Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...414243
‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Dydd Mercher - 12 November 2014

‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Gan Paul Allen, Emily Hinshelwood, Fern Smith, Rhodri Thomas a Sarah Woods

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Dydd Mercher - 12 November 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhoi nawdd gwerth £120,000 i'r ail alwad am geisiadau ar gyfer Unlimited

Cyhoeddodd Unlimited, y cynllun sy’n cefnogi artistiaid anabl i greu a chyflwyno gwaith arobryn ar draws y celfyddydau, bod yr ail rownd wedi agor i dderbyn ceisiadau am arian comisiynu. Gwahoddir artistiaid anabl a chwmnïau sy’n creu gwaith newydd dan arweiniad anabledd.

Mwy...
Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Dydd Iau - 30 October 2014

Y lle gorau i feddwl yn gliriach! Partneriaeth newydd i'r celfyddydau a'r amgylchedd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi mynd yn bartner â Dŵr Cymru i greu rhaglen breswyl tair blynedd i artistiaid y dyfodol a rhai ar y brig ar ystâd arobryn y cwmni yng Nghwm Elan ym Mhowys.

Mwy...
Prynwr

Dydd Mercher - 22 October 2014

Prynwr

Mae 'Prynwr' yn edrych ar ddylanwad prynwriaeth ar y tirlun gweledol. Ar hyd y prosiect bydd Dawn Woolley yn prynu gofod hysbysebu yn ardal dinas Caerdydd ac yn ei lenwi â gweithiau celf sy’n edrych yn feirniadol ar brynwriaeth a chyfalafiaeth.

Mwy...
Natioanl Theatre Wales & Out of Joint yn creu drama am yr arwr rygbi Gareth Thomas

Dydd Mercher - 22 October 2014

Natioanl Theatre Wales & Out of Joint yn creu drama am yr arwr rygbi Gareth Thomas

Cynhyrchiad cyntaf National Theatre Wales yn 2015, a’r olaf yn ei bedwerydd tymor, fydd drama verbatim newydd deithiol a wnaed gydag Out of Joint ac a gyfarwyddwyd gan Max Stafford-Clark.

Mwy...
Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015

Dydd Llun - 13 October 2014

Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015

Eleni, dewisiwyd yr artist Helen Sear i gynrychioli Cymru yn Fenis yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...
Galwad agored The Space

Dydd Gwener - 10 October 2014

Galwad agored The Space

Mae The Space yn chwilio am syniadau gwreiddiol , arloesol i gynulleidfaoedd brofi ar ffonau symudol a thabledi.

Mwy...
Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014 yn Nesáu gyda Symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru

Dydd Mawrth - 07 October 2014

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014 yn Nesáu gyda Symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru

Wrth i’r Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu a hanner tymor nesáu, cynhelir symposiwm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru, Ydyn Ni Yno Eto? ddydd Mercher ym Machynlleth.

Mwy...
WNO yn nodi 70 mlynedd gyda dau gomisiwn newydd

Dydd Llun - 06 October 2014

WNO yn nodi 70 mlynedd gyda dau gomisiwn newydd

Mae dau bremière byd, pum cynhyrchiad newydd gan gynnwys dau "newydd i WNO", ac adfywiad clasurol oll yn rhan o raglen artistig WNO ar gyfer 2015 | 2016 sy'n cael ei gyhoeddi gan David Pountney, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig WNO. Bydd y tymor yn gweld parhad tymhorau thema’r cwmni yn ogystal â'r gyfres Bel Canto a chyfnod preswylio’r Royal Opera House.

Mwy...
Theatr Volcano yn cyflwyno Black Stuff

Dydd Gwener - 03 October 2014

Theatr Volcano yn cyflwyno Black Stuff

Wedi’i greu yn arbennig fel y perfformiad agoriadol yn y theatr byncer newydd yng nghilfachau tywyllach Adeilad Iceland ar y Stryd Fawr yn Abertawe.

Mwy...
Caerdydd Gyfoes 2014

Dydd Mercher - 01 October 2014

Caerdydd Gyfoes 2014

Mae orielau’n cael eu paratoi, y pafiliynau’n cael eu codi a’r mannau gwag yn cael eu llenwi wrth i Gaerdydd baratoi ar gyfer lansiad Caerdydd Gyfoes 2014, sef gŵyl celfyddydau gweledol fwyaf Cymru hyd yma.

