Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...363738
Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Dydd Iau - 08 May 2014

Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Mae Sherman Cymru yn gofyn am ddeg golygfa neu ddramâu byrion ar gyfer eu prosiect blynyddol, SgriptSlam Steddfod, i’w perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

Mwy...
Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Dydd Mercher - 07 May 2014

Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Heddiw cyhoeddodd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC fanylion eu tymor 2014-15 ledled Cymru, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r seren opera o Gymro Bryn Terfel Ddydd Gŵyl Dewi 2015.

Mwy...
Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

Dydd Mercher - 07 May 2014

Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

27 - 29 Mehefin 2014. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Mwy...
Chwiliwch am yr arteffactau ffug a syrthiwch fel un yn ystod Amgueddfeydd yn y Nos 2014 yng Nghymru

Dydd Mercher - 07 May 2014

Chwiliwch am yr arteffactau ffug a syrthiwch fel un yn ystod Amgueddfeydd yn y Nos 2014 yng Nghymru

Digwyddiadau a drefnir gan yr arlunwyr cyfoes Janette Parris ac Amy Sharrocks yw dau yn unig o uchafbwyntiau Amgueddfeydd yn y Nos eleni, sef gŵyl gelfyddydau, treftadaeth a diwylliant flynyddol yn y nos.

Mwy...
Stefan Gant. Prosiect llunio Tug of War

Dydd Mawrth - 06 May 2014

Stefan Gant. Prosiect llunio Tug of War

Mae’r arlunydd, Stefan Gant, wedi trawsnewid ardal enfawr ail lawr cyn siop JJB yn ardal sydd yn archwilio Cystadleuaeth Tynnu Rhaff drwy celfyddyd gyfoes.

Mwy...
Cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer dau brosiect newydd ym maes arloesedd digidol yng Nghymru

Dydd Mercher - 30 April 2014

Cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer dau brosiect newydd ym maes arloesedd digidol yng Nghymru

Mae Cronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru yn cefnogi dau brosiect digidol arloesol newydd.

Mwy...
Yn eisiau: Tywyswyr Byw

Dydd Mawrth - 29 April 2014

Yn eisiau: Tywyswyr Byw

I gefnogi rhaglen Artes Mundi, ar y cyd â MOSTYN, i ymgysylltu â’r gynulleidfa. MOSTYN Llandudno 19 Gorffennaf 2014 – 2 Tachwedd 2014.

Mwy...
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Dydd Gwener - 25 April 2014

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Gwener, Ebrill 25) yn Focus Wales 2014, Wrecsam.

Mwy...
Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Dydd Gwener - 25 April 2014

Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Mae'r penseiri Feix&Merlin wedi ennill comisiwn i gynllunio tu mewn i lawr Undeb y Myfyrwyr fel rhan o'r rhaglen celf gyhoeddus i ganolfan newydd Pontio.

Mwy...
Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Dydd Iau - 24 April 2014

Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Gall fod yn anodd aros ar y trywydd cywir gyda'ch rhwymedigaethau o ran tirwedd deddfau a rheoliadau sy'n newid drwy'r adeg. Dyna pam mae Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Elusennau 2014, Helpu'ch mudiad i aros ar y trywydd cywir, mor bwysig. Mae gennym beth wmbreth o gymorth, cyngor a gwybodaeth ymarferol i'ch helpu. Stadiwm Liberty, dydd Mercher 21 Mai, 2014.

Mwy...
Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Dydd Mercher - 23 April 2014

Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Mae Allan Yn Y Fan yn hynod falch i gyhoeddi casgliad newydd sbon "Cool, Calm and Collected" sy'n costrelu datblygiad y band yn negawd cyntaf ei fodolaeth.

Mwy...
Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Dydd Mawrth - 22 April 2014

Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Mae tocynnau ar gyfer Gŵyl Gregynog eleni (13-29 Mehefin) yn gwerthu’n gyflym. Hon yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru, sy’n dal i redeg, ac mae’n denu cerddorion gorau’r byd i Sir Drefaldwyn bob blwyddyn.

Mwy...
Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Dydd Mercher - 16 April 2014

Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Caiff ei ryddhau gan Les Cousins Ebrill 22ain 2014. I gydfynd â'r lansiad bydd Beverley Martyn a'i band cyflawn yn chwarae yn y Bush Hall, Llundain, Ebrill 29ain, 2014. Pris tocynnau yw £15 o flaen llaw. Swyddfa Docynnau: 020 8222 6955.

Mwy...
Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl sy'n addas i'w bwrpas

Dydd Mercher - 16 April 2014

Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl sy'n addas i'w bwrpas

Heddiw mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi ei fod wedi datblygu menter newydd sef Cynllun Cerdyn Cenedlaethol i Ymwelwyr Anabl.

Mwy...
Y Bennod Nesaf

Dydd Llun - 14 April 2014

Y Bennod Nesaf

Mae Cynghrair Cyfalaf Chapter yn gwahodd Mynegiadau o Ddiddordeb oddi wrth gwmniau pensaerniol ysbrydoledig i ddatblygu dyluniau dyfeisgar ar gyfer ei ddatblygiad newydd uchelgeisiol.

Mwy...
Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Dydd Llun - 14 April 2014

Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer dwy o sêr ifainc Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones a Llinos Elin Owen, wrth iddynt ddathlu cael swyddi newydd, cyffrous!

Mwy...
Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Dydd Gwener - 11 April 2014

Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Fe fydd rhai o artistiaid cerddorol amlyca’ Cymru yn cael llwyfan i berfformio rhai o’u hoff ganeuon ac alawon gwerin Cymraeg mewn cyfres fer ar S4C sy’n rhan o Wythnos Werin y Sianel.

Mwy...
FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Dydd Iau - 10 April 2014

FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Mae FFOCWS Cymru, bellach ar ei phedwaredd flwyddyn, yn cyflwyno rhaglen gynhadledd estynedig yn 2014. Bydd y sefydliad cenedlaethol hwn sy’n cyflwyno ac arddangos cerddoriaeth o Gymru yn cynnig rhaglen ddeuddydd o anerchiadau a thrafodaethau ar y prif bynciau yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar Ebrill 24ain a’r 25ain.

Mwy...
Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Dydd Iau - 10 April 2014

Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Yn dilyn diflaniad Cynulleidfaoedd Cymru ar 31 Mawrth 2014 bydd The Audience Agency a’r ymgynghorydd Carol Jones – sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd – yn darparu rhychwant o gefnogaeth a mentrau y maent wedi eu hetifeddu oddi wrth Cynulleidfaoedd Cymru.

Mwy...
Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn – mudo o Gaerdydd i Gaernarfon

Dydd Mawrth - 08 April 2014

Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn – mudo o Gaerdydd i Gaernarfon

Cyhoeddwyd yr wythnos hon y bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon yn 2014. Yn adeilad ysblennydd Galeri Caernarfon ar nos Iau 10 Gorffennaf, cawn ddarganfod pa deitlau ar y Rhestrau Byrion Cymraeg a Saesneg a gaiff eu henwi’n Llyfr y Flwyddyn 2014.

Mwy...
Tudalen 123456789...363738

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245