Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Gallwch chi nawr geisio ar-lein am arian Cyngor Celfyddydau Cymru.


Grantiau i'r Celfyddydau i Unigolion a Sefydliadau

Botwm - Arian i unigolion Botwm: Arian i sefydliadau Botwm: parhau gyda chais 175 px

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Darllen ein Canllawiau Ariannu i'r Gronfa Cyfeloedd Rhyngwladol ac ymgeisio ar-lein.


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245