Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauMaes creadigolTagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...575859
Gwybograffeg Cynulleidfa'r Celfyddydau

Gwybograffeg Cynulleidfa'r Celfyddydau

24/11/2015
Advocacy
Mae rhywydd hynt i chi rannu a lawrlwytho'r gwybograffegau hyn at eich defnydd eich hunain. Ceir rhagor o rai tebyg yn www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/eiriolaeth.
Darllen mwy...
Gwybograffeg Economi'r Celfyddydau

Gwybograffeg Economi'r Celfyddydau

24/11/2015
Advocacy
Mae rhywydd hynt i chi rannu a lawrlwytho'r gwybograffegau hyn at eich defnydd eich hunain. Ceir rhagor o rai tebyg yn www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/eiriolaeth.
Darllen mwy...
Gwybograffeg Cyflogaeth yn y Celfyddydau

Gwybograffeg Cyflogaeth yn y Celfyddydau

24/11/2015
Advocacy
Mae rhywydd hynt i chi rannu a lawrlwytho'r gwybograffegau hyn at eich defnydd eich hunain. Ceir rhagor o rai tebyg yn www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/eiriolaeth.
Darllen mwy...
Gwybograffeg Buddsoddiad yn y Celfyddydau

Gwybograffeg Buddsoddiad yn y Celfyddydau

24/11/2015
Advocacy
Mae rhywydd hynt i chi rannu a lawrlwytho'r gwybograffegau hyn at eich defnydd eich hunain. Ceir rhagor o rai tebyg yn www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/eiriolaeth.
Darllen mwy...
Sut i ddangos manteision buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau

Sut i ddangos manteision buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau

24/11/2015
Advocacy
Bwriad y cyflwyniad hwn yw helpu’ch sefydliad i ddangos manteision buddsoddi cyllid cyhoeddus yn y celfyddydau.
Darllen mwy...
Llawlyfr Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Llawlyfr Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

18/11/2015
Pobl Ifainc ac Addysg
Lluniwyd Llawlyfr y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol fel y gallwch fynd a dod ato yn ol eich anghenion.
Darllen mwy...
Canllaw Syml, 10 Cam, i Ysgrifennu Eich Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Syml, 10 Cam, i Ysgrifennu Eich Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

09/11/2015
Sefydliadau Unigolion Creadigol Proffesiynol Marchnata'r Celfyddydau
Oherwydd ein statws fel dosbarthwr achosion da y loteri, mae angen inni sicrhau bod gan y prosiectau a gynorthwywn gynllun marchnata sy’n dangos sut y bydd modd i gynulleidfaoedd fwynhau’r prosiectau a gyllidwn.
Darllen mwy...
Templed Amcanion CAMPuS

Templed Amcanion CAMPuS

09/11/2015
Marchnata'r Celfyddydau
Mae gosod amcanion yn ein helpu i gael ffocws, yn sicrhau bod pobl yn symud i’r un cyfeiriad, yn ein helpu i ddiffinio sut beth yw gorffen, ac yn ein galluogi i werthuso canlyniadau’r prosiect.
Darllen mwy...
Templed dadansoddiad SWOT

Templed dadansoddiad SWOT

09/11/2015
Marchnata'r Celfyddydau
Bydd dadansoddiad SWOT yn helpu i roi cyfeiriad i’ch gweithgarwch marchnata. Mae SWOT yn dadansoddi Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau. Gallwch ddefnyddio SWOT i edrych ar wahanol agweddau o’r hyn a wnewch, ond canolbwyntiwch am y tro ar eich gweithgarwch marchnata a phethau sy’n ymwneud â’ch cynulleidfa.
Darllen mwy...
Templed Cynllun Ymgyrch Farchnata

Templed Cynllun Ymgyrch Farchnata

09/11/2015
Marchnata'r Celfyddydau
Mae’r templed hwn yn rhoi arweiniad cam wrth gam ichi drwy gynllun ymgyrch farchnata nodweddiadol.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...575859

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245