Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Page 1234567...404142
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013-14

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013-14

29/07/2014
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

Agenda'r Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014 Amser: 10.00 – 15.00 Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

Cofnodion y Cyngor - Gorffennaf 2014

15/07/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Dydd Gwener 16 Mai 2014. Y lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd.
Darllen mwy...
Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2014-15: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

17/06/2014
Cymru Greadigol Unigolion Canllawiau Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian
Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.
Darllen mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

Dyfarniadau Cymru Greadigol - Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol 2014-2015

17/06/2014
Ceisio am Arian Unigolion Cymru Greadigol Canllawiau Nodiadau Cymorth
Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.
Darllen mwy...
Cynllun Gweithredol 2014/15

Cynllun Gweithredol 2014/15

16/05/2014
Cynllunio
Mae’r Cynllun Gweithredol hwn yn troi’r weledigaeth yn ein Cynllun Corfforaethol yn weithgaredd ymarferol.
Darllen mwy...
Cymru yng Nghaeredin: Canllawiau logo

Cymru yng Nghaeredin: Canllawiau logo

06/05/2014
Logos Cymru yng Nghaeredin
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru
Darllen mwy...
Stribed logo du Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

Stribed logo du Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

06/05/2014
Cymru yng Nghaeredin Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru
Darllen mwy...
Stribed logo lliw Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

Stribed logo lliw Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

06/05/2014
Cymru yng Nghaeredin Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru
Darllen mwy...
Stribed logo gwyn Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

Stribed logo gwyn Cymru yng Nghaeredin - opsiwn 1

06/05/2014
Cymru yng Nghaeredin Logos
Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru
Darllen mwy...
Page 1234567...404142

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245