Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Agendâu'r Cyngor
Cofnodion
Pecyn Adnodd Addysgol
Cymru Greadigol
Yr Olympiad Diwylliannol
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
Tagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

17/06/2014
Ceisio am Arian Unigolion Cymru Greadigol Canllawiau Nodiadau Cymorth
Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.
Darllen mwy...
Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

17/06/2014
Cymru Greadigol Unigolion Canllawiau Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian
Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.
Darllen mwy...
Grym y Fflam - Crynodeb Gweithredol a chasgliadau

Grym y Fflam - Crynodeb Gweithredol a chasgliadau

21/06/2013
Yr Olympiad Diwylliannol Pobl Ifainc ac Addysg
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o Grym y Fflam, sef casgliad o bum prosiect a gyflwynwyd ledled Cymru i ddathlu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Ariannwyd Grym y Fflam gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU ac roedd yn rhan o’r rhaglen Olympiad Diwylliannol yng Nghymru.
Darllen mwy...
Gwerthusiad Grym y Fflam - Adroddiad Terfynol

Gwerthusiad Grym y Fflam - Adroddiad Terfynol

21/06/2013
Yr Olympiad Diwylliannol Pobl Ifainc ac Addysg
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o Grym y Fflam, sef casgliad o bum prosiect a gyflwynwyd ledled Cymru i ddathlu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Ariannwyd Grym y Fflam gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU ac roedd yn rhan o’r rhaglen Olympiad Diwylliannol yng Nghymru.
Darllen mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245