Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...343536
Hoffem wybod...

Dydd Gwener - 21 March 2014

Hoffem wybod...

Mae Theatr Iolo a Sustrans yn cynnal arolwg gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru i geisio canfod pa ffactorau sy’n effeithio ar benderfyniad teulu i fynychu’r theatr, neu ddigwyddiad celfyddydau arall. Mae’r arolwg yn rhan o astudiaeth dichonolrwydd am greu cynllun cymhorthdal cludiant i fynychu digwyddiadau celfyddydau.

Mwy...
Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Dydd Iau - 20 March 2014

Arolwg sefydliadau arian refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill - 30 Medi 2013.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer hanner cyntaf arolwg o sefydliadau sy’n cael arian refeniw 2013/14.

Mwy...
Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Dydd Mercher - 19 March 2014

Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Mae gŵyl gelf Gymreig unigryw wedi cyhoeddi enwau'r 49 o grwpiau a phrosiectau celfyddydol a fydd yn derbyn un o'i grantiau 'Gwanwyn' eleni.

Mwy...
What Lies Beneath - Bill Swan

Dydd Mercher - 19 March 2014

‘Lliwiau’r India’ Arddangosfa newydd gan Bill Swann

Arddangosfa newydd gan Bill Swann, o Borthmadog, Gogledd Cymru, ydy ‘Lliwiau’r India’, sy’n cyfleu argraffiadau o’i deithiau drwy Orllewin Bengal, Uttah Pradesh a Rajasthan mewn sioe aml-gyfrwng sy’n cynnwys mur-addurniadau gwydr i’w hongian, cerfluniau, efydd, paent a thecstilau.

Mwy...
Antur yn yr Awyr Agored 2014

Dydd Mawrth - 18 March 2014

Antur yn yr Awyr Agored 2014

Archwilio partneriaethau ar gyfer Celf yn yr Awyr Agored. Gŵyl Afon Dyffryn Gwy Neuadd y Sir, Trefynwy dydd Gwener 9 Mai , 1 – 7pm.

Mwy...
Cymru’n Dathlu Haf o Straeon 2014

Dydd Iau - 13 March 2014

Cymru’n Dathlu Haf o Straeon 2014

Rhwng mis Mehefin a mis Medi eleni, bydd cyfle i bobl ar draws Cymru fwynhau cyfleoedd newydd sbon i drochi eu hunain yn niwylliant adrodd straeon Cymru fel rhan o Haf o Straeon 2014.

Mwy...
9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Dydd Iau - 13 March 2014

9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Mae 9Bach, y grŵp a ffurfiwyd gan Lisa Jên a Martin Hoyland, wedi bod yn gosod ei farc ar y sîn cerddoriaeth byd yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol ers yr argraff a gafodd eu halbym gyntaf o ganeuon gwerin Cymraeg yn 2009.

Mwy...
Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Dydd Mercher - 12 March 2014

Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion - i hybu talent cerddorol newydd yng Nghymru yn 2014.

Mwy...
Eminent Photography

Dydd Mawrth - 11 March 2014

Sherman Cymru yn ennill Gwobr Celfyddydau Yng Ngwobrau Cardiff Life 2014

Enillodd Sherman Cymru'r wobr yn y categori Celfyddydau - ynghyd â Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Ten Gallery a Music Theatre Wales.

Mwy...
Philip Clarke

Dydd Mawrth - 11 March 2014

Clodfori Llwyddiannau’r Celfyddydau gwirfoddol mewn seremoni ysgogol

Bu i grŵp gweu a ysbrydolodd trigolion eu cymuned i adfywio’u tref ynghyd â grŵp crefftau sy’n cynnig cyfle i bobl hŷn wedi eu heithrio i wneud ffrindiau wrth greu crefftau ennill Gwobrau Epic Cymru eleni.

Mwy...
TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Dydd Gwener - 07 March 2014

TOM - yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer taith DU

Yn dilyn cais llwyddiannus i Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr na nÓg o Gastell-nedd wedi dechrau ar Daith dau fis y DU gyda sioe theatr roc a rôl am fywyd cynnar Tom Jones. Fe ddechreuodd y daith ar Ddydd Gŵyl Dewi 2014 yng nghartref genedigol Tom, Pontypridd a hynny yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Miwni, 49 mlynedd i'r diwrnod ers iddo gael ei rhif 1 cyntaf!

