Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 123456789...394041
Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Dydd Iau - 28 August 2014

Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol

Rhyddheir y data diweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru am ei Arolwg o Sefydliadau a Ariennir gan Refeniw heddiw.

Mwy...
Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Dydd Mercher - 27 August 2014

Black RAT Productions i Berfformio Bedroom Farce Alan Ayckbourn ar gyfer eu Taith yr Hydref 2014

Yn dilyn teithiau llwyddiannus ac adeiladu ar eu henw da am gynhyrchu drama hygyrch o ansawdd uchel, bydd Black RAT Productions yn perfformio comedi doniol a hwylus Alan Ayckbourn, Bedroom Farce, ar daith dau ar bymtheg o leoliadau o amgylch Cymru yr hydref hwn o'r 30 Medi hyd at yr 8 Tachwedd.

Mwy...
Y Post Diwethaf

Dydd Gwener - 22 August 2014

Y Post Diwethaf

Cymorth grant bychan ar gael i grwpiau cymunedol ar draws y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Tachwedd hwn.

Mwy...
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dydd Gwener - 22 August 2014

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru'n cyhoeddi ei bod wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cymdeithas Hanes Pobl Dduon Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd, yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo gyda’n cais am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno gweithgareddau i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon (BHM) 2014 ledled Cymru.

Mwy...
Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol

Dydd Iau - 21 August 2014

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol

John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mwy...
Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

Dydd Iau - 21 August 2014

Gwobr Cymru Rhyngwladol i Artistiaid Ifanc

Mae artistiaid ifanc, ledled Cymru yn cael ei annog i arddangos ei doniau creadigol, drwy ymgeisio am Wobr Cymru Ryngwladol i Artistiaid Ifanc.

Mwy...
Hijinx a Theatr Ieuenctid INC Sherman yn Stuck in the Mud

Dydd Mercher - 20 August 2014

Hijinx a Theatr Ieuenctid INC Sherman yn Stuck in the Mud

Dyma sioe ddawns hudol a ail-grewyd yn arbennig i Ganolfan Mileniwm Cymru, a dyfodd o gydweithrediad rhwng tri chwmni o Gymru a’r arbenigwyr mewn dawns i’r anabl, GDance.

Mwy...
Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr celfyddydau teithiol gwledig ym Mhowys ym mis Medi

Dydd Mercher - 13 August 2014

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr celfyddydau teithiol gwledig ym Mhowys ym mis Medi

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Powys a Cynllun Noson Allan yn edrych ymlaen i gyhoeddi digwyddiad rhwydweithio i hyrwyddwyr o ddigwyddiadau celfyddydol teithiol gwledig ym Mhowys a Chanolbarth Cymru.

Mwy...
Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Dydd Mawrth - 12 August 2014

Adnewyddu ac ailfywiogi Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wrth chwilio am Arweinydd Artistig newydd

Mae'r broses o recriwtio Cyfarwyddwr Artistig newydd ar gyfer Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar y gweill, gan nodi dechrau cyfnod deinamig newydd i brif gwmni dawns Cymru. Bydd y Cwmni yn chwilio am arweinyddiaeth artistig ffres i yrru'i weledigaeth yn ei blaen, a disgwylir y bydd nifer o unigolion o safon uchel yn dangos diddordeb yn y rôl.

Mwy...
Romeo & Juliet Mash Up

Dydd Llun - 11 August 2014

Romeo & Juliet Mash Up

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Sherman Cymru a Chymdeithas Celfyddydau Adamsdown yn gweithio gyda grwpiau sy’n rhan o glwstwr Cymunedau’n Gyntaf STAR i greu fersiwn hynod iawn o ddrama enwog Shakespeare, ‘Romeo & Juliet Mash Up’. Cyflwynir y sioe arbennig yma o flaen cynhyrchiad Sherman Cymru o’r ddrama, fydd i’w gweld yn Theatr y Sherman fis Hydref.

Mwy...
Arts Fundraising & Philanthropy

Dydd Llun - 11 August 2014

Arts Fundraising & Philanthropy

Mae Arts Fundraising & Philanthropy wedi cyhoeddi ei ddigwyddiadau a’i weithgareddau rhwng Medi 2014 – Mawrth 2015. Mae hyn yn cynnwys mwy na 50 o gyrsiau hyfforddi codi arian un diwrnod, hyfforddiant mewn Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr, ysgol haf breswyl a llawer rhagor.

