Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Pecyn Adnodd Addysgol
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Page 1234567...383940
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012/13

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012/13

01/04/2014
Cydraddoldeb Adroddiadau Polisïau a Nodau Corfforaethol
Wedi’i ysgogi yn sgil cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010 (a’r dyletswyddau cysylltiedig ar y sector cyhoeddus), roedd 2011/12 yn flwyddyn pan wnaethom atgyfnerthu ein hymagwedd at gydraddoldeb a datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf –y fframwaith ar gyfer y ffyrdd rydym yn gweithio i wella cydraddoldeb.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws Cymru 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

27/03/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o ganfyddiadau'r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2013 ac mae’n archwilio amrywiadau demograffig a rhanbarthol yn yr arfer o fynychu ac ymgyfranogi. Sonia'r adroddiad hefyd am y tueddiadau allweddol yn y data hwn dros amser.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws y Plant 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws y Plant 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

27/03/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o ganfyddiadau arolwg 2013, gan edrych ar gyfraddau mynychu a chyfranogi cyffredinol yn y celfyddydau ymhlith plant a phobl ifanc. Caiff amrywiadau demograffig a rhanbarthol eu harchwilio, yn ogystal â ffurfiau celfyddyd unigol a phrif dueddiadau yn y data dros gyfnod.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2013: Crynodeb

Arolwg Omnibws Cymru 2013: Crynodeb

27/03/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae Beaufort Research yn cyflawni arolwg Omnibws Cymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru ym mis Tachwedd bob blwyddyn.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws y Plant 2013: Crynodeb

Arolwg Omnibws y Plant 2013: Crynodeb

27/03/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae Beaufort Research yn cyflawni arolwg Omnibws y Plant ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Thachwedd.
Darllen mwy...
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

26/03/2014
Strategaeth Ymgynghoriadau Presennol
Yn dilyn proses ddatblygu a thrafodaethau’r Cyngor ar yr hyn sy’n bwysig i ni ganolbwyntio arno ac anelu tuag ato, cyflwynwn y strategaeth hon i ymgynghori arni. Gofynnwn am eich sylwadau arni a’i chynigion. Ymatebwch erbyn dydd Mercher 30 Ebrill 2014.
Darllen mwy...
Côd Arferion Gorau

Côd Arferion Gorau

25/03/2014
Côd Ymarfer Gorau
Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Cod Arfer Gorau hwn.
Darllen mwy...
Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

20/03/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer hanner cyntaf arolwg o sefydliadau sy’n cael arian refeniw 2013/14.
Darllen mwy...
Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau - O Ebrill 2014

Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau - O Ebrill 2014

28/02/2014
Ceisio am Arian Gwyliau Canllawiau Ymchwil a datblygu Hyfforddiant Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd
Darpara ein Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau gymorth wedi’i dargedu i sefydliadau celfyddydol sydd yng Nghymru ac sy’n gweithio’n bennaf yma.
Darllen mwy...
Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion - O Ebrill 2014

Canllawiau Ariannu: Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion - O Ebrill 2014

28/02/2014
Ceisio am Arian Canllawiau Unigolion
Mae Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion yn darparu cefnogaeth wedi'i thargedu i artistiaid ac ymarferwyr sy’n gweithio’n bennaf yng Nghymru a byw yma.
Darllen mwy...
Page 1234567...383940

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245