Mwy...
Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Dydd Mercher - 05 March 2014

Cyngor y Celfyddydau’n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Yn 2013 dathlwyd 6ed arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice, a 10 mlynedd ers i Gymru gael ei chynrychioli am y tro cyntaf yn Biennale Celf blaenllaw Fenis.

Mwy...
Preswyliad Theatr Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Aeron

Dydd Llun - 03 March 2014

Preswyliad Theatr Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Aeron

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi partneriaeth gyda Theatr Felinfach ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf, Y Negesydd. Bydd y cwmni yn cynnal cyfnod preswyl yn Theatr Felinfach yn Nyffryn Aeron yn ystod mis Ebrill ac yn creu rhaglen llawn o weithgareddau amrywiol yn yr ardal.

Mwy...
Prosiect hanes o Aberhonddu yn ennill gwobr celf

Dydd Llun - 03 March 2014

Prosiect hanes o Aberhonddu yn ennill gwobr celf

Mae prosiect hanes o Aberhonddu wedi ennill gwobr i gydnabod ei waith gyda Age Cymru – yr elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru.

Mwy...
Cyhoeddi Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni

Dydd Gwener - 28 February 2014

Cyhoeddi Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai’r gyfarwyddwraig Sara Lloyd sydd wedi ei phenodi fel Cyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni. Bydd Sara yn ymuno gyda Theatr Genedlaethol Cymru ddechrau mis Mawrth 2014 ac yn gweithio o brif swyddfa y cwmni yn Y Llwyfan, Caerfyrddin.

Mwy...
Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Dydd Gwener - 28 February 2014

Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Eleni mi fydd gŵyl fyd-enwog Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o ddiddanwch. I nodi’r garreg filltir mae’r trefnwyr, y cwmni Cymreig Orchard, wedi dod â’r doniau cyfoes amlycaf ynghyd mewn rhaglen hynod o gyffrous a gwreiddiol. Mi fydd Gregory Porter, sydd newydd ennill Grammy, a Laura Mvula, sydd wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Brit, yn ymuno â sêr fel Burt Bacharach, Jean Toussaint, Loose Tubes, Warren Vaché a llawer iawn mwy o’r wynebau cyfarwydd sydd wedi ein gwefreiddio ar hyd y degawdau.

Mwy...
Canllawiau Ariannu a ffurflenni cais ar gyfer 2014/15

Dydd Gwener - 28 February 2014

Canllawiau Ariannu a ffurflenni cais ar gyfer 2014/15

Ein harfer yw diweddaru ein Canllawiau Ariannu ar gyfer dechrau pob blwyddyn ariannol, ond ar gyfer 2014/15 byddwn yn gwneud pethau fymryn yn wahanol. Bydd ein Canllawiau Ariannu yn cael eu diweddaru yn hwyrach yn 2014 ar ôl i ni gyhoeddi Creadigrwydd a’r Celfyddydau, ein strategaeth pum mlynedd newydd.

Mwy...
Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Dydd Mercher - 26 February 2014

Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn falch o gael cyhoeddi y bydd y cerddor a’r artist pop Cate Le Bon yn chwarae yn yr ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal ar safle prydferth Parc a Chastell Dinefwr yng nghrombil gwledig Sir Gaerfyrddin yr haf hwn. Cynhelir gŵyl 2014 o ddydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin.

Mwy...
Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Dydd Mawrth - 25 February 2014

Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Mae disgyblion blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes, Gwynedd wedi dadorchuddio gwaith celf a grëwyd ganddynt i ddathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2014.

Mwy...
Digwyddiad Dylunwyr Gwneuthurwyr Newydd yng Nghaerdydd yn Derbyn Cyllid Digwyddiadau Mawr

Dydd Mawrth - 25 February 2014

Digwyddiad Dylunwyr Gwneuthurwyr Newydd yng Nghaerdydd yn Derbyn Cyllid Digwyddiadau Mawr

Mae trefnwyr Gwnaed â Llaw yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn dathlu derbyn cyllid Digwyddiad Mawr gan Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.

Mwy...
Tudalen 123456789...343536

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245