Mwy...
Arloesedd ac Addysg Oriel Cynhadledd Ryngwladol engage 2014

Dydd Gwener - 01 August 2014

Arloesedd ac Addysg Oriel Cynhadledd Ryngwladol engage 2014

Bydd Cynhadledd Ryngwladol engage 2014 yn archwilio arloesedd fel thema eang ac ysbrydoledig yng nghyd-destun addysg a dysgu mewn orielau, amgueddfeydd a’r celfyddydau gweledol.

Mwy...
Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Dydd Mercher - 30 July 2014

Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Nid Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw’r unig lwyfan mawr ar gyfer diwylliant Cymreig yn ystod yr wythnos nesaf. Gydag oddeutu 700,000 o bobl yn heidio i ardal arfordirol Lorient yn Llydaw yn ystod wythnos gyntaf Awst ar gyfer yr ŵyl flynyddol fawr, dyma’r platfform perffaith i dalent Cymru.

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar flaen y gad wrth feithrin doniau dawns ymhlith yr ifanc

Dydd Mawrth - 29 July 2014

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar flaen y gad wrth feithrin doniau dawns ymhlith yr ifanc

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn nodi cam arall yn ei ymrwymiad i feithrin doniau’r dyfodol ym myd y ddawns yng Nghymru yr Awst hwn gyda Chwrs Haf Dawns uchelgeisiol newydd; gan ddarparu cyfle di-gymar ar gyfer datblygiad proffesiynol dawnswyr ifanc y dyfodol o Gymru.

Mwy...
Tymor yr hydref newydd WNO yn archwilio rhyddhad cenedlaethol a rhyddid personol

Dydd Mawrth - 29 July 2014

Tymor yr hydref newydd WNO yn archwilio rhyddhad cenedlaethol a rhyddid personol

Atseinir y rhyfelgri Rhyddid neu Farwolaeth! gan WNO yr Hydref hwn gyda thair opera yn edrych ar ryddhad cenedlaethol a phersonol. Agorir y tymor gyda dau gynhyrchiad newydd, sef William Tell a Moses in Egypt gan Rossini, yn archwilio rhyddid cenhedloedd, tra bydd adfywiad o Carmen gan Bizet yn manylu ar ryddid personol a beth mae’n ei olygu i fod yn ddynes rydd.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring yn cyhoeddi dyfarnu grant celfyddydol sylweddol

Dydd Llun - 28 July 2014

Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring yn cyhoeddi dyfarnu grant celfyddydol sylweddol

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn llwyddiannus wrth sicrhau arian oddi wrth Sefydliad Baring i dalu am brosiect dwy flynedd o weithgarwch celfyddydol ymgyfranogol mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn ac enw’r prosiect hwnnw yw cARTrefu.

Mwy...
Cymru yng Nghaeredin: Hybu diwylliant Cymru ar lwyfan ryngwladol

Dydd Llun - 28 July 2014

Cymru yng Nghaeredin: Hybu diwylliant Cymru ar lwyfan ryngwladol

Gyda bron i 3000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2014 yn fwy amrywiol fyth. Dim ond un rheol sydd yna yn Fringe Caeredin: sef disgwyliwch yr annisgwyl, ac eleni mae’r sioe gelfyddydol yn fwy nag erioed, a pherfformwyr o Gymru fydd yn cyflwyno rhai o’i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Mwy...
Sioe ben ffordd Llandudno

Dydd Llun - 28 July 2014

Sioe ben ffordd Llandudno

Yn ein sioe ben ffordd yn Llandudno rydym yn mynd i’r afael â phob agwedd ar y byd ar-lein gyda’r arlunydd (a’r aelod o Axisweb) Emily Speed a James Smith, sefydlydd y llwyfan gwe dylanwadol this is tomorrow. Yn ogystal, sesiynau cyngor un ac un 20 munud ynghylch eich gwefannau eich hunain a’ch presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol.

Mwy...
Prosiect newydd o’r enw #wellMAKING i ddangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft

Dydd Iau - 24 July 2014

Prosiect newydd o’r enw #wellMAKING i ddangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft

Rydym ni’n annog crefftwyr i gyfrannu eu sgiliau – a’u syniadau – at brosiect newydd fydd yn dangos pa mor llesol ydy gweithgareddau crefft.

Mwy...
Gwobr Ddrama Cymru

Dydd Mawrth - 22 July 2014

Gwobr Ddrama Cymru

Mae BBC Cymru Wales a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ail Wobr Ddrama Cymru, sydd yn werth £10,000.

Mwy...
Tudalen 123456789...394041

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245