Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...525354
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Llythyr 19 Rhagfyr 2014

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Llythyr 19 Rhagfyr 2014

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010 ac ysgrifennaf yn awr i gyhoeddi lansiad y broses ac i'ch gwahodd i gyfrannu at yr ymgynghoriad cychwynnol.
Darllen mwy...
Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Yn ystod yr Adolygiad bydd Ymdrechu i Ragori yn tanategu ein proses o wneud penderfyniadau, felly byddem yn disgwyl i gynlluniau busnes sefydliadau ystyried y materion yr ydym am fynd i'r afael â hwy yn briodol.
Darllen mwy...
Cylch Gorchwyl Adolygiad Buddsoddi 2015

Cylch Gorchwyl Adolygiad Buddsoddi 2015

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Y dasg: Cytuno ar ‘bortffolio’ newydd o sefydliadau cyllid refeniw a fydd yn ganolog i strategaeth Cyngor y Celfyddydau i ddatblygu’r celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Ffurflen Gais Adolygiad Buddsoddi 2015

Ffurflen Gais Adolygiad Buddsoddi 2015

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Rydym yn ymgynghori ar y ffurflen gais hon. Fersiwn ar-lein fydd fersiwn terfynol y ffurflen gais.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws y Plant 2014: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

Arolwg Omnibws y Plant 2014: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

18/12/2014
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Mae arolwg Omnibws y Plant yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn yn y gwanwyn a'r hydref ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Ymchwil Beaufort. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd rhan yn yr arolwg hwn er 2007. Yn bennaf mae'r arolwg yn canolbwyntio ar lefelau o fynychu ac ymgyfranogi gan blant a phobl ifainc o ran y celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Gwerthusiad Peilot Momentwm

Gwerthusiad Peilot Momentwm

17/12/2014
Pobl Ifainc ac Addysg
Cyflenwodd Cyngor Celfyddydau Cymru y Prosiect Peilot Momentwm mewn partneriaeth gyda Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru. Cychwynnodd Cam Un o’r Prosiect Peilot Momentwm ym mis Chwefror 2014 a daeth i ben ym mis Awst 2014.
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Hydref 2014

Agenda'r Cyngor - Hydref 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Date of meeting: Thursday 16 October and Friday 17 October 2014 Time: Thursday 14.00 until 17.30 Blue Room, National Dance Company of Wales, Cardiff. Friday 9.30 until 15.00 Venue: Arts Council of Wales, Cardiff
Darllen mwy...
Agenda'r Cyngor - Rhagfyr 2014

Agenda'r Cyngor - Rhagfyr 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Date of meeting: Friday 5 December 2014 Time: 10.00 – 15.45 Venue: Y Ffwrnes, Llanelli
Darllen mwy...
Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

Cofnodion y Cyngor - Rhagfyr 2014

11/12/2014
Papurau Cyngor
Dyddiad y cyfarfod: Gwener 17 Hydref 2014 Lleoliad: Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd
Darllen mwy...
Cynllun y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2013/14

Cynllun y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2013/14

11/12/2014
Polisïau a Nodau Corfforaethol Adroddiadau Y Gymraeg
Dyma Adroddiad Blynyddol 2013/14 Cyngor y Celfyddydau ar ein perfformiad yn erbyn Cynllun y Gymraeg.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...525354

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245