Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws Cymru

Arolwg Omnibws Cymru

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal arolwg ymchwil am fynychu ac ymgyfranogi yn flynyddol er 1993.

2015

Rydym wedi cyhoeddi Data Pennawd i gychwyn ar gyfer 2015. Cyhoeddir adroddiad manwl ym mis Mawrth 2016.

Lawrlwytho: Arolwg Omnibws Cymru 2015: Rhyddhau Data cychwynnol

2014

Sail yr arolwg hwn yw casglu data am nifer y bobl sy'n mynychu'r celfyddydau ac ymgyfranogi ohonynt a chesglir y wybodaeth hon drwy gyfrwng cyfres o gwestiynau a ofynnir yn ystod Arolwg Omnibws Cymru gan Ymchwil Beaufort Cyf. Atodir copi o’r holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu’r wybodaeth i’r adroddiad hwn.

Gellir gweld prif benawdau adroddiad 2014 ar ffurf gwbograffeg isod. Mae'r holl adroddiadau ar gael i'w lawrlwytho ar ochr dde'r dudalen.

Ymgysylltiad Oedolion â'r Celfyddydau 2014(625k)

Ymgysylltiad Oedolion â'r Celfyddydau 2014 (fersiwn mono)(704k)


Nôl at ein harolygiadau blynyddol >>

Operation Zulu - Valley Kids
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245