Cyngor Celfyddydau Cymru | Dogfennau Ymgynghorol

Dogfennau Ymgynghorol

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Darllenwch ragor am y broses hon yma:
www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/ysbrydoli

pdf - logo bachYsbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

Caeodd yr ymgyngjoriad hwn ar ddydd Mercher 30 Ebrill 2014.

Bydd y Cyngor yn ystyried pob ymateb cyn cyhoeddi ei strategaeth derfynol ar ffurf dogfen ddarluniadol ac archwiliad digidol.

National Dance Company
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245