Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Dydd Gwener - 07 March 2014

TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Yn dilyn cais llwyddiannus i Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr na nÓg o Gastell-nedd wedi dechrau ar Daith dau fis y DU gyda sioe theatr roc a rôl am fywyd cynnar Tom Jones. Fe ddechreuodd y daith ar Ddydd Gŵyl Dewi 2014 yng nghartref genedigol Tom, Pontypridd a hynny yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Miwni, 49 mlynedd i'r diwrnod ers iddo gael ei rhif 1 cyntaf!

Mwy...
Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Dydd Mercher - 05 March 2014

Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Yn 2013 dathlwyd 6ed arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice, a 10 mlynedd ers i Gymru gael ei chynrychioli am y tro cyntaf yn Biennale Celf blaenllaw Fenis.

Mwy...
Preswyliad Theatr Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Aeron

Dydd Llun - 03 March 2014

Preswyliad Theatr Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Aeron

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi partneriaeth gyda Theatr Felinfach ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf, Y Negesydd. Bydd y cwmni yn cynnal cyfnod preswyl yn Theatr Felinfach yn Nyffryn Aeron yn ystod mis Ebrill ac yn creu rhaglen llawn o weithgareddau amrywiol yn yr ardal.

Mwy...
Prosiect hanes o Aberhonddu yn ennill gwobr celf

Dydd Llun - 03 March 2014

Prosiect hanes o Aberhonddu yn ennill gwobr celf

Mae prosiect hanes o Aberhonddu wedi ennill gwobr i gydnabod ei waith gyda Age Cymru – yr elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru.

Mwy...
Cyhoeddi Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni

Dydd Gwener - 28 February 2014

Cyhoeddi Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai’r gyfarwyddwraig Sara Lloyd sydd wedi ei phenodi fel Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni. Bydd Sara yn ymuno gyda Theatr Genedlaethol Cymru ddechrau mis Mawrth 2014 ac yn gweithio o brif swyddfa y cwmni yn Y Llwyfan, Caerfyrddin.

Mwy...
Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Dydd Gwener - 28 February 2014

Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Eleni mi fydd gŵyl fyd-enwog Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o ddiddanwch. I nodi’r garreg filltir mae’r trefnwyr, y cwmni Cymreig Orchard, wedi dod â’r doniau cyfoes amlycaf ynghyd mewn rhaglen hynod o gyffrous a gwreiddiol. Mi fydd Gregory Porter, sydd newydd ennill Grammy, a Laura Mvula, sydd wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Brit, yn ymuno â sêr fel Burt Bacharach, Jean Toussaint, Loose Tubes, Warren Vaché a llawer iawn mwy o’r wynebau cyfarwydd sydd wedi ein gwefreiddio ar hyd y degawdau.

Mwy...
Canllawiau Ariannu a ffurflenni cais ar gyfer 2014/15

Dydd Gwener - 28 February 2014

Canllawiau Ariannu a ffurflenni cais ar gyfer 2014/15

Ein harfer yw diweddaru ein Canllawiau Ariannu ar gyfer dechrau pob blwyddyn ariannol, ond ar gyfer 2014/15 byddwn yn gwneud pethau fymryn yn wahanol. Bydd ein Canllawiau Ariannu yn cael eu diweddaru yn hwyrach yn 2014 ar ôl i ni gyhoeddi Creadigrwydd a’r Celfyddydau, ein strategaeth pum mlynedd newydd.

Mwy...
Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Dydd Mercher - 26 February 2014

Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn falch o gael cyhoeddi y bydd y cerddor a’r artist pop Cate Le Bon yn chwarae yn yr ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal ar safle prydferth Parc a Chastell Dinefwr yng nghrombil gwledig Sir Gaerfyrddin yr haf hwn. Cynhelir gŵyl 2014 o ddydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin.

Mwy...
Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Dydd Mawrth - 25 February 2014

Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Mae disgyblion blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes, Gwynedd wedi dadorchuddio gwaith celf a grëwyd ganddynt i ddathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2014.

Mwy...
Digwyddiad Dylunwyr Gwneuthurwyr Newydd yng Nghaerdydd yn Derbyn Cyllid Digwyddiadau Mawr

Dydd Mawrth - 25 February 2014

Digwyddiad Dylunwyr Gwneuthurwyr Newydd yng Nghaerdydd yn Derbyn Cyllid Digwyddiadau Mawr

Mae trefnwyr Gwnaed â Llaw yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn dathlu derbyn cyllid Digwyddiad Mawr gan Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.

Mwy...
Clwyd Theatr Cymru yn cyflwyno Under Milk Wood

Dydd Llun - 24 February 2014

Clwyd Theatr Cymru yn cyflwyno Under Milk Wood

Terry Hands sydd wedi cyfarwyddo’r cynhyrchiad o Under Milk Wood i ddathlu Canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas.

