Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau

Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau

Casgliad o ddata ar wariant yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar y celfyddydau.


Ar hyn o bryd, gellir gweld yma ganlyniadau o'r adroddiadau canlynol:

pdf - logo bach2012/13

pdf - logo bach2011/12

pdf - logo bach2008/2009

pdf - logo bach2007/2008

pdf - logo bach2005/2006 a 2006/2007

pdf - logo bach2003/2004


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Nerys Lloyd: Daddy's Girl
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245