Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...515253
Arolwg Omnibws y Plant 2014: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

Arolwg Omnibws y Plant 2014: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

18/12/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae arolwg Omnibws y Plant yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn yn y gwanwyn a'r hydref ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Ymchwil Beaufort. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd rhan yn yr arolwg hwn er 2007. Yn bennaf mae'r arolwg yn canolbwyntio ar lefelau o fynychu ac ymgyfranogi gan blant a phobl ifainc o ran y celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Gwerthusiad Peilot Momentwm

Gwerthusiad Peilot Momentwm

17/12/2014
Pobl Ifainc ac Addysg
Cyflenwodd Cyngor Celfyddydau Cymru y Prosiect Peilot Momentwm mewn partneriaeth gyda Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru. Cychwynnodd Cam Un o’r Prosiect Peilot Momentwm ym mis Chwefror 2014 a daeth i ben ym mis Awst 2014.
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Hydref 2014

Agenda'r Cyngor - Hydref 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Date of meeting: Thursday 16 October and Friday 17 October 2014 Time: Thursday 14.00 until 17.30 Blue Room, National Dance Company of Wales, Cardiff. Friday 9.30 until 15.00 Venue: Arts Council of Wales, Cardiff
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Rhagfyr 2014

Agenda'r Cyngor - Rhagfyr 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Date of meeting: Friday 5 December 2014 Time: 10.00 – 15.45 Venue: Y Ffwrnes, Llanelli
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Gwener 17 Hydref 2014 Lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cynllun y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2013/14

Cynllun y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2013/14

11/12/2014
Polisïau a Nodau Corfforaethol Adroddiadau Y Gymraeg
Dyma Adroddiad Blynyddol 2013/14 Cyngor y Celfyddydau ar ein perfformiad yn erbyn Cynllun y Gymraeg.
Darllen mwy...
Côd Arfer Gorau

Côd Arfer Gorau

08/12/2014
Côd Ymarfer Gorau
Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Cod Arfer Gorau hwn.
Darllen mwy...
Gweithdrefn Gwyno

Gweithdrefn Gwyno

08/12/2014
Cwynion Côd Ymarfer Gorau
Mae’r gweithdrefnau yn yr adran hon yn sicrhau bod Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymateb yn briodol i gwynion. Mae holl ddosbarthwyr y loteri yn y DU yn defnyddio’r weithdrefn hon.
Darllen mwy...
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

04/12/2014
Strategaeth
Rydyn ni’n uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Ein strategaeth yw creu gwlad lle caiff ein doniau gorau eu gweld, eu meithrin a’u rhannu.
Darllen mwy...
Cymru yng Nghaeredin 2015: Canllawiau Ymgeisio

Cymru yng Nghaeredin 2015: Canllawiau Ymgeisio

28/11/2014
Sefydliadau Ceisio am Arian Canllawiau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Dyma arian ychwanegol i gwmnïau perfformio yng Nghymru i gynhyrchu a chyflwyno gwaith yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2015
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...515253

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245