Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...434445
Amodau Aelodaeth Cynllun Casglu

Amodau Aelodaeth Cynllun Casglu

15/09/2014
Cynllun Casglu
Mae’r canllawiau hyn yn disgrifio gwasanaeth y Cynllun Casglu a’r amodau sy’n rheoli aelodaeth orielau ohono. Seilir a chysonir yr holl ddisgrifiadau o Gynllun Casglu a’r holl hysbysebion, datganiadau a chyhoeddiadau sy’n ymwneud ag ef, ar wasanaeth Cynllun Casglu fel y’i hamlinellir yn y canllawiau hyn.
Darllen mwy...
Blwyddyn ym myd y Celfyddydau 2013/14

Blwyddyn ym myd y Celfyddydau 2013/14

05/09/2014
Adroddiadau
Adroddiad Blynyddol 2013/14 gyda rhagair gan y Prif Weithredwr Nick Capaldi a'r Cadeirydd, Dai Smith.
Darllen mwy...
Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

03/09/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg 2013/14 a hefyd y flwyddyn lawn ar gyfer 2013/14 gyda chymariaethau â'r flwyddyn 2012/13.
Darllen mwy...
Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2014/15

Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2014/15

03/09/2014
Cynllunio Datblygiad Cynaliadwy
Mae ein hymrwymiad i Ddatblygiad Cynaliadwy'n sylfaenol i'n gwaith. Mae ein Cynllun Datblygiad Cynaliadwy 2014/15 yn adeiladu ar y gwaith yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd a bydd hwnnw'n parhau. Mae hefyd yn nodi amcanion newydd.
Darllen mwy...
Rhestr o Ymgynghorwyr Cenedlaethol

Rhestr o Ymgynghorwyr Cenedlaethol

03/09/2014
Ymgynghorwyr Cenedlaethol
Dyma restr o Ymgynghorwyr Cenedlaethol o Medi 2014 ymlaen.
Darllen mwy...
Cynllun y Gymraeg 2014/15

Cynllun y Gymraeg 2014/15

01/09/2014
Y Gymraeg Polisïau a Nodau Corfforaethol Cynllunio
Rydym yn mabwysiadu ymagwedd gynhwysol ac eang tuag at Iaith - un sy'n gydnaws â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Fel sefydliad dwyieithog, mae ein hymrwymiad i'r Gymraeg yn sylfaenol i'n gwaith.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2014/15

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2014/15

28/08/2014
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2014/15 yn adeiladu ar waith ymgynghori a gynhaliwyd gennym yn 2011.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013/14

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013/14

29/07/2014
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014 Amser: 10.00 – 15.00 Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 16 Mai 2014. Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...434445

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245