Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Omnibws y Plant

Arolwg Omnibws y Plant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg o gyfraddau mynychu a chyfranogi ymhlith plant a phobl ifanc bob blwyddyn er 2007.

Caiff gwybodaeth am gyfraddau mynychu digwyddiadau celfyddydol a chyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau artistig ei chasglu drwy gyfres o gwestiynau a ofynnir fel rhan o arolwg Omnibws Plant Beaufort Research bob blwyddyn..

Mae copi o’r holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu’r wybodaeth wedi’i gynnwys mewn atodiad i’r adroddiad diweddaraf.

Arolwg Omnibws y Plant 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws y Plant 2014: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

Ymgysylltiad Oedolion â’r Celfyddydau 2014

Ymgysylltiad Plant â’r Celfyddydau 2014 (fersiwn mono)

Arolwg Omnibws y Plant 2013: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws y Plant 2013: Crynodeb

2013: Rhyddhau data pennawd i gychwyn

2012

2011

2008

2007


Nôl at ein harolygon blynyddol >>

Theatr yr Urdd
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245