Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Grantiau i'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol a Sefydliadau

Newyddion i ymgeiswyr

Ym mis Hydref 2014 fe wnaethom gyhoeddi canllawiau ariannu, nodiadau cymorth a ffurflenni cais newydd, fel bod y broses o wneud cais am arian yn rhwyddach ac yn gliriach.

Nid yw ceisiadau a ddechreuwyd ac a oedd heb eu cyflwyno'n derfynol cyn dydd Gwener 10 Hydref ar gael bellach. Dechreuwch gais newydd gan ddefnyddio'r ffurflenni a'r nodiadau cymorth diweddaraf sydd ar gael ar-lein.

Os ydych yn dymuno defnyddio unrhyw wybodaeth o'ch hen ffurflen gais, gallwch ddod o hyd iddi yn yr e-bost diweddaraf a yrrwyd atoch gan ein system pan wnaethoch arbed eich gwaith ddiwethaf.

  • Mae'r rhaglen dreigl bellach ar agor
  • Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion fydd
    • Dydd Mercher, 19 Awst 2015
    • Dydd Mercher 14 Hydref 2015
    • Dydd Mercher 20 Ionawr 2016

Cewch wybod a oes gennych borwr gwe addas i ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein yma.

Mae ein tîm gwybodaeth ar gael o 9.00am i 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Botwm - Arian i unigolion creadigol proffesiynol Botwm: Arian i sefydliadau Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Mae arian Cyfalaf y Loteri ar gael i geisio amdano ar unrhyw adeg. Darllenwch y canllawiau ac ymgeisiwch ar-lein.


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Darllen ein Canllawiau Ariannu i'r Gronfa Cyfeloedd Rhyngwladol ac ymgeisio ar-lein.


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245