Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...373839
‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Dydd Mercher - 18 June 2014

‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru wedi comisiynu Jobina Tinnemans, cyfansoddwraig sy’n byw yn Sir Benfro, i weithio gyda grŵp gwau amatur er mwyn perfformio’i chyfansoddiad arloesol, “Lladd Amser” (“Killing Time”) yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf 2014. Bydd y perfformiad yn rhan o ddigwyddiadau ymylol Gŵyl Cymunedau Cysylltiedig y Cyngor Ymchwil Celfyddydau a Dyniaethau a gynhelir yng Ngwesty Dewi Sant ar y 1af a’r 2il o Orffennaf.

Mwy...
Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dydd Mawrth - 17 June 2014

Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

27-29 Mehefin, 2014 gyda gwobr £1,000 am waith mwyaf trawiadol ac arloesol y Llwyfan

Mwy...
Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Dydd Gwener - 13 June 2014

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Dydd Iau - 12 June 2014

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Mehefin 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Troi’r Anweledig yn weladwy

Dydd Iau - 12 June 2014

Troi’r Anweledig yn weladwy

Yn dilyn ymateb “anhygoel” yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, mae monolog bwerus a dirdynnol gan yr awdur Aled John Williams yn mynd ar daith o gwmpas Cymru.

Mwy...
Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Dydd Mercher - 11 June 2014

Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc yn gweithio mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia i greu’r cyfle cwbl unigryw yma i bobl ifanc!

Mwy...
Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Partneriaeth ar Draws yr Iwerydd yn mynd ‘Beyond the Body’

Gellir gweld partneriaeth greadigol rhwng dyn camera o Hollywood a chwmni dawns o Gaerdydd, Taikabox, yn Beyond the Body yn Theatr y Sherman ddydd Mercher 11 Mehefin.

Mwy...
Diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored?

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored?

Ydy chi'n artist, cyfarwyddwr, neu’n gynhyrchydd sydd â diddordeb mewn creu neu gyflwyno celfyddydau yn yr awyr agored yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yr ŵyl ddiwylliannol fwyaf blaenllaw'r wlad, yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol Cymru?

Mwy...
Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Heddiw (3 Mehefin) daeth grwpiau a phartneriaid cymunedol i weithdy yng Nghaer Rufeinig Segontium, Caernarfon, gyda’r artist preswyl sydd newydd gael ei phenodi, Manon Awst, er mwyn dysgu am y gwaith y bydd yn ei wneud dros y chwe mis nesaf fel rhan o’i chyfnod preswyl.

Mwy...
Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Gwahoddir sefydliadau celfyddydau a theuluoedd i gymryd rhan wrth i Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru ddechrau ei hail flwyddyn yn annog teuluoedd i ymgysylltu â’r celfyddydau yng Nghymru. Yn rhan o fenter drwy’r DU, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi contractio'r tîm yn Fieldwork a fydd yn arwain yr ymgyrch yng Nghymru ar gyfer blwyddyn dau.

Mwy...
Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr, cynllun ymgysylltu cerddorol ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan sy’n gweithio gyda phobl ifanc 14 - 24 oed.

Mwy...
Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Dydd Llun - 09 June 2014

Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Ydy pethau wir fel maen nhw’n ymddangos yng nghanol dinas brysur Caerdydd? O dan yr wyneb o barchusrwydd, mae masnachwyr Caerdydd yn cuddio cyfrinach. Mae isfyd tywyll ac arswydus o dan y ffryntiau siopau dymunol, yn anweledig i bawb ond y rhai sy’n mentro dilyn.

Mwy...
Nid yw iaith yn rhwystr i fwynhau theatr

Dydd Llun - 09 June 2014

Nid yw iaith yn rhwystr i fwynhau theatr

Mae Pen-blwydd Poenus Pete, cynhyrchiad diweddaraf Theatr Iolo, yn cynnig drama yn y Gymraeg sy’n dra gwahanol i’r arfer. Cafodd y comedi teuluol ei ysgrifennu gan Gary Owen, a dysgodd Cymraeg dros ugain mlynedd yn ôl, ei gyfarwyddo gan ddysgwr Cymraeg, Kevin Lewis, ac mae’r prif gymeriad, sydd hefyd yn ddysgwr, yn cael ei phortreadu gan Richard Nichols, sydd ei hun yn ddysgwr.

Mwy...
Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Dydd Iau - 05 June 2014

Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Mae Tŷ Cerdd - Canolfan Cerddoriaeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad Recordiau Tŷ Cerdd, label recordio newydd sydd wedi ei sefydlu yn bwrpasol i hyrwyddo cerddoriaeth Cymru i’r byd.

Mwy...
Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Dydd Mawrth - 03 June 2014

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Ym mis Mehefin mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, corws cymysg gyda goreuon gwledydd Prydain, yn nodi diwedd tymor pen-blwydd llwyddiannus i ddathlu deng mlynedd ar hugain o gerddora.

Mwy...
Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Dydd Mercher - 28 May 2014

Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Mae Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog yn astudiaeth creadigol i leoliad ac atgofion gan Rebecca Louise Collins ac yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Dydd Mercher 28ain a Dydd Iau 29ain o Fai, 2014 am 7.45 o’r gloch.

Mwy...
Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Dydd Mercher - 28 May 2014

Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Mai 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Dydd Gwener - 23 May 2014

Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Mae rhaglen Criw Celf yn chwilio am artistiaid ifanc i gofrestru ar gyfer grwpiau newydd ychwanegol sydd am gael eu sefydlu ar draws gogledd Cymru o fis Medi ymlaen.

Mwy...
Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Dydd Gwener - 23 May 2014

Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Mae Earthfall yn cynnig cyfle i dri myfyriwr ar eu blwyddyn olaf / graddedigion diweddar ymuno â'r cwmni yn rhan o gynllun prentisiaeth yn ystod cyfnod ymchwilio a datblygu cynhyrchiad nesaf y cwmni, Stories from a Crowded Room.

Mwy...
Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

Dydd Iau - 22 May 2014

Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

I ddathlu ugain mlynedd o ariannu gan y Loteri Genedlaethol rydym yn dechrau chwilio am leoedd a phobl yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sy’n haeddu’r teitl: Trysor Cenedlaethol.

Mwy...
Tudalen 123456789...373839

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245