Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...394041
Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Dydd Mawrth - 12 August 2014

Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Mae'r broses o recriwtio Cyfarwyddwr Artistig newydd ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar y gweill, gan nodi dechrau cyfnod deinamig newydd i brif gwmni dawns Cymru. Bydd y Cwmni yn chwilio am arweinyddiaeth artistig ffres i yrru'i weledigaeth yn ei blaen, a disgwylir y bydd nifer o unigolion o safon uchel yn dangos diddordeb yn y rôl.

Mwy...
Romeo & Juliet Mash Up

Dydd Llun - 11 August 2014

Romeo & Juliet Mash Up

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Sherman Cymru a Chymdeithas Celfyddydau Adamsdown yn gweithio gyda grwpiau sy’n rhan o glwstwr Cymunedau’n Gyntaf STAR i greu fersiwn hynod iawn o ddrama enwog Shakespeare, ‘Romeo & Juliet Mash Up’. Cyflwynir y sioe arbennig yma o flaen cynhyrchiad Sherman Cymru o’r ddrama, fydd i’w gweld yn Theatr y Sherman fis Hydref.

Mwy...
Arts Fundraising & Philanthropy

Dydd Llun - 11 August 2014

Arts Fundraising & Philanthropy

Mae Arts Fundraising & Philanthropy wedi cyhoeddi ei ddigwyddiadau a’i weithgareddau rhwng Medi 2014 – Mawrth 2015. Mae hyn yn cynnwys mwy na 50 o gyrsiau hyfforddi codi arian un diwrnod, hyfforddiant mewn Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr, ysgol haf breswyl a llawer rhagor.

Mwy...
Arloesedd ac Addysg Oriel Cynhadledd Ryngwladol engage 2014

Dydd Gwener - 01 August 2014

Arloesedd ac Addysg Oriel Cynhadledd Ryngwladol engage 2014

Bydd Cynhadledd Ryngwladol engage 2014 yn archwilio arloesedd fel thema eang ac ysbrydoledig yng nghyd-destun addysg a dysgu mewn orielau, amgueddfeydd a’r celfyddydau gweledol.

Mwy...
Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Dydd Mercher - 30 July 2014

Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Nid Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw’r unig lwyfan mawr ar gyfer diwylliant Cymreig yn ystod yr wythnos nesaf. Gydag oddeutu 700,000 o bobl yn heidio i ardal arfordirol Lorient yn Llydaw yn ystod wythnos gyntaf Awst ar gyfer yr ŵyl flynyddol fawr, dyma’r platfform perffaith i dalent Cymru.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar flaen y gad wrth feithrin doniau dawns ymhlith yr ifanc

Dydd Mawrth - 29 July 2014

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar flaen y gad wrth feithrin doniau dawns ymhlith yr ifanc

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn nodi cam arall yn ei ymrwymiad i feithrin doniau’r dyfodol ym myd y ddawns yng Nghymru yr Awst hwn gyda Chwrs Haf Dawns uchelgeisiol newydd; gan ddarparu cyfle di-gymar ar gyfer datblygiad proffesiynol dawnswyr ifanc y dyfodol o Gymru.

Mwy...
Tymor yr hydref newydd WNO yn archwilio rhyddhad cenedlaethol a rhyddid personol

Dydd Mawrth - 29 July 2014

Tymor yr hydref newydd WNO yn archwilio rhyddhad cenedlaethol a rhyddid personol

Atseinir y rhyfelgri Rhyddid neu Farwolaeth! gan WNO yr Hydref hwn gyda thair opera yn edrych ar ryddhad cenedlaethol a phersonol. Agorir y tymor gyda dau gynhyrchiad newydd, sef William Tell a Moses in Egypt gan Rossini, yn archwilio rhyddid cenhedloedd, tra bydd adfywiad o Carmen gan Bizet yn manylu ar ryddid personol a beth mae’n ei olygu i fod yn ddynes rydd.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring yn cyhoeddi dyfarnu grant celfyddydol sylweddol

Dydd Llun - 28 July 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring yn cyhoeddi dyfarnu grant celfyddydol sylweddol

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn llwyddiannus wrth sicrhau arian oddi wrth Sefydliad Baring i dalu am brosiect dwy flynedd o weithgarwch celfyddydol ymgyfranogol mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn ac enw’r prosiect hwnnw yw cARTrefu.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin: Hybu diwylliant Cymru ar lwyfan ryngwladol

Dydd Llun - 28 July 2014

Cymru yng Nghaeredin: Hybu diwylliant Cymru ar lwyfan ryngwladol

Gyda bron i 3000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2014 yn fwy amrywiol fyth. Dim ond un rheol sydd yna yn Fringe Caeredin: sef disgwyliwch yr annisgwyl, ac eleni mae’r sioe gelfyddydol yn fwy nag erioed, a pherfformwyr o Gymru fydd yn cyflwyno rhai o’i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Mwy...
Sioe ben ffordd Llandudno

Dydd Llun - 28 July 2014

Sioe ben ffordd Llandudno

Yn ein sioe ben ffordd yn Llandudno rydym yn mynd i’r afael â phob agwedd ar y byd ar-lein gyda’r arlunydd (a’r aelod o Axisweb) Emily Speed a James Smith, sefydlydd y llwyfan gwe dylanwadol this is tomorrow. Yn ogystal, sesiynau cyngor un ac un 20 munud ynghylch eich gwefannau eich hunain a’ch presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol.

