Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Fe fydd rhai o artistiaid cerddorol amlyca’ Cymru yn cael llwyfan i berfformio rhai o’u hoff ganeuon ac alawon gwerin Cymraeg mewn cyfres fer ar S4C sy’n rhan o Wythnos Werin y Sianel.

Mwy...
FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Dydd Iau - 10 April 2014

FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Mae FFOCWS Cymru, bellach ar ei phedwaredd flwyddyn, yn cyflwyno rhaglen gynhadledd estynedig yn 2014. Bydd y sefydliad cenedlaethol hwn sy’n cyflwyno ac arddangos cerddoriaeth o Gymru yn cynnig rhaglen ddeuddydd o anerchiadau a thrafodaethau ar y prif bynciau yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar Ebrill 24ain a’r 25ain.

Mwy...
Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Dydd Iau - 10 April 2014

Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Yn dilyn diflaniad Cynulleidfaoedd Cymru ar 31 Mawrth 2014 bydd The Audience Agency a’r ymgynghorydd Carol Jones – sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd – yn darparu rhychwant o gefnogaeth a mentrau y maent wedi eu hetifeddu oddi wrth Cynulleidfaoedd Cymru.

Mwy...
Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn – mudo o Gaerdydd i Gaernarfon

Dydd Mawrth - 08 April 2014

Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn – mudo o Gaerdydd i Gaernarfon

Cyhoeddwyd yr wythnos hon y bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon yn 2014. Yn adeilad ysblennydd Galeri Caernarfon ar nos Iau 10 Gorffennaf, cawn ddarganfod pa deitlau ar y Rhestrau Byrion Cymraeg a Saesneg a gaiff eu henwi’n Llyfr y Flwyddyn 2014.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cyhoeddi cynllun interniaeth newydd gyffrous

Dydd Mawrth - 08 April 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cyhoeddi cynllun interniaeth newydd gyffrous

Mae’r cyfnod ymgeisio bellach wedi agor ar gyfer dwy interniaeth 12 mis am dâl, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r swyddi gwag, sy’n rhan o’r tîm Cyswllt â’r Gymuned yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, wedi’u hanelu at y rheiny sydd ag angerdd am weithio â chymunedau amrywiol Cymru.

Mwy...
Ballet Cymru yn cyflwyno Week of Pines and The Same Flame

Dydd Gwener - 04 April 2014

Ballet Cymru yn cyflwyno Week of Pines and The Same Flame

Yn cynnwys ENILLYDD GWOBR GERDD CYMRU 2013, Georgia Ruth, yn chwarae’n fyw, a chyfansoddiad newydd gan y cyfansoddwr arobryn Thomas Hewitt Jones ac yn cynnwys y côr byw The Vivum Singers.

Mwy...
(In)visible Dancing

Dydd Mercher - 02 April 2014

(In)visible Dancing

Mae perfformiad dawns safle benodol unigryw gan Luca Silvestrini o Protein Dance yn dod i ganol Dinas Caerdydd gyda dawnswyr a chymunedau dawns lleol. Cyflwynir y perfformiadau dros bythefnos ym mis Mehefin 2014.

Mwy...
Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Dydd Mercher - 02 April 2014

Yng Nghefn yr Amgueddfa: Arlunwyr mewn Casgliadau

Mae’r symposiwm hwn, sy’n para am ddiwrnod, ar gyfer arlunwyr, curaduron a gweithwyr amgueddfa proffesiynol, yn edrych ar sut y gall arlunwyr weithio gyda chasgliadau amgueddfa er mwyn estyn a gwella ymarfer arlunwyr ac archwilio casgliadau mewn dulliau newydd a diddorol.

Mwy...
Deialogau ar Wrthdaro

Dydd Mercher - 02 April 2014

Deialogau ar Wrthdaro

Mae Artes Mundi yn falch o gyhoeddi cyfres o ddeialogau i gyflwyno rhai o’r themâu sydd yng ngwaith artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6. Caiff y gyfres Deialogau ar Wrthdaro ei chynnal ledled Cymru yn ystod y 6 mis cyn arddangosfa a gwobr Artes Mundi 6.

Mwy...
Music Theatre Wales i gyflwyno opera newydd sbon gan Philip Glass

Dydd Mercher - 02 April 2014

Music Theatre Wales i gyflwyno opera newydd sbon gan Philip Glass

Bydd Music Theatre Wales yn cyflwyno’r Cynhyrchiad Cyntaf Erioed o opera newydd gan y cyfansoddwr o America, Philip Glass.

Mwy...
Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014 – Cyhoeddi Mwy o Enwau

Dydd Mawrth - 01 April 2014

Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014 – Cyhoeddi Mwy o Enwau

Mae mwy o enwau wedi eu cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, sef dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol, a gynhelir ym Mharc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr yr haf hwn (dydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin).

Mwy...
Tudalen 123456789...363738

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245