Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...373839
Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Heddiw (3 Mehefin) daeth grwpiau a phartneriaid cymunedol i weithdy yng Nghaer Rufeinig Segontium, Caernarfon, gyda’r artist preswyl sydd newydd gael ei phenodi, Manon Awst, er mwyn dysgu am y gwaith y bydd yn ei wneud dros y chwe mis nesaf fel rhan o’i chyfnod preswyl.

Mwy...
Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu 2014

Gwahoddir sefydliadau celfyddydau a theuluoedd i gymryd rhan wrth i Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru ddechrau ei hail flwyddyn yn annog teuluoedd i ymgysylltu â’r celfyddydau yng Nghymru. Yn rhan o fenter drwy’r DU, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi contractio'r tîm yn Fieldwork a fydd yn arwain yr ymgyrch yng Nghymru ar gyfer blwyddyn dau.

Mwy...
Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Dydd Mawrth - 10 June 2014

Y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn dod i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr, cynllun ymgysylltu cerddorol ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan sy’n gweithio gyda phobl ifanc 14 - 24 oed.

Mwy...
Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Dydd Llun - 09 June 2014

Beneath the streets: Cyfarfyddiad mewn lleoliad dirgel yng nghanol Caerdydd

Ydy pethau wir fel maen nhw’n ymddangos yng nghanol dinas brysur Caerdydd? O dan yr wyneb o barchusrwydd, mae masnachwyr Caerdydd yn cuddio cyfrinach. Mae isfyd tywyll ac arswydus o dan y ffryntiau siopau dymunol, yn anweledig i bawb ond y rhai sy’n mentro dilyn.

Mwy...
Nid yw iaith yn rhwystr i fwynhau theatr

Dydd Llun - 09 June 2014

Nid yw iaith yn rhwystr i fwynhau theatr

Mae Pen-blwydd Poenus Pete, cynhyrchiad diweddaraf Theatr Iolo, yn cynnig drama yn y Gymraeg sy’n dra gwahanol i’r arfer. Cafodd y comedi teuluol ei ysgrifennu gan Gary Owen, a dysgodd Cymraeg dros ugain mlynedd yn ôl, ei gyfarwyddo gan ddysgwr Cymraeg, Kevin Lewis, ac mae’r prif gymeriad, sydd hefyd yn ddysgwr, yn cael ei phortreadu gan Richard Nichols, sydd ei hun yn ddysgwr.

Mwy...
Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Dydd Iau - 05 June 2014

Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Mae Tŷ Cerdd - Canolfan Cerddoriaeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad Recordiau Tŷ Cerdd, label recordio newydd sydd wedi ei sefydlu yn bwrpasol i hyrwyddo cerddoriaeth Cymru i’r byd.

Mwy...
Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Dydd Mawrth - 03 June 2014

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Ym mis Mehefin mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, corws cymysg gyda goreuon gwledydd Prydain, yn nodi diwedd tymor pen-blwydd llwyddiannus i ddathlu deng mlynedd ar hugain o gerddora.

Mwy...
Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Dydd Mercher - 28 May 2014

Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Mae Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog yn astudiaeth creadigol i leoliad ac atgofion gan Rebecca Louise Collins ac yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Dydd Mercher 28ain a Dydd Iau 29ain o Fai, 2014 am 7.45 o’r gloch.

Mwy...
Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Dydd Mercher - 28 May 2014

Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Mai 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Dydd Gwener - 23 May 2014

Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Mae rhaglen Criw Celf yn chwilio am artistiaid ifanc i gofrestru ar gyfer grwpiau newydd ychwanegol sydd am gael eu sefydlu ar draws gogledd Cymru o fis Medi ymlaen.

Mwy...
Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Dydd Gwener - 23 May 2014

Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Mae Earthfall yn cynnig cyfle i dri myfyriwr ar eu blwyddyn olaf / graddedigion diweddar ymuno â'r cwmni yn rhan o gynllun prentisiaeth yn ystod cyfnod ymchwilio a datblygu cynhyrchiad nesaf y cwmni, Stories from a Crowded Room.

Mwy...
Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

Dydd Iau - 22 May 2014

Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

I ddathlu ugain mlynedd o ariannu gan y Loteri Genedlaethol rydym yn dechrau chwilio am leoedd a phobl yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sy’n haeddu’r teitl: Trysor Cenedlaethol.

Mwy...
Pamela Rawnsley 1952-2014

Dydd Gwener - 16 May 2014

Pamela Rawnsley 1952-2014

Gyda thristwch mawr a diffuant y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn nodi marwolaeth gof arian ac artist o fri a fu farw ynghanol ei bywyd a’i nerth oherwydd tyfiant ar ei hymennydd nad oedd modd ei drin.

Mwy...
Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

Dydd Mawrth - 13 May 2014

Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

O Ddydd Gwener 20 – Dydd Sadwrn 22 Mehefin, bydd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn arddangos rhai o dalentau gorau’r diwydiant cerddoriaeth mewn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.

Mwy...
Gwyn i deithio Cymru

Dydd Mawrth - 13 May 2014

Gwyn i deithio Cymru

Fis Mai eleni, bydd cyfieithiad Cymraeg cyntaf o ddrama arobryn i blant yn teithio Cymru

Mwy...
Penodi’r artistiaid preswyl cyntaf erioed yng Nghymru ar gyfer camlesi

Dydd Gwener - 09 May 2014

Penodi’r artistiaid preswyl cyntaf erioed yng Nghymru ar gyfer camlesi

Am y tro cyntaf erioed, bydd camlesi hanesyddol Cymru yn gyrchfan i ddau artist preswyl fel rhan o brosiect sydd â’r nod o ddod â chymunedau a dyfrffyrdd lleol yn agosach at ei gilydd.

Mwy...
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014

Dydd Gwener - 09 May 2014

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

Mwy...
Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Dydd Iau - 08 May 2014

Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Mae Sherman Cymru yn gofyn am ddeg golygfa neu ddramâu byrion ar gyfer eu prosiect blynyddol, SgriptSlam Steddfod, i’w perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

Mwy...
Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Dydd Mercher - 07 May 2014

Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Heddiw cyhoeddodd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC fanylion eu tymor 2014-15 ledled Cymru, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r seren opera o Gymro Bryn Terfel Ddydd Gŵyl Dewi 2015.

Mwy...
Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

Dydd Mercher - 07 May 2014

Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

27 - 29 Mehefin 2014. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Mwy...
Tudalen 123456789...373839

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245