Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...424344
Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Dydd Mawrth - 03 March 2015

Lansio Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru

Bydd cynllun gweithredu pum mlynedd gwerth £20 miliwn yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru yn y Senedd, Caerdydd heddiw (dydd Mawrth 3 Mawrth). Diben y cynllun gweithredu yw amlinellu sut y bydd dysgwyr yng Nghymru yn ymwneud â’r celfyddydau.

Mwy...
‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Dydd Iau - 26 February 2015

‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’

Yn ystod mis Mawrth, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn mynd â’i drama lwyfan newydd ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen ar daith o amgylch amryw o theatrau Cymru. Wedi ei throsi i’r Gymraeg am y tro cyntaf gan yr Athro Menna Elfyn, mae hir ddisgwyl am y ddrama hon sydd yn addas ar gyfer plant ysgol uwchradd hŷn ac i fyny

Mwy...
TÂN: Beth am gynnau tân ...

Dydd Mawrth - 24 February 2015

TÂN: Beth am gynnau tân ...

Bydd cyflwyniad dwbwl newydd y coreograffydd gwobrwyol, Sandra Harnisch-Lacey, TÂN, yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf yng nghanolfan Glan yr Afon, Casnewydd, ar ddydd Gwener 27 Chwefror.

Mwy...
Artistiaid Cymreig yn ehangu eu gorwelion ar daith saith niwrnod

Dydd Iau - 19 February 2015

Artistiaid Cymreig yn ehangu eu gorwelion ar daith saith niwrnod

Bydd rhai o gerddorion mwyaf cyffrous Cymru yn mynd ar daith saith niwrnod ar draws Cymru a Lloegr fis Mawrth.

Mwy...
Cychwyn taith Cymru yn Fenis

Dydd Mercher - 18 February 2015

Cychwyn taith Cymru yn Fenis

Dewiswyd yr artist Helen Sear gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn Fenis yn yr Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 (9 Mai-22 Tachwedd 2015). Curadurwyd ei harddangosfa '...the rest is smoke' gan Ffotogallery a bydd yn cynnwys pum darn newydd o waith â'u gwreiddiau yn nhirwedd leol a chyfarwydd Cymru ac ymateb i gyd-destun ehangach Biennale Fenis.

Mwy...
CYHOEDDIR RHESTR FER: Gwobrau New Welsh Writing 2015

Dydd Gwener - 06 February 2015

CYHOEDDIR RHESTR FER: Gwobrau New Welsh Writing 2015

Dewiswyd rhestr fer gwobrau Saesneg cyntaf erioed New Welsh Writing 2015. Fe’i datgelir yn Llyfrgell Gladstone, Hawarden, Sir Fflint, yn ystod gŵyl ddwywaith y flwyddyn Hearth, am 7.30pm nos Wener, 6 Chwefror.

Mwy...
Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad Richard III gyda merched yn unig

Dydd Iau - 05 February 2015

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad Richard III gyda merched yn unig

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn defnyddio ei gwagle to enfawr fel gofod perfformio am y tro cyntaf pan fydd yn cyflwyno fersiwn o Richard III sy'n cynnwys merched yn unig, rhwng 10 a 23 Chwefror 2015. Bydd y gofod perfformio amgen yn lleoliad perffaith ar gyfer yr addasiad arloesol hwn sy'n ceisio herio syniadau rhagdybiedig ynghylch sut a ble y dylid llwyfannu gwaith Shakespeare.

Mwy...
Cwmni Theatr Arad Goch yn dychwelyd i Gatalonia

Dydd Iau - 05 February 2015

Cwmni Theatr Arad Goch yn dychwelyd i Gatalonia

Ar yr 18 a 19 o Ebrill bydd yr actores Ffion Wyn Bowen a’r actor Mark Roberts yn dychwelyd i Gatalonia i berfformio ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’. Wedi perfformio yn Malorca, Catalonia yng ngŵyl ‘Fiet 2014’ yn Hydref 2014, mae Arad Goch yn falch o dderbyn gwahoddiad gan ŵyl ‘La Mostra’, yr ŵyl theatr mwyaf blaenllaw yn Catalonia i berfformio chwech perfformiad Cymraeg a Chatalaneg.

