Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...404142
Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt, Artist Preswyl 2015 yn The Bluecoat, Lerpwl

Dydd Iau - 11 September 2014

Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt, Artist Preswyl 2015 yn The Bluecoat, Lerpwl

Gwahoddir artistiaid i ymgeisio am Wobr Goffa Alexandra Reinhardt 2015 (ARMA) i Artist Preswyl, a gynhelir yn The Bluecoat yn Lerpwl.

Mwy...
Adroddiad Hynt

Dydd Mawrth - 09 September 2014

Adroddiad Hynt

Ym mis Mawrth 2014, penodwyd Creu Cymru mewn partneriaeth â Diverse Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu menter fynediad newydd ar draws y sectorau theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru.

Mwy...
Symposiwn RhyddidCelfCymru

Dydd Mawrth - 09 September 2014

Symposiwn RhyddidCelfCymru

Ydy’r gofod ar gyfer rhyddid mynegiant artistig yn ehangu neu’n lleihau?

Mwy...
Cronfa lawnsio i hybu gyrfaeodd cerddorol

Dydd Gwener - 05 September 2014

Cronfa lawnsio i hybu gyrfaeodd cerddorol

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru heddiw wedi lawnsio cronfa newydd sbon i gynorthwyo artistiaid neu fandiau cerddorol talentog yng Nghymru i hybu eu gyrfaoedd.

Mwy...
Ekman i weithio gyda chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith o’r DU a thu hwnt

Dydd Iau - 04 September 2014

Ekman i weithio gyda chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith o’r DU a thu hwnt

Ymarferion ar y gweill gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer taith hydref 2014 y Cwmni (27 Medi – 17 Tachwedd), yn cynnwys ychwanegiad newydd i repertoire teithiol y cwmni, Tuplet gan y coreograffydd uchel ei fri o Sweden Alexander Ekman.

Mwy...
Lleuwen i gynrychioli Cymru yn WOMEX 14 yn Santiago

Dydd Mercher - 03 September 2014

Lleuwen i gynrychioli Cymru yn WOMEX 14 yn Santiago

Mae Cerdd Cymru: Music Wales yn falch iawn o gyhoeddi mai’r gantores a’r gyfansoddwraig o Gymru, Lleuwen, sydd wedi ei dethol i berfformio ar lwyfan Gorwelion yn WOMEX a gynhelir eleni yn Santiago de Compostela, Galicia, Sbaen, o ddydd Mercher, 22 Hydref hyd at ddydd Sadwrn 26 Hydref, 2014.

Mwy...
Adfer: Prosiect Oriel oddi ar y safle Amgueddfa Ceredigion

Dydd Mercher - 03 September 2014

Adfer: Prosiect Oriel oddi ar y safle Amgueddfa Ceredigion

Mae Amgueddfa Ceredigion yn atyniad poblogaidd yn nhref Aberystwyth ac mae’n denu oddeutu 30,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n rhedeg gwasanaethau ledled y sir. Er mwyn diogelu dyfodol yr amgueddfa buom yn ymgynghori â’r ymwelwyr i lunio cynlluniau i wella mynediad a gwasanaethau.

Mwy...
Cynnau, Cyfrannu, Creu ac Archwilio Dawns gyda TaikaBox yn Y Ffwrnes yr hydref hwn

Dydd Llun - 01 September 2014

Cynnau, Cyfrannu, Creu ac Archwilio Dawns gyda TaikaBox yn Y Ffwrnes yr hydref hwn

Daw TaikaBox, y cwmni dawns/digidol o Gaerdydd, â dwy sioe hynod i’r Ffwrnes yr hydref hwn: Please Switch On Your Mobile Phones a Beyond the Body.

Mwy...
Nifer mwyaf erioed yn mynychu Coleg Brenhinol Cymru wrth iddo gyhoeddi tymor o gofio a dathlu

Dydd Llun - 01 September 2014

Nifer mwyaf erioed yn mynychu Coleg Brenhinol Cymru wrth iddo gyhoeddi tymor o gofio a dathlu

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyhoeddi rhaglen newydd ar gyfer tymor yr hydref ochr yn ochr â’r newyddion bod ei ffigurau cynulleidfaoedd blynyddol wedi cynyddu 20%, yn dilyn cynnydd o 11% y flwyddyn flaenorol.

