Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...474849
Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

24/10/2014
Teithio Unigolion Taflen Wybodaeth Sefydliadau
Diben y Daflen Wybodaeth hon yw darparu canllawiau ychwanegol i'r rhai sy'n bwriadu ymgeisio am Grant Bach neu Grant Mawr dan faes Cynhyrchu ar gyfer naill ai Unigolion Creadigol Proffesiynol neu Sefydliadau.
Darllen mwy...
Datrys yr her ariannu

Datrys yr her ariannu

22/10/2014
Awdurdodau Lleol Datblygiad Cynaliadwy Celfyddydau Cymunedol
Datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau celfyddydol llywodraeth leol. Canllaw fer gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Atodiadau’r Cais – canllaw i ddatrys problemau

Atodiadau’r Cais – canllaw i ddatrys problemau

13/10/2014
Ffurflen Gais Ceisio am Arian Taflen Wybodaeth
Mae’r daflen wybodaeth yma’n ymdrin â’r materion mwyaf cyffredin o ran lanlwytho gwybodaeth ategol i adran Atodiadau’r ffurflen gais.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth am Gyllid – Prosiectau’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Taflen Wybodaeth am Gyllid – Prosiectau’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

13/10/2014
Ceisio am Arian Y Celfyddydau ac Iechyd Taflen Wybodaeth Hyfforddiant
Mae’r daflen wybodaeth yma’n cydategu’r canllawiau cyffredinol a ddarperir ar gyfer darpar-ymgeiswyr am grantiau yn ein dogfen ‘Cychwyn arni’ ar gyfer Sefydliadau, y dogfennau am y ‘Meysydd Gwaith’ a’n ‘Nodiadau Cymorth Hanfodol’.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth ar Ddatblygu Cyflwyniadau Theatr a Dawns

Taflen Wybodaeth ar Ddatblygu Cyflwyniadau Theatr a Dawns

13/10/2014
Ceisio am Arian Sefydliadau Taflen Wybodaeth Ymchwil a datblygu
Pwrpas y Daflen Wybodaeth hon yw darparu canllawiau ychwanegol os ydych chi’n bwriadu gwneud cais mewn perthynas â phrosiect Datblygu Cyflwyniad Theatr a Dawns o dan y maes gwaith Ymchwil a Datblygu ar gyfer Sefydliadau.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth: Ymgeisio Ar-lein

Taflen Wybodaeth: Ymgeisio Ar-lein

13/10/2014
Ffurflen Gais Ceisio am Arian Taflen Wybodaeth
Pwrpas y Daflen Wybodaeth hon yw’ch helpu chi i ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein. Mae’n esbonio sut i gychwyn arni hefyd, ac yn rhoi rywfaint o gyngor ar ddulliau o ddefnyddio’r system yn effeithiol. Mae’n darparu gwybodaeth dechnegol ychwanegol am y system hefyd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Unigolion Canllawiau Ceisio am Arian Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Unigolion Canllawiau Hyfforddiant
Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Unigolion Canllawiau Ymchwil a datblygu
Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...474849

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245