Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws y Plant

Arolwg Omnibws y Plant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg o gyfraddau mynychu a chyfranogi ymhlith plant a phobl ifanc bob blwyddyn er 2007.

Caiff gwybodaeth am gyfraddau mynychu digwyddiadau celfyddydol a chyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau artistig ei chasglu drwy gyfres o gwestiynau a ofynnir fel rhan o arolwg Omnibws Plant Beaufort Research bob blwyddyn..

Mae copi o’r holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu’r wybodaeth wedi’i gynnwys mewn atodiad i’r adroddiad diweddaraf.

pdf - logo bachArolwg Omnibws y Plant 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

pdf - logo bachArolwg Omnibws y Plant 2013: Crynodeb

pdf - logo bach2013: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

pdf - logo bach2012

pdf - logo bach2011

pdf - logo bach2008

pdf - logo bach2007


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Theatr yr Urdd
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245