Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws Cymru

Arolwg Omnibws Cymru

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal arolwg ymchwil am fynychu ac ymgyfranogi yn flynyddol er 1993.

Sail yr arolwg hwn yw casglu data am nifer y bobl sy'n mynychu'r celfyddydau ac ymgyfranogi ohonynt a chesglir y wybodaeth hon drwy gyfrwng cyfres o gwestiynau a ofynnir yn ystod Arolwg Omnibws Cymru gan Ymchwil Beaufort Cyf. Atodir copi o’r holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu’r wybodaeth i’r adroddiad hwn.

Arolwg Omnibws Cymru 2014: Rhyddhau Data cychwynnol

pdf - logo bachArolwg Omnibws Cymru 2013: Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau

pdf - logo bachArolwg Omnibws Cymru 2013: Crynodeb

pdf - logo bachArolwg Omnibws Cymru 2013 - Cyhoeddi data cychwynnol

pdf - logo bachArolwg Omnibus 2012 - Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau

pdf - logo bach2011

pdf - logo bach2010

pdf - logo bach2009

pdf - logo bach2008

pdf - logo bach2007


Nôl at ein harolygiadau blynyddol >>

Operation Zulu - Valley Kids
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245