Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Grantiau i'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol a Sefydliadau

Newyddion i ymgeiswyr

Yn ystod mis Hydref byddwn yn gwella ein canllawiau ariannu, ein nodiadau cymorth a’n ffurflenni cais fel bod y broses o wneud cais am arian yn rhwyddach ac yn gliriach.

  • Diweddarwyd ein canllawiau ariannu a’n nodiadau cymorth ac fe gawsant eu cyhoeddi ar ein gwefan ar ddydd Llun, 13 Hydref
  • Bydd ffurflenni cais newydd ar gyfer Grantiau Bychain ar gael erbyn 20 Hydref pan fyddwn yn ailagor y rhaglen dreigl
  • Bydd ffurflenni cais newydd ar gyfer Grantiau Mawrion ar gael erbyn 17 Tachwedd
  • Mae’r dyddiad cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yn aros yr un fath, sef dydd Gwener, 23 Ionawr 2015
  • Adroddiadau Cwblhau: Ewch i'r ddolen hon, Adroddidau Cwblhau i gael mynediad at eich cyfrif.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’n tîm gwybodaeth.

Botwm - Arian i unigolion creadigol proffesiynol Botwm: Arian i sefydliadau Botwm: parhau gyda chais 175 px

Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Mae arian Cyfalaf y Loteri ar gael i geisio amdano ar unrhyw adeg. Darllenwch y canllawiau ac ymgeisiwch ar-lein.


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Darllen ein Canllawiau Ariannu i'r Gronfa Cyfeloedd Rhyngwladol ac ymgeisio ar-lein.


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245