Cyngor Celfyddydau Cymru | Dylan Thomas 100

Dylan Thomas 100

2014 yw canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn Abertawe.

Dylan Thomas 100

I ddathlu'r digwyddiad unigryw hwn, mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a phartneriaid awdurdodau lleol yn arwain dathliad o fywyd, gwaith a gwaddol Dylan Thomas.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau - mawr a bach, rhyngwladol a lleol - yn pwysleisio'r cyfleoedd artistig, diwylliannol, addysgol a masnachol y gall dathliad unigryw o'r fath eu cynnig.

Bydd y gweithgarwch yn ennyn brwdfrydedd pobl yng Nghymru a thu hwnt, gan ddod ag ymwelwyr newydd i Gymru a gadael gwaddol priodol ar gyfer y tymor hwy.

Gallwch ddarllen mwy trwy ymweld â gwefan Dylan Thomas 100 yn dylanthomas100.org.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245