Mwy...
Actor Downton yn Cefnogi Menter Newydd Coleg Brenhinol Cymru ar gyfer Pobl Ifanc yn Sir Benfro

Dydd Llun - 24 February 2014

Actor Downton yn Cefnogi Menter Newydd Coleg Brenhinol Cymru ar gyfer Pobl Ifanc yn Sir Benfro

Mae un o actorion Downton Abbey a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Tom Cullen, wedi sôn am ei gefnogaeth i brosiect newydd y Coleg i fynd â’i Stiwdio Actorion Ifanc nodedig i Orllewin Cymru, gan gynnig cyfleoedd creadigol a hyfforddiant actor proffesiynol i bobl ifanc yn Sir Benfro.

Mwy...
Arian i'r Cymry berfformio eto yng Ngŵyl Ymylol Caeredin

Dydd Gwener - 21 February 2014

Arian i'r Cymry berfformio eto yng Ngŵyl Ymylol Caeredin

Y llynedd cafwyd blwyddyn arbennig o dda i dalent Cymru yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, nid yn unig o ran nifer y cwmnïau a aeth i Gaeredin ym mis Awst, ond hefyd yr ymateb gan y beirniaid i'w presenoldeb yno. Felly bydd Cyngor Celfyddydau Cymru unwaith eto eleni yn buddsoddi yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, yr ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd.

Mwy...
Gwerthiant ysgubol i dylwyth creadigol ar genhadaeth

Dydd Mercher - 19 February 2014

Gwerthiant ysgubol i dylwyth creadigol ar genhadaeth

Mae un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymruwedi ymuno â chwmni theatr Cwmni'r FrânWen i annog pobl ifanc Gogledd Cymru i beidio colli eu creadigrwydd. Bydd yr artist nodedig 3DLuned Rhys Parri yn dylunio’r set ar gyfer cynhyrchiad Cymraeg Cwpwrdd Dillad, sy'n dechrau eidaith, sydd eisoes wedi gwerthu allan, ym mis Chwefror.

Mwy...
Mae bydoedd yn dod i wrthdrawiad â'i gilydd - a'r actorion hefyd!

Dydd Mercher - 19 February 2014

Mae bydoedd yn dod i wrthdrawiad â'i gilydd - a'r actorion hefyd!

Mae 21st Century Dinosaurs yn ddarn newydd cyffrous o theatr aml-gyfrwng a grëwyd gan y cyfarwyddwr gwobrwyol, Chris Tally Evans, a'i gwmni talentog o artistiaid.

Mwy...
Rhys Ifans i serennu yn y sioe newydd i blant gyda Ensemble Cymru

Dydd Mawrth - 18 February 2014

Rhys Ifans i serennu yn y sioe newydd i blant gyda Ensemble Cymru

Caiff plant yng Nghymru y fraint o wylio perfformiad arbennig iawn pan fydd y cynhyrchiad cyntaf erioed yn y Gymraeg o ‘Pedr a’r Blaidd’ o eiddo Prokofiev yn mynd ar daith ym mis Mawrth - yn gyflawn gyda seren o Hollywood.

Mwy...
Earthfall a The Gate yn cynnig mis rhad ac am ddim o 'Ddosbarthiadau Datblygiad Proffesiynol'

Dydd Llun - 17 February 2014

Earthfall a The Gate yn cynnig mis rhad ac am ddim o 'Ddosbarthiadau Datblygiad Proffesiynol'

Mae Earthfall wedi sefydlu partneriaeth â The Gate er mwyn cynnal pedair sesiwn, bob dydd Mercher yn ystod mis Mawrth, rhwng 10yb a 1yp Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yn y Rhath. Mae'r dosbarthiadau ar agor i weithwyr proffesiynol byd dawns, graddedigion, myfyrwyr blwyddyn olaf ynghyd â dawnswyr llawrydd ac wedi'u bwriadu i hybu datblygiad personol ac archwilio syniadau, dulliau ac arddulliau newydd – gan ganolbwyntio hefyd ar dechnegau symud Earthfall.

Mwy...
Cerddoriaeth a barddoniaeth yn hwylio dros Fôr Iwerydd i fynd â thalent Cymru i America

Dydd Llun - 17 February 2014

Cerddoriaeth a barddoniaeth yn hwylio dros Fôr Iwerydd i fynd â thalent Cymru i America

Bydd Cymru a diwylliant Cymru ar ddangos yn eu llawnder dros yr wythnosau sydd i ddod. Bydd rhai o'n talentau disgleiriaf yn mynd i'r Unol Daleithiau i ddangos eu doniau.

Mwy...
Book Works: Sesiynau i Artistiaid

Dydd Gwener - 14 February 2014

Book Works: Sesiynau i Artistiaid

I ddathlu lansiad llyfr cyntaf Samuel Hasler, O, A Prayer Book, mae Chapter yn falch o allu cydweithio â Book Works ar gyfres o ddigwyddiadau'n seiliedig ar ysgrifau a chyhoeddiadau gan artistiaid.

Mwy...
Sied ysgrifennu Dylan Thomas ar daith

Dydd Gwener - 14 February 2014

Sied ysgrifennu Dylan Thomas ar daith

Agorodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, heddiw sied ysgrifennu sy’n cyfateb yn union i sied ysgrifennu wreiddiol Dylan Thomas. Bydd y sied yn mynd ar daith o amgylch Cymru a’r Deyrnas Unedig fel rhan o ddathliadau Gŵyl 100 Dylan Thomas.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245