Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Hyn a Wnawn

Yr Hyn a Wnawn

Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r corff sy'n datblygu a chyllido'r celfyddydau yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau wrth wraidd bywyd ein cenedl.

Dyma'n blaenoriaethau:

 • cefnogi creu celfyddyd wych
 • annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt
 • ehangu economi’r celfyddydau
 • gwneud y Cyngor yn fusnes effeithiol ac effeithlon

Yn ogystal â chefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel, ymysg ein gweithgareddau dyddiol fel sefydliad rydym yn:

 • dyrannu arian y Loteri
 • rhoi cyngor ar y celfyddydau
 • rhannu gwybodaeth
 • codi proffil celfyddydau Cymru
 • cynhyrchu mwy o arian i economi'r celfyddydau
 • dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr
 • datblygu cyfleoedd rhyngwladol yn y celfyddydau
 • hyrwyddo perfformiadau bychain yn y gymuned

Ein rôl ni yw sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu.

Ariannu | Artist: Holly Davey

Ariannu

Sut yr ariannwn y Celfyddydau yng Nghymru

Ymchwil | Llun: Falstaff, Opera Canolbarth Cymru; ffotograffydd David Pugh

Ymchwil

Ein Hymchwil i'r Celfyddydau

Ymgynghoriadau | Llun: Artist Hilary Roberts

Ymgynghoriadau

Dogfennau sy'n y broses ymgynghori gyhoeddus

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245