Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...474849
Datrys yr her ariannu

Datrys yr her ariannu

22/10/2014
Awdurdodau Lleol Datblygiad Cynaliadwy Celfyddydau Cymunedol
Datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau celfyddydol llywodraeth leol. Canllaw fer gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Atodiadau’r Cais – canllaw i ddatrys problemau

Atodiadau’r Cais – canllaw i ddatrys problemau

13/10/2014
Ffurflen Gais Ceisio am Arian Taflen Wybodaeth
Mae’r daflen wybodaeth yma’n ymdrin â’r materion mwyaf cyffredin o ran lanlwytho gwybodaeth ategol i adran Atodiadau’r ffurflen gais.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth am Gyllid – Prosiectau’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Taflen Wybodaeth am Gyllid – Prosiectau’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

13/10/2014
Ceisio am Arian Y Celfyddydau ac Iechyd Taflen Wybodaeth Hyfforddiant
Mae’r daflen wybodaeth yma’n cydategu’r canllawiau cyffredinol a ddarperir ar gyfer darpar-ymgeiswyr am grantiau yn ein dogfen ‘Cychwyn arni’ ar gyfer Sefydliadau, y dogfennau am y ‘Meysydd Gwaith’ a’n ‘Nodiadau Cymorth Hanfodol’.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth ar Ddatblygu Cyflwyniadau Theatr a Dawns

Taflen Wybodaeth ar Ddatblygu Cyflwyniadau Theatr a Dawns

13/10/2014
Ceisio am Arian Sefydliadau Taflen Wybodaeth Ymchwil a datblygu
Pwrpas y Daflen Wybodaeth hon yw darparu canllawiau ychwanegol os ydych chi’n bwriadu gwneud cais mewn perthynas â phrosiect Datblygu Cyflwyniad Theatr a Dawns o dan y maes gwaith Ymchwil a Datblygu ar gyfer Sefydliadau.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth: Ymgeisio Ar-lein

Taflen Wybodaeth: Ymgeisio Ar-lein

13/10/2014
Ffurflen Gais Ceisio am Arian Taflen Wybodaeth
Pwrpas y Daflen Wybodaeth hon yw’ch helpu chi i ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein. Mae’n esbonio sut i gychwyn arni hefyd, ac yn rhoi rywfaint o gyngor ar ddulliau o ddefnyddio’r system yn effeithiol. Mae’n darparu gwybodaeth dechnegol ychwanegol am y system hefyd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Unigolion Canllawiau Ceisio am Arian Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Unigolion Canllawiau Hyfforddiant
Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Unigolion Canllawiau Ymchwil a datblygu
Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

13/10/2014
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

13/10/2014
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...474849

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245