Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws y Plant

Arolwg Omnibws y Plant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg o gyfraddau mynychu a chyfranogi ymhlith plant a phobl ifanc bob blwyddyn er 2007.

Caiff gwybodaeth am gyfraddau mynychu digwyddiadau celfyddydol a chyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau artistig ei chasglu drwy gyfres o gwestiynau a ofynnir fel rhan o arolwg Omnibws Plant Beaufort Research bob blwyddyn..

Mae copi o’r holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu’r wybodaeth wedi’i gynnwys mewn atodiad i’r adroddiad diweddaraf.

Gellir gweld prif benawdau adroddiad 2014 ar ffurf gwbograffeg isod. Mae'r holl adroddiadau ar gael i'w lawrlwytho ar ochr dde'r dudalen.

Ymgysylltiad Plant â’r Celfyddydau 2014(718k)

Ymgysylltiad Plant â’r Celfyddydau 2014 (fersiwn mono)(812k)


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Theatr yr Urdd
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245