Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...383940
Taith Tir Eginiad 2014: ‘Y Daith Sy’n Ailgysylltu’

Dydd Gwener - 04 July 2014

Taith Tir Eginiad 2014: ‘Y Daith Sy’n Ailgysylltu’

Mae Taith Tir Eginiad 2014 yn cynnig llawer mwy na thaith gerdded tywys trwy rai o ardaloedd cefn gwlad mwyaf amrywiol a harddaf Cymru. Mae hefyd yn gyfle i gysylltu gyda phynciau ecoleg a chynaliadwyedd dwfn gyda hwyluswyr ac artistiaid profiadol.

Mwy...
Cynllun Noson Allan a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo mewn seremoni genedlaethol

Dydd Mercher - 02 July 2014

Cynllun Noson Allan a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo mewn seremoni genedlaethol

Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru a Heddlu Gwent y cael eu gwobrwyo Gwobrwywyd prosiect partneriaeth hir ei barhad gyda chynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru a Heddlu Gwent mewn seremoni genedlaethol yn Llundain ar 23ain Mehefin dan adain yr Ysgrifennydd Gwladol, Theresa May. Cafodd yr Arolygydd Rhan-amser Christine Smith o Heddlu Gwent Wobr Unigol Heddlu Rhan-amser yr Arglwydd Ferrers am ei gwaith gyda phlant a phobl ifainc wrth gynnal y prosiect Gwneud Gwahaniaeth gyda Hyrwyddwyr Ifainc drwy Went i gyd.

Mwy...
Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Dydd Mawrth - 01 July 2014

Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth cenedlaethol i ddadansoddi data o swyddfeydd tocynnau a mewnwelediad cynulleidfa ar gyfer y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Mwy...
Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno Thank you Pupils!

Dydd Gwener - 27 June 2014

Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno Thank you Pupils!

Bydd pob plentyn ac oedolyn sy’n cael gwersi yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn derbyn tocyn am ddim i fynychu’r Cyngerdd Haf blynyddol a gynhelir yn Theatr Galeri , Nos Fawrth, Gorfennaf 1af.

Mwy...
STORE

Dydd Iau - 26 June 2014

STORE

Siop ydi STORE. Busnes ydi’r Celfyddydau. Dewch i brynu perfformiadau!

Mwy...
10 Mewn Bws yn Anelu at Lwyddiant

Dydd Mercher - 25 June 2014

10 Mewn Bws yn Anelu at Lwyddiant

Mae 10 Mewn Bws angen cefnogaeth y Cymry wrth iddynt gystadlu am bleidleisiau a'r cyfle i ddisgleirio ar BBC One yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni.

Mwy...
Dawnswyr yn Stuck in the Mud yn Abertawe

Dydd Mawrth - 24 June 2014

Dawnswyr yn Stuck in the Mud yn Abertawe

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n hen gyfarwydd â’r môr, ond ym mis Gorffennaf gwlypwch gwahanol sydd dan sylw pan ddaw Stuck in the Mud yno, a mwy na deg ar hugain o ddawnswyr lleol a phennaf ddawnswyr proffesiynol mewn perfformiad hudol i’r teulu i gyd, yn rhan o wŷl Diwrnodau Dawns Taliesin - gwŷl ddawns Abertawe mewn mannau annisgwyl.

Mwy...
Sinema dafluniol y Dôm Dawns

Dydd Mawrth - 24 June 2014

Sinema dafluniol y Dôm Dawns

Bydd prosiect arloesol o Gymru sy'n cynnwys ffilmiau dawns 360° yn teithio i wyliau a chanolfannau yng Nghymru yn ystod yr haf ac yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau profiad hollgynhwysol anhygoel yn yr awyr agored.

Mwy...
Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014

Dydd Llun - 23 June 2014

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu 2014

Y cynlluniau cyntaf wedi’u cyhoeddi ar gyfer yr Ŵyl i’r Teulu eleni. Cyhoeddi awdur War Horse Michael Morpurgo fel Noddwr. Digwyddiadau yng Nghymru a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio apêl am Seld Gymreig ar ei newydd wedd

Dydd Llun - 23 June 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru’n lansio apêl am Seld Gymreig ar ei newydd wedd

Ym mhob diwylliant ceir lle arbennig yn y cartref i gadw ac arddangos eiddo mwyaf gwerthfawr pobl.

