Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Pecyn Adnodd Addysgol
Cwynion
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Gweithdrefn Gwyno – mewn perthynas â Gweithgareddau Credyd Defnyddwyr yn unig

Gweithdrefn Gwyno – mewn perthynas â Gweithgareddau Credyd Defnyddwyr yn unig

30/03/2011
Cynllun Casglu Cwynion Côd Ymarfer Gorau
Mae’r weithdrefn yn darparu i’r oriel ymateb yn briodol i gwynion sy’n deillio o’i gweithgareddau o ran credyd defnyddwyr.
Darllen mwy...
Gweithdrefn Gwyno

Gweithdrefn Gwyno

13/09/2010
Cwynion Côd Ymarfer Gorau
Mae’r gweithdrefnau yn yr adran hon yn sicrhau bod Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymateb yn briodol i gwynion. Mae holl ddosbarthwyr y loteri yn y DU yn defnyddio’r weithdrefn hon.
Darllen mwy...
Safonau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Safonau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

05/08/2008
Cwynion Côd Ymarfer Gorau
Datblygwyd y Safonau hyn yn unol â'n Cod Ymarfer Gorau, ynghyd â’r pum egwyddor graidd ar gyfer gwasanaethu cwsmeriaid, fel yr amlinellir hwy yn ‘Creu’r Cysylltiadau’, Llywodraeth Cynulliad Cymru a ‘Siarter Gwasanaeth i Gwsmeriaid’, dogfen ar y cyd gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.
Darllen mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245