Mwy...
Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Dydd Iau - 28 August 2014

Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Rhyddheir y data diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru am ei Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw heddiw.

Mwy...
Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Dydd Mercher - 27 August 2014

Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Yn dilyn teithiau llwyddiannus ac adeiladu ar eu henw da am gynhyrchu drama hygyrch o ansawdd uchel, bydd Black RAT Productions yn perfformio comedi doniol a hwylus Alan Ayckbourn, Bedroom Farce, ar daith dau ar bymtheg o leoliadau o amgylch Cymru yr hydref hwn o'r 30 Medi hyd at yr 8 Tachwedd.

Mwy...
Y Post Diwethaf

Dydd Gwener - 22 August 2014

Y Post Diwethaf

Cymorth grant bychan ar gael i grwpiau cymunedol ar draws y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Tachwedd hwn.

Mwy...
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Gwener - 22 August 2014

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cymdeithas Hanes Pobl Dduon Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd, yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo gyda’n cais am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno gweithgareddau i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon (BHM) 2014 ledled Cymru.

Mwy...
Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol

Dydd Iau - 21 August 2014

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol

John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mwy...
Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

Dydd Iau - 21 August 2014

Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

Mae artistiaid ifanc, ledled Cymru yn cael ei annog i arddangos ei doniau creadigol, drwy ymgeisio am Wobr Cymru Ryngwladol i Artistiaid Ifanc.

Mwy...
Hijinx a Theatr Ieuenctid INC Sherman yn Stuck in the Mud

Dydd Mercher - 20 August 2014

Hijinx a Theatr Ieuenctid INC Sherman yn Stuck in the Mud

Dyma sioe ddawns hudol a ail-grewyd yn arbennig i Ganolfan Mileniwm Cymru, a dyfodd o gydweithrediad rhwng tri chwmni o Gymru a’r arbenigwyr mewn dawns i’r anabl, GDance.

Mwy...
Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr celfyddydau teithiol gwledig ym Mhowys ym mis Medi

Dydd Mercher - 13 August 2014

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr celfyddydau teithiol gwledig ym Mhowys ym mis Medi

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Powys a Cynllun Noson Allan yn edrych ymlaen i gyhoeddi digwyddiad rhwydweithio i hyrwyddwyr o ddigwyddiadau celfyddydol teithiol gwledig ym Mhowys a Chanolbarth Cymru.

Mwy...
Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Dydd Mawrth - 12 August 2014

Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Mae'r broses o recriwtio Cyfarwyddwr Artistig newydd ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar y gweill, gan nodi dechrau cyfnod deinamig newydd i brif gwmni dawns Cymru. Bydd y Cwmni yn chwilio am arweinyddiaeth artistig ffres i yrru'i weledigaeth yn ei blaen, a disgwylir y bydd nifer o unigolion o safon uchel yn dangos diddordeb yn y rôl.

Mwy...
Romeo & Juliet Mash Up

Dydd Llun - 11 August 2014

Romeo & Juliet Mash Up

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Sherman Cymru a Chymdeithas Celfyddydau Adamsdown yn gweithio gyda grwpiau sy’n rhan o glwstwr Cymunedau’n Gyntaf STAR i greu fersiwn hynod iawn o ddrama enwog Shakespeare, ‘Romeo & Juliet Mash Up’. Cyflwynir y sioe arbennig yma o flaen cynhyrchiad Sherman Cymru o’r ddrama, fydd i’w gweld yn Theatr y Sherman fis Hydref.

Mwy...
Arts Fundraising & Philanthropy

Dydd Llun - 11 August 2014

Arts Fundraising & Philanthropy

Mae Arts Fundraising & Philanthropy wedi cyhoeddi ei ddigwyddiadau a’i weithgareddau rhwng Medi 2014 – Mawrth 2015. Mae hyn yn cynnwys mwy na 50 o gyrsiau hyfforddi codi arian un diwrnod, hyfforddiant mewn Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr, ysgol haf breswyl a llawer rhagor.

Mwy...
Tudalen 123456789...404142

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245