Mwy...
Cynhyrchiad Theatr Ffynnon o Dandelion

Dydd Mercher - 01 October 2014

Cynhyrchiad Theatr Ffynnon o Dandelion

Mae Dant y Llew (Dandelion) yn defnyddio geiriau a delweddau o fenyw a fu’n byw drwy’r Rhyfel Byd Cyntaf, i adlewyrchu effaith amser yn mynd heibio a’r profiad o aros am y rheiny yn y frwydr a’r rheiny a gafodd eu gadael ar ôl.

Mwy...
Dannie Abse (1923-2014)

Dydd Mawrth - 30 September 2014

Dannie Abse (1923-2014)

Mae marw Dannie Abse yn ergyd drom i bob un ohonom. Roedd yn ddyn hawddgar a swynol. Cafodd ddylanwad iachusol ar bawb a oedd yn ddigon ffodus i ddod i gysylltiad ag ef.

Mwy...
Tŷ Cerdd yn cyhoeddi Karl Jenkins yn Noddwr a Paul Mealor yn Llywydd

Dydd Llun - 29 September 2014

Tŷ Cerdd yn cyhoeddi Karl Jenkins yn Noddwr a Paul Mealor yn Llywydd

Mae Tŷ Cerdd: Canolfan Cerddoriaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw mai Karl Jenkins fydd Noddwr y sefydliad cerdd gyda Paul Mealor yn Llywydd - y ddau ohonynt yn gyfansoddwyr blaenllaw Cymreig

Mwy...
Pridd yn cael ei pherfformio mewn gŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd

Dydd Gwener - 26 September 2014

Pridd yn cael ei pherfformio mewn gŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd

Yn mis Hydref eleni bydd detholiad o Pridd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn cael ei berfformio fel rhan o ŵyl theatr ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd yn Bautzen, yr Almaen, o’r enw Odyssee. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal ac fe fydd Theatr Genedlaethol Cymru yn ymuno â chwmnïau theatr amrywiol ar draws Ewrop i arddangos eu gwaith, ynghyd â chydweithio i archwilio posibiliadau o sefydlu’r ŵyl hon fel gŵyl barhaol, ac i greu cywaith theatraidd i’r dyfodol a fydd yn dod â phrofiadau lleiafrifol brodorol Ewropeaidd ynghyd

Mwy...
Buddsoddiad o dros £600,000 i hybu bylchau sgiliau yn Niwydiannau Cyfryngau Creadigol Cymru

Dydd Iau - 25 September 2014

Buddsoddiad o dros £600,000 i hybu bylchau sgiliau yn Niwydiannau Cyfryngau Creadigol Cymru

Mae cwmnïau allweddol yn y Diwydiannau Cyfryngau Creadigol yng Nghymru wedi dod ynghyd â chorff sgiliau’r diwydiant Creative Skillset Cymru, i gydfuddsoddi dros £600,000 i dyfu sgiliau a thalent o’r radd flaenaf i’r diwydiant gan sicrhau parhad arloesedd a swyddi.

Mwy...
Ysgoloriaethau i Awduron 2015

Dydd Mercher - 24 September 2014

Ysgoloriaethau i Awduron 2015

Mae Ysgoloriaethau i Awduron yn newid. Ceir Ysgoloriaethau am symiau penodol, yn ogystal â nawdd o ffynhonnell newydd. Darllenwch isod am ragor o wybodaeth.

Mwy...
Herio Pedwar Bardd i Gyfansoddi Can Cerdd Mewn 24 Awr

Dydd Mawrth - 23 September 2014

Herio Pedwar Bardd i Gyfansoddi Can Cerdd Mewn 24 Awr

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her anferthol gerbron pedwar bardd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni, sef cyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Mwy...
Cerdd Fawr Dylan

Dydd Llun - 22 September 2014

Cerdd Fawr Dylan

I ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas, mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd plant a phobl ifanc ar draws y byd i gyfrannu at Gerdd Fawr Dylan.

Mwy...
Metamorfoza – Rhan 1 ‘M:brio’

Dydd Iau - 18 September 2014

Metamorfoza – Rhan 1 ‘M:brio’

Metamorfoza yw’r metaffor am y daith greadigol o gymryd rhan drwy ‘ddawns yn troi o gwmpas cyd-destun.’ Mae’r sioe arddangos hon yn rhan o fenter newydd gan Theatr Ffynnon, “Ffynnon Collective”, sef datblygu deorfa gyffrous. Canolbwynt y fenter yw credu bod cymryd rhan ymarferol mewn mynegiant creadigol yn gwella iechyd a lles meddyliol, corfforol ac emosiynol, yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad a thwf personol a phroffesiynol

Mwy...
Tudalen 123456789...414243

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245