Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...555657
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2014/15

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2014/15

21/07/2015
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Cyflwyniad cyffredinol

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Cyflwyniad cyffredinol

10/07/2015
Adolygiad Buddsoddi
Cyflwyniad cyffredinol yn edrych ar y Celfyddydau a chyd-destun yr Adolygiad Buddsoddi.
Darllen mwy...
Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru - Crynodeb Gweithredol

Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru - Crynodeb Gweithredol

24/06/2015
Digidol Ymchwil a datblygu
Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru Y Consortiwm Ymchwil a Datblygu ar gyfer y Celfyddydau Digidol yng Nghymru (Re-DrAW) Yr Athro Hamish FyfePrifysgol De Cymru Dr Andreas VlachidisPrifysgol De Cymru
Darllen mwy...
Cyflwyniad: Sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion

Cyflwyniad: Sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion

18/06/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Digwyddiadau
Dangoswyd y cyflwyniad canlynol yn y Sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion a gynhaliwyd ym mis Mai a Mehefin 2015.
Darllen mwy...
Lle Cyfartal

Lle Cyfartal

22/05/2015
Canllawiau Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb
Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd.
Darllen mwy...
Côd Arfer Gorau

Côd Arfer Gorau

20/05/2015
Côd Ymarfer Gorau
Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Cod Arfer Gorau hwn.
Darllen mwy...

Ysgolion Creadigol Arweiniol: Cwestiynau Cyffredin

18/05/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Llywodraeth Cymru
Cynnwys: Y broses ymgeisio, Y broses asesu a phenderfynu, Cyllido, Gweithgareddau’r Ysgolion Creadigol Arweiniol, Rolau yng Nghynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, Monitro a gwerthuso, Gwybodaeth bellach.
Darllen mwy...
Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer Asiantau Creadigol

Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer Asiantau Creadigol

18/05/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Llywodraeth Cymru
Cynnwys: Beth yw’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol?Trosolwg o rôl yr Asiant Creadigol, Recriwtio a dethol Asiantau Creadigol, Sut mae Asiantau Creadigol yn cynorthwyo Ysgolion Creadigol Arweiniol?, Rôl yr Asiant Creadigol, Cymwyseddau Asiant Creadigol, Ffioedd a threuliau, Cymorth i Asiantau Creadigol
Darllen mwy...
Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol

Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol

14/05/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Llywodraeth Cymru
Mae'r Prosbectws hwn yn dweud wrthych bopeth y mae angen ichi ei wybod am gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sut mae'n gweithredu a sut y gallwch wneud cais i fod yn rhan ohono.
Darllen mwy...
Asesiad lles o ddigwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Asesiad lles o ddigwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

08/05/2015
Ymchwil diweddaraf Y Celfyddydau ac Iechyd
Comisiynwyd Lles Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...555657

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245