Mwy...
Diwydiant Creadigol Cymru yn chwilio am y to nesaf o sgriptwyr talentog

Dydd Gwener - 20 June 2014

Diwydiant Creadigol Cymru yn chwilio am y to nesaf o sgriptwyr talentog

Ydych chi wedi ysgrifennu’r set-bocs poblogaidd nesaf? A ddylai eich geiriau gael eu clywed mewn theatrau byd enwog? A yw eich sgript nodwedd un cam i ffwrdd o’r sgrin fawr? Os felly, gall menter newydd sgriptio Cymraeg a lansir heddiw (dydd Gwener 20 Mehefin, 2014) yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr fod ar eich cyfer chi.

Mwy...
Burning Red

Dydd Gwener - 20 June 2014

Rachel O’Riordan yn cyhoeddi rhaglen ei thymor cyntaf fel Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru

Mae Cyfarwyddwr Artistig newydd Sherman Cymru, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen ei thymor cyntaf ers ei phenodi, ble y’i gwelir yn cyfarwyddo fersiwn gyfoes, feiddgar o Romeo & Juliet, yn ogystal â chynhyrchiad Nadolig prif awditoriwm Sherman Cymru, Arabian Nights.

Mwy...
Bydd cynhyrchiad nesaf National Theatre Wales yn archwiliad pwerus o ffermio defaid.

Dydd Iau - 19 June 2014

Bydd cynhyrchiad nesaf National Theatre Wales yn archwiliad pwerus o ffermio defaid.

Mae The Gathering/Yr Helfa yn benllanw tair blynedd o arsylwi bywyd yn Hafod Y Llan, fferm fynydd a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, wrth droed yr Wyddfa.

Mwy...
Cyfri’r Dyddiau tan Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

Dydd Mercher - 18 June 2014

Cyfri’r Dyddiau tan Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

Mae’r awr fawr bron â chyrraedd ac mae hi bron yn amser i groesawu Gŵyl Llenyddiaeth Dinefwr i dir godidog Parc a Chastell Dinefwr.

Mwy...
‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Dydd Mercher - 18 June 2014

‘Lladd Amser’ - perfformiad cerddorol gyda grŵp gwau amatur!

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru wedi comisiynu Jobina Tinnemans, cyfansoddwraig sy’n byw yn Sir Benfro, i weithio gyda grŵp gwau amatur er mwyn perfformio’i chyfansoddiad arloesol, “Lladd Amser” (“Killing Time”) yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf 2014. Bydd y perfformiad yn rhan o ddigwyddiadau ymylol Gŵyl Cymunedau Cysylltiedig y Cyngor Ymchwil Celfyddydau a Dyniaethau a gynhelir yng Ngwesty Dewi Sant ar y 1af a’r 2il o Orffennaf.

Mwy...
Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dydd Mawrth - 17 June 2014

Penwythnos o ddawns gyfoes yn Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

27-29 Mehefin, 2014 gyda gwobr £1,000 am waith mwyaf trawiadol ac arloesol y Llwyfan

Mwy...
Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Dydd Gwener - 13 June 2014

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Dydd Iau - 12 June 2014

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid

Mehefin 2014 - CAERDYDD: Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr dawnus y mis hwn trwy gyfrwng Alternative Routes, rhaglen ddatblygu artistiaid blynyddol, bellach ar y gweill yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Mwy...
Troi’r Anweledig yn weladwy

Dydd Iau - 12 June 2014

Troi’r Anweledig yn weladwy

Yn dilyn ymateb “anhygoel” yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, mae monolog bwerus a dirdynnol gan yr awdur Aled John Williams yn mynd ar daith o gwmpas Cymru.

Mwy...
Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Dydd Mercher - 11 June 2014

Mimosa - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc yn gweithio mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia i greu’r cyfle cwbl unigryw yma i bobl ifanc!

Mwy...
Tudalen 123456789...383940

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245