Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Grantiau i'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol a Sefydliadau

Botwm - Arian i unigolion creadigol proffesiynol Botwm: Arian i sefydliadau Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif


Wales in Edinburgh 2016

Black Stuff - Volcano Theatre

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Gymru yng Nghaeredin fydd 5pm ddydd Mercher 10 Chwefror 2016.Darllenwch y canllawiau ac ymgeisiwch ar-lein.


Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Ochr Allanol Sherman Cymru:  Llun - Kirsten McTernan

Mae arian Cyfalaf y Loteri ar gael i geisio amdano ar unrhyw adeg. Darllenwch y canllawiau ac ymgeisiwch ar-lein.


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Walking Cities - Llun: Eurig Salisbury

Darllen ein Canllawiau Ariannu i'r Gronfa Cyfeloedd Rhyngwladol ac ymgeisio ar-lein.


Ffilm

American Interior

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Cymru (Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr). Llun: Luned Aaron

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245