Mwy...
Prosiect newydd o’r enw #wellMAKING i ddangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft

Dydd Iau - 24 July 2014

Prosiect newydd o’r enw #wellMAKING i ddangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft

Rydym ni’n annog crefftwyr i gyfrannu eu sgiliau – a’u syniadau – at brosiect newydd fydd yn dangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft.

Mwy...
Gwobr Ddrama Cymru

Dydd Mawrth - 22 July 2014

Gwobr Ddrama Cymru

Mae BBC Cymru Wales a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ail Wobr Ddrama Cymru, sydd yn werth £10,000.

Mwy...
Gwobrau Dewi Sant 2015 -  enwebiadau ar agor nawr!

Dydd Llun - 21 July 2014

Gwobrau Dewi Sant 2015 - enwebiadau ar agor nawr!

Ydych chi’n nabod rhywun eithriadol? Ydych chi'n adnabod rhywun yng Nghymru sydd wedi gwneud rhywbeth eithriadol? Pobl sy'n gwneud eu gorau ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr? Oes gennych gydweithiwr sy’n gwneud mwy na’r disgwyl? Oes rhywun o ddifri’n haeddu cydnabyddiaeth genedlaethol, yn amlwg wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn eich barn chi? Ydych chi'n edmygu pobl sydd efallai’n byw dramor ond yn gwneud eu gorau i hyrwyddo Cymru ar lwyfan rhyngwladol? Pobl mewn tîm neu gymdeithas sy'n cael effaith enfawr?

Mwy...
Taith gyngerdd o farddoniaeth Dylan Thomas ar gân mewn 50 o ganolfannau – Time Let Me Play

Dydd Llun - 21 July 2014

Taith gyngerdd o farddoniaeth Dylan Thomas ar gân mewn 50 o ganolfannau – Time Let Me Play

Digwyddiad tyngedfennol a newidiodd ei fywyd a arweiniodd Keith James at farddoniaeth Dylan Thomas. Mae Keith yn canu, yn perfformio ac yn recordio, a bydd yn dod ar daith gyngerdd i 50 o ganolfannau yng Nghymru a Lloegr ddechrau Gorffennaf eleni.

Mwy...
Llenyddiaeth Cymru yn estyn ar draws yr Iwerydd gyda phartneriaethau newydd yng Nghanada a’r UDA

Dydd Mercher - 16 July 2014

Llenyddiaeth Cymru yn estyn ar draws yr Iwerydd gyda phartneriaethau newydd yng Nghanada a’r UDA

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi datblygu cyfleoedd cyfnewid newydd ar gyfer llenorion o Gymru yng Nghanada a’r UDA, mewn partneriaeth â British Council Cymru. Daw’r cyfleoedd hyn yn sgil y rhaglen ryngwladol hynod lwyddiannus Di-Seren a Dued â Beibl, a fu’n dathlu etifeddiaeth Dylan Thomas dros y byd.

Mwy...
Diffodd Goleuadau ym Mangor

Dydd Gwener - 11 July 2014

Diffodd Goleuadau ym Mangor

Porth Coffa Gogledd Cymru a Chanol Llwyfan Pontio wrth i Oleuadau gael eu Diffodd ar draws y DU i nodi Dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mwy...
Arad Goch yn Perfformio yn Ne Korea ar Ddiwedd y Mis!

Dydd Iau - 10 July 2014

Arad Goch yn Perfformio yn Ne Korea ar Ddiwedd y Mis!

Mae Cwmni Theatr Arad Goch wedi cael gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Theatr Rhyngwladol ASSITEJ yn Seoul, De Korea ymhen pythefnos. Bydd y Cwmni yn perfformio’r sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN, sioe rhyngweithiol i blant bach a theuluoedd.

Mwy...
Taith Tir Eginiad 2014: ‘Y Daith Sy’n Ailgysylltu’

Dydd Gwener - 04 July 2014

Taith Tir Eginiad 2014: ‘Y Daith Sy’n Ailgysylltu’

Mae Taith Tir Eginiad 2014 yn cynnig llawer mwy na thaith gerdded tywys trwy rai o ardaloedd cefn gwlad mwyaf amrywiol a harddaf Cymru. Mae hefyd yn gyfle i gysylltu gyda phynciau ecoleg a chynaliadwyedd dwfn gyda hwyluswyr ac artistiaid profiadol.

Mwy...
Cynllun Noson Allan a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo mewn seremoni genedlaethol

Dydd Mercher - 02 July 2014

Cynllun Noson Allan a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo mewn seremoni genedlaethol

Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo Gwobrwywyd prosiect partneriaeth hir ei barhad gyda chynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru a Heddlu Gwent mewn seremoni genedlaethol yn Llundain ar 23ain Mehefin dan adain yr Ysgrifennydd Gwladol, Theresa May. Cafodd yr Arolygydd Rhan-amser Christine Smith o Heddlu Gwent Wobr Unigol Heddlu Rhan-amser yr Arglwydd Ferrers am ei gwaith gyda phlant a phobl ifainc wrth gynnal y prosiect Gwneud Gwahaniaeth gyda Hyrwyddwyr Ifainc drwy Went i gyd.

Mwy...
Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Dydd Mawrth - 01 July 2014

Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth cenedlaethol i ddadansoddi data o swyddfeydd tocynnau a mewnwelediad cynulleidfa ar gyfer y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Mwy...
Tudalen 123456789...394041

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245