Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Gwahoddiad i dendro: Cynllun cerdyn ymwelwyr anabl
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi arian refeniw blynyddol ar gyfer 2014-16
Pecyn Adnodd Addysgol
Archif Ymchwil
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234
Astudiaeth o Effaith Ryngwladol - Gweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru

Astudiaeth o Effaith Ryngwladol - Gweithgarwch y Celfyddydau Gweledol yng Nghymru

27/01/2009
Archif Ymchwil
Comisiynwyd Arad Consulting, ar y cyd ag Euclid a Tim Eastop, gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Mehefin 2007 i ymgymryd ag astudiaeth i fesur effaith ryngwladol tair o fentrau’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.
Darllen mwy...
Effaith Celfyddydau Cymunedol - Model Gwerthuso a Phecyn Cymorth

Effaith Celfyddydau Cymunedol - Model Gwerthuso a Phecyn Cymorth

31/07/2008
Archif Ymchwil Celfyddydau Cymunedol
Rhaglen meithrin gallu oedd Cynhwysiant drwy’r Celfyddydau a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop Cymru ac a reolwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Y Celfyddydau ar Waith - Ffeithiau & Ffigyrau

Y Celfyddydau ar Waith - Ffeithiau & Ffigyrau

15/03/2007
Archif Ymchwil
Mae pobl ledled Cymru ar eu hennill o ymwneud â’r celfyddydau, boed yn fynychwyr neu gyfranogwyr i weithgarwch celfyddydol.
Darllen mwy...
Archwiliad o Weithgareddau Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru

Archwiliad o Weithgareddau Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru

12/10/2006
Y Celfyddydau ac Iechyd Archif Ymchwil
Ym mis Ebrill 2005 comisiynwyd Angela Tillcock, Ymgynghorydd Celfyddydau, gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar y cyd â'r Grŵp Celfyddydau mewn Iechyd i gynnal archwiliad o weithgareddau Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru.
Darllen mwy...
Cyfranogiad yn y Celfyddydau gan Bobl Ifanc

Cyfranogiad yn y Celfyddydau gan Bobl Ifanc

05/07/2006
Archif Ymchwil Pobl Ifainc ac Addysg
Yn 2002 comisiynodd Cyngor Celfyddydau Cymru arolwg i ymchwilio i ac i fesur cyfranogiad disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru yn y celfyddydau.
Darllen mwy...
Arolwg Byw Bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg

Arolwg Byw Bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg

15/05/2006
Y Gymraeg Archif Ymchwil
Comisiynwyd prosiect ymchwil ar y cyd yn 2005 gan S4C, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, i archwilio ac ystyried i ba raddau y mae siaradwyr Cymraeg (ac yn enwedig y rhai hynny o fewn y grŵp oedran 22-45) yn byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Darllen mwy...
Dawns yng Nghymru 2005

Dawns yng Nghymru 2005

07/04/2006
Archif Ymchwil
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darganfyddiadau arolwg o bresenoldeb mewn digwyddiadau dawns a chyfranogiad mewn dawns yng Nghymru, a gynhaliwyd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Ymchwil Beaufort Cyf. yn 2005. Yn rhan o arolwg cyffredinol o’r celfyddydau yng Nghymru, dyma’r arolwg mwyaf o’i fath a gynhaliwyd yng Nghymru erioed.
Darllen mwy...
Llenyddiaeth yng Nghymru 2005

Llenyddiaeth yng Nghymru 2005

07/04/2006
Archif Ymchwil
Cynhaliwyd arolwg o bresenoldeb mewn digwyddiadau celfyddydol a chyfranogiad mewn gweithgareddau celfyddydol yng Nghymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Beaufort Research Cyf yn 2005. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar lenyddiaeth – sy’n cynnwys ‘darlleniadau, adrodd straeon a digwyddiadau llenyddol eraill’ a chyfranogi mewn ‘ysgrifennu creadigol’.
Darllen mwy...
Cerddoriaeth yng Nghymru 2005

Cerddoriaeth yng Nghymru 2005

07/04/2006
Archif Ymchwil
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darganfyddiadau arolwg o bresenoldeb mewn digwyddiadau cerddoriaeth a chyfranogiad mewn gweithgareddau cerddorol yng Nghymru, a gynhaliwyd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Ymchwil Beaufort Cyf. yn 2005. Yn rhan o arolwg cyffredinol o’r celfyddydau yng Nghymru, dyma’r arolwg mwyaf o’i fath a gynhaliwyd yng Nghymru erioed.
Darllen mwy...
Theatr yng Nghymru 2005

Theatr yng Nghymru 2005

07/04/2006
Archif Ymchwil
Cynhaliwyd arolwg o bresenoldeb mewn digwyddiadau celfyddydol a chyfranogiad mewn gweithgaredau celfyddydol yng Nghymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Beaufort Research Cyf yn 2005. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar bresenoldeb mewn digwyddiadau theatr – sy’n cynnwys mynychu dramâu a sioeau cerdd, a chyfranogi mewn gweithgareddau theatraidd/drama.
Darllen mwy...
Tudalen 1234

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245