Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfleoedd yr Olympiad Diwylliannol

Cyfleoedd yr Olympiad Diwylliannol

Cyfleoedd presennol yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru a Phrydain.


Marathon Bandstand

Roedd y Marathon Bandstand yn llwyddiant ysgubol yn 2010.

Y nôd ar gyfer 2010 oedd cynnal 200 o gyngherddau ar hyd a lled Prydain. Os ydych yn awdurdod lleol sydd â bandstand ac am gymryd rhan yn 2011, fe roddir gwybodaeth bellach ar wefan y Marathon Bandstand.


Cenedl Ffilm: Ffilmiau byrion

Mae Cenedl Ffilm: Ffilmiau byrion yn gyfle arbennig ac unigryw i’r genhedlaeth ifainc o wneuthurwyr ffilmiau. Bydd y prosiect hwn yn rhoi cyfle i bobl ifainc rhwng 11-25 ddathlu gwerthoedd y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Caiff y ffilmiau gorau eu dangos yn ystod y Gemau yn 2012 mewn canolfannau eiconig ac o flaen cynulleidfaoedd o filiynau.

Bydd rhaglen o 100 gweithdy rhad ac am ddim ar hyd a lled y DU. Rhwng nawr a 2012 bydd seremonïau rhanbarthol a chenedlaethol yn dathlu'r goreuon o’r ffilmiau newydd.

Mae'r cynllun yn agored i geisiadau ym mis Mehefin 2010.

Ceir holl fanylion y gweithdai yn ogystal a chyfres o adnoddau gwneud ffilmiau rhad ac am ddim ar wefan Cenedl Ffilm: Ffilmiau Byrion.


Darganfod Lleoedd

www.discoveringplaces.co.uk

Mae Darganfod Lleoedd yn lansio yn ystod y Penwythnos Agored fel cyfle i chi fod y rhan o brosiect i ysbrydoli y cyhoedd i ganfod amgylchedd eu cynefin – gyda’i lu o leoedd anhysbys ac o leoedd hynod, oll a’u hanesion difyr. Cewch fod yn rhan o Ddarganfod Lleoedd os yw eich digwyddiad yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd yn mynychu; os fydd eich digwyddiad yn rhan o’r amgylchedd naturiol, yr amgylchedd adeiladol neu yr amgylchedd hanesyddol ac yn cydseinio a thema heriol y Penwythnos Agored.

Eleni bydd Darganfod Lleoedd yn gofyn i sefydliadau greu her i’r rhai sydd yn mentro. Er enghraifft os oes ganddo chi, fel sefydliad yn yr awyr agored rwydwaith o lwybrau, beth am sefydlu llwybr achlysurol wedi ei selio ar thema Olympaidd a Pharalympaidd, neu drefnu helfa drysor ar eich gwarchodfa natur? Beth am drefnu taith gerdded gyda mabolgampwr lleol adnabyddus yn arwain neu efallai trefnu taith gerdded gyda’ch clwb chwareon a gofyn iddynt gefnogi?

Er mwyn cofrestru eich digwyddiad, ewch i http://www.discoveringplaces.co.uk/get-involved


Cyfleoedd i Artistiaid

Ar wefan Llundain 2012 fe geir rhagor o gyfleoedd i Artistiaid ledled Prydain.

Citrus Arts, Harlech 2010

Dogfennau Perthnasol

PDF

10 Tach 2015

PDF

10 Tach 2015

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245