Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...373839
Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Dydd Mercher - 28 May 2014

Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog

Mae Re-Imagining Llanbedrog/Ail-Ddychmygu Llanbedrog yn astudiaeth creadigol i leoliad ac atgofion gan Rebecca Louise Collins ac yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Dydd Mercher 28ain a Dydd Iau 29ain o Fai, 2014 am 7.45 o’r gloch.

Mwy...
Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Dydd Mercher - 28 May 2014

Cynllun Blynyddol Datblygu Dawn Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Mai 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Dydd Gwener - 23 May 2014

Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Mae rhaglen Criw Celf yn chwilio am artistiaid ifanc i gofrestru ar gyfer grwpiau newydd ychwanegol sydd am gael eu sefydlu ar draws gogledd Cymru o fis Medi ymlaen.

Mwy...
Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Dydd Gwener - 23 May 2014

Earthfall yn cynnig tri Phrentisiaeth i Berfformwyr cyn dathliadau'r cwmni'n 25 oed

Mae Earthfall yn cynnig cyfle i dri myfyriwr ar eu blwyddyn olaf / graddedigion diweddar ymuno â'r cwmni yn rhan o gynllun prentisiaeth yn ystod cyfnod ymchwilio a datblygu cynhyrchiad nesaf y cwmni, Stories from a Crowded Room.

Mwy...
Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

Dydd Iau - 22 May 2014

Beth yw’ch Trysor Cenedlaethol chi?

I ddathlu ugain mlynedd o ariannu gan y Loteri Genedlaethol rydym yn dechrau chwilio am leoedd a phobl yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sy’n haeddu’r teitl: Trysor Cenedlaethol.

Mwy...
Pamela Rawnsley 1952-2014

Dydd Gwener - 16 May 2014

Pamela Rawnsley 1952-2014

Gyda thristwch mawr a diffuant y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn nodi marwolaeth gof arian ac artist o fri a fu farw ynghanol ei bywyd a’i nerth oherwydd tyfiant ar ei hymennydd nad oedd modd ei drin.

Mwy...
Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

Dydd Mawrth - 13 May 2014

Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

O Ddydd Gwener 20 – Dydd Sadwrn 22 Mehefin, bydd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn arddangos rhai o dalentau gorau’r diwydiant cerddoriaeth mewn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.

Mwy...
Gwyn i deithio Cymru

Dydd Mawrth - 13 May 2014

Gwyn i deithio Cymru

Fis Mai eleni, bydd cyfieithiad Cymraeg cyntaf o ddrama arobryn i blant yn teithio Cymru

Mwy...
Penodi’r artistiaid preswyl cyntaf erioed yng Nghymru ar gyfer camlesi

Dydd Gwener - 09 May 2014

Penodi’r artistiaid preswyl cyntaf erioed yng Nghymru ar gyfer camlesi

Am y tro cyntaf erioed, bydd camlesi hanesyddol Cymru yn gyrchfan i ddau artist preswyl fel rhan o brosiect sydd â’r nod o ddod â chymunedau a dyfrffyrdd lleol yn agosach at ei gilydd.

Mwy...
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014

Dydd Gwener - 09 May 2014

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

Mwy...
Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Dydd Iau - 08 May 2014

Galw am sgriptiau Cymraeg ar gyfer SgriptSlam y Sherman yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli

Mae Sherman Cymru yn gofyn am ddeg golygfa neu ddramâu byrion ar gyfer eu prosiect blynyddol, SgriptSlam Steddfod, i’w perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

Mwy...
Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Dydd Mercher - 07 May 2014

Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Heddiw cyhoeddodd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC fanylion eu tymor 2014-15 ledled Cymru, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r seren opera o Gymro Bryn Terfel Ddydd Gŵyl Dewi 2015.

Mwy...
Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

Dydd Mercher - 07 May 2014

Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y Llygad yn dychwelyd am yr ail flwyddyn

27 - 29 Mehefin 2014. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Mwy...
Chwiliwch am yr arteffactau ffug a syrthiwch fel un yn ystod Amgueddfeydd yn y Nos 2014 yng Nghymru

Dydd Mercher - 07 May 2014

Chwiliwch am yr arteffactau ffug a syrthiwch fel un yn ystod Amgueddfeydd yn y Nos 2014 yng Nghymru

Digwyddiadau a drefnir gan yr arlunwyr cyfoes Janette Parris ac Amy Sharrocks yw dau yn unig o uchafbwyntiau Amgueddfeydd yn y Nos eleni, sef gŵyl gelfyddydau, treftadaeth a diwylliant flynyddol yn y nos.

Mwy...
Stefan Gant. Prosiect llunio Tug of War

Dydd Mawrth - 06 May 2014

Stefan Gant. Prosiect llunio Tug of War

Mae’r arlunydd, Stefan Gant, wedi trawsnewid ardal enfawr ail lawr cyn siop JJB yn ardal sydd yn archwilio Cystadleuaeth Tynnu Rhaff drwy celfyddyd gyfoes.

Mwy...
Cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer dau brosiect newydd ym maes arloesedd digidol yng Nghymru

Dydd Mercher - 30 April 2014

Cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer dau brosiect newydd ym maes arloesedd digidol yng Nghymru

Mae Cronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru yn cefnogi dau brosiect digidol arloesol newydd.

Mwy...
Yn eisiau: Tywyswyr Byw

Dydd Mawrth - 29 April 2014

Yn eisiau: Tywyswyr Byw

I gefnogi rhaglen Artes Mundi, ar y cyd â MOSTYN, i ymgysylltu â’r gynulleidfa. MOSTYN Llandudno 19 Gorffennaf 2014 – 2 Tachwedd 2014.

Mwy...
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Dydd Gwener - 25 April 2014

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Gwener, Ebrill 25) yn Focus Wales 2014, Wrecsam.

Mwy...
Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Dydd Gwener - 25 April 2014

Feix&Merlin yn derbyn comisiwn i greu darn o gelf gyhoeddus i Undeb Myfyrwyr yn Pontio

Mae'r penseiri Feix&Merlin wedi ennill comisiwn i gynllunio tu mewn i lawr Undeb y Myfyrwyr fel rhan o'r rhaglen celf gyhoeddus i ganolfan newydd Pontio.

Mwy...
Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Dydd Iau - 24 April 2014

Yn cael trafferth dilyn trywydd gofynion cyfreithiol a llywodraethol?

Gall fod yn anodd aros ar y trywydd cywir gyda'ch rhwymedigaethau o ran tirwedd deddfau a rheoliadau sy'n newid drwy'r adeg. Dyna pam mae Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Elusennau 2014, Helpu'ch mudiad i aros ar y trywydd cywir, mor bwysig. Mae gennym beth wmbreth o gymorth, cyngor a gwybodaeth ymarferol i'ch helpu. Stadiwm Liberty, dydd Mercher 21 Mai, 2014.

Mwy...
Tudalen 123456789...373839

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245