Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos ar gyfer Derbynwyr Grant

Logos ar gyfer Derbynwyr Grant

Mae nifer o logos y dylid eu cynnwys ar eich cyhoeddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd i gydnabod eich bod yn derbyn arian oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr union logos sydd i'w defnyddio yn dibynnu ar y math o grant a dderbyniwyd gan eich corff.


I Bawb sy'n Derbyn Grant

Yn ôl ein canllawiau, dylid defnyddio logo Cyngor Celfyddydau Cymru mewn lliw llawn lle bynnag y bo'n bosibl neu mewn du a gwyn os oes rhaid.

Darllenwch ein canllawiau brand llawn, Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dylai'r logo fod yn glir ac yn ddarllenadwy ac wedi'i osod yn y man mwyaf ymarferol, ond nid ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.

Rhowch glic ar y delweddau isod i fynd i'r dudalen lawrlwytho. Yno byddwch yn gallu lawrlwytho fersiynau JPEG neu EPS (Photoshop) o'r logo yn ôl eich hangenion. Dyma'r tri dewis sydd ar gael:


Colour Logo - Landscape Colour Logo - Portrait
CCC Logo Lliw Tirwedd CCC Logo Lliw Portread
Black Logo - Landscape Black Logo - Portrait
Logo CCC Du Tirlun CCC Logo Du Portread
White Logo - Landscape White Logo - Portrait
CCC Logo Gwyn Tirwedd CCC Logo Gwyn Portread

Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Dylai cyrff sy'n derbyn cyllid cymorth grant arddangos logo Cyngor Celfyddydau Cymru ynghyd â logo Llywodraeth Cymru bob amser. Gellir ei osod yn y man mwyaf ymarferol, ond rhaid iddo fod mor flaenllaw â logo Cyngor Celfyddydau Cymru a dylid ei ddefnyddio yn ei ffurf gywir bob tro.

Mwy am ganllawiau brand Llywodraeth Cymru.


I Dderbynwyr Grant Loteri

Dylid cydnabod cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru trwy arddangos logo y Loteri Genedlaethol ar bob deunydd cyhoeddusrwydd ynghyd â logo Cyngor Celfyddydau Cymru a logo Llywodraeth Cymru.

Mwy am ganllawiau brand y Loteri.


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245