Mwy...
Òran Mór a Sherman Cymru yn cyhoeddi cast Leviathan, ‘A Play, A Pie and A Pint’

Dydd Llun - 02 February 2015

Òran Mór a Sherman Cymru yn cyhoeddi cast Leviathan, ‘A Play, A Pie and A Pint’

Mae Òran Mór a Sherman Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r cast ar gyfer eu cyd-gynhyrchiad cyntaf ar gynllun ‘A Play, a Pie and a Pint’, gan gyflwyno’r gyfres arloesol hon o ddramâu byrion i Gymru ym mis Mawrth eleni. Bydd Premiere Byd Leviathan gan Matthew Trevannion yn cael ei pherfformio gan gast o ferched yn unig, Claire Cage, Siw Hughes a Gwawr Loader.

Mwy...
Theaster Gates yw Enillydd Gwobr Artes Mundi 6

Dydd Gwener - 23 January 2015

Theaster Gates yw Enillydd Gwobr Artes Mundi 6

Mae’r artist cyfoes Theaster Gates o Chicago wedi ei ddewis o restr fer yn cynnwys 10 o brif artistiaid y byd fel enillydd prif wobr gelf gyfoes ryngwladol y DU, Artes Mundi 6.

Mwy...
Cynllun Gorwelion yn chwilio am dalent cerddorol newydd

Dydd Mercher - 21 January 2015

Cynllun Gorwelion yn chwilio am dalent cerddorol newydd

Heddiw, mae BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cychwyn chwilio am dalent newydd ymuno â chynllun Gorwelion.

Mwy...
Cwmni Theatr Arad Goch i sefydlu cymuned ‘Adolygwyr Theatr Ifanc - Aberystwyth’

Dydd Mercher - 14 January 2015

Cwmni Theatr Arad Goch i sefydlu cymuned ‘Adolygwyr Theatr Ifanc - Aberystwyth’

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc Ceredigion ac ardaloedd cyfagos, hyfforddiant am ddim i’w datblygu i fod yn adolygwyr theatr ifanc yn ardal Aberystwyth. Cynhelir y gweithdy dwyieithog yng Nghanolfan Arad Goch rhwng 1 – 3 o’r gloch ar Ddydd Llun y 9fed o Chwefror.

Mwy...
Her newydd i’r bardd o Landysul

Dydd Mercher - 07 January 2015

Her newydd i’r bardd o Landysul

Mae’r Athro Menna Elfyn o Landysul wedi bod yn brysur iawn yn trosi drama un o ddramodwyr enwocaf y byd. Menna yw’r cyntaf i drosi’r ddrama ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ gan Henrik Ibsen i’r Gymraeg, a hynny ar gyfer drama lwyfan gan Theatr Genedlaethol Cymru a fydd yn cael ei pherfformio mewn amryw o theatrau ar draws Cymru ganol Chwefror a Mawrth.

Mwy...
Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Dydd Llun - 22 December 2014

Amy'n ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Mae Amy Edwards, sy'n artist amlddisgyblaethol o Abertawe wedi ennill Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru 2014.

Mwy...
Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Dydd Gwener - 19 December 2014

Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2015

Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010.

Mwy...
Creu Cymunedau Cyfoes

Dydd Iau - 18 December 2014

Creu Cymunedau Cyfoes

Mae saith prosiect adfywio arloesol wedi cael ei dewis i elwa ar fenter ariannu newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiectau'n tynnu pobl ac asiantaethau lleol ynghyd i ddatblygu mentrau a fydd yn gosod y celfyddydau wrth galon y cymunedau o dan sylw ledled Cymru.

Mwy...
Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Dydd Mercher - 17 December 2014

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.

Mwy...
Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Dydd Llun - 15 December 2014

Y Gronfa lansio yn hybu cerddoriaeth Cymraeg

Mae 29 o artistiaid a bandiau talentog o Gymru gyfan, a fu’n llwyddiannus yn eu cais am bwrsari cerddoriaeth werth £50,000, wedi cael eu henwi.

Mwy...
National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Dydd Mercher - 10 December 2014

National Theatre Wales ac Out of Joint yn cyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage

Mae National Theatre Wales yc Out of Joint yn falch o gyhoeddi taith Crouch, Touch, Pause, Engage - drama verbatim newydd deithiol a gyfarwyddwyd gan Max Stafford-Clark, fydd yn teithio Cymru a Lloegr yng Ngwanwyn 2015.

Mwy...
Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Dydd Mercher - 10 December 2014

Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen Sherman Cymru ar gyfer tymor y Gwanwyn 2015. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddathlu ysgrifennu newydd o Gymru, yn ogystal â chynyrchiadau theatrig safonol o ledled y DU.

Mwy...
Tudalen 123456789...424344

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245